/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №617-V от 30.11.06г.

№617-V от 30.11.06г.

О городской целевой программе проведения инвентаризации первоочередных массивов земель г. Одессы на 2007-2008 годы

Рішення
Одеської міської ради
№617-V від 30.11.06р.

Про Міську цільову програму
проведення інвентаризації
першочергових масивів земель
міста Одеси на 2007-2008 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 85 Земельного кодексу України, статті 67 Закону України „Про землеустрій”, рішення Одеської міської ради від 11.07.2003р. № 1309-IV „Про проведення інвентаризації земель міста Одеси”, з метою виконання робіт з інвентаризації першочергових земельних масивів міста Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова        Е. Гурвіц

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 30.11.06р. № 617-V

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
проведення інвентаризації першочергових
масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1. Міська цільова програма проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки (далі – програма) розроблена відповідно до вимог розпорядження Одеського міського голови від 08.02.2006р. № 73-01р «Про порядок розроблення, фінансування і моніторингу міських програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. № 2634-XXIV «Про паспорти бюджетних програм».
Необхідність розроблення програми викликана відсутністю банку даних про кількісний склад земель міста, належного обліку власників землі та землекористувачів, що унеможливлює:
- повне обчислення земельного податку та орендної плати;
- виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
- ведення чергового земельного плану міста, тощо

2. Розроблена програма передбачає продовження та закінчення проведення інвентаризації земель, яка здійснюється відповідно до рішення Одеської міської ради від 06.03.2006р. № 5282-IV «Про Міську цільову програму проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2006 рік», рішення Одеської міської ради від 11.07.2003р. № 1309-IV „Про проведення інвентаризації земель міста Одеси”.

3. Інвентаризація першочергових масивів земель розповсюджується на земельні ділянки загальною площею 6625 га, що розташовані в межах водоохоронної зони моря і лиманів в місті Одесі. Реалізувати програму передбачається:
- у 2007 році на площі 3205 га;
- у 2008 році на площі 3420 га.


ІІ. ПРОЕКТ ПАСПОРТА ПРОГРАМИ

Паспорт бюджетної програми на 2007-2008 роки

1.
160101
(КФКВ)
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.
160101
(КФКВ)
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.
160101
(КФКВ)
Міська цільова програма проведення інвентаризації першочергових
масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки
(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетного призначення – 7 500,00 тис. грн., у тому числі із
загального фонду – 7 500,0 тис. гривень та із спеціального фонду – тис. грн.,
з них:
- на 2007 рік обсяг бюджетного призначення – 4 000,0 тис. грн., у тому числі із
загального фонду – 4 000,0 тис. гривень;
- на 2008 рік обсяг бюджетного призначення – 3 500,0 тис. грн., у тому числі із
загального фонду – 3 500,0 тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Назва нормативного акта
Розділ, стаття
В частині…
1.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 26 Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
 
ст. 33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
3) організація і ведення земельно-кадастрової документації
Пункт 22 частини 1
 
 
б) делеговані повноваження
2.
Закон України
«Про землеустрій»
ст. 67 Фінансування робіт із землеустрою
Частина 3
3.
Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджене наказом Держкомзему України по земельних ресурсах від 26.08.1997р. № 85
Повністю
-
4.
Рішення Одеської міської ради
від 11.07.2003р. № 1309-IV «Про проведення інвентаризації земель міста Одеси»
Повністю
-


6. Мета бюджетної програми:
- встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, передусім, що розташовані на землях рекреаційного, оздоровчого та природоохоронного призначення;
- визначення меж та розмірів об’єктів землеустрою їх правового статусу;
- виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
- виявлення забруднених земель;
- встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру міста, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень міської ради;
- розроблення, апробація та застосування програмного комплексу «Одеська автоматизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)» на базі матеріалів інвентаризації першочергових масивів земель міста, виконаної у 2006 році.

7. Напрямами діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси є:
- надання послуг з проведення робіт планувальних з інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси для реалізації державних (регіональних) програм – Міської цільової програми проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки (код згідно з класифікатором продукції та послуг – 45.11.23. Роботи планувальні);
- придбання ліцензійного програмного забезпечення для створення бази даних внаслідок проведення інвентаризації земель м. Одеси.
Фінансування заходів програми здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених в бюджеті м. Одеси на відповідний бюджетний рік.

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ
Найменування
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
2300
Придбання (з правом власності) ліцензійного програмного забезпечення для комп’ютерної та обчислювальної техніки, бази даних

 

ІІІ. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБ ҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
ЇЇ РОЗВ`ЯЗАННЮ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ


1. Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990р. № 563-ІІ “Про земельну реформу” міська рада повинна була провести інвентаризацію земель усіх категорій, визначивши ділянки, що використовуються не за цільовим призначенням, нераціонально, з порушенням екологічних вимог.
На підставі матеріалів інвентаризації земель треба було вирішити питання про припинення права користування ділянками, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням встановлених вимог, а також нераціонально.
Однак, до теперішнього часу комплексна інструментальна інвентаризація земель міста не проведена.
Рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006р. № 5282-IV була затверджена Міська цільова програма проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2006 рік.
Робота з інвентаризації земель міста Одеси у 2006 році проводилась на таких першочергових земельних масивах:
а) на землях, переданих місту Постановою Верховної Ради України від 07.02.2002р. № 3064-ІІІ „Про зміну меж міста Одеси Одеської області”, насамперед, розташованих на колишній території Комінтернівського і Овідіопольського районів області;
б) на частині земель уздовж узбережжя Чорного моря у межах водоохоронної зони, яка найбільш використовується для рекреаційних, оздоровчих та природоохоронних потреб.
Для виконання цієї роботи, за результатами попередньої кваліфікації та тендерних пропозицій були залучені 9 підрядних спеціалізованих організацій.
Слід відмітити, що за результатами приватизації земельних ділянок громадянами та відведенням земель з 1991 по 2005 роки (роки здійснення земельної реформи) автоматично проведена інвентаризація земель міста на 27,2% до його загальної площі. Тобто в середньому за рік інвентаризація проводилась на площі, яка складає 1,8%.
Завдяки вирішення цього питання саме програмним методом, загальна площа інвентаризованих земель у 2006 році склала 3 600 га, або 22,16% від загальної площі міста.
На рис. 1 наведені межі інвентаризаційних кварталів загальною площею 3 600 га, які склали масиви інвентаризації земель міста Одеси в 2006 році, та друга частина прибережної смуги уздовж Чорного моря та лиманів, площа якої підлягає інвентаризації у 2007-2008 роках.
За умови проведення інвентаризації земель на площі 6625 га буде повністю виконана інвентаризація першочергових масивів земель міста Одеси.

Таким чином, враховуючи досвід виконаного в 2006 році обсягу проведення інвентаризації земель, закінчення проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси, з урахуванням коефіцієнтів складності, можливе за наступні умови:
- площа інвентаризації масивів у 2007 році повинна складати 3205 га;
- площа інвентаризації масивів у 2008 році повинна складати 3420 га.

2. Дані, які накопичуються внаслідок проведення інвентаризації земель і не обробляються належним чином, протягом року втрачають свою актуальність. Це пов’язано з відсутністю комплексного програмного підходу до оброблення, систематизації, налагодження зв’язку між картографічною та атрибутивною базою даних, відсутністю механізму спостереження за змінами, що відбуваються із земельними ділянками внаслідок зміни власника чи землекористувача, форми власності на земельну ділянку, зміни її цільового призначення та інше.
Тому в складі міської програми передбачається розроблення, апробація та застосування програмного комплексу «Одеська автоматизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)» на базі матеріалів інвентаризації першочергових масивів земель міста, виконаної у 2006 році.

 

Рис. 1

Межі інвентаризаційних кварталів, які склали масиви інвентаризації земель міста Одеси

в 2006 році та межі масивів, які підлягають інвентаризації в 2007-2008 роках

 

ІV. МЕТА ПРОГРАМИ


Основною метою програми є:
- встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, передусім, що розташовані на землях рекреаційного, оздоровчого та природоохоронного призначення;
- визначення меж та розмірів об’єктів землеустрою їх правового статусу;
- виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
- вирішення питань про розбіжність місцезнаходження, форми або розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, раніше наданої у користування;
- проведення аналізу використання земель історико-культурного, рекреаційного, оздоровчого, природоохоронного призначення, що розташовані в межах водоохоронної зони;
- виявлення забруднених земель;
- встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру міста, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень міської ради;
- розроблення, апробація та застосування програмного комплексу «Одеська автоматизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)» на базі матеріалів
інвентаризації першочергових масивів земель міста, виконаної у 2006 році;
- створення картографічної та атрибутивної бази даних;
- ведення чергового плану земель міста Одеси масштабу 1:1000;
- підготовка необхідних матеріалів для проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності;
- надання повної інформації для обчислення земельного податку та орендної плати.

 

V. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

1. Інвентаризація першочергових масивів земель міста Одеси повинна виконуватись шляхом:
- збору даних про правовий статус земельних ділянок в межах інвентаризаційних кварталів;
- збору даних про межі земельних ділянок власників землі та землекористувачів;
- складання попереднього списку власників землі та землекористувачів у межах інвентаризаційних кварталів;
- проведення аналізу документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
- виконання комплексу топографо-геодезичних робіт;
- складання планово-картографічного матеріалу;
- складання експлікації земельних угідь на кожний об’єкт інвентаризації;
- складання реєстру власників землі та землекористувачів;
- складання каталогів координат;
- розроблення програмного комплексу «Одеська автоматизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)».

2. Реалізація програми повинна здійснюватись наступними засобами:
- проведення камеральних та польових вишукувальних робіт;
- проведення топографо-геодезичних робіт із застосуванням сучасних геодезичних приладів
та програмного забезпечення;
- використання матеріалів аерофотозйомки;
- проведення комплексу землевпорядних та картографічних робіт;
- проведення камерального та польового дешифрування ортофотопланів;
- комп’ютерна обробка даних інвентаризації;
- перетворення у векторний формат растрових картографічних зображень;
- проведення програмувальних робіт.

VІ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

№ п/п
Етапи виконання програми
Строки
виконання програми
1.
Етап створення попередньої бази даних.
лютий-травень
2007-2008 р.р.
2.
Етап проведення геодезичних та
землевпорядних робіт.
лютий-серпень
2007-2008 р.р.
3.
Завершальний етап.
серпень-листопад
2007-2008 р.р.
4.
Етап розроблення програмного комплексу
«Одеська автоматизована земельно-
інформаційна система (ОАЗІС)».
лютий-вересень
2007 року

 VІI. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ,
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Завдання, ресурсне забезпечення, очікувані результати програми проведення інвентаризації у 2007 році наведені у наступній таблиці:

Завдання
Потрібні такі ресурси
Всього,
тис. грн.
Показники вдалого
завершення роботи
такі
матеріали та
інші витрати
(послуги)
1
2
3
4
1. Етап створення попередньої бази даних
1.1. Збір та обробка даних про правовий статус земельних ділянок
Архівні документи, копії документів, що посвідчують право на земельні ділянки, інші документи
240,00
Аналіз фактичного використання земельних ресурсів міста
1.2. Нанесення меж земельних ділянок на планшети масштабу 1:2000 за результатами даних про правовий статус земельних ділянок, кодування земельних ділянок
Обробка планшетів масштабу 1:2000
250,00
Формування попередньої графічної бази даних
1.3. Складання попередніх списків власників землі та землекористувачів у розрізі інвентаризаційних кварталів
Обробка відомостей про власників землі та землекористувачів
150,00
Формування попередньої атрибутивної бази даних
1.4. Структуризація території масивів інвентаризації за інвентаризаційними кварталами та складання інвентаризаційної схеми
Визначення структури території масивів та її перенесення на картографічну основу, присвоєння інвентаризаційних номерів, нанесення на інвентаризаційну схему меж кварталів та планшетів різних масштабів
110,00
Складання інвентаризаційної схеми
1.5. Оформлення документації на паперових та магнітних носіях
Підготовка технічної документації, формування проекту в електронному вигляді із застосуванням програм Exel, ArcView
20,00
Закінчення етапу створення попередньої бази даних
Всього по першому етапу
х
770,00
х
2. Етап проведення геодезичних та землевпорядних робіт
2.1. Польове обстеження об’єктів інвентаризації з уточненням меж землеволодінь і землекористувань
Проведення геодезичних робіт та коригування картографічних матеріалів
860,00
Завершення польових та камеральних геодезичних і землевпорядних обстежень меж земельних ділянок, меж інвентаризаційних і міських кварталів
2.2. Складання робочого інвентаризаційного плану масштабу 1:5000 на район робіт
Проведення картографічних та землевпорядних робіт
230,00
2.3. Геодезична зйомка меж інвентаризаційних та міських кварталів
Проведення польових та камеральних геодезичних робіт
250,00
2.4. Проведення робіт по камеральному та польовому дешифруванню з одночасним коригуванням
ортофотопланів масштабу 1:1000 
Проведення польових та камеральних геодезичних та картографічних робіт
180,00
2.5. Складання каталогів координат кутів, поворотів, меж, інвентаризаційних та міських кварталів
Проведення проектних землевпорядних та картографічних робіт
110,00
2.6. Визначення складу угідь в межах землеволодінь і землекористувань
Проведення камеральних геодезичних робіт
310,00
Завершення камеральних картографічних та землевпорядних робіт з формування та встановлення меж землеволодінь і землекористувань, встановлення складу угідь
2.7. Складання планів землеволодінь та землекористувань масштабу 1:1000 в розрізі інвентаризаційних кварталів
Проведення камеральних землевпорядних робіт
260,00
Всього по другому етапу
х
2200,00
х
3. Завершальний етап
3.1. Складання експлікації земель з розподілом їх за власниками землі, землекористувачах та угіддях за формою 6-зем
Проведення проектних землевпорядних робіт
60,00
Наявність атрибутивної бази даних внаслідок проведення робіт з інвентаризації земель міста
3.2. Складання реєстру власників землі та землекористувачів
Проведення камеральних землевпорядних робіт
115,00
3.3. Складання списку землекористувачів, які не мають правовстановлюючих документів, та списку землекористувачів, які не використовують або використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням
Проведення камеральних землевпорядних робіт
62,00
3.4. Складання планів меж категорій земель масштабу 1:1000 в розрізі інвентаризаційних кварталів
Проведення проектних землевпорядних та картографічних робіт
318,00
Наявність картографічної бази даних внаслідок проведення робіт з інвентаризації земель міста
3.5. Формування та виготовлення цифрового зведеного векторного плану землеволодінь та землекористувань в масштабі 1:1000
Проведення проектних землевпорядних та картографічних робіт
55,00
Наявність картографічної бази даних внаслідок проведення робіт з інвентаризації земель міста
3.6. Оформлення документації на паперових та магнітних носіях
Підготовка технічної документації, формування проекту в електронному вигляді із застосуванням програм Exel, ArcView
20,00
Наявність матеріалів інвентаризації земель міста в повному обсязі
Всього по третьому етапу
х
630,00
х
4. Етап розроблення програмного комплексу «Одеська автоматизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)»
4.1. Підготовчі роботи
Підготовка технічного завдання та вихідних даних з інвентаризації першочергових масивів земель міста, виконаних у 2006 році
5,00
Технічне завдання для розроблення програмного комплексу з даними інвентаризації першочергових масивів земель міста, виконаних у 2006 році
4.2. Проектні роботи
Виконання комплексу робіт з програмування
380,00
Програмний комплекс
4.3. Післяпроектні роботи
Апробація програмного комплексу
13,00
Доопрацьований (розширений) програмний комплекс з урахуванням зауважень та доповнень
4.4. Оформлення документації на паперових та магнітних носіях
Тиражування програмного комплексу та підготовка технічної документації до нього 
2,00
Наявність програмного комплексу «Одеська автоматизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)»
Всього по четвертому етапу
х
400,00
х
Всього за програмою на 2007 рік
х
4000,00
х

 

2. Завдання, ресурсне забезпечення, очікувані результати програми проведення інвентаризації у 2008 році наведені у наступній таблиці:

Завдання
Потрібні такі ресурси
Всього,
тис. грн.
Показники вдалого
завершення роботи
такі
матеріали та
інші витрати
(послуги)
1
2
3
4
1. Етап створення попередньої бази даних
1.1. Збір та обробка даних про правовий статус земельних ділянок
Архівні документи, копії документів, що посвідчують право на земельні ділянки, інші документи
235,00
Аналіз фактичного використання земельних ресурсів міста
1.2. Нанесення меж земельних ділянок на планшети масштабу 1:2000 за результатами даних про правовий статус земельних ділянок, кодування земельних ділянок
Обробка планшетів масштабу 1:2000
250,00
Формування попередньої графічної бази даних
1.3. Складання попередніх списків власників землі та землекористувачів у розрізі інвентаризаційних кварталів
Обробка відомостей про власників землі та землекористувачів
150,00
Формування попередньої атрибутивної бази даних
1.4. Структуризація території масивів інвентаризації за інвентаризаційними кварталами та складання інвентаризаційної схеми
Визначення структури території масивів та її перенесення на картографічну основу, присвоєння інвентаризаційних номерів, нанесення на інвентаризаційну схему меж кварталів та планшетів різних масштабів
110,00
Складання інвентаризаційної схеми
1.5. Оформлення документації на паперових та магнітних носіях
Підготовка технічної документації, формування проекту в електронному вигляді із застосуванням програм Exel, ArcView
20,00
Закінчення етапу створення попередньої бази даних
Всього по першому етапу
х
765,00
х
2. Етап проведення геодезичних та землевпорядних робіт
2.1. Польове обстеження об’єктів інвентаризації з уточненням меж землеволодінь і землекористувань
Проведення геодезичних робіт та коригування картографічних матеріалів
855,00
Завершення польових та камеральних геодезичних і землевпорядних обстежень меж земельних ділянок, меж інвентаризаційних і міських кварталів
2.2. Складання робочого інвентаризаційного плану масштабу 1:5000 на район робіт
Проведення картографічних та землевпорядних робіт
230,00
2.3. Геодезична зйомка меж інвентаризаційних та міських кварталів
Проведення польових та камеральних геодезичних робіт
245,00
2.4. Проведення робіт по камеральному та польовому дешифруванню з одночасним коригуванням
ортофотопланів масштабу 1:1000 
Проведення польових та камеральних геодезичних та картографічних робіт
175,00
2.5. Складання каталогів координат кутів поворотів меж інвентаризаційних та міських кварталів
Проведення камеральних геодезичних робіт
95,00
2.6. Визначення складу угідь в межах землеволодінь і землекористувань
Проведення камеральних землевпорядних робіт
300,00
Завершення камеральних картографічних та землевпорядних робіт з формування та встановлення меж землеволодінь і землекористувань, встановлення складу угідь
2.7. Складання планів землеволодінь та землекористувань масштабу 1:1000 в розрізі інвентаризаційних кварталів
Проведення проектних землевпорядних та картографічних робіт
210,00
Всього по другому етапу
х
2110,00
х
3. Завершальний етап
3.1. Складання експлікації земель з розподілом їх за власниками землі, землекористувачах та угіддях за формою 6-зем
Проведення проектних землевпорядних робіт
58,00
Наявність атрибутивної бази даних внаслідок проведення робіт з інвентаризації земель міста
3.2. Складання реєстру власників землі та землекористувачів
Проведення камеральних землевпорядних робіт
115,00
3.3. Складання списку землекористувачів, які не мають правовстановлюючих документів, та списку землекористувачів, які не використовують або використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням
Проведення камеральних землевпорядних робіт
61,00
3.4. Складання планів меж категорій земель масштабу 1:1000 в розрізі інвентаризаційних кварталів
Проведення проектних землевпорядних та картографічних робіт
316,00
Наявність картографічної бази даних внаслідок проведення робіт з інвентаризації земель міста
3.5. Формування та виготовлення цифрового зведеного векторного плану землеволодінь та землекористувань в масштабі 1:1000
Проведення проектних землевпорядних та картографічних робіт
55,00
3.6. Оформлення документації на паперових та магнітних носіях
Підготовка технічної документації, формування проекту в електронному вигляді із застосуванням програм Exel, ArcView
20,00
Наявність матеріалів інвентаризації земель міста в повному обсязі
Всього по третьому етапу
х
625,00
х
Всього за програмою на 2008 рік
х
3500,00
х


VIІI. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Управління та контроль за ходом виконання програми здійснюється безпосередньо Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради шляхом:
- залучення спеціалізованих землевпорядних організацій для здійснення вибіркових контрольних замірів;
- перевірки фахівцями міського управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради документації з інвентаризації земель.

Секретар міської ради                       О.А. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
12.12.2006 16:53

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/4742/