00:21:48   |   28 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №318-V от 29.09.2006

№318-V от 29.09.2006

О мероприятиях по обеспечению выполнения обязательств по кредитам, полученным в ОАО Коммерческий банк "Надра" КП "Одестеплокоммунэнерго" и "Одессатеплоэнерго".

Внесены изменения решением №2070-V от 21.12.2007г


Рішення
Одеської міської ради
№318-V від 29.09.2006

 

Про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, отриманими у Відкритому акціонерному товаристві Комерційний банк "Надра" комунальними підприємствами Одестеплокомуненерго" та "Одесатеплоенерго".


Враховуючи створення рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006 року № 101-V комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" шляхом реорганізації (злиття) комунальних підприємств "Одестеплокомуненерго" та "Одесатеплоенерго", наявність в них заборгованості за раніше отриманими кредитами, відповідно до ч.і ст.56, ст. 57, ч. 2 ст. 59 Господарського кодексу України, п/п 27 п. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в України", Закону України "Про заставу", Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. В зв'язку з припиненням шляхом реорганізації (злиття) комунального підприємства Одестеплокомуненерго" та комунального підприємства "Одесатеплоенерго", передачі усіх прав та обов'язків цих підприємств за договорами до правонаступника – комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси", надати згоду комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", після його державної реєстрації, відповідно до чинного законодавства України:


1.1. На укладення додаткових угод з Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк "Надра", відносно заміни позичальника за кредитами, згідно з додатком №1 до цього рішення, комунального
підприємства "Одестеплокомуненерго" та об'єднання кредитних угод комунального підприємства "Одестеплоенерго".


1.2. На погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

2. Після державної реєстрації комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси", з метою забезпечення виконання зобов'язань за раніше укладеними між ВАТ КБ "Надра" та комунальним підприємством "Одестеплокомуненерго" і комунальним підприємством "Одесатеплоенерго" кредитними договорами та додатковими угодами, що будуть укладені з ВАТ КБ "Надра" комунальним підприємство "Теплопостачання міста Одеси", доручити Представництву по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради на підставі довіреності, виданої Одеським міським головою, укласти від імені комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" з ВАТ КБ "Надра" додаткові угоди до іпотечних договорів, згідно з додатком №2 до цього рішення, відносно застави (іпотеки) нерухомого майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Одеси.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету та фінансам.


Міський голова                                     Е. Гурвіц

Додаток №1
до рішення
Одеської міської ради
№318-V від 29.09.2006

1. ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ №05/10/2005/752-К/622 від 03.10.2005 року між ВАТ КБ „Надра" та КП „Одесатеплоенерго" (код ЄДРПОУ: 31768847) про відкриття кредитної лінії у сумі 18 976 000,00 (Вісімнадцать мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч гривень 00 коп.) строком до 30 вересня 2010 р. зі сплатою 18 відсотків річних.
Мета кредитування: здійснення розрахунків за договорами на відкриття та оплату документарного акредитиву №274 від 03.10.2005 p., № 275 від 03.10.2005 р. і №276 від 03.10.2005 р. фінансування інших витрат, пов'язаних з реконструкцією системи теплопостачання мікрорайону «Шкільний» м. Одеси, відповідно до рішення Одеської міської ради від 29 вересня 2005р. №4403-IV. Забезпеченням виконання зобов'язань за цим Договором, є:
- Нежилі будівлі і споруди (домоволодіння) за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134, вартістю 16 000 000.00 грн., згідно з додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 26 вересня 2005р.;


- Приміщення першого поверху будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, 2, вартістю 3 730 000.00 грн., згідно з додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 26 вересня 2005р.;


- Приміщення першого, другого і третього поверхів будинку, розташованого за адресою: м. Одесса, вул. Космонавтів, 12, вартістю 1 700 000.00 грн., згідно з додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 26 вересня 2005р.;


- Нежилу будівлю, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7, вартістю 2 173 903.00 грн., згідно з додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 26 вересня 2005р.;


- Приміщення першого поверху і підвалу будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 12., вартістю 730 000.00 грн., згідно з додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 26 вересня 2005р.;


- Приміщення першого поверху будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 159., вартістю 1 100 000.00 грн., згідно з додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 26 вересня 2005р.;


- Приміщення першого поверху будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 77а, вартістю 800 000.00 грн., згідно з додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 26 вересня 2005р.;


- Приміщення першого поверху будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 1, вартістю 500 000.00 грн.,  згідно з додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 26 вересня 2005р.;


- Майнові права за договором, укладеним між КП "Одестеплокомуненерго" і Петрокрафт (Швеція) на поставку обладнання зі спалювання палива на суму 733 477,00 гривень з наступним його переоформленням у заставу за згодою сторін;


- Майнові права за контрактом, укладеним між КП "Одесатеплоенерго" і АЛЬФА ЛАВАЛЬ ЛУНД комунальним підприємством "Одесатеплоенерго" АБ (Швеція) на постачання обладнання для індивідуальних тепло пунктів на суму 1 662 785,26 гривень, з наступним його переоформленням у заставу за згодою сторін;


- Майнові права за контрактом, укладеним між КП "Одесатеплоенерго" і ЛОГСТОР Оребро АБ (Швеція) на постачання системи предізольованих теплових труб і іншого необхідного обладнання на суму 761 152,33 гривень, з наступним переоформленням у заставу за згодою сторін;


Іпотекодавцем переліченого нерухомого майна дійсного Договору є Одеська міська рада в особі Представництва по управлінню комунальною власністю.


2. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N05/07/2005/980-K/363 ВІД 25 ЛИПНЯ 2005 р. між ВАТ КБ "НАДРА" та КП "ОДЕСАТЕПЛОЕНЕРГО" про відкриття кредитної лінії в сумі 20 300 000,00 (Двадцять мільйонів триста тисяч) гривень 00 коп., терміном на 24,0 (Двадцять чотири) місяці з 26 липня 2005 року по 25 липня 2007 року зі сплатою 18,0% (Вісімнадцять відсотків) річних.


Забезпеченням виконання зобов'язань за цим Договором є: іпотека комунальної нерухомості у кількості 15 (п'ятнадцять) одиниць, згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 року на загальну суму, за попередньою оцінкою, 40 203 830, 40 (сорок мільйонів двісті три тисячі вісімсот тридцять) гривень 40 коп.


3. ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ N05/07/2005/980-K/364 від 25 липня 2005 р. між ВАТ КБ "НАДРА", та КП "ОДЕСТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" про відкриття кредитної лінії в сумі 12 500 000,00 (Дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 коп., терміном з 26 липня 2005 року по 25 липня 2007 р. зі сплатою 18,0% (Вісімнадцять відсотків) річних.


Забезпеченням виконання зобов'язань за цим Договором, є: іпотека комунальної нерухомості у кількості 19 (Дев'ятнадцять) одиниць, згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 року на загальну суму, за попередньою оцінкою, 26 843 269, 60 (Двадцять шість мільйонів вісімсот сорок три тисячі двісті шістдесят дев'ять) гривень 60 коп.


Секретар ради                                   О.А. ПрокопенкоДодаток №2
до рішення
Одеської міської ради
№318-V від 29.09.2006


Іпотечні договори між ВАТ КБ "Надра" та Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради на підставі довіреності, виданої Одеським міською головою, укладені в забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами та додатковими угодами, укладеними із ВАТ КБ "Надра" КП "Одестеплокомуненерго" та КП "Одесатеплоенерго":


від 16.09.2005 р. № 1-379, від 13.09.2005 р. № 1-368, від 13.09.2005 р. №1-367, від 07.10.2005 р. № У-441, від 18.10.2005 р. № 12020, від 18.10.2005 р. № 12023, від 19.09.2005 р. № У-384, від 19.09.2005 р. № У-382, від 16.09.2005 р. №У-378, від 16.09.2005 р. № У-380, від 13.09.2005 р. № У-366, від 19.09.2005 р. № У-383, від 19.09.2005 р. № У-395, від 19.09.2005 р. № У-386, від 19.09.2005 р. № У-381, від 18.10.2005 р. № 12020, від 16.11.2005 р. №13249, від 16.11.2005 р. №13246, від 16.11.2005 р. №13248, від 16.11.2005 р. №13247, від 16.11.2005 р. №13244, від 16.11.2005 р. №13245, від 15.09.2005 р. №10648, від 15.09.2005 р. №10638, від 15.09.2005 р. №10639, від 15.09.2005 р. №10650, від 15.09.2005 р. №10640, від 15.09.2005 р. №10641, від 18.10.2005 р. № 12022, від 26.09.2005 р. №10956, від 15.09.2005 р. №10644, від 15.09.2005 р. №10651, від 15.09.2005 р. №10642, від 15.09.2005 р. №10643, від 15.09.2005 р. №10649, від 15.09.2005 р. №10645, від 15.09.2005 р. №10653, від 15.09.2005 р. №10652, від 15.09.2005 р. №10646, від 15.09.2005 р. №10647, щодо застави (іпотека) нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

 

Секретар ради                                    О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 18.10.2006 14:38
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее