07:06:34   |   30 ноября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1922-VI від 19.04.2012р.

№1922-VI від 19.04.2012р.

Про створення комунальної установи „Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №6314-VI від 25.02.2015

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №3954-VI від 09.10.2013

 

Рішення
Одеської міської ради
№1922-VI від 19.04.2012р.

 

Про створення комунальної установи „Соціальний гуртожиток

для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування”

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 року № 878 „Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, розпорядження міського голови від 30.12.2011 року №2389-01р „Про затвердження заходів з оптимізації діяльності дитячих спеціалізованих закладів соціальної спрямованості в м. Одесі”, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну установу „Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

2. Затвердити Положення про комунальну установу „Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (додається).

3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію Положення про комунальну установу „Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради у справах молоді та спорту.

Міський голова                  О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 19.04.2012р. №1922-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК

ДЛЯ ОСІБ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ,

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ»

 

І. Загальні положення

 

1. СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК ДЛЯ ОСІБ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ (далі – Установа) – комунальна установа для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років та осіб з їх числа віком від 18 до 23 років.
2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами начальника служби у справах дітей Одеської міської ради (далі – Служба), а також цим Положенням.
3. Найменування Установи:
3.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК ДЛЯ ОСІБ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ".
3.2. Скорочене українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК».
4. Місцезнаходження Установи: Україна, 65098, м. Одеса, вул. Боженка, 19-В.
5. Установа утворюється, реорганізується і ліквідується Одеською міською радою (далі – Засновник) у порядку, передбаченому чинним законодавством, та використовується лише за призначенням.
6. Положення про Установу затверджується Одеською міською радою.
7. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в територіальних органах казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.
8. Метою діяльності Установи є створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до самостійного життя.
9. Установа провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості
10. У своїй діяльності Установа підпорядковується Службі.

 

ІІ. Основні завдання Установи

 

1. Основними завданнями Установи є:
- забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років та осіб з їх числа віком від 18 до 23 років, житлом;
- надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг зазначеним особам.
2. Установа відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:
- формування у мешканців активної життєвої позиції, визнання ними суспільних норм та цінностей;
- створення для мешканців соціально-побутових умов для проживання;
- захист прав та інтересів осіб, що в ньому проживають;
- формування в молодих осіб навичок самостійного життя та самообслуговування за межами Установи;
- сприяння у постійному та тимчасовому працевлаштуванні мешканців;
- підготовку мешканців до створення власної сім’ї;
- підвищення осіб, які в ньому проживають, поінформованості з психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та правових питань;
- розвиток комунікативних, побутових навичок мешканців;
- організацію для мешканців змістовного дозвілля, умов для визнання переваг здорового способу життя.

 

ІІІ. Права Установи

 

1. Установа має право:
- визначати форми та методи роботи за погодженням із Засновником;
- взаємодіяти із структурними підрозділами Засновника у сфері: молоді та спорту, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, громадськими організаціями та благодійними фондами;
- використовувати згідно із законодавством для провадження своєї діяльності кошти вітчизняної та міжнародної фінансової допомоги та грантів.

 

ІV Регламент діяльності Установи

 

1. До Установи поселяються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком від 15 до 18 років та особи з їх числа віком від 18 до 23 років, після завершення періоду перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, припинення піклування, припинення договору про патронат, завершення строкової служби у Збройних силах, відбуття покарання у вигляді позбавлення волі за умови відсутності у них житла або у разі, коли їх житло визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та реконструкції.
2. В Установі може проживати не більше 50 осіб.
3. Граничний термін перебування особи в Установі становить три роки.
4. Зарахування до Установи здійснюється згідно з наказом директора Установи на підставі письмової заяви та за письмовим направленням Служби, за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
5. Особі, що зараховується до Установи, видаються постільні речі, перепустка на право входу до гуртожитку. Вона повинна бути ознайомлена з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов'язками мешканців Установи.
6. Особи, що проживають в Установі, мають право:
- відвідувати приміщення загального користування;
- користуватися обладнанням, інвентарем Установи та отримувати житлово-комунальні послуги;
- стати на соціальний квартирний облік та отримати соціальне житло;
- оскаржувати дії та бездіяльність Установи, якими порушують, обмежують їхні визначені чинним законодавствам права.
7. До Установи не поселяються особи, що перебувають в стані алкогольної, наркотичної або токсичної залежності, ті, що потребують стороннього догляду, а також психічно хворі особи.
8. Відрахування особи з Установи здійснюється згідно з наказом директора у разі:
- подання нею відповідної письмової заяви;
- закінчення граничного строку її перебування в Установі;
- одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку Установи;
- забезпечення її житлом.

 

V. Управління Установою

 

1. Установа підконтрольна та підзвітна Засновнику.
2. Координацію та контроль діяльності Установи здійснює уповноважений орган – Служба, а організаційно-методичне забезпечення діяльності – Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3. Установу очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Подання про призначення вносить Служба.
4. Директор Установи:
- організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;
- звітує про роботу Установи перед Засновником, Службою;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
- затверджує посадові інструкції працівників;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Установи, контролює їх виконання;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- укладає договори, діє від імені Установи і представляє її інтереси;
- розпоряджається коштами Установи в межах затвердженого кошторису витрат;
- організовує спільно з Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді підбір та підвищення кваліфікації працівників Установи.

 

VI. Фінансово-господарська діяльність Установи

 

1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до виділених бюджетних асигнувань та штатного розпису, що затверджується Службою.
2. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету м. Одеси та інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.
3. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників, норми оснащення Установи затверджуються у встановленому порядку, відповідно до типових структури та штатів, типових нормативів оснащення, які визначаються Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України.
4. Відносини Установи в усіх сферах господарської діяльності з іншими установами, підприємствами, організаціями та громадянами здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством.
5. Соціальні послуги особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надаються Установою на безоплатній основі.
6. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу будуються відповідно до колективного договору та законодавства України про працю.
 
Секретар ради                           О.Б. БриндакСтраница создана: 11.05.2012 12:52
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее