23:25:48   |   30 июля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №594-V от 30.11.06г.

№594-V от 30.11.06г.

Об утверждении городской целевой программы "Энергосбережение в г. Одессе на 2007-2010 годы" (С изменениями)

Внесены изменения решением Одесского горсовета № 2059-V от 21.12.2007

Внесены изменения решением Одесского горсовета № 1402-V от 04.07.2007  

Внесены изменения решением Одесского горсовета № 1138-V от 05.04.2007 

Внесены изменения решением Одесского горсовета №4119-V от 09.04.2009г. 

 

Рішення
Одеської міської ради
№594-V від 30.11.06р.

Про затвердження міської цільової
програми «Енергозбереження
у м. Одесі на 2007-2010 роки»

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про енергозбереження», Постанови Верховної Ради України від 24.10.99р. №1359-IV «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів», з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів міста та використання економічних реформ, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Енергозбереження у місті Одесі на 2007-2010 роки» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з житлово-комунального господарства та тарифної політики і з розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Міський голова      Е. Гурвіц


Додаток до рішення
Одеської міської ради
№ 594-V від 30.11.2006р.


Міська цільова програма
„Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки”

Структура
Міської цільової програми
„Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки”


1. Паспорт міської цільової програми “Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки” (далі - Програма).
2. Необхідність розробки, головні цілі та завдання Програми.
3. Фінансове забезпечення Програми.
4. Організаційно-правове забезпечення Програми.
5. Очікуваний ефект від реалізації Програми.
6. Підпрограма №1 “Енергозбереження у паливно-енергетичному комплексі м. Одеси”.
6.1. Проведення енергетичних обстежень підприємств комунальної енергетики.
6.2. Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної енергетики.
7. Підпрограма №2 “Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві і соціальній сфері м. Одеси”.
8. Підпрограма №3 “Енергозбереження в промисловому і будівельному комплексах м. Одеси”.
9. Підпрограма №4 “Організаційні і технічні заходи міської цільової програми “Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки”
10. Підпрограма №5 “Альтернативна енергетика”.
11. Список скорочень і умовних позначень.

1. ПАСПОРТ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
“Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки”

 

Найменування
Програми
Міська цільова програма “Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки”
(далі – Програма)
 
Правове забезпечення
для розробки Програми
- Закон України "Про енергозбереження", прийнятий Верховною Радою України
01 липня 1994р., за № 74/94-ВР;
- Закон України "Про альтернативні джерела", прийнятий Верховною Радою України
20 лютого 2003р., за № 555-IV;
- Закон України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу", прийнятий Верховною Радою України
23 червня 2005р.,за № 2711-IV;
- Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної (когенерацію)
та використання скидного енергопотенціалу", прийнятий Верховною Радою України
5 квітня 2005р., за № 2509-IV;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про комплексні заходи щодо реалізації
Національної енергетичної програми України" від 10 липня 1997р. № 731;
- Комплексна державна програма енергозбереження України, схвалена Постановою
Кабінету Міністрів України від 05 лютого 1997р., за № 148;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про програму державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, малої гідро - і теплоенергетики"
від 31 грудня 1997р., № 505;
- Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації "Про проведення заходів з
енергозбереження, енергетичного обстеження та паспортизації підприємств в
Одеській області" від 06 листопада 1997р., за № 784/А-97;
- Програма енергозбереження Одеської області;
- Методичні рекомендації з розробки регіональних, обласних та місцевих програм
енергозбереження КНДУ00013184001-97, затверджені Держкоменергозбереження
30 травня 1997р.
 
Замовник Програми
 
Виконавчий комітет Одеської міської ради
Розробник Програми
Управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу (УЖКГіПЕК)
Одеської міської ради
 
Організації,
що приймали участь
у розробці Програми
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності
Одеської міської ради, «Підприємства водопостачання та водовідведення»
(Пр В та В),
КП „Теплопостачання міста Одеси” (КП “ТПО”), консалтінгова лабораторія “Терма”,
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ), науково-виробнича фірма “Нові технології”, інженерний центр “Трансзвук”, Одеська державна академія холоду (ОДАХ)
 
Цілі і задачі
Програми
-         переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку із забезпеченням енергетичних потреб населення та організацій;
-         підвищення ефективності енерговиробництва шляхом реконструкції та технічного переоснащення галузей паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) на новій технологічній основі;
-         розробка механізмів глибокої переробки та комплексного використання паливно-енергетичних  ресурсів;
-         розвиток нетрадиційної енергетики;
-         створення високоефективного обладнання та матеріалів для ПЕК і використання вітчизняних науково-технічних досягнень для прискорення технічного переоснащення діючих та створення нових об'єктів енергетики;
-     зниження шкідливого впливу ПЕК на навколишнє середовище.
 
Строки реалізації
Програми
2007-2010 роки.
 
Стислий зміст заходів
Програми
Заходи Програми включені у підпрограми:
“Енергозбереження у паливно-енергетичному комплексі м. Одеси”,
“Енергозбереження у житлово-комунальному господарстві і соціальній сфері м. Одеси”,
“Енергозбереження у промисловому і будівельному комплексах м. Одеси”,
“Організаційні і технічні заходи міської цільової програми “Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки”,
“Альтернативна енергетика”.
Обсяги та джерела
фінансування
Програми
Загальний обсяг фінансування, необхідний для реалізації заходів Програми складає
482 134 тис. грн., у тому числі:
за рахунок бюджету міста – 186 088 тис. грн.
з них:
2007 рік – 31 221 тис. грн.
2008 рік – 50 962 тис. грн.
2009 рік – 49 820 тис. грн.
2010 рік – 54 085 тис. грн.
Фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Одеси здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний фінансовий рік. Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Одеси уточнюється в процесі його формування на відповідний фінансовий рік. При формуванні бюджету враховується податкові пільги та „канікули” для підприємств, що впроваджують енергозбереження в бюджетну та соціальну сферу міста.
За рахунок коштів організацій, інвесторів (далі – залучені кошти) – 271 942 тис. грн.
з них:
2007 рік –  71 669 тис. грн.
2008 рік –  68 202 тис. грн.
2009 рік –  68 895 тис. грн.
2010 рік –  63 176 тис. грн.
Склад інвесторів може бути визначений після прийняття Програми та розробки
бізнес плану енергозберігаючих проектів.
Виконавці Програми
Управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу
Одеської міської ради, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності, інші профільні управління Одеської міської ради,
“ПР. В та В”, КП “ТМО”, організації, у тому числі енергозберігаючі, що зареєстровані на території міста Одеси та будуть визначені на тендерній основі.
Очікувані кінцеві
результати від
реалізації Програми
Сумарна економія паливно-енергетичних ресурсів у період 2007-2010 років, включаючи виконання заходів Програми за основними напрямками підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві міста, складе 201,32 тис. т.у.п., у т.ч.:
2007 рік – 11,73 тис. т.у.п. на суму    8 621 тис. грн.
2008 рік – 36,80 тис. т.у.п. на суму  27 048 тис. грн.
2009 рік – 63,33 тис. т.у.п. на суму  46 554 тис. грн.
2010 рік – 89,46 тис. т.у.п. на суму  65 763 тис. грн.
 
Економія електроенергії, тепла і палива, відповідно, за 2007-2010 роки:
1.    Енергетичні результати:
1.1. Електроенергії (млн. кВт. год) - 367,59
1.2. Теплової енергії (тис. Гкал) - 140,00
1.3. Природний газ (млн. м3) – 44,09
2.    Вартість заощаджених енергоресурсів – 147 987,64 тис. грн.
 
Контроль за
реалізацією і звітність
про виконання Програми
 Контроль за реалізацією і звітність про виконання Програми здійснюється згідно з
Положенням про виконавчий комітет Одеської міської ради.
 
Паспорт бюджетної програми складається щорічно відповідно до вимог рішення
Одеської міської ради від 15.06.2004р. „Про паспорти бюджетних програм”
в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік.

 

2. Необхідність розробки, головні цілі та завдання Програми.

 

Аналіз економічної і паливно-енергетичної ситуації у місті свідчить, що протягом останніх років спостерігається неприпустима ситуація з постачанням, трансформацією та споживанням енергоресурсів. З одного боку, Одеса майже не має власних енергогенеруючих джерел, що не дає можливості місцевій владі активно впливати на якість і обсяги енергоспоживання, оперувати розподілом енергоносіїв, ефективно користуватися результатами енергозбереження тощо. З іншого боку, в місті досі переважає затратний підхід як енергопостачальників, так і споживачів. Такий стан призводить до надмірних витрат енергії як у виробництві, так і в побуті. Окрім цього, не задіяні механізми, які б обумовлювали привабливість заощадження ресурсів як з економічної, так і з соціальної точки зору.
Яскравим підтвердженням цього є динаміка питомих енерговитрат як у економіці, так і відносно населення міста (таблиця 2.1). Зростання цих показників свідчить про те, що енерговитратний підхід превалює в усіх сферах життєдіяльності і є загальною закономірністю. Таким чином, Одеса має великий невикористаний потенціал енергозбереження, який за даними Комплексної державної програми енергозбереження та оцінкою фахівців становить 40% від рівня існуючого енергоспоживання.

Таблиця 2.1

Динаміка питомого (подушне) енергоспоживання у м. Одесі

Показники енергоспоживання,
одиниці виміру

Роки

2003р.
2004р.
2005р.
2006р.
2007р.
Прогноз з урахуванням Програми
Питоме споживання природного газу на душу населення у місті, м3/людина
343
325
334
320
300
Питоме споживання електроенергії на душу населення у місті, кВт.год./доба/людина
1,50
1,80
1,90
1,90
1,75
Питоме споживання теплової енергії на душу населення за рік у місті, Гкал/людина
2,30
2,40
2,20
2,40
2,20

 

Враховуючи постійне зростання питомих енерговитрат, іншого шляху для досягнення запрогнозованих показників розвитку економіки міста та якісного покращання життя мешканців, ніж реалізація наявного потенціалу енергозбереження, немає. До того ж, витрати на використання потенціалу енергозбереження в кілька разів нижчі від вартості поставок імпортованого палива, що обумовлює суттєвий економічний ефект від підвищення енергоефективності та енергозбереження.

Міська Програма енергозбереження містить в собі заходи, що націлені на вирішення таких задач:
- переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку із забезпеченням енергетичних потреб населення та організацій;
- підвищення ефективності шляхом переобладнання, реконструкції та технічного переоснащення галузей ПЕК на новій технологічній основі;
- розробка механізмів глибокої переробки та комплексного використання паливно-енергетичних ресурсів;
- розвиток нетрадиційної енергетики;
- створення високоефективного обладнання та матеріалів для ПЕК і використання вітчизняних науково-технічних досягнень для прискорення технічного переоснащення діючих та створення нових об'єктів енергетики;
- зниження шкідливого впливу ПЕК на довкілля;
- підвищення рівня раціонального використання палива та енергії за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і відповідного обладнання;
- започаткування виробництва установок для використання нетрадиційних джерел енергії;
- суттєве скорочення енергоспоживання у місті за рахунок всебічного енергозбереження та незалежність від лімітованого постачання енергоносіїв;
- скорочення обсягів дотацій населенню за спожиту теплову енергію;
- зниження бюджетних витрат на оплату енергоресурсів, що спожиті соціальною сферою міста (освіта, культура, охорона здоров’я та інше).

Для впровадження програми енергозбереження необхідно здійснювати таких заходів:
- удосконалення законодавчо-правової бази енергозбереження на рівні міста;
- забезпечення матеріальної зацікавленості споживачів та енергопостачальників у результатах енергозбереження;
- проведення тотального енергоаудиту суб’єктів господарювання всіх видів власності;
- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в усіх галузях народного господарства, заміна застарілого неефективного обладнання, заміна та підтримка в належному стані мереж каналізації енергоносіїв;
- розробка та реалізація дійових механізмів заохочення до енергозберігання постачальників і споживачів та механізмів покарання за марнотратство та неналежне ставлення до ресурсів;
- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;
- проведення пропагандистської діяльності серед постачальників та споживачів енергоресурсів, учнівської та робочої молоді, дітей дошкільного віку;
- налагодження системи ступеневого навчання з енергоменеджменту;
- регулярне проведення конференцій-виставок під гаслом “Одеса – енергоефективне місто”;
- залучення до обігу енергоносіїв вторинних, побічних та поновлювальних енергоресурсів;
- залучення коштів банків, фондів ООН, Держкоменергозбереження, УкрЕСКО та інші.
Головною метою програми є утримання споживання енергії на існуючому або навіть нижчому рівні при одночасному зростанні обсягів виробництва та якості комунальних послуг.

 

Мал. 2.1 Стратегічні шляхи розвитку енергозбереження.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фінансове забезпечення Програми.

 

Джерела фінансування Програми можна об'єднати у дві основні групи: бюджетні кошти, власні і залучені кошти підприємств та організацій.
На мал. 3.1 приведена можлива структура фінансування Програми. Фінансування Програми за рахунок бюджетів виконується у відповідності з ст.ст. 27, 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України на наступний фінансовий рік. Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетів уточнюється у процесі формування міського, обласного та територіального бюджетів на відповідний фінансовий рік.
Фінансування міської Програми енергозбереження має здійснюватись шляхом надання інвестицій-дотацій підприємствам-виробникам паливно- та енергозберігаючого обладнання; надання кредитів для реалізації енергозберігаючих проектів; сплати частини відсотків за одержаний підприємством кредит для реалізації енергозберігаючого проекту;

 

Мал. 3.1 Існуючі джерела фінансування ПрограмиІнвестування енергозбереження передбачається у формах власних інвестицій підприємств і організацій; прямого фінансування з Державного та місцевого бюджетів; фінансування із залученням енергозберігаючих об'єднань, компаній, концернів, фінансово-промислових груп тощо; фінансування із залученням коштів загальнодержавного позабюджетного фонду енергозбереження; фінансування із залученням приватних коштів і іноземних інвестицій; передачі енергозберігаючого обладнання у довгострокову оренду (лізинг) з поверненням наданих коштів за рахунок прибутку від реалізації проекту; перформанс-контрактингу, коли вартість переданого енергозберігаючого обладнання та послуг повертається за рахунок вартості виробленої або заощадженої енергії після впровадження проекту.
Важливим джерелом фінансового забезпечення Програми має стати економія енергоносіїв, якої можна досягти шляхом впровадження маловитратних заходів з енергозбереження (мал. 2.1). Ці заходи включають вирішення організаційних питань, впровадження механізму заохочення та стимулювання заощадження, облік витрат ресурсів з урахуванням диференційованих тарифів, запобігання витокам енергоресурсів, реалізація енергозаощаджувальних графіків роботи тощо. Економічне стимулювання енергозбереження базується на дотриманні принципу сумісної дії заходів заохочення споживачів за економії та покарання за марнотратство у використанні ПЕР. Економічне заохочування споживача за ефективне використання ПЕР передбачає надання податкових пільг та дотацій (субсидій, компенсацій) організаціям, що розробляють нормативно-методичну й інформаційну базу забезпечення енергозбереження, НДДКР, програми енергозбереження на різних рівнях управління таке інше; підприємствам-виробникам енергоефективного обладнання (у тому числі дослідних зразків обладнання, що використовує місцеве паливо, відходи, ВЕР, нетрадиційні та поновлювані джерела енергії); споживачів ПЕР, які розробили й впроваджують енергоефективні заходи та реалізують енергоефективні проекти; підприємствам (організаціям), що зайняті оснащенням виробництва приладами обліку та контролю витрат ПЕР. За рахунок отриманої економії акумульовані кошти спрямовуються на вирішення більш складних проблем енергозбереження. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.3.2 Можлива схема розподілу фінансування енергетичних витрат підприємства (організації)

Інший механізм, який необхідно застосовувати, зокрема, при реконструкції об’єктів енергопостачання та при установці приладів обліку, полягає в заснуванні муніципального Фонду сприяння енергозбереженню, що формується за рахунок кредитних внесків сервісних підприємств у вигляді їх продукції, яка залишається у їх власності та в процесі експлуатації передбачає повернення цих кредитів. Кредити - основна форма надання фінансової допомоги для реалізації енергозберігаючих заходів (проектів) шляхом покриття частини витрат, достатньої для того, щоб споживачі ПЕР змогли покрити решту витрат з власних коштів. Гарантії повернення кредитів може надавати міська рада у межах терміну функціонування обраного складу.
Економічні санкції у вигляді штрафів, надбавок до діючих тарифів тощо, повинні вживатись до підприємств (організацій) - споживачів ПЕР у разі перевитрат (тобто споживання понад встановлені норми питомих витрат ПЕР), а також до підприємств-виробників обладнання - за випуск обладнання, матеріалів та конструкцій, що не відповідають стандартам енергозбереження.
У разі раціонального використання підприємствами (організаціями) ПЕР, в якості заохочення необхідно впроваджувати податкові пільги та „канікули”, зменшення тарифу на відповідний термін (з безкоштовним останнім місяцем року).

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Організаційно-правове забезпечення Програми.

 
Міська програма енергозбереження розроблена на виконання:
- Закону України "Про енергозбереження", від 01 липня 1994 року;
- Постанови Кабінету Міністрів України "Про комплексні заходи щодо реалізації Національної енергетичної програми України "від 10 липня 1997 року №731;
- Постанови Кабінету Міністрів України „Про комплексну державну програму енергозбереження України” від 05 лютого 1997 року №148;
- Постанови Кабінету Міністрів України "Про програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, малої гідро- і теплоенергетики" від 31 грудня 1997 року №1505;
- Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації "Про проведення заходів з енергозбереження, енергетичного обстеження та паспортизації підприємств в Одеській області" від 06 листопада 1997 року №784/А-97;
- Програми енергозбереження Одеської області.
Міська програма енергозбереження розроблена з урахуванням основних положень "Методичних рекомендацій з розробки регіональних, обласних та місцевих програм енергозбереження КНДУ00013184001-97", що затверджені Держкоменергозбереження 30 травня 1997року.
При розробці Програми використані звітні дані управління статистики, матеріали управлінь економіки, фінансів, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради. Прогнозні показники та оцінки очікуваного зростання обсягу виробництва та потреби в паливно-енергетичних ресурсах, потенціал енергозбереження міста, обсяг витрат на реалізацію Програми базуються як на даних міських джерел інформації, так і на загальнодержавних показниках, які містить Комплексна державна програма енергозбереження України.
Перелік заходів з енергозбереження ґрунтується також на заходах Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, малої гідро- і теплоенергетики, на пропозиціях виробничих об'єднань, господарських комплексів, комунальних підприємств та організацій міста.

 

5. Очікуваний ефект від реалізації Програми.

 

Виконання програмних заходів, у тому числі за основними напрямками підвищення ефективності використання енергоресурсів на об'єктах міського комунального господарства Одеси дозволить покрити за рахунок економії ПЕР у 2007-2010 роках 8-10 відсотків потреби Одеси у паливно-енергетичних ресурсах і розробити ефективний паливно-енергетичний баланс. У період 2007-2010 років сумарна економія ПЕР, що може розглядатися як частина ресурсної складової паливно-енергетичного балансу, може скласти 201,32 тис. т.у.п. (у грошовому виразі 147 987,64 тис. грн., що складає близько 5% від загальних бюджетних витрат на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів міста). Враховуючи поетапність фінансування Програми та середній термін окупності енергозберігаючих заходів (4-6 років), суттєву економію паливно-енергетичних ресурсів слід очікувати у 2012-2013 роках.
Економічний ефект від енергозберігаючих заходів, що підвищують енергетичну ефективність виробництва продукції, може бути в багатьох випадках доповнений випуском енергозберігаючого устаткування, технічних приладів, матеріалів і конструкцій, використання яких у м. Одесі та в інших регіонах країни сприятиме переведенню економіки на енергозберігаючий шлях розвитку.
Зниження у 2007-2010 роках потреби економіки Одеси в енергоресурсах (що передбачається Програмою за рахунок їхнього збереження) дозволить скоротити викиди в атмосферу шкідливих речовин більш ніж на 4%, що дозволить відвернути викид близько 500 тис. тонн парникових газів. (Сумарна величина екологічного збитку, якому можна запобігати, оцінюється у 2010 році на рівні 7-10% від загального збитку, що пов'язаний з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу м. Одеси.)

Виконання заходів, що спрямовані на зниження викидів парникових газів, стане найважливішим етапом реалізації в Одесі вимог Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату й одним з факторів, що будуть сприяти залученню інвестицій до економіки Одеси.

Таблиця 5.1

Очікуваний економічний ефект від впровадження заходів міської цільової програми

„Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки” за групами споживачів

Назва груп споживачів
Економія теплової
енергії
Економія
електроенергії
Економія природного газу
тис т.у.п.
тис.грн.
тис. т.у.п.
тис.грн
тис т.у.п.
тис. грн.
Населення
10,72
5607,34
8,65
8466,11
18,21
4971,26
Підприємства комунальної енергетики
(«Підприємства водопостачання та водовідведення»,
КП „Теплопостачання міста Одеси”,
відомчі котельні)
11,64
10538,65
105,89
97392,00
20,39
6732,79
Промисловість та будівництво
1,57
995,15
6,24
6047,22
11,25
2257,07
Транспорт
----
----
1,50
1439,81
----
----
Бюджетні установи та організації
0,96
400,52
1,52
1497,41
0,91
294,28
Інші споживачі
0,31
104,75
1,18
1151,85
0,38
91,43
Загальний обсяг економії
25,20
17 646,41
124,98
115 994,40
51,14
14 346,83

 

Таблиця 5.2

Очікуваний економічний ефект від впровадження заходів міської цільової програми

енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки за видами енергоносіїв

 

Назва енергоносія
тис. т.у.п.
тис. грн.
Електроенергія
124,98
115 994,40
Природний газ
51,14
14 346,83
Теплова енергія
25,20
17 646,41
Загальна економія
201,32
147 987,64

 
Таким чином, м. Одеса, у найближче десятиріччя ХХI-го століття буде перетворена у енергоефективне і екологічно чисте місто.
6. Підпрограма № 1 “Енергозбереження у паливно-енергетичному комплексі м. Одеси”

6.1 Проведення енергетичних обстежень підприємств комунальної енергетики

Вихід з енергетичної кризи неможливий без принципово нового підходу - енергетичного менеджменту, який базується на проведенні комплексних енергетичних обстежень (енергоаудиту) і наступному аналізі їх результатів.
Мета енергетичних обстежень:
- кількісна оцінка видів і обсягу споживання енергії на об'єктах;
- оцінка потенціалу та резерву підвищення енергетичної ефективності об'єктів;
- визначення потенціальних споживачів утилізованої енергії;
- обґрунтування пропозицій, напрямків та галузей, що потребують пріоритетного використання ресурсів;
- обґрунтування практичних проектів економії енергії, що мають найбільшу ймовірність отримання прибутку;
- визначення затрат на заходи з економії енергії.
Основний метод енергетичних обстежень полягає у системному підході до об'єктів та до аналізу їх енерготехнологічної структури.
На першому етапі у результаті порівнянь кількості наданих послуг та відповідних витрат енергії визначаються питомі енерговитрати. Проводиться їх порівняння з аналогічними підприємствами, проводиться ранжирування об'єкту за рівнем споживання енергії, визначається потенціал енергозбереження.
На другому етапі проводиться декомпозиція об'єкта, визначаються найбільш суттєві споживачі енергії, на яких за допомогою мобільних вимірювальних пристроїв визначається рівень споживання енергії, ступінь завантаження обладнання.
На третьому етапі проводиться аналіз техніко-економічних показників запропонованих проектів з підвищення енергетичної ефективності.
На четвертому етапі здійснюється контроль за практичним впровадженням енергозберігаючих проектів.
Таблиця 6.1
Графік проведення енергетичних обстежень об‘єктів комунальної енергетики,
підприємств водопостачання та водовідведення та житлово-комунального господарства
Перелік об‘єктів
обстеження
Термін обстеження
Джерела
фінансування
Енерго-аудиторська фірма
Результат
обстеження
«Підприємства водопостачання та водовідведення»
2007 рік
Власні кошти
За конкурсом
 
КП „Теплопостачання міста Одеси”
2007 рік
Власні кошти
За конкурсом
 
КП„Одесміськелектротранс”
2007 рік
Власні кошти
За конкурсом
 
КП ЕМЗО „Одесміськсвітло”
2007 рік
Власні кошти
За конкурсом
 
Житлово-комунальне господарство
2007 рік
Бюджет
м. Одеси
За конкурсом
 
 
 
Таблиця 6.2
Економіка енергоменеджменту
 

Проект

Термін

реалізації

Витрати та термін окупності

Ефект

1. Енергетична ревізія
1 тиждень…
1 місяць
0,1…0,3%
від вартості ПЕР
Норми;
Ен. паспорт;
Потенціал
енергозбереження
2. Енергетичні обстеження
1 місяць…
3 місяця
до 1% від
вартості ПЕР
Шляхи економії
10…60%
ПЕР
3. Проекти 1 етапу
- ліквідація прямих витоків
до 1 місяця
_
Скорочення витрат ПРР на
5…75%
- утримання у чистоті вікон
 
--
до 20%
- розукрупнення мереж освітлення
 
--
5…20%
-оптимізація графіку
«розігрів - робота - зупинка»
до 3 місяців
 
до 25%
- установка лічильників:
                            електроенергії
                            пари
                            газу
                            мазуту
                            води
                            стислого повітря
                            тепла
 
до 1 місяця
до 1 місяця
до 1 місяця
до 1 місяця
до 1 місяця
до 1 місяця
до 1 місяця
окупається
за 3 місяця
за 5 місяців
за 3 місяця
за 4 місяця
за 3 місяця
за 4 місяця
за 6 місяців
Економія ПРР
5…12%
7…15%
5…10%
5…10%
7…20%
10…25%
10…20%
- посилення теплоізоляції
до 2 місяців
за 2 місяця
8…12%
- установка конденсатовідвідників
 
за 3 місяця
10…25%
- заміна ламп накалювання на люмінесцентні                                                                  
до 1 місяця
 
за 0,5 року
скорочення споживання електроенергії
в 5 разів
4. Проекти 2 етапу:
- установка теплоутилізаторів
до 5 місяців
до 1 року
7…20%
- використання систем частотного
регулювання обертів привода
до 3 місяців
 
1…2 роки
 
5…15%
 
-установка систем регулювання
до 6 місяців
2…3 роки
5…8%

6.2 Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної енергетики.
Таблиця 6.3
 
Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної енергетики м. Одеси.
 
7. Підпрограма №2 "Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві і соціальній сфері м. Одеси"
Комплексне впровадження енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві і соціальній сфері суттєво впливає на скорочення споживання палива та енергії в загальному економічному балансі міста. До таких заходів слід віднести:
─ створення та використання більш економічних енергоспоживаючих побутових систем та приладів, модернізацію існуючого обладнання, зміну режимів його роботи;
─ автоматизацію регулювання i управління режимами роботи побутових енергоспоживаючих систем та приладів;
─ оснащення енергоприймачiв регулюючими та вимірювальними пристроями;
─ розвиток децентралізованого теплопостачання, при якому виключаються витрати теплоенергiї при транспортуванні до споживачів;
─ стандартизацію будинків та споруд;
─ використання ефективних матеріалів та виробів для підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій; впровадження лічильників води та теплової енергії, утеплення дверей, вікон, сходових клітин тощо;
─ здійснення фінансової допомоги населенню в придбанні енергозберігаючих матеріалів, устаткування, та установці їх у індивідуальних квартирах;
─ проведення організаційних заходів, що спрямовані на стимулювання діяльності побутових підприємств із скорочення марних витрат палива та енергії;
─ створення єдиної інформаційної мережі з контролю за якістю наданих комунальних послуг;
─ впровадження оплати вартості енергоносіїв, яка відповідає реальним витратам і т. і.
Фахівцями та вченими міста розроблені та рекомендовані до впровадження наступні напрямки підвищення ефективності енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві та соціальній сфері міста.
 
Таблиця 7.1

Основні напрямки підвищення ефективності використання енергоресурсів на
об'єктах житлово-комунального господарства м. Одеси
 
Напрямок
Економія ПЕР за рік
Термін
реалізації
1.
Енергетичні обстеження малих та
автономних котелень
 
2007-2010 роки
2.
Встановлення приладів обліку
холодної і гарячої води в житловому фонді
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 25 процентів
2007-2010 роки
3.
Реконструкція систем опалення житлового фонду
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
4.
Заміна існуючих світильників на
енергоекономічні
Економія електроенергії складе
від 5 до 20 процентів
2007-2010 роки
5.
Застосування при будівництві нових центральних теплових пунктів і реконструкції існуючих нових ефективних теплообмінних апаратів та обладнання
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
6.
Монтаж та установка автоматизованих
систем контролю та обліку електроенергії
Економія електроенергії складе
від 5 до 30 процентів
2007-2010 роки
7.
Розробка документації, придбання, монтаж і наладка автоматичного відпуску тепла і гарячого водопостачання в центральних теплових пунктах
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
8.
Оснащення малих котелень приладами обліку газу з електронним коректором
Економія фінансових коштів
від 15 до 30 процентів
2007-2010 роки
9.
Оснащення малих котелень приладами обліку тепла
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
10.
Встановлення приладів обліку тепла у споживачів теплової енергії
Економія енергоресурсів складе
від 5 до 20 процентів
2007-2010 роки
11.
Встановлення модульних котелень
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
12.
Встановлення індивідуальних теплових пунктів житлових будинків
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 30 процентів
2007-2010 роки
13.
Встановлення частотних перетворювачів на центральних теплових пунктах та насосних станціях
Економія енергоресурсів складе
від 20 до 40 процентів
2007-2010 роки
14.
Прокладка мереж в пінополіуритановій ізоляції
Економія енергоресурсів складе
від 15 до 30 процентів
2007-2010 роки
15.
Оснащення мереж інформаційними та діагностичними системами
Економія енергоресурсів складе
від 5 до 20 процентів
2007-2010 роки
16.
Поетапна заміна приладів обліку
електроенергії класу точності 2,5 на 2,0
Збільшення збору коштів за
споживану електроенергію
на 10-15 процентів
2007-2010 роки
17.
Переведення кабельних ліній 6 кВ на 10 кВ
Зменшення втрат
2007-2010 роки
18.
Встановлення систем автоматичного
керування роботою мереж вуличного освітлення
Зменшення втрат
електроенергії
2007-2010 роки

Таблиця 7.2
Основні напрямки підвищення ефективності енергоспоживання
у соціальній сфері м. Одеси
Напрямок
Економія ПЕР за рік
Термін реалізації
1.
Енергетичне обстеження об`єктів освіти, медичних закладів та розробка
рекомендацій з енергозбереження
 
2007-2010 роки
2.
Встановлення приладів обліку холодної і гарячої води
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 25 процентів
2007-2010 роки
3.
Теплова модернізація будинків
соціальної сфери
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
4.
Заміна існуючих світильників на
енергоекономічні
Економія електроенергії складе
від 5 до 20 процентів
2007-2010 роки
5.
Встановлення приладів обліку
спожитого тепла і води
Економія енергоресурсів складе
від 5 до 20 процентів
2007-2010 роки
6.
Впровадження теплових насосів в
системі теплопостачання
Економія енергоресурсів складе
від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки

 

Таблиця 7.3

 

Заходи з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та

соціальній сфері міста на 2007-2010 роки

 

 

8. Підпрограма №3 "Енергозбереження у промисловому, будівельному

та транспортному комплексі м. Одеси"

 

В останні роки намітилося зростання обсягів виробництва у промисловому комплексі міста. Зростання обсягів виробництва в умовах відсутності оновлення основних фондів пов'язано із значним збільшенням енерговитрат, що у підсумку призводить до різкого зниження конкурентоспроможності продукції промислового комплексу м. Одеси. Тому в умовах випереджального збільшення тарифів та цін на енергоресурси проведення енергозберігаючої політики у галузях промисловості міста має вирішальне значення. Здійснення низки заходів дозволить вирішити проблеми енергозбереження промислових споживачів і забезпечення платежів за використання паливно-енергетичних ресурсів.

Таблиця 8.1

Основні напрямки підвищення ефективності енергоспоживання у промисловій галузі

господарства та у транспортному господарстві м. Одеси

 

Напрямок
Економія ТЕР за рік
Термін реалізації
Промисловість
1.
Енергетичне обстеження будинків підприємств та розробка рекомендацій з енергозбереження аудиторськими фірмами
 
2007-2010 роки
2.
Розробка галузевих програм енергозбереження галузевими департаментами з енергозбереження
 
2007-2010 роки
3.
Підготовка енергетиків і експертів енергетичного обстеження на промислових підприємствах на базі Одеського регіонального Центру енергозбереження та енергоменеджементу
 
2007-2010 роки
4.
Створення та впровадження в виробництво нових енергоефективних видів продукції
Економія енергоресурсів складе від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
5.
Удосконалення енергоспоживаючого обладнання, в т.ч. за рахунок реконструкції промислових агрегатів (печей, котлів, теплообмінних установок і др.)
Економія енергоресурсів складе від 10 до 25 процентів
2007-2010 роки
6.
Заміна та вибір найбільш ефективних енергоносіїв, в т.ч. за рахунок використання більш якісних енергоносіїв (палива, пари, гарячої води, стисненого повітря та ін.) в технологічних і енергетичних процесах
Економія енергоресурсів складе від 5 до 20 процентів
2007-2010 роки
7.
Зниження витрат сировини та матеріалів
Економія первинних ресурсів складе від 5 до 15 процентів
2007-2010 роки
8.
Зниження втрат енергоносіїв
Економія енергоресурсів складе від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
9.
Організаційно-технічні заходи

Економія енергоресурсів складе від 10 до 20 процентів

2007-2010 роки
10.
Удосконалення обліку і контролю витрат енергоресурсів в поєднанні з впровадженням системи стимулювання енергозбереження
Економія енергоресурсів складе від 10 до 25 процентів
2007-2010 роки
11.
Автоматизація процесів управління і контролю промислових котлів
Економія енергоресурсів складе від 5 до 20 процентів
2007-2010 роки
12.
Заміна старих котлів на нові більш економічні
Економія енергоресурсів складе від 10 до 30 процентів
2007-2010 роки
13.
Впровадження нових видів сировини та прогресивних технологій, зменшення матеріалоємності виробів, оптимізація роботи обладнання і збільшення його автоматизації за рахунок застосування електроніки та мікропроцесорної техніки
Економія первинних ресурсів складе від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
14.
Використання тепла газів, що відходять від котлів, шляхом встановлення контактних теплоутилізаторів
Економія теплової енергії складе від 5 до 15 процентів
2007-2010 роки
15.
Встановлення приладів теплового контролю з метою раціонального використання палива
Економія палива складе від 10 до 15 процентів
2007-2010 роки
16.
Заміна застарілих неефективних вентиляторів, кондиціонерів на обладнання з високим ККД
Економія електроенергії складе від 5 до 20 процентів
2007-2010 роки
17.
Забезпечення підприємств оптимальними системами управління енергозбереженням і системами обліку енергоспоживання
 
2007-2010 роки
18.
Автоматизація систем електроосвітлення, заміна електроламп на більш ефективні, забезпечення графіку роботи електроосвітлення, своєчасне очищення вікон, ліхтарів тощо
Економія електроенергії складе від 10 до 25 процентів
2007-2010 роки
19.
Забезпечення оптимальної потужності електродвигунів
Економія електроенергії складе від 3 до 10 процентів
2007-2010 роки
примітка:   фінансування вище означених заходів виконується за рахунок власних коштів підприємств або залучених коштів.
Транспортне господарство
20.
Розробка та впровадження нормативних заходів, спрямованих на зменшення витрат палива
 

Економія палива складе

від 5 до 15 процентів

2007-2010 роки
21.
Організаційно-технічні заходи, у т.ч. удосконалення діагностування, контролю витрат палива, підвищення кваліфікації водіїв тощо
Економія палива складе
від 5 до 15 процентів
2007-2010 роки
22.
Модернізація автомобільного парку та використання альтернативних моторних палив
Економія палива складе
від 10 до 15 процентів
2007-2010 роки
23.
Оптимізація маршрутів міського транспорту
Економія палива складе
від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
24.
Впровадження імпульсних регуляторів на міському електротранспорті
Економія електроенергії складе від 10 до 20 процентів
2007-2010 роки
25.
Будівництво газонаповнювальних станцій
Перехід транспорту на екологічно безпечний
вид палива
2007-2010 роки

 

Важлива мета енергозбереження у будівельному комплексі міста - забезпечення енергоефективного будування споруд цивільного призначення на території м. Одеси.
Комплексне вирішення проблеми теплоізоляції будинків, при їх реконструкції, забезпечить збільшення питомого опору теплопередачі зовнішніх стін на 105%, вікон та балконних дверей на 50%, а також зниження їх нормативної протиповітряної стійкості на 40%.
Не менш ефективне рішення з енергозбереження стосується і споруд загальногромадського користування.

Таблиця 8.2

Енергозберігаючі заходи в будівельному комплексі м. Одеси.

Енергозберігаючі
заходи
Витрати тепла,
Гкал/рік
Економія тепла
Питома вага заходу
у загальній
економії
тепла
(у відсотках)
до проведення заходів
після проведення заходів
Гкал
в відсотках (100 відсотків-
до проведення заходів)
Теплоізоляція стін
246,1
100,1
146,0
59,0
7,0
Заміна вікон
255,5
156,4
99,9
49,0
4,7
Теплоізоляція
покриття
123,5
42,0
81,5
66,5
4,0
Утилізація тепла в
вентиляційних
системах
607,1
367,2
232,9
39,5
11,5
Впровадження
приладів контролю
і обліку тепла
850,6
531,8
318,8
62,0
15,3
Всього:
2083
1197
885,5
57,5
42,5

 

9. Підпрограма №4 "Організаційні і технічні заходи міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 рр."


Управління енергозбереженням здійснюють Одеська міська рада, виконавчий комітет Одеської міської ради, управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
Одеська міська рада у межах своєї компетенції вводить фінансово-економічні механізми енергозбереження; здійснює контроль за використанням коштів з бюджету міста Одеси на енергозбереження.
Виконавчий комітет Одеської міської ради, у межах своєї компетенції, визначає напрямки використання міських позабюджетних коштів енергозбереження, затверджує і організує виконання міської Програми енергозбереження, приймає участь у забезпеченні бюджетних гарантій повернення інвестицій за енергетичними контрактами на виконання енергозберігаючих робіт для організацій бюджетної сфери у межах Програми енергозбереження, визначає органи управління і юридичних осіб, що відповідають за реалізацію Програми енергозбереження на території міста, встановлює умови застосування економічних санкцій на основі діючого законодавства.
Управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради розглядає і дає висновки щодо заходів енергозбереження у місті; організує проведення енергетичних обстежень (енергоаудитів) комунальних і промислових підприємств, соціальних і житлово-комунальних об'єктів; аналізує енергоспоживання підприємств і організацій у місті; узагальнює результати енергообстежень, досвід роботи підприємств із масових проблем енергозбереження; утворює творчі колективи для науково-технічних робіт, експертизи і енергоаудита; розробляє фінансово-економічні механізми енергозбереження; здійснює технічну і економічну експертизу проектів.
План заходів з енергозбереження на календарний рік розробляється відповідно до Програми енергозбереження з урахуванням термінових проблем у енергозбереженні, результатів енергетичних обстежень об`єктів і включає перелік першочергових заходів з затвердженням виконавців, суми витрат, джерела фінансування і економічний ефект (надається управлінням житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу і затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради).
Юридичні і фізичні особи, що входять до сфери діяльності Програми енергозбереження, зобов'язуються надавати органам управління енергозбереженням економічну, технічну, статистичну та іншу необхідну інформацію про енергоспоживання і енергозбереження своєчасно і у повному обсязі.

Таблиця 9.1

Організаційні та технічні заходи з реалізації Програми

 

10. Підпрограма №5 "Альтернативна енергетика"

Окрім всебічного розвитку і застосування енергозберігаючих технологій, техніки, матеріалів та організації виробництва, важливим фактором у комплексі заходів з енергозбереження має бути широкомасштабне залучення до паливно-енергетичного балансу поновлюваних, а також нетрадиційних для сучасної енергетики джерел енергії.
Підвищення самозабезпечення м. Одеси енергією за рахунок впровадження технологій з використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (НВДЕ) значною мірою відповідає зменшенню залежності муніципальної економіки від імпорту енергоносіїв.
Відповідно до оптимістичних прогнозів розвитку світової енергетики до 2050 року з врахуванням енергозбереження, світове енергоспоживання складе біля 21,5 млрд т.у.п, при цьому частка НВДЕ досягне 40 %. Альтернативні види рідкого та газового палива, як правило, складають від 20 до 50% від загальних обсягів НВДЕ в різних країнах.
В Національній енергетичній програмі України передбачено до 10 відсотків енергетичних потреб країни задовольняти за рахунок використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.
На сьогодні Україна має наробки щодо технологічних процесів майже усіх видів виробництва та видобутку нетрадиційних видів палива та енергії, а її промисловість здатна в стислі строки налагодити виробництво необхідного обладнання та устаткування.
Обсяги щорічного накопичення промислових відходів в Україні, у перерахунку на одиницю площі, майже на порядок перевищують показники розвинених країн. Кожна тисяча кіловат-годин електроенергії, яка вироблена з вказаних відходів, запобігає, в середньому, викидам в атмосферу 4,2 кг твердих частинок, 5,65 кг оксидів сірки, 1,76 оксидів азоту, а кожна вироблена гігакалорія теплоти - 0,2 кг твердих часток, понад 3 кг оксидів сірки та близько 1 кг викидів оксидів азоту.
Крім того, слід зазначити, що розвиток напрямку використання НВДЕ сприятиме, поряд із покращанням екологічного стану навколишнього природного середовища, ще й створенню нових робочих місць та підтримці вітчизняного виробництва.
Розвиток сфери альтернативних джерел енергії передбачає переорієнтацію значної кількості науково-дослідних і проектно-конструкторських установ, промислових підприємств на розробку та виготовлення енергетичного обладнання для альтернативної енергетики. Це обладнання буде використовуватись для створення енергогенеруючих об`єктів альтернативної енергетики країни, а також, у значній мірі, може бути спрямоване на експорт.

 

Мал.10.1 Порівняння потенціалу сонячної енергії на території України

Для отримання тепла від сонця використовують сонячні колектори, що дозволяє нагріти воду на 40-50 градусів від температури повітря. Крім того, за допомогою кременевих сонячних батарей від сонця можливо отримувати безпосередньо електричну енергію. Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 1 м2 поверхні, на території м. Одеси перевищує 1100 кВтгод/кв.м. Потенціал сонячної енергії у м. Одесі є достатньо високим для широкого впровадження як геліоенергетичного, так і фотоенергетичного обладнання. Термін ефективної експлуатації геліоенергетичного обладнання у м. Одесі - 7 місяців (з квітня по жовтень), а фотоенергетичне обладнання може достатньо ефективно експлуатуватися на протязі всього року. В кліматометеорологічних умовах м. Одеси для сонячного теплопостачання ефективним є застосування як плоских сонячних колекторів, що використовують як пряму, так і розсіяну сонячну радіацію, так і концентруючих сонячних колекторів. Порівняльна діаграма наведена на малюнку 10.1, свідчить, що м. Одеса займає одне з перших місць в Україні з потенціалу сонячної енергії і поступається тільки АР Крим.
В 2004 році розроблена та впроваджена у дитячому дошкільному закладі № 275 по вул. Корольова, 108 сонячна система гарячого водопостачання – ССГВ потужністю 1 м3 гарячої води на добу.
Основними джерелами низькопотенціальної скидної теплоти техногенного походження с вентиляційні викиди та охолоджуюча вода технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промислові та комунально-побутові стоки. Досвід провідних країн свідчить, що найбільш ефективним є використання теплової енергії стічних вод за допомогою теплових насосів. Малюнок 10.2 містить інформацію про наявність такого потенціалу у місті Одесі.

Мал.10.2 Енергетичний потенціал низькопотенційної теплової енергії стічних вод у м. Одесі

 

З метою використання тепла побутових стоків в м. Одеса розроблена теплоутилізаційна теплонасосна система гарячого водопостачання з використанням тепла стічних вод – ТСГВ для типового п’ятиповерхового жилого дому. Пілотна установка цього проекту була змонтована у домі по вул. Генерала Петрова, 76.
Оскільки масштабне впровадження використання поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії у м. Одесі тільки розпочинається, основними завданнями на найближчий час є:
- створення міських структур розвитку і впровадження відповідних технологій та обладнання;
- визначення ресурсів і запасів, розробка та відпрацювання ефективних схем, технологій та обладнання;
- створення спеціалізованих підприємств для виробництва обладнання, його сертифікації, монтажу та сервісу, забезпечення дослідницьких і проектних робіт, підготовка спеціалістів;
- доручення науково-дослідним, проектно-конструкторським установам та ВУЗам розробку проектів з альтернативної енергетики та проведення конкурсів з фінансування цих проектів.
Оскільки у місті вже є впроваджені джерела альтернативної енергетики, необхідно переходити до розширеного використання альтернативних джерел у закладах соціальної сфери, які фінансуються з бюджету міста Одеси, для чого провести монтаж таких систем гарячого водопостачання (СГВ) та опалення у цих установах.

Таблиця 10.1.

Впровадження у м. Одесі проектів СГВ та опалення з застосуванням теплонасосної техніки
(з використанням як низькотемпературне джерело тепла навколишнього середовища)
в закладах соціальної сфери

Назва заходу
Замовник
Джерело фінансування
Приблизний обсяг
фінансування,
тис. грн.
Очікуваний ефект від впровадження та термін окупності
2007
2008
2009
2010
Монтаж та налагодження системи гарячого водопостачання та опалення з застосуванням теплонасосної техніки (з застосуванням як низькотемпературне джерело навколишнього середовища).
Управління охорони здоров’я, управління освіти міськради
Бюджет
м. Одеси
500
500
500
500
240 МВт*год електроенергії, 72 тис. грн./рік.
Термін окупності –
3,5 роки.

 
  
Секретар міської ради                  О.А. Прокопенко

 

11. Список умовних скорочень і умовних позначень.

 

1. УЖКГіПЕК - управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу
2. УЕІПтаЗД – управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності
3. «Пр. В та В» - «Підприємства водопостачання та водовідведення».
4. КП „ТПО” – комунальне підприємство „Теплопостачання міста Одеси”.
5. КП ЕМЗО „Одесміськсвітло” - комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення „Одесміськсвітло”.
6. ВАТ „ОТЕЦ” – відкрите акціонерне товариство „Одеська ТЕЦ”.
7. ВАТ „Комунпроект” – відкрите акціонерне товариство „Комунпроект”.
8. НКРЕ – національна комісія з регулювання енергетики.
9. НВФ "Нові технології" - науково-виробнича фірма "Нові технології".
10. НАК “Нафтогаз України” – національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.
11. ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій.
12. ОДАХ – Одеська державна академія холоду.
13. ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет.
14. НВО "Енергостарт" – науково-виробниче об`єднання "Енергостарт".
15. СБО – станція біологічної очистки.
16. ВОС – водоочисна станція.
17. ВНС – водонасосна станція.
18. РЕС – районні електромережі.
19. РА – районі адміністрації.
20. ПЕК – паливно-енергетичний комплекс.
21. ЖКГ – житлово-комунальне господарство.
22. ПЕР – паливно-енергетичні ресурси.
23. ККД – коефіцієнт корисної дії.
24. НДДКР – науково-дослідні та дослідно - конструкторські роботи.
25. НВДЕ - нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії.
26. ПЕНС - підвищувальна енергонасосна станція.
27. ДЕЗ – дирекція єдиного замовника.
28. тис. грн. – тисяч гривень.
29. у т.р. – у тому разі.
30. т.у.п. - тонн умовного палива.

Використані одиниці виміру:

1. Гкал/рік – Гіга калорій на рік.
2. м3/доб – метрів кубічних на добу.
3. кВт.год./людина/на добу – кіло Ватт годин /людина/на добу.
4. кВт*годинулюдину* рік – кіло Ватт за годину на людину за рік.
5. кВт*годинам2 - кіло Ватт за годину на метр квадратний.
6. тис. т. – тисяч тонн.
7. ккалгодинум2 – кіло калорій за годину на квадратний метр.
8. мм – міліметр.
9. тис. га. - тисяча гектар.
10. тис. чол. – тисяча чоловік.
11. кВ – кіло Вольт.
12. МВт – мега Ватт.
Страница создана: 15.12.2006 15:11
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее