00:21:43   |   13 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №322-V от 29.09.2006г.

№322-V от 29.09.2006г.

О программе информатизации всеобщего среднего образования г. Одессы на 2007-2010 годы

Рішення
Одеської міської ради
№322-V від 29.09.2006р.

Про програму інформатизації загальної середньої освіти
міста Одеси на 2007-2010 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості освіти, організації навчально-виховного процесу, управління освітою з використанням високих інформаційних технологій, прискорення процесу інтеграції системи освіти міста до світового освітнього простору, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси на 2007-2010 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з науки та просвіти.

Міський голова                   Е. Гурвіц

Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
від 29.09.2006р.
№322-V

ПРОГРАМА
інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси
на 2007 – 2010 рокиЗагальна частина
У м. Одесі функціонує 131 загальноосвітній навчальний заклад. На цей час комп’ютерні класи встановлені в 109 загальноосвітніх закладах. Більшість комп’ютерів за технічними характеристиками можуть використовуватися в навчально-виховному процесі відповідно до державного стандарту освіти. Проводиться робота з об’єднання комп’ютерів у кабінетах інформатики в локальну мережу. Значною проблемою є різнорідність комп’ютерної техніки, її малочисельність, відсутність телефону та модему щоб підключити для роботи в мережі Інтернет. Лише у деяких школах комп’ютери мають ліцензоване системне програмне забезпечення. Відсутні: прикладне програмне забезпечення, електронні підручники, енциклопедії, довідники. Рівень володіння навичками використання комп’ютерної техніки при викладанні різних навчальних дисциплін у вчителів досить низький. Тому, у більшості шкіл комп’ютери використовуються досить обмежено, в основному, для вивчення предмету „інформатика”.
На цей час у системі управління освітою  сучасні інформаційні технології майже не використовуються. Для підвищення ефективності управління освітою необхідне впровадження в систему управління інформаційних технологій.
Тому інформатизація загальної середньої освіти виступить поряд з іншими своїми достоїнствами, ще й каталізатором прискореного створення програм інформаційно-освітнього розвитку, в тому числі – електронних підручників з різних предметів, реалізації дистанційного навчання та інших сучасних освітніх технологій.

Мета і завдання програми
Метою програми є підвищення якості освіти, організація навчально-виховного процесу, управління освітою з використанням високих інформаційних технологій, прискорення процесу інтеграції системи освіти міста до світового освітнього простору.

Основними завданнями програми є:
- створення умов для формування в учнів інформаційної культури, яка б відповідала сучасному рівню розвитку інформаційних технологій;
- впровадження в навчально-виховний процес та інформаційно-управлінську діяльність комп’ютерних технологій;
- створення в місті єдиного інформаційного освітнього простору на основі засобів телекомунікації;
- створення міського банку педагогічних програмних засобів і навчально-методичних матеріалів;
- забезпечення вільного доступу до регіональних та зарубіжних баз даних, світових центрів інформації, бібліотек;
- забезпечення ефективної координації діяльності в галузі управління освітою;
- оптимізація системи управління освітою;
- створення і підтримка програм дистанційного навчання;
- інтеграція програм інформатизації середньої та вищої освіти, інших галузей на основі принципу „Через освіту – до розвитку міста”.

Правове обгрунтування
Заходи програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів:
- Законів України від 23.03.1996р. №100/96-ВР „Про освіту” та від 13.05.1999р. №651-ІV „Про загальну середню освіту”;
- Указу Президента України від 04.07.2005р. №1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”;
- постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2005р. №1153 „Про затвердження Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки”;
- Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл, затвердженої колегією Міністерства освіти і науки 27.04.2001р.;
- Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2002р. №247-р.

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення
Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми здійснюється в межах призначень, передбачених бюджетом м. Одеси головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти та науки Одеської міської ради, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.
Управління освіти та науки Одеської міської ради щороку при підготовці бюджетного запиту передбачає видатки на виконання завдань і заходів, визначених Програмою, та при складенні щорічних програм соціально-економічного розвитку міста подає економічне обгрунтування виконання заходів Програми на наступний рік і обсяг витрат, необхідних для її реалізації.

Організаційне забезпечення
Реалізацію заходів Програми здійснює управління освіти та науки Одеської міської ради.

Очікувані результати
- підвищення якості освіти;
- інформатизація навчально-виховного процесу;
- створення на основі нових інформаційних технологій програмно-методичного забезпечення освітньої діяльності;
- надання вільного доступу до регіональних і зарубіжних баз даних, світових центрів інформації, бібліотек;
- розширення можливості для самостійного опанування учнями навчальних програм шляхом дистанційного навчання, участі у різноманітних інтелектуальних змаганнях;
- підвищення педагогічної майстерності працівників освіти на основі нових інформаційних технологій;
- впровадження телекомунікативних технологій в управління освітою, створення оптимальної та ефективної системи управління освітою;
- прискорення процесу інтеграції системи освіти міста до світового освітнього простору.

Прикінцеві положення
До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.

Програма набуває чинності з моменту затвердження її Одеською міською радою. 

ЗАХОДИ з виконання програми  інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси на 2007 – 2010 роки

 

Секретар міської ради     О.А. Прокопенко
 


Страница создана: 17.10.2006 15:12
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее