22:29:59   |   30 июля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 593-V от 30.11.2006

№ 593-V от 30.11.2006

Об утверждении городской программы "Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями в г. Одессе на 2007 год"

Рішення

Одеської міської ради

№ 593-V від 30.11.2006

 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради № 1398-V від 04.07.2007р.

 

Про затвердження міської програми «Створення безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у м. Одесі на 2007 рік»


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», з метою створення у місті Одесі сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, вільного доступу до об'єктів соціального, громадського та житлового призначення, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити міську програму «Створення безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у м. Одесі на 2007 рік» (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.

 


Міський голова                            Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 593 - V від 30.11.2006 р. 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА
«Створення безбар’єрного середовища для осіб

з обмеженими фізичними можливостями у м. Одесі на 2007 рік»


Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю чисельних соціальних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й повноцінно приймати участь у ній. В наслідок цього діти та дорослі живуть в умовах, які ведуть до приниження їх гідності та сегрегації.
Проаналізував сформовану ситуацію нами зроблено висновок, що для того щоб такі люди жили гідно необхідною умовою є створення безбар’єрного середовища.
Відомо, що у значній мірі оточення обумовлює вплив дефекту або інвалідності на повсякденне життя людини. Людина неповноцінна, якщо вона позбавлена можливостей, звичайних у суспільстві й потрібних з точки зору основних елементів життя, включаючи сімейне життя, освіту, зайнятість, житло, фінансову й особисту безпеку, участь у соціальних чи політичних групах, релігійну діяльність, інтимні й полові відношення, доступ до всіх видів громадського обслуговування, вільне переміщення та загальний образ щоденного життя.
На сьогоднішній день у місті Одесі мешкає понад 49000 тис. дорослих та близько 2000 тис дітей інвалідів різних нозологій.
З них багато інвалідів позбавлені можливості активно приймати участь у житті суспільства у силу таких фізичних бар’єрів, як дверні отвори, надто вузькі для інвалідних візків, сходинки на підходах до будівель, по яким неможливо піднятися, незручно розташовані телефони й вимикачі, санітарне обладнання, яким неможливо користуватися. Для полегшення життя інвалідів, необхідно устаткувати усі будівлі та споруди соціального, громадського та житлового призначення спеціальними пристроями.


Мета програми

Забезпечення реалізації державної політики соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями для:
- створення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціального, громадського та житлового призначення;
- створення безбар’єрного середовища, яке надасть можливість інвалідам приймати повноцінну участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та допоможе їм працевлаштуватися.


Законодавчі підстави та обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Програма «Створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у м. Одесі» розроблена відповідно до Закону України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні”, ст.ст. 31, 32, 34, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та спрямована на виконання завдань зі створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, визначених:
Указом Президента України від 02 грудня 2002 року № 1112 “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю”;
Указом Президента України від 01 червня 2005 р. № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”;
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 863 “Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення”; 
 Рішенням Одеської обласної ради від 01.11.2003 р. № 257-IV “Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення”;
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.08.2001р. № 556 “Про затвердження “Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року”;
Розпорядження Одеського міського голови від 12.09.2005 р. № 1064-01р “Про заходи стосовно безперешкодного доступу інвалідів у приміщення торгівельно-побутового призначення”;
Розпорядження Одеського міського голови від 27.09.2005 р. № 1199-01р “Про заходи стосовно безперешкодного доступу інвалідів у приміщення соціально-культурного призначення”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03. 11.2005 р. № 444-р “Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”.
Вищеназвані законодавчі акти вимагають створення умов рівного доступу до всіх сфер життєдіяльності.


В рамках цієї Програми передбачається:
- налагодження системи громадського контролю за проектуванням та будівництвом об’єктів соціальної сфери та житла, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі міста, розміщенням малих архітектурних
форм та об’єктів зовнішньої реклами, тощо, що повинно забезпечити створення нових і реконструкцію діючих об’єктів з урахуванням вимог доступності для інвалідів;
- подальше вивчення стану формування безбар’єрного середовища міста, що має забезпечити прозорість та ефективність використання коштів у подальшому;
- улаштування пандусів та перил на 62 об’єктах громадського призначення за кошти міського, та на інших об’єктах за кошти власників; обладнання світлофорів мовними приладами, та інші заходи, що покращать умови доступу для інвалідів вже у 2007 році;
- збереження обслуговування інвалідів шляхом надання послуг з їх транспортування.

Строки та етапи виконання програми
Початок дії програми: 01 січня 2007 року.
Закінчення дії програми: 31 грудня 2007 року. 

 

Додаток 1

АНКЕТА визначення доступності житлового будинку для осіб з обмеженими фізичними можливостями

Додаток 2

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ

 

 

ПЕРЕЛІК заходів і завдань програми на 2007 рік

 

 

Ресурсне забезпечення програми за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси

 Страница создана: 19.12.2006 14:18
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее