09:56:35   |   25 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №5990-VI від 24.12.2014

№5990-VI від 24.12.2014

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради»

Рішення
Одеської міської ради
№5990-VI від 24.12.2014
 
 
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради»
 
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення  ефективності роботи управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011 р. №384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради», виклавши в новій редакції Положення про управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, затверджене додатком 21 до рішення Одеської міської ради  від 28.02.2011 р.  №384-VI  (додається).
 
2. Доручити начальнику управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації Положення про управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради в новій редакції.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з торгівлі, туризму та розвитку рекреаційного комплексу.
 


Міський голова                                                                     Г. Труханов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
№5990-VI від 24.12.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 
  
 
 

м. Одеса
 
 
 
 
 
 
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі Рада) та створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Управління є правонаступником управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради.
1.2. Управління в своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", чинним законодавством України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів державної виконавчої влади, актами Ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням.
1.3. Управління є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, гербову і круглу печатку, штампи, бланки, рахунки в органах державного казначейства.
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Ради.
1.5. На Управління може бути покладено Радою, її виконавчим комітетом, міським головою виконання частини повноважень, що делегувалися їм органами державної виконавчої влади та власних повноважень.
1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.7. Місцезнаходження Управління: Україна, Одеська область, 65045, місто Одеса, вулиця Преображенська, будинок 60.
Адреса електронної пошти Управління: upr-torg1@omr.odessa.ua.
1.8. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛIННЯ
 
2.1. Завданнями Управління є здійснення відповідно до чинного законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.2. Функціями Управління є:
2.2.1. Участь в управлінні підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, які належать до комунальної власності територіальної громади, забезпечення їхнього належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню, встановлення їх режиму роботи.
2.2.2. Внесення пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування для подальшого внесення відповідного проекту рішення на розгляд Ради.
2.2.3. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг; організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку усіх форм торгівлі.
2.2.4. Вжиття заходів щодо впорядкування стихійної торгівлі спільно з органами внутрішніх справ.
2.2.5. Облік відповідно до чинного законодавства об’єктів нерухомого майна всіх форм власності, в яких функціонують підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі.
2.2.6. Обстеження ринків з метою контролю за відповідністю фактично займаної ринком території плану території ринку, затвердженого виконавчим комітетом Ради.
2.2.7. Отримання у встановленому порядку від інших виконавчих органів Ради, підприємств і організацій інформації та інших матеріалів, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичних даних, необхідних для виконання покладених на Управління повноважень.
2.2.8. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування всіх форм власності та торговим відділам районних адміністрацій Ради з питань, що належать до компетенції Управління.
2.2.9. Скликання та проведення у встановленому порядку нарад з питань, що знаходяться в компетенції Управління.
2.2.10. Залучення в порядку, визначеному чинним законодавством, суб’єктів господарювання усіх форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.
2.2.11. Участь в організації благоустрою міста, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та громадян.
2.2.12. Участь у розробці та організації виконання спільно з іншими виконавчими органами Ради програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення, визначення потреби у товарах широкого вжитку та побутових послугах для задоволення попиту населення.
2.2.13. Надання звітів, інформації та інших необхідних матеріалів Раді, її виконавчому комітету, міському голові.
2.2.14. Залучення фахівців інших виконавчих органів Ради, підприємств, організацій, установ (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в компетенції Управління.
2.2.15. Координація роботи підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства, послуг, ринків та сфері розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі.
2.2.16. Сприяння в укладенні договорів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту на об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.2.17. Відповідно до чинного законодавства Управління здійснює:
2.2.17.1. Контроль за дотриманням Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.
2.2.17.2. Контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.
2.2.17.3. Контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках.
2.2.17.4. Контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.
2.2.17.5. Заходи державного нагляду (контролю) щодо виявлення та запобігання порушень вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг.
2.2.17.6. Самоврядний контроль за станом території об’єктів благоустрою, на яких розташовані тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, елементи вуличної торгівлі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки.
2.2.18. Складання протоколів про адміністративні порушення в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2.2.19. Розгляд звернень споживачів, консультування їх з питань захисту прав споживачів.
2.2.20. Аналіз договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.
2.2.21. Повідомлення територіального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю, за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інших органів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції, у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища.
2.2.22. Тимчасове зупинення реалізації продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припинення її реалізації у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності.
2.2.23. Подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів
2.2.24. Подання до суду позовів щодо захисту прав споживачів.
2.2.25. Вжиття відповідно до чинного законодавства заходів щодо зменшення вживання громадянами тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я.
2.2.26. Укладання договорів на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та договорів на право тимчасового користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі (у разі відсутності документів на землекористування, оформлених у порядку, передбаченому чинним земельним законодавством).
2.2.27. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Ради про демонтаж протиправно встановлених тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.
2.2.28. Підготовка наказів про демонтаж протиправно встановлених елементів вуличної торгівлі.
2.2.29. Демонтаж тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі, встановлених без улаштування фундаментів, заглиблених у землю.
2.2.30. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій та юридичних осіб усіх форм власності.
2.2.31. Здійснення інших повноважень відповідно до рішень Ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
2.2.32. Внесення пропозиції щодо встановлення ліміту коштів, що залишаються у розпорядженні підпорядкованих комунальних підприємств та установ для забезпечення їх діяльності.
2.2.33. Погодження до затвердження річних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств та установ та здійснення контролю за їх виконанням.
2.2.34. Надання на розгляд постійній комісії з торгівлі, туризму та розвитку рекреаційного комплексу пропозицій про доцільність займання ринками земельних ділянок.
2.2.35. Надання інформації районним адміністраціям Одеської міської ради у випадку зміни власників тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності».
 
3. КЕРIВНИЦТВО ТА АПАРАТ УПРАВЛIННЯ
 
3.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
3.2. Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:
3.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.
3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника Управління за згодою заступника міського голови.
3.2.3. Надає міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
3.2.4. Формує структурні підрозділи Управління відповідно до затвердженого штатного розпису.
3.2.5. Організовує виконання локальних нормативних актів Одеської міської ради та рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
3.2.6. В межах своїх повноважень видає накази і доручення.
3.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
3.2.8. Веде особистий прийом громадян.
3.2.9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.
3.2.10. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств та установ у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг за згодою заступника міського голови.
3.2.11. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів Управління, відкриває банківські рахунки.
3.2.12. Надає обов’язкові до виконання письмові або усні доручення керівникам підпорядкованих комунальних підприємств та установ з питань, віднесених до компетенції Управління, а також іншим чином координує роботу та контролює ефективність діяльності таких підприємств і установ у межах, визначених цим Положенням,  іншими актами органів місцевого самоврядування.
3.2.13. Вимагає від підпорядкованих комунальних підприємств та установ надання інформації з будь-яких питань їх фінансової та господарської діяльності.
3.2.14. Надає підпорядкованим комунальним підприємствам та установам у межах повноважень, визначених цим Положенням, обов’язкові до виконання доручення.
3.2.15. Вносить пропозиції щодо створення нових комунальних підприємств, установ, організацій у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а також щодо перетворення або ліквідації підпорядкованих комунальних підприємств та установ.
3.2.16. Вимагає від підпорядкованих комунальних підприємств та установ усунення недоліків у їх роботі та вжиття заходів щодо поліпшення виконання ними їх завдань та функцій, визначених установчими документами та/або актами органів місцевого самоврядування.
3.3. Структура Управління.
3.3.1. До складу Управління входять разом з начальником заступники начальника та структурні підрозділи.
3.3.2. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до положень про них. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління особисто.
3.3.3. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється начальником Управління особисто.
 
 
 
Секретар ради                                                                                           О. Бриндак


Страница создана: 13.01.2015 11:15
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее