/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 624-V от 30.11.2006г.

№ 624-V от 30.11.2006г.

О рассмотрении протеста прокурора г. Одессы на решение Одесского горсовета №306-V от 29.09.06г. "Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского горсовета  V созыва по землеустройству и земельным правоотношениям"

Рішення
Одеської міської ради
№ 624– V від 30.11.2006р.

Про розгляд протесту прокурора міста Одеси
на рішення Одеської міської ради № 306-V від 29.09.2006р.
«Про затвердження Положення про постійну комісію

Одеської міської ради V скликання з землеустрою

та земельних правовідносин»

     Прокурором міста 23.11.2006р. Одеси внесено протест № 123/07-06 на рішення Одеської міської ради від 29.09.2006p. № 306-V «Про затвердження Положення про постійну комісію Одеської міської ради V скликання з землеустрою та земельних правовідносин».
     Вказаним рішенням Одеської міської ради затверджене Положення про постійну комісію Одеської міської ради V скликання з землеустрою та земельних правовідносин (далі - Положення).
     Згідно з п. 4.2. вказаного Положення до компетенції комісії з землеустрою та земельних правовідносин Одеської міської ради віднесено розгляд та погодження рішень, що вносяться на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.
     Проте, у зазначеній частині Положення є незаконним та підлягає приведенню у відповідність з вимогами чинного законодавства.
     Так, згідно зі ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
     Проте, чинним законодавством не передбачені повноваження постійної комісії з погодження проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, який є самостійним виконавчим органом міської ради, діяльність, порядок прийняття рішень та компетенція якого регулюються ст. 51-53, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
     Порядок підготовки та прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішень згідно з повноваженнями врегульовано розділами 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005р. № 754, яким також не передбачено погодження проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради постійними комісіями міської ради.
     Одеська міська рада, ретельно розглянувши протест прокурора міста Одеси, дійшла таких висновків.
     Підготовка та внесення проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради здійснюється відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 31.10.2005р. №754.
     Пунктом 2.2.12. Регламенту передбачено, що проекти рішень виконкому підлягають обов'язковому візуванню. На зворотному боці бланку проект рішення виконкому візується з обов'язковим зазначенням дати візування, спочатку виконавцем, потім спеціалістом загального відділу, який корегує тексти розпорядчих документів, директором департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю, начальником юридичного управління, заступниками міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), першим заступником міського голови.
     Якщо в проекті рішення виконкому порушуються фінансові питання, то він обов'язково візується начальником управління фінансів, майнові питання — начальником Представництва по управлінню комунальною власністю.
     Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
     За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
     Крім того ж, розгляду проектів рішень міської ради з земельних правовідносин передує їх погодження з постійною комісією з землеустрою та земельних правовідносин.
     Враховуючи викладене, погодження проектів рішень виконавчого комітету з земельних правовідносин комісією з землеустрою та земельних правовідносин Одеської міської ради не передбачено чинним законодавством України.
     На підставі наведеного, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Протест прокурора міста Одеси від 23.11.2006р. № 123/07-06 на рішення Одеської міської ради «Про затвердження Положення про постійну комісію Одеської міської ради V скликання з землеустрою та земельних правовідносин» від 29.09.2006р. № 306-V - задовольнити.
2. Виключити із пп. 4.2 п. 4 Положення про постійну комісію Одеської міської ради з землеустрою та земельних правовідносин повноваження щодо погодження рішень, що вносяться на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.
3. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Одеси.

 

 

Міський голова                Едуард ГурвіцСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
11.12.2006 16:13

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/4707/