15:50:25   |   29 ноября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2504-VI від 21.12.2012р.

№2504-VI від 21.12.2012р.

Про затвердження Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням Одеської міськради №4265-VI від 17.12.2013р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№2504-VI від 21.12.2012р.

Про затвердження Положення про

Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді у новій редакції


Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відповідність до чинного законодавства, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції (додається).

2. Вважати рішення Одеської міської ради
від 29.04.2011р. №738-VI «Про затвердження положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції» таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради у справах молоді та спорту.
 
Міський голова                           О. Костусєв

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 21.12.2012р. №2504-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
(нова редакція)

 

1. ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, скорочена назва «ОМЦСССДМ» (далі – Центр), є спеціальним закладом, що забезпечує надання соціальних послуг, організацію та проведення на території міста соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, наказами начальника служби у справах дітей Одеської міської ради (далі – Служба), а також цим Положенням.
3. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Одеською міською радою (далі – Засновник) у порядку, передбаченому чинним законодавством.
4. Положення про Центр погоджується Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затверджується Одеською міською радою.
5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.
6. Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних, юридичних, соціально-медичних та соціально-економічних послуг сім'ям, дітям та молоді.
7. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, конфіденційність, доступність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.
8. У своїй діяльності Центр підпорядковується Службі.

 

9. Основними завданнями Центру є: 

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;
2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
3) організація методичного забезпечення діяльності комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та підвищення кваліфікації працівників комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
4) залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоді, підтримка та розвиток волонтерського руху;
5) виконання інших функції відповідно до покладених на нього завдань.


10. Основні функції Центру:
1) забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;
2) здійснює соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний термін;
3) проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя;
4) здійснює соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі, які постраждали від насильства в сім'ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;
5) забезпечує раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних;
6) здійснює заходи, спрямовані на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки їх до самостійного життя;
7) надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
8) здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмови від новонароджених дітей;
9) здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
10) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.


11. Центр під час виконання покладених на нього завдань:
1) взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;
2) сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;
3) залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;
4) здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;
5) сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;
6) веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;
7) проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;
8) залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
9) для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

 

12. Центр має право:
1) вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
2) за погодженням Служби подавати пропозиції до проекту бюджету міста Одеси з питань, що належать до його компетенції;
3) за погодженням Служби утворювати відповідно до положень, затверджених Міністерством соціальної політики України, спеціалізовані формування: служби, центри, консультаційні пункти, типові положення про які затверджує Міністерство соціальної політики України;
4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Центру;
6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів щодо забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
8) здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді;
9) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.


13. Соціальні послуги, що надаються Центром, здійснюються на безоплатній основі.
14. Центр очолює директор.
15. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням Служби та за погодженням з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

16. Директор Центру: 
1) керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
2) визначає ступінь відповідальності його працівників;
3) за погодженням зі Службою затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці і розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
4) затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;
5) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
6) утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію підлеглих; призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
7) застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
8) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
17. Засновник забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
18. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.
19. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.
20. Штатна чисельність працівників Центру та типова структура Центру затверджуються у встановленому порядку відповідно до Типових структури та штатів, які затверджені Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.
21. Посади працівників Центру, крім фахівців із соціальної роботи, віднесено до відповідних категорій посад посадових осіб органу місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
22. Трудові відносини Центру з членами трудового колективу будуються відповідно до колективного договору та законодавства України про працю.

 

Секретар ради                              О. БриндакСтраница создана: 09.01.2013 11:14
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее