10:58:16   |   17 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее



/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3506-VI від 18.06.2013р.

№3506-VI від 18.06.2013р.

Про затвердження Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2013-2016 роки ” у новій редакції /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням міської ради № 1101-VII від 21.09.2016р.
Внесено зміни рішенням міської ради № 265-VII від 03.02.2016р.

Внесено зміни рішенням міської ради №6712-VI від 10.06.2015р.

Внесено зміни рішенням міської ради №6509-VI від 16.04.2015р.
Внесено зміни рішенням міської ради №6276-VI від 25.02.2015р. 
Внесено зміни  рішенням міської ради №5569-VI від 29.10.2014р. 
Внесено зміни та доповнення рішенням міської ради №5245-VI від 27.08.2014р. 
Внесено зміни рішенням міської ради №4591-VI від 13.02.2014р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№3506-VI від 18.06.2013р. 

 

Про затвердження "Програми охорони і поліпшення стану

навколишнього природного середовища м. Одеси на 2013-2016 роки" у новій редакції

 
 
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити «Програму охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2013-2016 роки»  у новій редакції (додається).
 
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради    від 21.12.2012 р. № 2450-VI  “Про затвердження Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2013-2016 роки” зі змінами та доповненнями. 
 
 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.
 
 
 
 
Міський голова                                                           О. Костусєв
 
 
 
  
 
 
 Додаток до рішення
 Одеської міської ради
 №3506-VI від 18.06.2013р. 
 
 
 
 
 
 
Програма охорони і поліпшення стану
навколишнього природного середовища м. Одеси на 2013-2016 роки
у новій редакції
 
 
Зміст
I. Паспорт Програми;
II. Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямована Програма;
III. Визначення мети Програми
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв`язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми;
V. Перелік заходів Програми;
VI. Очікувані результати та ефективність Програми;
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
 
 
I. Паспорт Програми
 

 

1.
Ініціатор розроблення Програми.
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 
2.
Розробник Програми. 
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 
3.
Співрозробники Програми (у разі наявності).
 ------------------------------------------------
4.
Відповідальний виконавець Програми. 
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради
5.
Учасники Програми. 
 Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Центр екологічних проблем та ініціатив», Комунальне підприємство «Парки Одеси», Комунальна установа « Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»
6.
Термін реалізації Програми:
 2013-2016 роки
7.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 
 124 829,5 тис. грн.
 
у тому числі: 
 
7.1.
кошти бюджету міста Одеси;
24 150,00 тис. грн.
7.2.
кошти інших бюджетів;
35 179,5 тис. грн..
7.3
кошти інших джерел.
65 500,0 тис. грн..

 

 
      
 II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
 
Одеса – це один з потужних економічних регіональних центрів країни, її «морські ворота». Значне різноманіття природних и соціально-економічних умов міста, вигідне економіко-географічне розташування території, багаті рекреаційні ресурси сприяли розвитку багатопрофільного, достатньо складного промислово - господарського комплексу з транспортно-розподільчими функціями, розвиненими галузями соціальної сфери в поєднанні з наявною курортною інфраструктурою та потенційно перспективною індустрією туризму.
Одеса, будучи одночасно і містом-курортом і крупним промисловим центром, в якому сконцентрована вся транспортна розв'язка (автомобільна, залізнична, морська), зазнає серйозної антропогенне навантаження.
При такому стані речей складно визначити критерії оцінки екологічного стану. Для промислового міста нинішній стан більш ніж задовільний. Для міста-курорту - необхідно знижувати антропогенне навантаження за рахунок скорочення викидів підприємств і, перш за все, автомобільного транспорту, які становлять близько 80% від загального обсягу викидів.
В м. Одесі розташовано понад 200 підприємств. Викиди в атмосферу від стаціонарних джерел в 2011 році склали - 15,2 тис. т., від пересувних джерел - 59,7 тис.т. Основний внесок у викиди від стаціонарних джерел вносять підприємства нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості.
Інтенсивність забруднення атмосфери автомобільним транспортом зростає з-за збільшення кількості приватного автотранспорту. Основні причини в тому, що викиди від всіх видів транспорту в 4 рази більше, ніж від промислових і складають 79,7% від сумарної кількості викидів.
У житловій зоні нашого міста функціонують підприємства нафтогазопромислового комплексу, що становлять підвищену екологічну небезпеку, за рахунок звернення у виробничих процесах небезпечних речовин (аміак, нафтопродукти, зріджені гази, метан).
Спостереження за станом атмосферного повітря здійснюється 8-ю стаціонарними постами, 7 з яких розташовані в найбільш забруднених районах міста (промислові зони і транспортні розв'язки), 1 - в курортній зоні (Французький бульвар).
Для отримання об'єктивної оцінки про забруднення атмосферного повітря у місті придбана пересувна муніципальна екологічна лабораторія, яка здійснює постійний моніторинг атмосферного повітря в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на кордонах санітарно-захисних зон потенційно небезпечних об'єктів м. Одеси, в прибережній зоні, а також в парках і скверах, з автоматичним вітбором проб і вимірами концентрацій газоаналізаторами по 8 інгредієнтів - діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та суми вуглеводнів. За результатами спостережень у встановлених пунктах, на території міста, періодично фіксуються незначні перевищення суми вуглеводнів і сірководню.
Згідно з Програмою моніторингових досліджень показників якості атмосферного повітря житлової забудови Суворовського району м. Одеси муніципальна пересувна лабораторія здійснює систематичний моніторинг стану атмосферного повітря на кордоні санітарно-захисних зон підприємств нафтегазопереробної промисловості: ПАТ «Ексімнафтопродукт», ПАТ «Синтез Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», ПАТ «Одеснафтопродукт», ДП «Одеський морський торговельний порт» (нефтерайон).
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.11.08г.     № 1289 «Про посилення екологічного контролю на-потенційно небезпечних підприємствах р. Одеси» затверджено перелік підприємств, яким необхідно організувати автоматизовану систему контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферу в санітарно-захисної зоні підприємств.
Відповідно до Концепції охорони атмосферного повітря у місті Одесі, простягнутої рішенням Одеської міської ради від 29.04.2011р. № 716-VI до 2015 року, затверджено Перелік природоохоронних заходів, який є обов'язковим для виконання всіма підприємствами міста незалежно від форм власності.
За останній час відбувалось акціонування і приватизація підприємств, зміни форм власності на засоби виробництва і нерухомість, але при цьому не сформована єдина, цілісна та ефективна система природоохоронного й соціально-екологічного управління, моніторингу та контролю.
 
III. Визначення мети програми
 
Метою Програми є поліпшення екологічного стану прибережної зони, охорона атмосферного повітря, водних ресурсів, раціональне використання земель, охорона тваринного світу, раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, а також заходи з науки, інформації і освіти та інші заходи спрямовані на охорону і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси.
 
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів    
      та   джерел фінансування, строки та етапи виконання програми
 
Програма повинна виконуватися шляхом визначення екологічних пріоритетів, формування стратегії комплексу робіт та виконання наступних основних завдань:
• вжиття заходів щодо очищення атмосферного повітря від забруднення шкідливими викидами промислових підприємств та транспортних засобів з дотриманням забезпечення якості повітря;
• вжиття заходів щодо зменшення негативного впливу стічних вод на екологічний стан прибережної зони Чорного моря;
         • вжиття заходів щодо зменшення впливу промислових та побутових відходів на довкілля;
         • вжиття заходів щодо поліпшення техногенно-екологічного стану територій, захисту земель від підтоплення, затоплення, зсувів;
         • спостереження за станом навколишнього природного середовища;
         • проведення інструментально-лабораторних досліджень води, ґрунту, атмосферного повітря, відходів, інформування про це населення.
         Строки реалізації програми встановлюються на 2013-2016 роки.
         Ресурсне забезпечення Програми визначене у додатку № 1.
 
V. Перелік заходів та завдань програми
         Перелік заходів та завдань програми визначені  у додатку № 2.  
 
VI. Очікувані результати та ефективність
 
Виконання передбачених Програмою заходів дозволить досягти наступних результатів та вирішити такі проблеми:
 
• підвищення якості атмосферного повітря та питної води на 10%;
• підвищення якості морської води на 20%;
• зменшення кількості небезпечних відходів на 40%;
• підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини на 10%;
• підвищення іміджу Одеси в результаті дотримання державних та міжнародних екологічних стандартів.
 
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Контроль за виконанням Програми здійснює департамент екології та розвитку рекреаційних зон, за участю департаменту культури та туризму, управління   дорожнього господарства та інших виконавчих органів, визначених  відповідальними за виконання програмних заходів згідно додатку № 2.
Щоквартальні звіти про виконання заходів Програми готуються відповідальними виконавцями Програми до 15 числа наступного за звітним періодом місяця та надаються департаменту економічного розвитку Одеської міської ради для звітності та проведення моніторингу виконання програм. Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягненням очікуваних результатів кожного етапу та програми в цілому здійснюється головними розпорядниками бюджетних коштів та постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.
Звіти та необхідну інформацію про хід виконання заходів і завдань Програми надаватимуться департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради для підготовки щорічного звіту, після розгляду якого у встановленому порядку кінцеві результати виконання Програми мають бути оприлюднені на офіційному сайті міста у тижневий термін.
 
 
 


Страница создана: 03.07.2013 14:59
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее