/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №597-IV от 30.11.06г.

№597-IV от 30.11.06г.

Об утверждении концепции сохранности исторической застройки г. Одессы

Рішення

Одеської міської ради

№597-IV від 30.11.06р.

 

Про затвердження концепції

збереження історичної

забудови міста Одеси

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою створення необхідних умов для організації планомірної роботи зі збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньо відомих пам’яток архітектури та містобудування, Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Концепцію збереження історичної забудови міста Одеси на 2007-2010роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони об’єктів культурної спадщини.

 

Міський голова                     Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 30.11.06р №597-IV

 

КОНЦЕПЦІЯ

збереження історичної забудови м. Одеси

на 2007-2010 роки

 

Частина 1. Розвиток сфери охорони культурної спадщини

1.1. Загальні положення. Історичне підґрунтя розвитку культурної спадщини

1.1.1. Загальні положення

Розвиток розбудови системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови для збереження національної культурної спадщини.

Охорона об’єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.                                                                                                       

У червні 2000 року прийнято Закон України "Про охорону культурної спадщини", який визначає основні засади державної політики у сфері охорони культурної спадщини. У грудні 2004 року до нього були внесені зміни, які  вдосконалюють відносини у цій сфері. Закон регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони об’єктів культурної спадщини, у суспільному житті, захисті традиційного характеру середовища в інтересах теперішнього і майбутнього поколінь.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2002р. № 1330 затверджена Комплексна Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки.

Рішенням Одеської обласної ради від 01 листопада 2003р. № 248-ІV затверджена Регіональна програма розбудови сфери охорони культурної спадщини Одеської області на 2003-2010 роки.

В умовах сучасних ринкових взаємовідносин нерухомі пам'ятки слід розглядати як об'єкти, що мають велике соціально-культурне значення та як об'єкти потенційного інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери охорони культурної спадщини.

Вирішення проблем розбудови сфери охорони культурної спадщини можливо за допомогою напрацювання та реалізації міських програм відповідно до законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.

Концепція збереження історичної забудови міста Одеси передбачає систему заходів, що здійснюються місцевими органами влади та місцевого самоврядування шляхом забезпечення ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими галузі охорони культурної спадщини.

Концепція спрямовується на забезпечення сприятливих умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини, з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста, з виділенням не менш ніж десяти відсотків від річного фонду розвитку бюджету міста.

Суб'єктами взаємовідносин у сфері охорони об’єктів культурної спадщини міста виступають органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальна громада, фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян і громадські організації, які впливають на процес охорони культурної спадщини в м. Одесі.

 

1.1.2.  Історичне підґрунтя розвитку культурної спадщини

Археологічні дослідження свідчать, що на узбережжі Одеської бухти було розташоване античне поселення (VI-V ст. до н.е.), а перша згадка існування фортеці Хаджибей (Качібей) відноситься до ХVI ст. н.е.

У 1792-1794 рр. військовим інженером Ф. Деволаном розроблено перший план майбутнього міста Одеси на місці поселення та фортеці Хаджибей. План став основним містобудівним документом, який забезпечив сорозмірний людині масштаб міського середовища Одеси. 

В ХІХ ст. місто забудовувалось будівлями та комплексами, авторами яких були видатні архітектори того часу, такі як Ф. Боффо, А. Бернардацці, Д. Фраполлі, Г. Торічеллі, Л. Влодек, Ф. Гонсіоровський, С. Ландесман, Ю. Дмитренко та інші. Містобудівні перетворювання м. Одеси в період до 2006 року не порушили планувальну структуру та історичну забудову центральної частини міста. Збережений історичний центр Одеси признається авторитетними вітчизняними та зарубіжними фахівцями видатним пам’ятником містобудівного мистецтва.

На території міста розташовано 44 пам’ятки містобудування та архітектури національного значення і більш 1000 пам’яток місцевого значення. Найбільш значними об’єктами культурної спадщини є: ансамбль забудови Приморського бульвару, Одеський оперний театр, будівлі Художнього, Краєзнавчого та Археологічного музеїв, будівля Старої біржі, Потьомкінскі сходи та багато інших пам’яток.

1.2. Сучасний стан сфери охорони культурної спадщини

Відповідно до чинного законодавства України, сфера охорони культурної спадщини має чотири основні складові частини (напрямки):

1. Проведення заходів з охорони культурної спадщини.

2.Організація і проведення пам’яткоохоронних наукових досліджень.

3.Організація проектування та проведення робіт з реабілітації, ремонту та реставрації об'єктів культурної спадщини.

4. Організація використання об'єктів культурної спадщини.

Усі зазначені напрямки, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", реалізуються за участю та під контролем органів охорони культурної спадщини.

 

Табл. 1.   Відомості про чисельність об'єктів культурної спадщини в м. Одесі станом на 01.11.2006р.

Види об'єктів
культурної спадщини
(нерухомих пам'яток)
Кількість
об’єктів
Примітки
1
2
3
4
1
Пам'ятки містобудування та
архітектури
1299
 
2
Пам'ятки історії
501
 
3
Пам'ятки монументального
мистецтва
71
 
4
Пам'ятки археології
13
 
ВСЬОГО:
1884
 

 

Зі всієї кількості будівель-пам’яток історичного центру більш ніж 70% - жилі будівлі. Понад 400 будівель-пам’яток знаходяться у незадовільному технічному (ветхому та аварійному) стані, поточний та капітальний ремонт яких, за самими мінімальними витратами, потребує приблизно 360 млн. грн.

 

1.2.1. Управління у сфері охорони культурної спадщини

Існуючим порядком передбачена система державного управління у сфері охорони культурної спадщини, яка складається з:

· центральних органів виконавчої влади у сфері охорони пам'яток (Державна служба з питань національної культурної спадщини у складі Міністерства культури і туризму України, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України);

· регіональних органів охорони культурної спадщини, що утворюються
у складі обласних державних адміністрацій, Кабінету Міністрів Автономної
Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських, районних
державних адміністрацій;

· органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування міст, занесених до Списку історичних населених міст України, які утворюються органами місцевого самоврядування за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.  

Повноваження органу охорони культурної спадщини, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", передбачають прийняття відповідних адміністративних рішень, постійного контролю за станом пам'яток, належним проведенням реставраційних робіт, участь у процесах землекористування, містобудівного регулювання розвитку міст та поселень, участь та контроль за процедурою приватизації пам'яток, організацію досліджень та узгодження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток, виготовлення облікової документації, видавничу діяльність  та  інше.

 

1.2.2. Організація і проведення пам’яткоохоронних наукових досліджень, їх державний облік і занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток

Організація та проведення наукових досліджень пов'язані з необхідністю постійного спостереження за технічним станом пам'ятки, поповнення історичних, архівних та інших відомостей. На підставі попередніх досліджень формуються облікові документи та обґрунтування відносно занесення об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток.

Після занесення об'єкта до реєстру організовується постійне спостереження за технічним станом, розробляється науково-проектна документація на його реставрацію, оформлюються охоронні договори, визначаються основні умови експлуатації та користування пам'яткою.

Проекти зон охорони по нерухомих пам'ятках є основним документом, який визначає територію пам'ятки, земель історико-культурного призначення та

встановлює режими використання земель, тобто, вони є головним обліковим документом, який регулює земельні відносини по об'єктах культурної спадщини.

 

1.2.3. Організація проектування та робіт з  реабілітації, ремонту і реставрації об'єктів культурної спадщини

Принциповими положеннями в організації проектних робіт з реабілітації, ремонту та реставрації об'єктів культурної спадщини є право власності на нерухомі пам'ятки та правове врегулювання відносин суб'єктів охорони культурної спадщини.

Незважаючи на складне економічне положення в державі, інвестиційний процес в охороні культурної спадщини має відповідну динаміку порівняно з іншими напрямками будівництва та капітального ремонту.

Особливо це стосується об'єктів, що підпадають під вплив діяльності середнього та малого бізнесу в комерційній сфері та окремих заможних громадян у житловій сфері.

Законом України "Про охорону культурної спадщини" врегульовані права власності на пам'ятки та їх приватизації. Цим законом визначені також обов'язки власників і користувачів із забезпечення належного технічного стану та схоронності пам'яток.

 

Частина 2. Основні положення концепції охорони культурної спадщини

 

2.1. Мета, завдання, принципи та пріоритети міськоїконцепції охорони культурної спадщини

Головною метоюконцепції охорони культурної спадщини є створення умов для організаційно-правового, фінансово-економічного та науково-виробничого забезпечення охорони культурної спадщини в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку міста.                                                                                                                                                                       

Для реалізації головної мети концепції вирішуються такі головні завдання:

- поетапна розбудова сфери охорони культурної спадщини в місті Одесі, подолання диференціації рівнів організаційного, фінансово-економічного та науково-виробничого розвитку міста;

- структурна   перебудова органів охорони  культурної спадщини за принципами розумної диференціації та розмежування функцій, повноважень і завдань, виходячи з принципів державної адміністративної реформи, вимог Законів України "Про охорону культурної спадщини" і "Про місцеве самоврядування  в Україні";

- подальша розбудова системи науково-технологічного, інформаційного та проектного забезпечення галузі на інноваційній основі, традиційних і новітніх технологіях;

- запровадження механізмів ефективного використання внутрішнього економічного потенціалу сфери охорони культурної спадщини з відпрацюванням методів регулювання інвестиційного процесу, перерозподілу економічних ресурсів на забезпечення охорони культурної спадщини;

- вдосконалення фінансових та міжбюджетних відносин, вироблення критеріїв та механізмів розподілу бюджетного фінансування в галузі охорони культурної спадщини залежно від історичної культурної та духовної цінності пам'яток;

- зміцнення виробничо-реставраційного та технічного потенціалів міста, відпрацювання методів стимулювання підвищення рівнів технологічної та професійної забезпеченості ремонтно-реставраційних підприємств.

Для забезпечення поступової безумовної реалізації програми охорони культурної спадщини визначаються такі пріоритети:

- створення на рівні місцевого самоврядування єдиної системи управління охороною культурної спадщини згідно з чинними нормативно-правовими актами України;

- створення потужної науково-технологічної та інформаційної місцевої бази з урахуванням сучасного світового технологічного рівня;

- створення потужної інвестиційно-фінансової бази охорони культурної спадщини на основі поєднання положень місцевої бюджетної політики та інтересів приватного капіталу;

- забезпечення виконання першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам'ятках.

 

2.2. Загальна структура органів охорони культурної спадщини

До повноважень органів охорони місцевого рівня можуть бути віднесені окремі повноваження місцевих органів з урахуванням наявності кваліфікованих фахівців, відповідної нормативно-методичної та інформаційної бази. Їх повноваження визначаються законодавством України та положеннями про ці органи, які затверджуються у встановленому порядку за погодженням з центральним органом охорони культурної спадщини.

 

2.3. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення охорони культурної спадщини

Основними напрямками науково-дослідницької та інноваційної діяльності при реалізації концепції охорони культурної спадщини є:

- організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд, археологічних об'єктів, історико-бібліографічні та архівні вишукування за цими об'єктами;

- вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам'яток, з їх археологічними залишками включно;

- пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх у реставраційну практику;

- наукове обґрунтування та розробка програм збереження культурної спадщини;

- розробка спеціальної містобудівної документації, яка забезпечує збереження комплексів та ансамблів пам'яток;

- виконання комплексних проектних робіт з реабілітації, консервації та реставрації пам'яток;

- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам'яток, ведення відповідних інформаційних баз даних з технічного стану об'єктів;

- вивчення та узагальнення вітчизняного, міжнародного пам'яткоохоронного досвіду і можливостей його застосування у місті;

-  розробка пропозицій і планів здійснення єдиної науково технічної політики у сфері досліджень, консервації і реставрації історико-культурної спадщини міста;

- розробка інформаційних систем та видавничої діяльності, які б забезпечували загальну доступність до інформаційних масивів у галузі охорони культурної спадщини.

Головними пріоритетами міської концепції з проведення науково-дослідницької та проектної діяльності є:

- організація першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони культурної спадщини у місті;

- організація досліджень та розробка науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи, у першу чергу, на найбільш цінних пам'ятках.

- забезпечення комплексного підходу до реалізації проектно-планувальної документації і виконання робіт не окремо розташованих об’єктів, а в межах площ, вулиць та бульварів.

 

2.4. Фінансово-інвестиційне забезпечення сфери охорони культурної спадщини

Головними напрямками організації фінансово-інвестиційного забезпечення у сфері охорони культурної спадщини є:

- забезпечення подальшого реформування прав власності на нерухомі пам'ятки відповідно до чинного законодавства та остаточне правове оформлення цих прав;

- визначення найбільш ефективної схеми приватизації та відчуження пам'яток, розробка критеріїв та механізмів забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх відчуження;

- визначення обсягу фінансової відповідальності та зобов'язань державних підприємств, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та приватних осіб для забезпечення схоронності, ремонту та реставрації нерухомих пам'яток;

- створення привабливих умов для залучення інвестицій до об'єктів культурної спадщини через розробку та реалізацію інвестиційних проектів і програм.

Відповідно до положень місцевої концепції головними пріоритетами фінансово-інвестиційного забезпечення є:

- створення, згідно з положеннями Закону України "Про охорону культурної спадщини", системи адміністративно-правового забезпечення виконання фінансових зобов'язань власників та користувачів пам'яток щодо забезпечення їх охорони;

- розробка та реалізація інвестиційних програм і проектів з реабілітації, реставрації історичного ареалу міста та окремих пам'яток;

- розробка першочергових фінансово-економічних заходів із збереження найбільш цінних пам'яток міста на основі поєднання можливостей бюджетів різних рівнів, внутрішнього фінансово-економічного потенціалу нерухомих пам'яток, приватних коштів власників та користувачів пам'яток.

 

Частина 3. Механізм реалізації програми

 

3.1. Фінансово-економічна політика у сфері охорони культурної спадщини

Збереження культурної спадщини міста потребує значних капіталовкладень, для надходження яких необхідне проведення фінансово-економічної політики.

Першим напрямком реалізації фінансово-економічної політики передбачається організація більш ефективного використання приватних коштів власників пам'яток.

Законом України "Про охорону культурної спадщини" передбачається, що власники та користувачі нерухомих пам'яток несуть повну фінансову відповідальність щодо забезпечення належного технічного стану пам'яток, проведення відповідних ремонтно-реставраційних робіт, належного їх використання. Законом передбачені відповідні обмеження прав володіння та користування пам'ятками. Ці обмеження повинні бути оформлені відповідними нормативно-правовими актами, до яких віднесені охоронні договори.

Для впорядкування взаємовідносин та адміністративно-правових процедур  необхідно:

- провести повну історико-культурну інвентаризацію пам'яток, розташованих у м. Одесі;

- забезпечити передачу матеріалів державного реєстру до установ технічної інвентаризації нерухомості та органів юстиції;

- відпрацювати механізм взаємовідносин та адміністративні процедури між органами охорони культурної спадщини, установами технічної інвентаризації та органами юстиції (нотаріати).

Другим напрямком фінансово-економічної політики є розробка інвестиційних програм. Насамперед, до таких програм належать:

- програми розвитку в м. Одесі історичного туризму;

- програми модернізації в історичному ареалі міста системи торговельного обслуговування, бізнесу та відпочинку;

- програми ефективного використання земельних ресурсів у забудові історичного ареалу міста на основі реабілітації історичних кварталів.

Третім напрямком фінансово-інвестиційної діяльності є залучення бюджетних коштів та спеціальних коштів на здійснення першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках, що мають велику історичну та художню цінність, використовуються в соціально-культурній сфері.

Для здійснення цього напрямку необхідно забезпечити включення до місцевої програми соціально-економічного розвитку відповідних планів бюджетного фінансування ремонтно-реставраційних робіт на збалансованій основі.

Принциповим, з урахуванням різних джерел фінансування заходів з охорони культурної спадщини та різних інтересів власників пам'яток, є узгодження та збалансованість фінансово-інвестиційних заходів. Для забезпечення такої узгодженості необхідно забезпечити процедуру узгодження за участю органів місцевого самоврядування, органів охорони культурної спадщини та консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.

 

Частина 4. Необхідні заходи для реалізації концепції

Реалізація концепції збереження історичної забудови міста Одеси передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань. 

Удосконалення системи управління охорони культурної спадщини

1. Забезпечити удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини у місті Одесі.

2. Забезпечити виконання заходів з відчуження об'єктів культурної спадщини, критеріїв і механізмів забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх відчуження та проведення пам’яткоохоронних заходів.

3. Вжити комплекс заходів, спрямованих на залучення інвестицій, кредитних ресурсів у розвиток матеріально-технічної бази органу охорони об'єктів культурної спадщини та до об’єктів культурної спадщини.

4. Сприяти створенню громадських організацій, добровільних об'єднань суб'єктів для охорони об’єктів культурної спадщини.

5. Створити систему адміністративно-правового забезпечення виконання фінансових зобов'язань власників та користувачів пам'яток щодо забезпечення їх охорони.

 

Розвиток матеріально-технічної бази, науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення охорони культурної спадщини

1. Провести інвентаризацію об'єктів культурної спадщини міста Одеси.

2. Забезпечити розробку та затвердження історико-архітектурного опорного плану м. Одеси.

3. Забезпечити розробку проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси.

4. Продовжити роботи з реалізації комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини та ведення облікової документації пам’яток.

5. Продовжити роботу з історико-бібліографічних та історико- архівних досліджень.

6 .Всебічно сприяти розвитку регіональної та міської науково-практичної бази формування стратегічних напрямків розвитку сфери охорони культурної спадщини, розробки та впровадження інноваційних науково ємких технологій реставрації об’єктів культурної спадщини.

 

Удосконалення рекламно-інформаційного забезпечення сфери охорони культурної спадщини

1. Створити та постійно оновлювати сторінку охорони культурної спадщини в Одесі на базі сайту  Одеської міської ради  omr.gov.ua  

2. Створити і постійно оновлювати інформаційний банк даних зі сфери культурної спадщини м. Одеси.

3. Висвітлювати сферу охорони культурної спадщини для широких кіл громадськості. Підтримувати постійний контакт з представниками засобів масової інформації.

 

Секретар ради                                  О.А. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
05.12.2006 13:45

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/4628/