12:47:54   |   25 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4843-VI від 25.06.2014

№4843-VI від 25.06.2014

Про присвоєння імені Літвака Бориса Давидовича комунальному позашкільному навчальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву №2» та затвердження його Статуту у новій редакції /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням міської ради № 7012-VI від 10.09.2015р.

  

Рішення
Одеської міської ради
№4843-VI від 25.06.2014

 
Про присвоєння імені Літвака Бориса Давидовича
комунальному позашкільному навчальному закладу
«Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського
резерву №2» та затвердження його Статуту у новій редакції
  
 
Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», за результатами розгляду клопотань комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву №2», управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, Одеської міської федерації баскетболу, баскетбольного клубу «Одеса» та Одеської баскетбольної школи ім. О. Білостінного, подання депутатів Одеської міської ради, з метою вшанування пам’яті видатного одесита, Героя України, почесного громадянина м. Одеси та Одеської області, заслуженого тренера, засновника та Голови правління Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» («Будинок з янголом») Літвака Бориса Давидовича, Одеська міська рада
 
ВИРIШИЛА:
 
1. Присвоїти комунальному позашкільному навчальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву №2» ім’я Літвака Бориса Давидовича.
 
2. Змінити найменування комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву №2» на «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича».
 
3. Затвердити Статут комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича» у новій редакції (додається).
 
4. Керівнику комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича» здійснити заходи з реєстрації Статуту у новій редакції.
 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.
 
 
Міський голова                                                                     Г. Труханов
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток до рішення 
Одеської міської ради 
№4843-VI від 25.06.2014 
 
 
СТАТУТ
комунального позашкільного навчального закладу
«Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа
Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича»
(нова редакція)
 
1. Загальні положення
1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМЕНІ ЛІТВАКА БОРИСА ДАВИДОВИЧА» (далі - заклад) є позашкільною навчальною установою спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.
1.2. Заклад засновано на власності територіальної громади м. Одеси.
Засновником закладу є Одеська міська рада. Координацію діяльності закладу
здійснює уповноважений орган - управління з фізичної культури та спорту
Одеської міської ради ( далі - Управління).
1.3. Заклад є неприбутковою навчальною установою. У своїй
діяльності заклад керується Конституцією України, законами України,
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і
науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчих
органів місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами
України і цим Статутом.
1.4. Повна назва закладу:
українською мовою – КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМЕНІ ЛІТВАКА БОРИСА ДАВИДОВИЧА».
російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ ЛИТВАКА БОРИСА ДАВИДОВИЧА».
1.5. Скорочена назва закладу :
українською мовою – КПНЗ «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. »,
російською мовою – КВУЗ «СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.».
1.6. Юридична адреса закладу: 65125, м. Одеса, вул. Пушкінська, 49.
1.7. Мова навчання і виховання у закладі визначається Конституцією України і законодавством України.
1.8. Заклад створено з метою гармонійного розвитку особистостей, фізичної підготовки, зміцнення здоров'я дітей, підлітків, молоді засобами фізкультури і спорту, розвитку обдарувань та здібностей.
1.9. Завданнями закладу є:
- підготовка спортсменів до Олімпійського резерву України, кандидатів збірних національних команд України з видів спорту;
- створення необхідних умов для гармонійного фізичного розвитку та самореалізації вихованців закладу;
- формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я, навичок здорового способу життя;
- вільний розвиток особистостей та формування соціально-громадського досвіду вихованців закладу.
1.10. Діяльність закладу будується на принципах:
- доступності, гуманізму, демократизму;
- незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій;
- взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання;
- рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
- органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями;
- науковості;
- розвиваючого характеру навчання.
1.11 Заклад надає дітям та підліткам рівні умови для зарахування та навчання, а тим, які мають особисті здібності для вищих досягнень, необхідні умови для спортивного удосконалення.
1.12. Заклад забезпечує інтенсивні навчально-тренувальні заняття з
видів спорту та змагальну діяльність відповідно до навчальних та
індивідуальних планів підготовки вихованців.
1.13. Діяльність закладу оцінюється за:
- кількістю підготовлених спортсменів у збірній національній команді України з видів спорту;
- результатами виступу вихованців у змаганнях різних рівнів.
1.14. Заклад може мати структурні підрозділи:
- методичний кабінет;
- методичний центр з виду спорту, який забезпечує науково-методичне забезпечення навчально-тренувальної та спортивної роботи закладу, узагальнення передового досвіду, пропаганду інноваційних технологій спортивної підготовки з даного виду спорту та інш.


2. Організаційно-правова діяльність закладу
2.1. Заклад набуває права юридичної особи з дня реєстрації Статуту, затвердженого засновником.
2.2. Заклад має самостійний баланс, право відкривати поточний та інші рахунки в органах Державного Казначейства, у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, від свого імені укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству, набувати майнові та немайнові права та виконувати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
2.3. Заклад працює за річним планом роботи, погодженим з уповноваженим органом, який координує діяльність позашкільного закладу.
2.4. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у закладі є навчальний план.
2.5. Діяльність закладу спрямована на розвиток видів спорту:
- баскетбол;
- волейбол.
Заклад може мати свою програму діяльності з урахуванням напрямку роботи, специфіки видів спорту та матеріально-технічного забезпечення.
Програма діяльності установи розробляється педагогічним колективом відповідно до типової програми, що затверджується уповноваженим органом, який координує діяльність закладу.
2.6. Основною формою навчання у закладі є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань у групах початкової підготовки, попередньої базової підготовки, спеціальної базової підготовки та групах вищих досягнень.
2.7. Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.
2.8. Заклад у своїй структурі має відділення з певних видів спорту, інші підрозділи, що передбачені її статутом та відповідають меті діяльності спортивної школи.
2.9. Навчально-тренувальна та спортивна робота закладу проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.
2.10. Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня. Річний
навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для
груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.
2.11. Тривалість навчальної години в закладі становить 45 хвилин.
2.12. Тривалість одного заняття у закладі не може перевищувати:
- двох навчальних годин у групах початкової підготовки;
- трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки;
- чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.
2.13. Режим щоденної роботи закладу визначається розкладом занять,
що затверджується на навчальний рік директором, правилами внутрішнього
трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією
закладу та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового
комітету-представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені
ним.
2.14. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах установа працює за окремим планом, затвердженим її директором.
2.15. Адміністрація закладу створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.
2.16. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи закладу установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту.
2.17. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор установи засновникові до 1 серпня поточного року для затвердження.
2.18. Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором закладу за погодженням з її засновником до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.
2.19. Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються також зі структурним підрозділом з фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації.
2.20. До закладу приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.
2.21. Зарахування до закладу здійснюється на підставі заяви батьків
або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем
проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять.
Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до закладу, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.
2.22. Переведення вихованців закладу відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.
2.23. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у закладі у групах
попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах
спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень
за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих
спортивних результатів за погодженням зі структурним підрозділом з
фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації.
Вихованці можуть перебувати у закладі до 23 років включно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах I-IVрівня акредитації.
2.24. Вихованці закладу, які направлені для підвищення рівня
спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів
олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у
чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного
складу груп закладу, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд закладу протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем закладу зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.
2.25. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під
керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у
денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.
2.26. Заклад має право проводити навчально-тренувальні збори для
підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських,
міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із
забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними
препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм,
затверджених Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, та
інших нормативних актів.
Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки - не більш як 150 днів на рік.
Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.
2.27. Заклад відповідно до затвердженого календарного плану може
проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та
інші змагання.
2.28. Організація медичного супроводження підготовки вихованців закладу здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Міністерства охорони здоров'я України.
2.29. Лікар або середній медичний працівник закладу здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.
2.30. З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців закладу, лікар або середній медичний працівник здійснює:
2.30.1.контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);
2.30.2. додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
2.30.3. контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
2.30.4. відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я;
2.30.5. контроль за додержанням строків поновлення занять після захворюванняабо травми;
2.30.6. контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведеннянавчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;
2.30.7. облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.
2.31. Робота медичних працівників закладу повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

3. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи закладу.
3.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в закладі є:
вихованці;
тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
батьки або особи, що їх замінюють;
директор та його заступники.
3.2. Вихованці закладу мають право на:
здобуттяпозашкільної світи спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінченняспортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством України у справах сім'ї, молоді таспортута Міністерством освіти і науки України;
добровільний вибір виду спорту;
проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
безпечні та нешкідливі умови для навчання;
користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою закладу;
одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;
забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивнимвзуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведеннязмагань, навчально-тренувальних зборів і нарад;
медичне та фармакологічне обслуговування;
одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.3 Вихованці закладу зобов'язані:
поєднувати заняття у закладі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;
виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;
виконувати положення антидопінгового законодавства;
берегти державне, громадське і особисте майно;
додержуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця закладу.
3.4. Тренером-викладачем закладу може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".
3.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у закладі, мають право на:
внесення керівництву закладу та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;
участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
підвищення кваліфікації за рахунок коштів закладу та інших джерел;
вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
безпечні та нешкідливі для здоров'я умови праці.
3.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у закладі, зобов'язані:
виконувати навчальні програми з видів спорту;
навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до здібностей та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;
додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження у встановленому порядку;
постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
додержуватися вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, наказиї розпорядження керівництва закладу;
брати участь у роботі тренерської ради закладу;
додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.
3.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором закладу.
3.8. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором закладу згідно із законодавством і затверджується його засновником.
Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов,затверджених в установленому порядку Міністерством України у справахсім'ї, молоді та спорту за погодженням з Міністерством фінансів України.
3.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором закладу у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.
3.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор закладуна підставі відповідного рішення тренерської ради закладу з додержання вимог, визначених Міністерством України у справах сім'ї, молоді таспорту.
3.11. Тренери-викладачі закладу підлягають атестації один раз на
чотири роки в порядку, визначеному Міністерством України у справах сім'ї,
молоді та спорту.
3.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування закладу;
звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування закладу з питань його роботи;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.


4.Управління закладом
4.1.Управління закладом здійснює директор, який призначається та звільняється зпосади начальником Управління з урахуванням пропозицій трудового колективу.
4.2. На посаду директора закладу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.
4.3. Директор закладу:
- здійснює загальне керівництво закладом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником за її результати;
- в установленому порядку за погодженням із засновником затверджує структуру і штатний розпис закладу, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;
- забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно - гігієнічних, протипожежних нормі норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
- представляє заклад на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
- видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;
- приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів - викладачів та інших працівників закладу відповідно до законодавства;
- установлює надбавки і розглядає питання щодо доплат, премій і матеріальної допомога тренерам - викладачам та іншим фахівцям закладу, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
- несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння закладу;
- має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків.
4.4. Директор закладу має заступників з навчально-тренувальної роботи та адміністративно - господарської роботи, які призначаються та звільняються з посади начальником Управління відповідно до вимог законодавства.
4.5. Заступник директора з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи тренером-викладачем не менше п'яти років.
4.5.1. Заступник директора закладу з навчально-тренувальної роботи:
- несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
- контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
- організовує роботу інструкторів-методистів;
- здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;
- готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;
- координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
- несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.
4.5.2. Заступник директора закладу з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр" та досвід адміністративно-господарської роботи.
Посада заступника директора закладу з адміністративно-господарської роботи передбачається за наявності власної матеріально-технічної бази.
Заступник директора закладу з адміністративно – господарської роботи:
- несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень закладу, утримання їх у належному стані;
- забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів.
4.6. У закладі вищої категорії передбачається не менше трьох посад інструкторів-методистів, першої категорії - двох, другої категорії - однієї.
На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".
4.7. Інструктор-методист закладу:
- здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів закладу з відбору учнів, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;
- веде статистичний облік та аналіз результатів роботи закладу, відділень, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу закладу, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;
- здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.
4.8. У закладі вищої та першої категорії може бути введена посада
старшого інструктора-методиста у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох інструкторів-методистів.
4.9. На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр".
4.10. Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для інструкторів-методистів.
4.11. У закладі може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.
Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.
4.12. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у закладі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.
Тренерська рада закладу:
- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- вносить керівництву закладу пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків:
- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.
Засідання тренерської ради западу проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.
4.13. Органом громадського самоврядування закладу є загальні
збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які
залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники
батьківського комітету.
Загальні збори колективу закладу скликаються не рідше одного разу на рік.
4.14. У період між загальними зборами може діяти рада закладу, діяльність якої регулюється Статутом.
Рада закладу розглядає питання щодо перспективного розвитку, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.
4.15. У закладі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.5.Фінансова діяльність та матеріально-технічна база закладу
5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно до законодавства та Статуту.
Майно закладу складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі закладу.
5.2. Фінансування закладу здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів засновника та/або відповідного бюджету, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел.
Додатковими джерелами формування коштів закладу є:
кошти гуманітарної допомоги, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян.
Кошти, отримані з додаткових джерел фінансування, використовуються для діяльності, передбаченої цим Статутом.
5.3. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;
- модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташований заклад;
- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту закладу.
5.4. Матеріально-технічна база закладу включає адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
5.5. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи закладу за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
5.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в закладі здійснюється самостійно або через Централізовану бухгалтерію у порядку, визначеному нормативно-правовими актами;
право другого підпису на фінансових документах має головний бухгалтер (бухгалтер) Централізованої бухгалтерії (бухгалтерії).

6. Діяльність закладу у рамках міжнародного співробітництва
6.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.6.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.
За наявності відповідних умов заклад може здійснювати прийом іноземних делегацій.

7. Документація закладу, порядок обліку та звітності
Перелік документів, які повинен мати заклад, порядок обліку та звітності затверджуються Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту та повинні відповідати номенклатурі справ, затвердженої експертною комісією департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.

8. Контроль за діяльністю закладу
8.1. Державне управління закладом здійснюють органи місцевого самоврядування.
8.2. Заклад або Централізована бухгалтерія здійснює облік результатів власної діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність відповідно до чинного законодавства. Заклад повинен надавати звіти Засновнику, Управлінню.
8.3. Заклад самостійно надає копії балансів та актів щорічної інвентаризації Засновнику.
8.4. Засновник за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває заклад:
- бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;
- формує програми розвитку позашкільної освіти;
- розробляє Положення про заклад, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти; розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам закладу;
- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
- у разі необхідності, має право одержувати від закладу будь-яку поточну та довідкову інформацію стосовно усіх видів діяльності.
8.5. Контроль за діяльністю закладу здійснює Засновник, Управління, органи місцевого самоврядування, інші органи у межах своїх повноважень.
8.6. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти та забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади, у сфері управління якого перебуває заклад, органами місцевого самоврядування.
8.7. Основною формою державного контролю за діяльністю
закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10
років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі освіти.
Результати державної атестації закладу оприлюднюються.
Позачергова державна атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває заклад.
8.8. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування в межах їх компетенції:
- затверджують обсяги фінансування закладу не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціальне уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;
- забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладу, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;
- створюють належні умови для вибору вихованцями видів спортивної діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;
- можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах;
- вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації;
- забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників закладу;
- організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
- координують діяльність педагогічного колективу та вихованців закладу;
- здійснюють контроль за діяльністю педагогічного колективу закладу, узагальнюють та поширюють досвід його роботи;
- проводять державну атестацію;
- сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів;
- здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

9. Внесення змін та доповнень до Статуту закладу
9.1. Зміни та доповнення до Статуту закладу затверджуються
Засновником і підлягають реєстрації у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
9.2. Заклад здійснює свою діяльність після реєстрації Статуту.

10. Реорганізація та ліквідація закладу
10.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків закладу до його правонаступника.
10.2.Реорганізація закладу здійснюється за рішенням Засновника.
10.3.Ліквідація закладу здійснюється:
- за рішенням Засновника;
- за рішенням суду.
10.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію закладу встановлює її термін.
10.5. Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
10.6. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами закладу.
10.7. Майно, яке залишилось після задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, передається Засновнику.
10.8. Ліквідація є завершеною, а заклад вважається таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.
Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну Засновнику, а також третім особам, при порушенні законодавства під час
ліквідації.


Секретар ради                           О.Бриндак
Страница создана: 08.07.2014 17:17
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее