00:13:51   |   13 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №324-V от 29.09.06г.

№324-V от 29.09.06г.

Об утверждении городской комплексной программы профилактики преступности, укрепления правопорядка, охраны прав и свобод граждан на 2006-2008 годы.

Рішення
Одеської міської ради
№324-V від 29.09.06р.

Про затвердження міської комплексної програми профілактики злочинності,

зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на 2006-2008 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції виконавчого комітету Одеської міської ради, Одеського міського управління УМВС України в Одеській області, рекомендації постійної комісії з законності і правопорядку, Одеська міська рада

Вирішила:

1. Затвердити міську комплексну програму профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на 2006-2008 роки (додається).
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеському міському управлінню УМВС України в Одеській області на період виконання програми щороку, до 1 грудня, інформувати на пленарних засіданнях міську раду про хід виконання програми, зазначеної у п.1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з законності і правопорядку.

Міський голова     Е.Гурвіц

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 29.09.2006р. № 324-V

 

Міська комплексна програма

профілактики злочинності, зміцнення правопорядку,

охорони прав і свобод громадян на 2006-2008 роки

 

1. Необхідність прийняття програми
Визнання Україною життя, здоров'я людини, її честь, гідність, недоторканість, безпеку найвищою соціальною цінністю вимагає від державних органів і органів місцевого самоврядування реального забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина.
Ефективно це завдання може бути виконане лише за умов тісної взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості.
Наявна оперативна обстановка в м. Одесі, недостатня кількість особового складу міліції, недосконале її матеріально-технічне і фінансове забезпечення, певне розпорошення зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування і громадських об'єднань правоохоронної спрямованості обумовлюють необхідність прийняття Одеською міською радою комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на 2006-2008 роки.
 
2. Мета програми
Метою програми є створення належного рівня громадської безпеки в місті, забезпечення конституційних прав громадян за рахунок підвищення рівня їх життя, покращання діяльності та координації зусиль підрозділів виконавчих органів міської влади в запобіганні, профілактиці правопорушень, злочинності на території міста; подальшого залучення до цієї роботи громадськості, більш тісної взаємодії Одеської міської ради, її виконавчого комітету з ОМУ УМВС в Одеській області, прокуратурою міста Одеси, в тому числі в матеріально-технічній підтримці діяльності органів внутрішніх справ.
 

3. Досягнення мети програми

Досягненню мети програми сприятимуть заходи спрямовані на:

- створення атмосфери суспільної нетерпимості до скоєння правопорушень та злочинів;

- ослаблення впливу криміногенних факторів;

- недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

- зменшення корупційних проявів та кримінального тиску на економічні відносини;

- створення перешкод посиленню кримінального насильства, в тому числі в сім'ї;

- обмеження незаконного обігу наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ.

 

4. Головні напрямки реалізації

Основні заходи, передбачені комплексною програмою профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на 2006-2008 роки (надалі міська комплексна програма) згруповані за трьома головними напрямками:

- захист прав і свобод громадян, охорона громадського порядку;

- загальна профілактика правопорушень;

- особиста профілактика правопорушень.

(Додаток 1. Концептуальна модель основних напрямків діяльності з профілактики правопорушень, захисту прав і свобод громадян, охорони громадського порядку).

 

5. Організаційне забезпечення
5.1. В межах міської комплексної програми відповідним управлінням і підрозділам виконавчих органів міської ради, виходячи із зазначених цією програмою напрямків діяльності, розробити плани, а в необхідних випадках і кошториси на їх виконання, в яких були б визначені спільні, координовані з прокуратурою м. Одеси та ОМУ УВМС в Одеській області дії, із запобігання злочинним проявам, насамперед проти особи, у сфері охорони громадського порядку та економічній сфері.
Термін виконання:
до листопада 2006р.
Виконавці:
Виконавчі органи міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області,
прокуратура м. Одеси.
5.2. У взаємодії з ОМУ УМВС в Одеській області, прокуратурою м. Одеси систематично аналізувати стан правопорядку в місті з метою виявлення факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, та визначають рівень громадської безпеки.
      З урахуваннями зазначених факторів, за необхідністю, дозволити підрозділам виконавчих органів міської ради вносити пропозиції про доповнення та коректування планів робіт з реалізації комплексної програми.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Юридичне управління міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області,
виконавчі органи міської ради.
5.3. Створити міську міжвідомчу комісію з координації, організаційного та методологічного забезпечення заходів по зміцненню правопорядку в Одесі, в тому числі виконання комплексної програми профілактики злочинності на 2006-2008 роки. На своїх засіданнях комісії систематично розглядати хід виконання виконавчими органами міської ради відповідних планів з реалізації міської комплексної програми. За результатами розгляду вносити пропозиції керівництву міста про ефективність здійснених заходів, необхідність внесення, коректив у діяльність виконавчих органів міської ради,   міську комплексну програму, в тому числі, виходячи з динаміки формування факторів, що безпосередньо впливають на стан громадської безпеки.
Термін виконання:
грудень 2006р.
Відповідальний:
Заступник міського голови
В.Ш.Убірія.
5.4. Керівництву міста, виконавчих органів міської ради, ОМУ УМВС в Одеській області та прокуратурі м. Одеси продовжити регулярні зустрічі з населенням м. Одеси з питань забезпечення правопорядку та боротьби зі злочинністю. За допомогою засобів масової інформації запровадити постійне інформування населення про стан злочинності і правопорядку в місті та заходи, які вживаються міської радою, її виконавчими органами, органами міліції та прокуратури для зміцнення правопорядку і законності.
Термін виконання:
щоквартально.
Виконавці:
Міська рада, її виконавчі органи,
ОМУ УМВС України в Одеській області,
прокуратура м. Одеси.
5.5. 3 метою переходу ОМУ УМВС України в Одеській області на комп'ютерний облік громадян, які за даними відділення громадянства, паспортної і імміграційної служби ОМУ УМВС України в Одеській області зареєстровані на території міста, з подальшим використанням можливостей цього обліку для спрощення підготовки та видачі необхідної інформації, внесення своєчасних змін до бази даних підрозділів виконавчих органів міської ради, в рамках окремої програми розробити комплекс необхідних правових, організаційних, кадрових, матеріально-технічних і фінансових заходів щодо створення такої автоматизованої системи, її впровадження в правоохоронних органах і підрозділах виконавчих органів міської ради.
     Відповідні матеріали для затвердження програми та фінансування її реалізації представити на розгляд міської ради у 2007 році.
Термін виконання:
2007р.
Виконавці:
Управління інформаці міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.

 6. Захист прав і свобод громадян, охорона громадського порядку

6.1. 3 метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян керівництву виконавчих органів міської влади систематично вивчати та аналізувати стан роботи з їх заявами і скаргами, в тому числі своєчасність реагування на них. Вживати вичерпних заходів для задоволення обгрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян. Про результати роботи зі зверненнями громадян інформувати населення міста через засоби масової інформації. Не менш ніж один раз у півріччя стан цієї роботи має бути предметом розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Виконавчий комітет міської ради,
виконавчі органи міської ради,
відділ роботи із зверненнями громадян міської ради,
керівники комунальних підприємств.
6.2. З метою запобігання фактам знущання, а також незаконного відчуження житла та земельних ділянок, що належать чи де проживають люди похилого віку, самотні, особи, визнані недієздатними, психічно хворими; діти-сироти, які перебувають в школах-інтернатах, батьки яких померли або позбавлені батьківських прав; інші громадяни, які потребують опіки або піклування, та хворі на алкоголізм і наркоманію, поновити облік їх житла. Лікувальним закладам виділити зазначену категорію осіб в окрему групу для оформлення опікунства або піклування у відповідних комісіях на місцях та здійснення за ними регулярного медичного контролю.
    Відповідні списки надати управлінню земельних ресурсів міської ради та БТІ для обліку та врахування при оформлені і реєстрації угод, а також своєчасного попередження органів міліції про очевидні ознаки шахрайства. Крім того, у взаємодії з прокуратурою міста вирішити питання про ведення такого обліку в першій міський нотаріальній конторі.
Термін виконання:
І півріччя 2007р.
Виконавці:
Райадміністрації міста, управління
житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу,
соціального захисту населення та праці,  земельних ресурсів,
охорони здоров'я міської ради, прокуратура міста.
6.3. Продовжити, а в необхідних випадках налагодити через засоби масової інформації, з залученням відповідних фахівців, просвітницько-правову роботу серед населення міста з метою поширення їх правових знань, роз'яснення заходів, які можуть використовувати громадяни для захисту своєї честі, гідності, життя та здоров'я, а також майнових прав. Розробити для працівників ЗМІ міри заохочення, систему нагород та премій за найкращий цикл передач та публікацій з цієї тематики.
Термін виконання:
до кінця 2006р.
Виконавці:
Управління інформації міської ради.
6.4. З метою забезпечення належної безпеки громадян, посилити патрулювання вулиць та інших громадських місць м. Одеси за рахунок залучення до патрулювання представників громадськості, а також збільшення кількості нарядів патрульно-постової служби ОМУ УМВС в Одеській області. Планувати та регулярно проводити спільні спеціальні операції з виявлення та затримання осіб, які скоюють злочини на вулицях міста та в інших громадських місцях. Висвітлювати результати цієї роботи в засобах масової інформації.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Райадміністраці міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області,
управління інформації міської ради.
6.5. Юридичному управлінню міської ради провести ревізію зареєстрованих громадських формувань правоохоронної спрямованості з метою виявлення їх наявності.
Постійній комісії з законності і правопорядку разом з ОМУ УМВС в Одеській області перевірити і проаналізувати стан та характер діяльності зазначених формувань для визначення її відповідності статутним документам і мети створення. За результатами перевірки надати рекомендації про можливість їх залучення    відповідно до чинного законодавства до забезпечення громадського порядку, або пропозиції про скасування їх реєстрації.
Термін виконання:
до листопаду 2006р.
Виконавці:
Юридичне управління міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
6.6. Відповідно до закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» забезпечити громадські формування, які беруть активну участь в охороні громадського порядку, службовими приміщеннями, технічними і спеціальними засобами, необхідними для ефективного виконання покладених на них завдань, матеріального стимулювання представників таких формувань.
Термін виконання:
щорічно.
Виконавці:
Виконавчий комітет міської ради.
6.7. Підготувати пропозиції про створення на базі Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ постійно діючих семінарів для правової  і оперативної підготовки, навчання формам та методам профілактики правопорушень, насильства в сім'ї, наркоманії, а також охорони громадського порядку представників громадськості, які відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» беруть участь у правоохоронній діяльності.
Термін виконання:
грудень 2006р.
Виконавці:
Виконавчий комітет міської ради,
ОЮІНУВС.
6.8. Для забезпечення надійної охорони громадського порядку та запобігання масовим зворушенням під час проведення будь-яких культурно-масових та спортивних заходів за участю великої кількості людей, попередньо проводити оперативні наради організаторів заходів і ОМУ УМВС України в Одеській області для визначення та координації   зусиль,   правильному   розміщенню   необхідної   кількості   сил   і   засобів, потрібних для забезпечення правопорядку.
    Визначити механізми придбання, встановлення та функціонування в місцях масового відпочинку та традиційного проведення громадських заходів, в тому числі на спортивних комплексах міста, систем технічного контролю за станом громадської безпеки.
Термін виконання:
2007-2008р.
Виконавці:
Виконавчий комітет міської ради,
виконавчі органи міської ради,
ОМУ УМВС в Одеській області.

 7. Загальна профілактика правопорушень

7.1.  Розробити та запровадити муніципальні програми зайнятості населення міста, як одного з позитивних заходів з профілактики злочинності. Виконавчим органам міської ради відпрацювати механізм фінансування та залучення до громадських робіт зацікавлених громадян, в тому числі з малозабезпечених верств населення, які не мають постійного місця проживання, безпритульних та маргіналізованих осіб.
Термін виконання:
І квартал 2007р.
Виконавці:
Виконавчий комітет міської ради.
7.2.  Відповідним підрозділам виконавчих органів міської влади з залученням ЗМІ, представників міліції, суду, прокуратури, юстиції, юридичних навчальних закладів, фахівців системи охорони здоров'я розробити та запровадити в навчальному процесі,
засобах масової інформації, при проведенні заходів відповідної спрямованості програми правового виховання дорослих, дітей та молоді, які формували б у них повагу до закону і почуття відповідальності за скоєне, необхідності спільного будування правової держави, пропагували б здоровий спосіб життя, запобігали б поширенню наркоманії та алкоголізму.
    Визначитися з фінансуванням таких програм та акцій, а також розробити систему заохочення і преміювання представників виконавчих органів міської ради та ЗМІ за результатами їх роботи.
Термін виконання:
І півріччя 2007р.
Виконавці:
Управління інформації, юридичне управління,
управління освіти, управління охорони здоров'я,
фізичної культури та спорту міської ради.
7.3. Запровадити практику проведення щорічних семінарів, нарад з метою координації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів і визначення заходів щодо запобігання бродяжництву, в тому числі серед неповнолітніх осіб.
Термін виконання:
2006-2008 pp.
Виконавці:
Управління соціального захисту населення та праці,
міська служба у справах дітей,
управління освіти міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.

 7.4. Профілактика корупційних проявів

7.4.1. Для реалізації Закону України «Про боротьбу з корупцією» вжити заходів, спрямованих на недопущення корупційних проявів з боку окремих працівників виконавчих органів міської ради. У разі отримання відповідної інформації, керівникам виконавчих органів негайно забезпечувати її перевірку, а в разі підтвердження гостро реагувати на кожний факт порушення посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог Закону.
    Виконавчому комітету вивчити стан роботи боротьби з корупцією у виконавчих органах міської ради та розглянути її на своєму засіданні.
Термін виконання:
2006-2008р.
Виконавці:
Управління організаційно-кадрового і
документального забезпечення та контролю,
керівники виконавчих органів міської ради та комунальних
підприємств, виконавчий комітет міської ради.
7.4.2. З метою запобігання створенню умов, що сприяють корупційним проявам, міській раді та її виконавчому комітету забезпечити максимальну прозорість при розробці та впроваджені нормативних актів, їх виконанні. Залучати до цього представників громадськості, а хід та ефект впровадження прийнятих рішень висвітлювати в засобах масової інформації.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
            міська рада, виконавчий
комітет міської ради.

 7.5. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини

7.5.1. Районним адміністраціям разом управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів активізувати здійснення заходів, які б не сприяли виникненню на території міста стихійних ринків та стихійної торгівлі, а також торгівлі в не встановлених місцях. Разом з органами міліції ліквідувати місця незаконної торгівлі, притягувати винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Райадміністрації міста,управління розвитку споживчого
ринку та захисту прав споживачів  міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
7.5.2. З метою забезпечення належного правопорядку та безпеки громадян на ринках м. Одеси і прилеглих до них територій, ширше залучати до цього процесу громадські формування правоохоронної спрямованості та активізувати роботу підрозділів міліції по боротьбі зі злочинністю, в тому числі в сфері економічних відносин, на ринках міста.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Райадміністрації, управління розвитку споживчого
ринку та захисту прав споживачів міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
7.5.3.   Разом з представниками ОМУ УМВС в Одеській області перевіяти складські приміщення на території міста з метою виявлення незаконного зберігання в них контрафактних та не витребуваних підакцизних товарів, у першу чергу лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів. Згідно з чинним законодавством приймати рішення  про визнання цих товарів безхазяйними з подальшою їх реалізацією на користь держави.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Райадміністрації, управління розвитку споживчого ринку
та захисту прав споживачів міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
7.5.4. Систематично перевіряти стан додержання законності в сфері приватизації.
Вжити скоординованих заходів, які б попереджали злочинні прояви, факти зловживань з боку окремих посадових осіб, шахрайства та інших порушень чинного законодавства при приватизації об'єктів комунальної власності, особливо найбільш прибуткових.
Термін виконання:
щоквартально.
Виконавці:
Виконавчий комітет, представництво по управлінню
комунальною власністю міської ради,
КП «Міська агенція з приватизації житла»,
ОМУ УМВС України в Одеській області.

 7.6. Зменшення злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

7.6.1. Здійснювати заходи з удосконалення правовиховної та профілактичної роботи в закладах освіти міста, створення системи ранньої профілактики протиправної поведінки дітей та неповнолітніх. Покращити психолого-педагогічне діагностування дітей, проведення з ними індивідуальної правовиховної роботи, своєчасно виявляти неблагополучні сім'ї, організувати їх облік, систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх дітей, надання таким сім'ям адресної допомоги.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Міська служба у справах дітей, управління освіти,
молодіжної та сімейної політики,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
7.6.2. З метою запобігання негативних проявів серед неповнолітніх, у тому числі пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності, разом з ОМУ УМВС в Одеській області при проведенні спільних оперативно-профілактичних операцій здійсняти виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами
злочинної діяльності дорослих. Забезпечити їх тимчасове поселення в притулок для неповнолітніх та вирішення подальшої їх долі.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Міська служба у справах дітей,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
7.6.3. Здійснити заходи, які б забезпечили зайнятість підлітків, юнаків і дівчат, збереження та розширення мережі таборів праці та відпочинку, клубів, гуртків, дитячо-юнацьких об'єднань за інтересами при райадміністраціях тощо. Сприяти працевлаштуванню учнівської молоді у вільний від навчання час та під час канікул.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Райаміністрації, міська служба у справах дітей,
управління молодіжної політики, сім'ї та туризму,
управління з фізичної культури та спорту,
управління освіти міської ради.
7.6.4. Вивчати та поширювати кращий досвід педагогічних колективів з профілактики злочинності та правопорушень серед дітей та молоді. Проводити огляди - конкурси на кращу організацію правової освіти та виховання учнівської молоді серед навчальних закладів міста.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Управління освіти та науки міської ради.
7.6.5. Вивчати стан роботи з профілактики безпритульності, правопорушень, злочинності насильства серед неповнолітніх. Відпрацювати систему накопичення та взаємного обміну інформацією кримінальної міліції у справах неповнолітніх та служби у дітей міської ради стосовно підлітків, які перебувають на обліку, запланувати і провести заходи з їх соціального захисту та реабілітації.
Термін виконання:
2006-2008 pp.
Виконавці:
Міська служба у справах дітей міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
7.6.6. Впливати на батьків, які зловживають спиртними, наркотичними речовинами і ухиляються від виховання дітей. Порушувати клопотання про позбавлення їх батьківських прав і обмеження дієздатності, притягнення до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Крім цього, з представниками громадськості періодично перевіряти умови проживання дітей у притулках з метою запобігання порушення їх прав та свобод, а також насильства.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Райадміністрації, міська служба у справах дітей,
управління освіти та науки міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
7.6.7.   З метою захисту прав та свобод неповнолітніх, надання їм правової допомоги створити для них спеціальні громадські приймальні та гарячі телефонні лінії. Представництву по управлінню комунальною власністю забезпечити їх відповідними приміщеннями.
Термін виконання:
І півріччя 2007р.
Виконавці:
Виконавчий комітет міської ради,
міська служба у справах дітей,
представництво по управлінню
комунальною власністю.

 7.7. Профілактика поширення наркоманії

7.7.1. Систематично перевіряти додержання вимог законодавства про протидію незаконному обігу наркотиків, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян (ресторани, дискотеки, кафе, бари тощо). У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин, притягувати винних до відповідальності, а також припиняти діяльність цих закладів.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів,
міська служба у справах дітей, управління молодіжної та
сімейної політики міської ради,
ОМУ УМВС України  в Одеській області.
7.7.2. Регулярно перевіряти підприємства, установи, організації, яким видана ліцензія на діяльність, пов'язану з виробленням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, експортом, імпортом, відпуском та знищенням наркотичних засобів і прекурсорів, а також культивуванням, використанням для промислових цілей наркотиковмісних рослин, з метою протидії надходженню в незаконний обіг таких засобів.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Управління розвитку споживчого ринку та захисту
прав споживачів, охорони здоров'я міської ради,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
7.7.3. Управлінню охорони здоров'я міської ради продовжити облік та аналіз ефективності діяльності на території міста структур, які працюють в сфері протидії поширенню наркоманії та ресоціалізації наркозалежних. За результатами їх роботи вийти з пропозиціями до міської ради про надання їм пільг з місцевих податків та зборів.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Управління охорони здоров'я міської ради.

 7.8. Безпека дорожньогоруху:

7.8.1. Встановити дійовий контроль за додержанням умов перевезення на території міста перевізниками пасажирів та небезпечних вантажів автомобільним транспортом. В межах чинного законодавства суворо реагувати на будь-які порушення правил дорожнього руху, в тому числі зупинок та паркування, перевезення вибухових, отруйних, радіоактивних речовин тощо.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Управління транспортного комплексу міської ради,
ДПС УМВС України в Одеській області.

 8. Особиста профілактика правопорушень

8.1. ОМУ УМВС в Одеській області разом з райадміністраціями, управлінням соціального захисту населення та праці, молодіжної та сімейної політики міської ради, громадським формуванням   правоохоронної спрямованості, органам самоорганізації населення продовжити облік осіб, звільнених з місць позбавлення волі, ефективно проводити з ними особисту профілактично-виховну роботу за місцем проживання.
Надати пропозиції щодо забезпечення цього процесу необхідною фінансовою і матеріально-технічною підтримкою.
Термін виконання:
листопад 2006р.
Виконавці:
Райадміністрації, управління молодіжної та сімейної політики,
освіти та науки, соціального захисту населення
та праці міської ради, громадські формування,
органи самоорганізації населення,
ОМУ УМВС України в Одеській області.
8.2. Управлінню молодіжної та сімейної політики міської ради підтримати діяльність центрів реабілітації осіб, які стали жертвами насилля в сім'ї, в тому числі з неповнолітніх, а також сприяти збільшенню кількості центрів у місті. При необхідності, подавати на розгляд міської ради пропозиції про необхідність підвищення ефективності роботи зазначених центрів.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Управління молодіжної та сімейної політики міської ради.

 9. Кадрова та матеріально-технічна підтримка правоохоронних органів

9.1. Організувати серед учнів постійну роботу, спрямовану на підвищення авторитету працівників органів внутрішніх справ. Надати дієву допомогу ОМУ УМВС в Одеський області в проведенні заходів з професійного орієнтування випускників шкіл міста для їх підготовки та направлення, за погодженням з педагогічними колективами шкіл, до навчальних закладів МВС України.
Термін виконання:
постійно.
Виконавці:
Управління освіти міської ради.
9.2. З метою допомоги ОМУ УМВС в Одеській області в формуванні гідними кадрами обмінюватися інформацією, що надходить до департаменту оборонної роботи міської ради відносно юнаків, які відслужили в Збройних Силах України та проживають на території міста, для їх відбору, вивчення і направлення в учбові заклади системи МВС.
Термін виконання:
2006-2008 р.р.
Виконавці:
Департамент оборонної роботи міської ради.
9.3. З метою підтримки діяльності ОМУ УМВС в Одеській області, прокуратури м. Одеси, управління СБУ в Одеській області щорічно, при формуванні бюджету міста на наступній рік, передбачати, з урахуванням чинного законодавства та в межах можливого, фінансову та матеріально-технічну допомогу зазначеним органам для забезпечення ними
належного рівня громадської безпеки у місті.
Термін виконання:
2006-2008 р.р.
Виконавці:
Одеська міська рада.
9.4. З метою підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території міста, стимулювання якісного виконання їх співробітниками своїх обов'язків, за рахунок наявних можливостей, а також залучення додаткових джерел фінансування, надавати допомогу для створення нормальних умов несення служби особовим складом зазначених органів і надання кращим співробітникам службового житла.
Термін виконання:
2006-2008 р.р.
Виконавці:
Управління капітального будівництва,
управління житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного  комплексу, райадміністрації міської ради.

           
10. Очікувані результати виконання програми

В якості результатів виконання міської комплексної програми слід очікувати підвищення рівня громадської безпеки в місті, в т. числі:

- зниження рівня злочинності в місті, певного ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- зменшення корупційних проявів, з боку деяких службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, створення більш прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

- поліпшення захисту прав, свобод і власності громадян, створення більш безпечних умов життя мешканцям міста;

- зменшення злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

- підвищення рівня правової культура громадян;

- протидія поширенню наркотичних речовин серед населення міста;

підтримання громадського порядку та безпеки громадян на достатньому рівні;

- створення умов для ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- поліпшення стану безпеки дорожнього руху в місті Одесі;

- зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних органів;

- підвищення рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності;

- більш широке залучення громадськості до правоохоронної діяльності, налагодження   партнерських   відносин   між   населенням   міста   та   органами   міліції, підвищення її авторитету.

11. Фінансування програми

Фінансування міської комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на 2006-2008 роки здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси.

 

12. Виконавці програми

Виконання міської комплексної програми покладається на міську раду, виконавчі органи міської ради, зазначені у міській комплексній програмі, прокуратуру м. Одеси та ОМУ УМВС України в Одеській області.

 

Секретар міської ради     О.А.ПрокопенкоСтраница создана: 03.11.2006 09:51
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее