/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4848-VI від 25.06.2014

№4848-VI від 25.06.2014

Про затвердження акта комісії з ліквідації КП «Одеспроектреставрація»

Рішення
Одеської міської ради
№4848-VI від 25.06.2014
  
 
 
Про затвердження акта комісії з ліквідації КП «Одеспроектреставрація»
 
 
Відповідно до Тру. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 60 Господарського кодексу України, Тру. 111 Цивільного кодексу України, рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4268-VI “Про ліквідацію комунального підприємства «Одеспроектреставрація», у зв’язку із завершенням процедури ліквідації комунального підприємства «Одеське спеціалізоване науково-проектне архітектурно-реставраційне підприємство «Одеспроектреставрація», Одеська міська рада
 
ВИРIШИЛА:
 
1. Затвердити акт комісії з ліквідації КП «Одеспроектреставрація» (додається).
 
2. Голові комісії з ліквідації КП «Одеспроектреставрація» подати документи на державну реєстрацію припинення юридичної особи -  КП «Одеспроектреставрація» в результаті ліквідації.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з  планування забудови територій та архітектури.
 
  
 
Міський голова                                                                        Г. Труханів
 
        
 
   
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№4848-VI від 25.06.2014
 
 
 
 
АКТ
комісії з ліквідації комунального підприємства
«Одеспроектреставрація» 
 
  
На виконання Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4185-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції», розпорядження Одеського міського голови від 07.02.2014 р. № 61 «Про створення комісії з ліквідації комунального підприємства   КП «Одеспроектреставрація», відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 105 Цивільного кодексу України створено комісію з ліквідації комунального підприємства «Одеське спеціалізоване науково-проектне архітектурно-реставраційне підприємство «Одеспроектреставрація» (далі - «Одеспроектреставрація») у складі:
Колокольников В.І.  - голова комісії;
Лещенко Н.П. - секретар комісії;
Четаков Ю.І.,                        
Орловська І.В.,
Козлова Л.Ф.,
Мужнюк М.В.,
Повстанюк М.Г. - члени комісії.
 
У результаті проведеної роботи ліквідаційна комісія встановила наступне.
КП «Одеспроектреставрація» створено в 1995 році, зареєстровано 22.11.1995 року у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Місце реєстрації – виконавчий комітет Одеської міської ради. КОД ЄДРПОУ: 23986914.
КП «Одеспроектреставрація» припинило свою роботу у 1996 році, але не знято з обліку чинним порядком як таке, що припинило свою діяльність. За довідкою Відділу державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.11.2013 р. № 128-2697/5989-128-20 відсутня інформація щодо ліквідації КП «Одеспроектреставрація».
За інформацією Господарського суду Одеської області (лист від 13.12.2013 р. № 01-05/7374/13) відсутні справи про ліквідацію КП «Одеспроектреставрація».
Комісія розглянула документи, які надані державними установами та органами місцевого самоврядування, фізичними особами, які мали відношення до КП «Одеспроектреставрація», а також інформацію служб та установ, що отримана на запити комісії та управління.
 Встановлено наступне:
Дані про здійснення будь-якої господарської діяльності КП «Одеспроектреставрація» відсутні. Документи підприємства не збереглися. Накази по підприємству не оголошувались. Облік та архівація справ не здійснювалися. Печатка КП «Одеспроектреставрація» не була отримана. Документи щодо майна, меблів, обладнання, та інших матеріальних цінностей підприємства – відсутні.
 
У період роботи підприємства його працівники мають записи у трудових книжках з печаткою інших підприємств (Одеська творчо-виробнича організація «Одесархпроект» та Історико-архітектурний заповідник «Стара Одеса).
Згідно з листом департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради від 30.11.2012 р. № 2205-11-01-07 не знайдено документів, на підставі яких було створено КП «Одеспроектреставрація».
Згідно з листом відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Приморському районі м. Одеси від 14.01.2013 р. № 98 КП «Одеспроектреставрація» не перебуває на обліку.
Згідно з листом Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси від 04.12.2012 р. № 18585/02 КП «Одеспроектреставрація» не знаходиться на обліку в управлінні. Згідно з листом Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси від 03.01.2013 р. № 97/02 КП «Одеспроектреставрація» на обліку в управлінні не перебувало.
Згідно з листом Одеського міського центру зайнятості від 28.12.2012 р. № 6186/18/11 КП «Одеспроектреставрація» на обліку в центрі не перебувало.
Згідно з листом Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси від 27.01.2014 р. №2257/10/15-53-18-5 КП «Одеспроектреставрація», податковий № 23986914, на податковому обліку не перебуває.
Інформація про відкриття розрахункових рахунків та наявність будь-якої кредиторської і дебіторської заборгованості - відсутня.
Таким чином, відсутня заборгованість КП «Одеспроектреставрація» перед установами, бюджетом, працівниками та іншими фізичними та юридичними особами.  
          
Акт складено у трьох примірниках:
- 1-й – державному реєстратору;
- 2-й – голові ліквідаційної комісії;
- 3-й - архівній установі.
 
 
Голова комісії               В.І. Колокольников
 
Секретар комісії            Н.П. Лещенко
 
                      
  
 
 
 
Секретар ради                                                                       О.Б. Бриндак


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
04.07.2014 14:13

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/60631/