/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 637-V от 30.11.2006

№ 637-V от 30.11.2006

Об утверждении городской целевой программы "Капитальный ремонт, замена и установка лифтов в лечебно-профилактических учреждениях города Одессы на 2007-2008 года"

Рішення
Одеської міської ради
№ 637-V від 30.11.2006

Про затвердження міської цільової програми
«Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів
у лікувально-профілактичних установах міста Одеси на 2007-2008 роки»


Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з необхідністю заміни ліфтів у лікувально-профілактичних установах міста Одеси, з метою покращання якості надання медичної допомоги населенню, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у лікувально-профілактичних установах міста Одеси на 2007-2008 роки» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.

Міський голова Е. Гурвіц


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 637-V від 30.11.2006


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів
у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007-2008 роки»


Зміст:
I. Паспорт програми.
II. Стан проблеми й обґрунтування програми.
III. Мета й стратегічні завдання програми.
IV. Механізм реалізації програми.
V. Співробітництво з райадміністраціями, громадськими організаціями.
VI. Фінансове забезпечення програми.
VII. Очікувані результати програми.

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Назва:
Міська цільова програма "Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007- 2008 роки" (далі - Програма).

Правова основа Програми:
1. Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні ", "Про охорону здоров'я".
2. "Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні" затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 14.04.2000 року № 73 термін експлуатації ліфтів встановлений 25 років.
3. Ліфти пасажирські і вантажні. Технічні умови. ГОСТ 220-11-95.
4. Правила устрою безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99.
5. Порядок проведення огляду, випробування і експертного обстеження (технічної діагностики) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-8.18-04.
6. Правила проведення ЕО ліфтів ДНАОП 0.00-8.16-98.
7. Методика проведення ЕО ліфтів, наказ Держнаглядохоронпраці від 19.07.1999 року № 135.

Мета і стратегічні завдання Програми:
Кращий варіант - заміна застарілих ліфтів, що відпрацювали строк експлуатації.
Регіональна база
1. Виконавчі органи Одеської міської ради.
2. Районні адміністрації Одеської міської ради.
3. Управління охорони здоров'я Одеської міської ради.
4. Лікувально-профілактичні установи.

Виконавці:
1. Виконавчий комітет Одеської міської ради.
2. Управління охорони здоров'я Одеської міської ради.
3. Управління фінансів Одеської міської ради.

Очікувані результати:
Здійснення заходів програми дозволить:
Привести у відповідність з нормативами експлуатацію ліфтів і ліфтового господарства в лікувально-профілактичних установах ( далі - ЛПУ) міста.
Виключити травмування пацієнтів, не здатних самостійно пересуватися з поверху на поверх ЛПУ, при проходженні медичних процедур. Вчасно й максимально надавати медичні послуги і зручності пацієнтам і хворим у ЛПУ міста.

Система організації контролю за виконанням Програми:
Звіт про реалізацію заходів Програми щоквартально.

II. СТАН ПРОБЛЕМИ і ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ
У ЛПУ експлуатуються ліфти вантажні й пасажирські, що відпрацювали строк експлуатації, вимагають заміни, модернізації та капітального ремонту.
Недостатнє фінансування не дає можливості регулярно ремонтувати, модернізувати і технічно обслуговувати ліфти.
На цей час у ЛПУ вимагають заміни 8 вантажних ліфтів, призначених для транспортування пацієнтів:
пологовий будинок № 7 - 2 ліфти;
ДМЛ № З - 2 ліфти;
МКЛ № 10 - 4 ліфти.

Потрібно встановити 2 ліфти:
МКЛ № 9 - 1 ліфт
і МКЛ № 4 - 1 ліфт.

Усього потрібно встановити 10 ліфтів.
Вимагають ремонту 15 пасажирських ліфтів: МКЛ № 3 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 3 ліфти; МКЛ № 2 -1 ліфт; МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 10 - 1 ліфт; поліклініка № 14 - 1 ліфт; поліклініка № 20 - 2 ліфти; поліклініка № 29 - 1 ліфт; дитяча поліклініка № 3 - 2 ліфти й дитяча поліклініка № 4 - 1 ліфт.

Вимагають ремонту 15 вантажних ліфтів, призначених для транспортування хворих: пологовий будинок № 5 - 3 ліфти; пологовий будинок № 1 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 1 ліфт; МКЛ № 2 - 2 ліфти; МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 8 - 2 ліфти; поліклініка № 20 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт і ДМЛ № 5 - 2 ліфти.

Усього підлягає ремонту 30 ліфтів.
Проблема, на яку орієнтована Програма, транспортування хворих, не здатних самостійно переміщатися з поверху на поверх ЛПУ, що зменшить імовірність травмування пацієнтів і обслуговуючого персоналу. Зменшення витрат часу на транспортування пацієнтів, переміщення обслуговуючого персоналу.

III. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є:
Забезпечення транспортування пацієнтів, не здатних самостійно пересуватися поверхами ЛПУ. Забезпечення зручності переміщення обслуговуючого персоналу і пацієнтів при проходженні процедурних кабінетів, які знаходяться на різних поверхах ЛПУ.
Завдання Програми:
Одержання бюджетних коштів на заміну ліфтів, що відпрацювали свій строк експлуатації, на нові, ремонт діючих ліфтів:
У 2007 році:
Замінити 4 ліфти: пологовий будинок № 7 - 2 вантажних ліфти; дитяча міська лікарня № 3 - 2 вантажних ліфти.
Встановити 1 ліфт у МКЛ № 9.
Відремонтувати 10 ліфтів: МКЛ № 3 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 3 ліфти; МКЛ № 2 - 1 ліфт; МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 10 - І ліфт; поліклініка № 14 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт.
У 2008 році:
Замінити 4 вантажних ліфти в МКЛ № 10. Встановити 1 ліфт у МКЛ № 4.
Відремонтувати 20 ліфтів: поліклініка № 20 - 2 ліфти; поліклініка № 29 - 1 ліфт; ДМП № 3 - 2 ліфти; пологовий будинок № 5 - 3 ліфти; пологовий будинок № 1 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ J4e 1-1 ліфт; МКЛ № 2 - 2 ліфти; МЛ № 5 - 1 ліфт; МЛ № 8 - 2 ліфти; поліклініка № 20 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт; ДМП № 5 - 2 ліфти.

IV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Ефективність реалізації Програми визначається її фінансуванням та налагодженою роботою виконавців.
В ході виконання Програми до неї можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийнятих наказів, постанов, нормативних актів тощо. ;
Програма повинна забезпечити безпечне транспортування пацієнтів, не здатних самостійно пересуватися в ЛПУ.

V. СПІВРОБІТНИЦТВО З УПРАВЛІННЯМИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, РАЙАДМІНІСТРАЦІЯМИ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Співробітництво з управліннями Одеської міської ради, районними адміністраціями й громадськими організаціями дозволить поліпшити якість реалізації програми.

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення програми здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на зазначені цілі головному розпоряднику -управлінню охорони здоров'я Одеської міської ради на відповідний рік.
В межах Програми здійснюється фінансування заміни, установки та ремонту ліфтів у 15 ЛПУ: ПБ № 7, ПБ № 5, ПБ № 1, ДМБ № З, МКЛ № 1, МКЛ № 2, МЛ № 5, МЛ № 8, МКЛ № 10, МКЛ № 3, поліклініка № 14, поліклініка № 20, поліклініка № 29, ДП № З, ДП № 4, ДП № 5.

Термін виконання Програми 2007-2008 роки.
Загальний обсяг фінансування - 2801,4 тис. грн.

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
Поліпшення транспортування хворих.

 

Додаток 2
ПЛАН ДІЙ за цільовою програмою

 "Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007 - 2008 роки."Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
14.12.2006 11:42

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/4780/