/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 860-V от 26.01.2007

№ 860-V от 26.01.2007

О рассмотрении протеста прокурора г. Одессы от 19.12.2006г. № 129/07-06 на решение Одесского горсовета от 09.01.2006г. № 5252- ІV "О бюджете города Одессы на 2006 год"

Рішення
Одеської міської ради
№ 860-V від 26.01.2007

Про розгляд протесту прокурора міста Одеси від 19.12.2006 року № 129/07-06 на рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 року № 5252-IV «Про бюджет міста Одеси на 2006 рік»


Прокурором міста Одеси 19.12.2006 року внесено протест № 129/07-06 на рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 року № 5252-IV «Про бюджет міста Одеси на 2006 рік», згідно з п. 46 якого управління фінансів Одеської міської ради визначене головним розпорядником бюджетних коштів з:


- сплати відсотків за користування кредитом, отриманим комунальним підприємством «Одесарембудсервіс», комунальним міським ремонтно-будівельним підприємством «Одесрембут», згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 року № 4218-ІV;


- сплати відсотків за користування кредитом, отриманим комунальним підприємством «Міські дороги», згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 року № 4219-ІV;


- зобов'язань зі сплати боргів комунального підприємства «Одеські теплові мережі ВАТ «Одесагаз» відповідно до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 року № 2420-ІV «Про доручення Одеському
міському голові на підписання угоди».


На думку прокурора міста Одеси, вказане рішення в цій частині є незаконним та підлягає приведенню у відповідність з вимогами законодавства з таких підстав.

 

Відповідно до ст. 63 Бюджетного кодексу України місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.


Згідно зі ст. 176 Цивільного кодексу України територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом.


Таким чином, прокурор міста Одеси вважає, що законодавством не передбачено можливість витрачення коштів місцевого бюджету на погашання зобов'язань будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, за своїми зобов'язаннями.


Ретельним розглядом суті протесту, встановлено.


Відповідно до статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується З 1 грудня того ж року.


Бюджетне зобов'язання - це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.


Згідно з ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.
Відповідний бюджетний період закінчився 31.12.2006 року.


Крім того, Одеська міська рада є самостійною юридичною особою та суб'єктом правовідносин, які регулюються Цивільним кодексом України. Отже, міська рада може набувати будь-яких зобов'язань, оскільки відповідно до ст. ст. 91, 92 Цивільного кодексу України наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю.


Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, що перебувають у комунальній власності територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування (ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Стаття 176 Цивільного кодексу України, на яку посилається прокурор, не забороняє міським радам передбачати у відповідних у місцевих бюджетах кошти на сплату відсотків за кредитами власних комунальних підприємств. Зазначене рішення визначає організаційні засади погашення боргу комунального підприємства та в будь-якому випадку не передбачає коштів на сплату боргів підприємства (не є рішенням про бюджет міста).


Статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які можуть бути визнанні незаконними тільки у судовому порядку.


Рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, затверджує повноваження виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.


Посилання прокурора на статтю 63 БК України, відповідно до якої місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування не можна визнати обгрутнованим, оскільки відповідне бюджетне зобов'язання (щодо погашення боргів комунальних підприємств) взяте на підставі рішень уповноваженого на це органу - Одеської міської ради, а бюджетні призначення закріплені у рішенні міської ради про бюджет міста Одеси па відповідний рік.

В свою чергу, статтею 70 Бюджетного кодексу України визначено, що видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначено статтями 88-91 цього Кодексу.


Серед видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (стаття 91 Бюджетного кодексу України), передбачаються видатки на експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами), будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, а стаття 70 Кодексу дозволяє встановлювати відповідним рішенням про місцевий бюджет, видатки на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією цих програм.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Відхилити протест прокурора міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 року № 5252-IV «Про бюджет міста Одеси на 2006 рік».


2. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Одеси.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

 


Міський голова                                                   Е. ГурвіцСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
02.02.2007 10:10

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/5566/