14:26:37   |   05 декабря 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №6264-VI від 21.01.2015р.

№6264-VI від 21.01.2015р.

Про зміни в системі дитячих спеціалізованих закладів соціальної спрямованості до міської ради та реорганізацію комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»

Рішення
Одеської міської ради
№6264-VI від 21.01.2015р. 
 

Про зміни в системі дитячих спеціалізованих закладів соціальної спрямованості до міської ради та реорганізацію комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
 
 
Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 104, 105  Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», «Про охорону дитинства», з метою підвищення ефективності діяльності дитячих спеціалізованих закладів соціальної спрямованості в м. Одесі, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Змінити найменування комунальної установи «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради» на комунальну установу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області».
 
2. Затвердити Положення про комунальну установу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» відповідно до чинного законодавства (додаток 1).
 
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати Положення про комунальну установу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» відповідно до чинного законодавства.
 
4. Припинити комунальну установу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», розташовану за адресою: 65059, м.Одеса, вул. Краснова, 3-В, шляхом реорганізації через приєднання до комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області», розташованої за адресою: 65080, м.Одеса, вул. Валентини Терешкової, 12-а.

5. Створити комісію з реорганізації комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» шляхом приєднання до комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» та затвердити її склад (додаток 2).

 

6. Доручити комісії, створеній відповідно до пункту 5 цього рішення, здійснити заходи з реорганізації комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» шляхом приєднання до комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» в порядку, визначеному законодавством України. 

 

7. Встановити двомісячний строк для заявлення вимог кредиторів комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», який обчислюється з дня опублікування повідомлення про рішення щодо реорганізації цієї комунальної установи. Вимоги кредиторів прийматимуться комісією, створеною відповідно до пункту 5 цього рішення, за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8.

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.
 
 
Міський голова                                                                                        Г. Труханов 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1 
до рішення Одеської міської ради 
№6264-VI від 21.01.2015р. 
 


 


ПОЛОЖЕННЯ 
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
«ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

  

Одеса-2015 рік
 
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі – Центр) заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.
1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Положенням про Центр.
1.3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Одеською міською радою та підпорядковується службі у справах дітей Одеської міської ради.
1.4. Центр з моменту реєстрації є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах казначейства, бланки з власними реквізитами, печатку і штамп встановленого зразка.
1.5. Контроль за умовами утримання і виховання дітей у Центрі
здійснює служба у справах дітей Одеської міської ради, якій підпорядковується Центр.
 
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЦЕНТРУ
2.1. Повне найменування Центру – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
2.2. Скорочене найменування Центру: КУ «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
2.3. Місцезнаходження Центру: Україна, 65080, м.Одеса, вул. Валентини Терешкової, 12-а.
 
3. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЦЕНТРУ є:
- здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до Центру;
- надання дітям комплексу соціальних послуг;
- проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини;
- сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї;
- забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших навчальних закладів чи індивідуальному навчанню з урахуванням потреб та можливостей дитини;
- сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки;
- надання психологічної та інших видів допомоги батькам (або особам, які їх замінюють) дітей, які перебувають в Центрі, спрямованої на повернення дитини до сім’ї;
- розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дитини для педагогічних та соціальних працівників і батьків.

 

4. ЦЕНТР ПРОВАДИТЬ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

- соціально-психологічне діагностування;

- соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація;

- адаптація до сімейного оточення;

- соціально-медична реабілітація та оздоровлення;

- правове забезпечення;

- забезпечення житлово-побутових умов.

4.1. Соціально-психологічне діагностування передбачає визначення соціально-психологічних особливостей дитини з метою оцінки її психоемоційного стану та прогнозування подальшого розвитку, встановлення та налагодження соціальних зв’язків дитини з найближчим оточенням.

4.2. За результатами первинного соціально-психологічного діагностування розробляється індивідуальна програма реабілітації дитини та визначення напрямів допомоги.

4.3. Соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація передбачаєздійснення заходів виховного характеру, спрямованих на корекцію навчання, емоційного стану дитини, формування особистісних якостей, які сприятимуть інтеграції дитини у суспільство, оволодінню нею уміннями та навичками самообслуговування, правилами поведінки та спілкування з оточуючими.

4.4. Адаптація до сімейного оточення передбачає поглиблений аналіз соціальних та емоційних зв’язків дитини із сімейним та найближчим оточенням, проведення соціально-психологічної реабілітації, спрямованої на налагодження взаємовідносин з близькими людьми та адаптацію до сімейного оточення.

4.5. Соціально-медична реабілітація та оздоровлення передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на покращення здоров’я дитини, зокрема проведення корекції психічного стану, забезпечення оздоровлення, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей, батьків, персоналу закладу з питань здорового способу життя.

4.6. Правове забезпечення передбачає встановлення (в разі потреби)особи дитини, іншої інформації про неї та її найближче оточення, інформування про влаштування дитини до закладу батьків або осіб, які їх замінюють, служби у справах дітей, якій підпорядковується Центр; надання дітям або їх батькам, опікунам (піклувальникам), прийомним батькам, батькам-вихователям, іншим законним представникам консультацій з правових питань, інформування їх про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; сприяння органам опіки та піклування у подальшому влаштуванні дітей; представництво законних прав та інтересів дитини в суді (в разі потреби).

4.7. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, які затверджуються директором Центру.

 
5. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ЦЕНТРУ:
5.1. Центр  має  такі  структурні  підрозділи:
  • відділення екстреної допомоги дітям;   
  • відділення  соціальної, психологічної  та  педагогічної  діагностики  і  реабілітації;
  • методико-педагогічна  служба;
  • лікувально-профілактичне  відділення;
5.2. Робота  структурних  підрозділів  Центру проводиться відповідно  до  положень  про  ці  підрозділи, які  затверджуються  директором  Центру.
5.3. Відділення екстреної допомоги  (для тимчасового перебування дітей до 90 діб) діє згідно з Положенням про структурний підрозділ, затверджений директором Центру.
5.4. Відділення     соціальної, психологічної  та  педагогічної  діагностики  реабілітації  аналізує  стан  педагогічної  занедбаності  дитини, надає  соціально-психологічну  допомогу, сприяє  органам  опіки  та  піклування  у  подальшому  влаштуванні  дітей, проводить  роботу  щодо  встановлення  місця  проживання  батьків, родичів, опікунів (піклувальників)  дитини  тощо.
5.5. Методико-педагогічна служба  розробляє  рекомендації та консультує  педагогічних  працівників щодо  організації  та  проведення  виховних  заходів  для  розвитку  позитивних  нахилів  та  інтересів, усуненню  недоліків  у  поведінці  дітей, встановленню  нормальних  взаємовідносин з дорослими і однолітками, контролює якість  виконання  цих  рекомендацій.
5.6. Лікувально-профілактичне  відділення  організує  і  забезпечує  своєчасне  надання  дітям  лікувально-профілактичної  допомоги, що  передбачає:
·         проведення  оцінки  їх  фізичного  та  психічного  розвитку;
·         проведення  терапії  загальних  нервово-психічних  відхилень;
·         здійснення  контролю  за  організацією  та  режимом  харчування  дітей  у  Центрі;
·         здійснення  контролю  за  дотриманням  санітарно-епідемічних  вимог;
·         забезпечення  оздоровлення;
·         проведення  інформаційно-просвітницької  роботи  серед  дітей, батьків, персоналу  закладу  з  питань  здорового  способу  життя.
5.7. У Центрі створюються групи денної та тривалої (стаціонарної) форми перебування, які об’єднують дітей за віком, принципом родинності, характером та ступенем соціально-психологічної дезадаптації.
5.8. Групи тривалого (стаціонарного) перебування формуються з дітей, які потребують тривалої соціально-психологічної реабілітації.
5.9. До влаштування в групу тривалого (стаціонарного) перебування діти перебувають у карантинній групі. Дитина може перебувати у карантинній групі протягом часу, необхідного для проведення медичного та лабораторних обстежень, але не більше ніж 14 днів.
5.10. Групи денного перебування формуються з дітей, які проживають у сім'ях, інтернатних закладах тощо і потребують соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.
5.11. Діти з груп тривалого (стаціонарного) перебування навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, розташованих поблизу центру, або за індивідуальними навчальними програмами.
 

6. ДО ЦЕНТРУ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

 - діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних можливостей, якщо батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, наркотичні засоби;

 - діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх
замінюють;

замінюють;

 - діти, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги, постраждали від торгівлі дітьми;

 - безпритульні діти.

6.1. Прийняття дітей до Центру здійснюється цілодобово:

- за направленням служби у справах дітей Одеської міської ради;
- згідно з актом структурних підрозділів у справах дітей органів внутрішніх справ;
- за особистим зверненням дитини.
6.2. Про прийняття дітей згідно з актом структурних підрозділів у справах дітей органів внутрішніх справ або за особистим зверненням дитини Центр протягом одного робочого дня повідомляє службі у справах дітей, якій підпорядковується Центр.

6.3. Усі діти, що приймаються до Центру, реєструються в журналі обліку, на них заповнюються обліково-статистичні картки за формою, встановленою Мінсоцполітики.

          6.4. На кожну дитину, зараховану до групи тривалого (стаціонарного) перебування, формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

          - направлення, видане службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр;

          - копія свідоцтва про народження дитини;

          - дані про батьків або осіб, які їх замінюють;

          - висновок про стан здоров’я дитини;

          - документ про освітній рівень (у разі, коли дитина навчалася у навчальному закладі);

          - акт обстеження умов проживання дитини;

          - опис майна, що належить дитині на праві власності (в разі наявності майна), та відомості про особу (орган), яка відповідає за його збереження;

          - документ, який підтверджує право власності дитини на нерухомість (в разі наявності нерухомості);

          - пенсійна книжка дитини, яка отримує пенсію;

          - копія рішення суду про стягнення аліментів (у разі отримання
їх на дитину одним з батьків або особою, яка їх замінює).

            6.5. На кожну дитину, зараховану до групи денного перебування,
формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

            - направлення до Центру, видане службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр;

            - копія свідоцтва про народження дитини;

            - дані про батьків або осіб, які їх замінюють.

            6.6. До Центру не приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі, із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань, а також ті, що вчинили правопорушення і стосовно них є відомості про прийняте компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для неповнолітніх.

            6.7. В Центрі може перебувати до 90 дітей.

            6.8. Дитина може перебувати у Центрі протягом часу, необхідного для її реабілітації або подальшого влаштування, але не більше ніж 9 місяців у разі стаціонарного перебування та 12 місяців – денного перебування. Строк перебування дитини у Центрі визначається комісією Центру за погодженням із службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр. Склад комісії визначається директором Центру.

            6.9. Перебування дітей у Центрі регламентується правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються директором Центру.

            6.10. Діти, прийняті до Центру, перебувають під цілодобовим наглядом медичних або інших працівників Центру відповідно до наказу директора Центру.

            6.11. Прийняті до Центру діти забезпечуються харчуванням, засобами
особистої гігієни, одягом відповідно до сезону (в разі потреби), спальними місцями відповідно до встановлених норм.

            6.12. Забезпечення дітей харчуванням, у тому числі дієтичним, здійснюється за натуральними нормами навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

            6.13. Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дітям,
які перебувають у Центрі, забезпечується державними та комунальними закладами охорони здоров'я.

            6.14. Дітей, зарахованих до груп тривалого (стаціонарного) перебування, можуть відвідувати їх батьки або особи, які їх замінюють, родичі (за погодженням з керівництвом центру).

            6.15. Рішення про вибуття дитини з Центру приймається службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр.

            Підставою для вибуття дитини з Центру є завершення курсу реабілітації і повернення дитини на виховання до батьків (одного з них) або осіб, що їх замінюють; усиновлення дитини, влаштування під опіку, піклування, до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу; повернення або влаштування дитини до закладу інтернатного типу; досягнення дитиною повноліття.

            6.16. Діти, які були зараховані до груп тривалого (стаціонарного) перебування, у разі їх вибуття з Центру можуть бути передані батькам або особам, які їх замінюють, родичам з письмового дозволу служби у справах дітей, якій підпорядковується Центр, за клопотанням служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

            До закладів соціального захисту діти направляються у супроводі працівника Центру або представника закладу соціального захисту.

            Особам, що супроводжують дитину, видаються на вимогу оригінали її документів, які зберігалися в Центрі, та психолого-педагогічна характеристика дитини з відповідними рекомендаціями.

            6.17. Діти, які вибувають з Центру, забезпечуються продуктами харчування та коштами на проїзд до місця проживання. У разі потреби видаються предмети особистої гігієни, одяг і взуття відповідно до сезону згідно з мінімальними нормами забезпечення вихованців притулків для дітей.
            6.18. Після вибуття дітей з Центру обліково-статистичні картки зберігаються в архіві протягом 15 років.

 

            7. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ:

            7.1. Керівництво Центром здійснює його директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням начальника служби у справах дітей, якій підпорядковується Центр.

            7.2. На посаду директора призначається особа, яка має вищу педагогічну (медичну) освіту, стаж педагогічної (медичної) роботи не менше ніж 3 роки та досвід роботи з дітьми.

            Директор Центру:

            - організовує роботу Центру, розпоряджається його коштами, діє від імені Центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;

            - захищає особисті і майнові права та інтереси дітей;

            - призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

            - затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників;

            - застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Центру;

            - забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру та проходження ними атестації;

            - несе відповідальність за діяльність Центру перед його засновником;

            - виконує інші функції відповідно до положення про Центр.

            7.3. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори працівників Центру, що скликаються не рідше ніж один раз на рік. Загальні збори працівників Центру затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку та колективний договір. В Центрі може утворюватися громадська опікунська рада

            7.4. У період між загальними зборами діє рада Центру, повноваження якої визначаються положенням про цю раду, що затверджується загальними зборами.

            7.5. Рада діє на громадських засадах.

            7.6. Трудові відносини працівників Центру, їх права та обов'язки регулюються законодавством про працю.

            7.7. Педагогічні та медичні працівники Центру проходять атестацію, проведення якої забезпечують відповідні органи управління освітою, охорони здоров'я за місцезнаходженням Центру.

            7.8. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Центру фінансується за рахунок коштів бюджету міста, субвенцій та інших джерел, не заборонених законодавством.

            7.9. Центр має право купувати та орендувати необхідне йому обладнання, користуватися послугами підприємств, установ та організацій, якщо інше не передбачено законодавством та Положенням про Центр.

            7.10. Центр під час здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.Секретар ради                                                                                О. Бриндак 

 

  

 
 
 
Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
№6264-VI від 21.01.2015р. 
 
 
 
 
СКЛАД
комісії з реорганізації комунальної установи
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
шляхом приєднання до комунальної установи
«Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей Одеської міської ради Одеської області»
 
 
Лабунська Олена Олександрівна
- голова комісії – заступник начальника – начальник відділу соціального захисту дітей, роботи з сім’ями та дитячими будинками сімейного типу служби у справах дітей Одеської міської ради;
Просвіріна
Марина Яківна
- секретар комісії – завідувачка сектору з питань роботи з сім’ями та дитячими будинками сімейного типу та притулками для дітей відділу соціального захисту дітей, роботи з сім’ями та дитячими будинками сімейного типу служби у справах дітей Одеської міської ради.
Члени комісії:
Дерманська Ольга Асланівна
 - секретар КУ «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради»;
Жадан Тетяна Олександрівна
 - завідувачка КУ «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради»;
Куцова
Олена Миколаївна
 - юрисконсульт КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»;
Латипов
Айдар Кавитович
 - завідувач господарством КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»;
Мельник
Катерина Олегівна
 - бухгалтер КУ «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради»;
Пірук
Ірина Олексіївна
 - вихователь-методист КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»;
Тошогло
Олена Павлівна
 - завідувачка господарством КУ «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради»;
Швецова
Оксана Василівна
 - бухгалтер КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей».
 
 
 
Секретар                                                                               О. Бриндак
 


Страница создана: 26.01.2015 17:14
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее