03:49:26   |   20 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 858-V от 26.01.2007

№ 858-V от 26.01.2007

О рассмотрении протеста прокурора г. Одессы от 19.12.2006г. № 130/07-06 на решение Одесского горсовета от 28.12.2004г. № 3479- ІV "О бюджете города Одессы на 2005 год"

Рішення
Одеської міської ради
№ 858-V від 26.01.2007

Про розгляд протесту прокурора міста Одеси від 19.12.2006 року № 130/07-06 на рішення Одеської міської ради від 28.12.2004 року № 3479-IV «Про бюджет міста Одеси на 2005 рік»

Прокурором міста Одеси 19.12.2006 року внесено протесі № 130/07-06 на рішення Одеської міської ради від 28.12.2006 року № 3479-IV «Про бюджет міста Одеси на 2005 рік», згідно з п. 41 якого управління фінансів Одеської міської ради визначене головним розпорядником бюджетних коштів з:


- сплати відсотків за користування кредитом, отриманим Одеським міським підрядним спеціалізованим ремонтно-будівельним трестом з ремонту, будівництва та експлуатації автошляхів згідно з рішеннями
Одеської міської ради від 11.07.2003 року № 1262-IV, від 26.08.2004 року №2911-IV;

 

- сплати відсотків за користування кредитом, отриманим комунальним підприємством «Одесфарм» та страхування медичного обладнання згідно з розпорядженням міського голови від 02.07.2004 року №882-01р.


Управлінню фінансів Одеської міської ради доручено провести у 2005 році видатки по сплаті відсотків за користування кредитом за рахунок коштів бюджету розвитку м. Одеси за статтею «Розрахунки за зобов'язаннями».


На думку прокурора міста Одеси, вказане рішення у зазначеній частині є незаконним та підлягає приведенню у відповідність з вимогами законодавства з таких причин.


Відповідно до ст. 63 Бюджетного кодексу України місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.


Згідно з ст. 71 Бюджетного кодексу України до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
1. погашення основної суми боргу місцевого самоврядування (крім боргу, що утворюється за умовами, визначеними статтею 73 цього Кодексу);
2. капітальні вкладення;
3. внески органів місцевого самоврядування до статутних фондів суб'єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 176 Цивільного кодексу України територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом.
Таким чином, прокурор міста Одеси вважає, що законодавством не передбачено можливість витрачення коштів місцевого бюджету на погашання зобов'язань будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, за своїми зобов'язаннями.
Проте, встановлено, що відповідно до статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 3 1 грудня того ж року.
Бюджетне зобов'язання - це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому. Зобов'язання по силачі відсотків за користування кредитом, отриманим Одеським міським підрядним спеціалізованим ремонтно-будівельним трестом з ремонту, будівництва та експлуатації шляхів та КП «Одесфарм» за 2005 рік виконані у повному обсязі.
Згідно з ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.
Відповідний бюджетний рік закінчився 31.12.2005 року.
Крім того, Одеська міська рада є самостійною юридичною особою та суб'єктом правовідносин, які регулюються Цивільним кодексом України. Отже, міська рада може набувати будь-яких зобов'язань, оскільки відповідно до ст. ст. 91, 92 Цивільного кодексу України наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю.
Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами комунальної власності територіальних громад, будуються па засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування (ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Стаття 176 Цивільного кодексу України, на яку посилається прокурор, не забороняє міським радам передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти на сплату відостків за кредитами власних комунальних підприємств. Зазначене рішення визначає організаційні засади погашення боргу комунального підприємства та в будь-якому випадку не передбачає коштів на сплату боргів підприємства (не є рішенням про бюджет міста).
Статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які можуть бути визнанні незаконними тільки у судовому порядку.
Рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, затверджує повноваження виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.
Крім того, на виконання ст. 80 Бюджетного кодексу України рішеннями міської ради від 15.07.2005 року № 4212-IV, від 29.09.2005 року № 4396-IV, від 23.11.2005 року № 5038-IV, від 06.03.2006 року № 5269-IV затверджені квартальні та річний звіти про виконання бюджету м. Одеси за 2005 рік.
Посилання прокурора на статтю 63 БК України, згідно з якою місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, не можна визнати обґрунтованим, оскільки відповідне бюджетне зобов'язання (щодо погашення боргів комунального підприємства) взяте на підставі рішень уповноваженого на це органу - Одеської міської ради, а бюджетні призначення закріплені у рішеннях міської ради про бюджет міста Одеси на відповідний рік.
Крім того, коло повноважень органів місцевого самоврядування закріплене в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, повноваження міських рад закріплені у статтях 25, 26 цього Закону.
В свою чергу, статтею 70 Бюджетного кодексу України визначено, що видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначено статтями 88-91 цього Кодексу.
Серед видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (стаття 91 Бюджетного кодексу України), передбачаються видатки на експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами), будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, а стаття 70 Кодексу дозволяє встановлювати відповідним рішенням про місцевий бюджет, видатки на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією цих програм.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест прокурора міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 28.12.2004 року № 3479-1V «Про бюджет міста Одеси на 2005 рік».

2. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Одеси.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

 


Міський голова                                                   Е. Гурвіц

 Страница создана: 02.02.2007 10:04
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее