/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 333-V от 29.09.2006

№ 333-V от 29.09.2006

Об утверждении городской программы поддержки деятельности общественных организаций города Одессы на 2007 год

Рішення
Одеської міської ради
№ 333-V від 29.09.2006

 

Внесены изменения решением Одесского горсовета № 2083-V от 21.12.2007

Про затвердження міської програми підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2007 рік


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про об'єднання громадян», з метою консолідації та забезпечення фінансування щодо реалізації міської програми підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2007 рік, Одеська міська рада:


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити міську програму підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2007 рік (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціальної політики та праці.


Міський голова                              Е. Гурвіц


Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 333-V від 29.09.2006


МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2007 рік


I. НАЗВА ПРОГРАМИ:
Міська програма підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2007 рік 


II. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ
Об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності.


Громадська організація - це об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, екологічних, інтелектуальних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.


Програмою передбачено надання фінансової підтримки громадським організаціям, які сприяють громадській активності мешканців міста Одеси.


III. МЕТА ПРОГРАМИ
Програма націлена на підтримку громадських організацій для розвитку демократичного громадського суспільства, а також консолідації громадських організацій на території міста Одеси.


IV. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання програми передбачено здійснити протягом 2007 року.


V. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій здійснюється згідно з планом використання коштів окремо взятої організації.


VI. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Джерело фінансування
Сума (тис. грн.)
Бюджет міста Одеси
221,0
ВСЬОГО
221,0
 

№ з/п
Потреби по даній цільовій програмі
Сума (тис. грн.)
1
2
3
1.
Підтримка діяльності громадських організацій (Додаток 1 до міської програми підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2007 рік)
121,0
2.
Підтримка видавничої діяльності громадських організацій
100,0
 
ВСЬОГО
221,0


Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік. 


Використання коштів на фінансову підтримку діяльності громадських організацій здійснюється за порядком, визначеним розпорядженням Одеського міського голови.


VII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням заходів програми та використанням бюджетних коштів здійснюється управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради.


Управління фінансів Одеської міської ради інформує управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради щодо обсягу фінансування за міською цільовою програмою.


VII. ПРАВОВА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про об'єднання громадян».


IX. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Розвиток діяльності громадських організацій у вирішенні соціальних, економічних, творчих, інтелектуальних, екологічних проблем.


Програма набуває чинності з 01 січня 2007 року.


До програми можуть бути внесені зміни та доповнення у встановленому чинним законодавством України порядку.

Секретар ради                                 О. Прокопенко

 

 

Додаток 1

до Міської програми підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2007 рік

 

№ з/п
Назва організації
Сума (тис. грн.)
1
Одеське товариство пенсіонерів
10,0
2
Благодійний фонд соціального захисту старості громадян «Наше майбутнє»
10,0
3
Благодійний фонд соціального захисту старості громадян «Теплий дім»
10,0
4
Асоціація «Одеський житловий союз»
10,0
5
Громадська організація «Одеська міська Рада багатодітних сімей»
10,0
6
Благодійний фонд захисту сімей загиблих на т/х «Адмірал Нахімов» «Нахімовець»
3,0
7
Благодійний фонд «Матері моря»
3,0
8
Благодійний фонд «Співвітчизник»
4,0
9
Жіноча громадська організація «Пересипчанка»
10,0
10
Спілка громадських організацій «Асоціація козацьких товариств «СІЧ»
5,0
11
Громадська організація «Постраждалі від політичних репресій»
5,0
12
Громадська організація «Університет здоров'я»
10,0
13
Фонд програм сприяння безпеки країни й особистості «Держава»
5,0
14
Обласна громадська жіноча організація «Мати і дитина»
5,0
15
Одеська міська організація «Асоціації жертв політичних репресій»
7,5
16
Благодійний фонд «Церковно-світської злагоди»
13,5
 
ВСЬОГО:
121,0

Секретар ради                                 О. Прокопенко

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
17.10.2006 13:27

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/3827/