02:07:32   |   28 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 313-V от 29.09.2006

№ 313-V от 29.09.2006

О Порядке взаимодействия представителей местных разрешительных органов, осуществляющих приём субъектов хозяйствования в одном помещении

Рішення

Одеської міської ради

№ 313-V від 29.09.2006

 

Про Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні


Відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 5 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, з метою забезпечення відкритості та рівності умов під час проходження дозвільно-погоджувальних процедур у місті Одесі, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні (додається).

2. Покласти виконання заходів із відстеження результативності цього акта на управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.

3. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.

4. Управлінню дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради забезпечити друкування 200 екземплярів Порядку для їх безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з реалізації державної регуляторної політики Одеської міської ради. 


Міський голова                           Е. Гурвіц

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 313 - V від 29.09.2006


Порядок
взаємодії представників місцевих дозвільних
органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання
в одному приміщенні


Цей Порядок розроблено з метою забезпечення основних засад взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.


I. Визначення термінів


1. Основні терміни, що використовуються у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:


документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності;


центр з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності (далі – дозвільний центр) - приміщення, в якому працюють представники місцевих дозвільних органів уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;


заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, які звертаються до дозвільного центру за отриманням інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру;


суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа, незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – підприємець;


адміністратор - посадова особа міської ради, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів з видачі документів дозвільного характеру;


місцеві дозвільні органи – міські ради (їх виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади (в т.ч. територіальні (місцеві) органи урядових органів центральних органів виконавчої влади), їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


Учасники дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання для оформлення та видачі їм документів дозвільного характеру.


II. Загальні положення


1. Дозвільний центр об’єднує в одному приміщенні представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних служб, інших установ, підприємств та організацій, уповноважених відповідно до наданих їх повноважень видавати документи дозвільного характеру, та які здійснюють роботу по прийманню, розгляду заяв, прийняттю рішень з видачі документів дозвільного характеру та безпосередньо видачі дозвільних документів.
2. При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, останні зобов’язані забезпечити взаємодію між собою з метою своєчасної видачі документів дозвільного характеру.
3. Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні, затверджується відповідною місцевою радою.
4. Учасники дозвільного центру у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади і посадових осіб державної влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Порядком.


III. Принципи взаємодії


1. Основними принципами взаємодії є:
- суворе дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру;
- організація та координація дій та вимог всіх учасників дозвільного центру, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
- відповідальність посадових осіб місцевих дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.


IV. Організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів


1. Організація взаємовідносин учасників дозвільного центру встановлюється Порядком взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, з метою видачі їм документів дозвільного характеру.


2. При розробці Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі дозвільного центру враховані особливості видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності (формат єдиного офісу).
Формат єдиного офісу означає, що заявники подають документи на одержання певних документів дозвільного характеру представникам місцевих дозвільних органів, які знаходяться в одному приміщенні.


3. У роботі дозвільного центру беруть участь представники таких дозвільних органів:
- управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
- управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
- управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- інспекція Держархбудконтролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради
- Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
- управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;
- управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків Одеської міської ради;
- управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
- Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»;
- управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради;
- Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради;
- Приморська районна адміністрація Одеської міської ради;
- Київська районна адміністрація Одеської міської ради;
- Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради;
- Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради;
- Державна санітарно-епідеміологічна станція Одеської області;
- Державна санітарно-епідеміологічна станція міста Одеси;
- ВАТ «Одесагаз»;
- Головне управління МНС України в Одеській області;
- Відділ наглядово-профілактичної діяльності Приморського РВ м. Одеси ГУ МНС України в Одеській області;
- Відділ наглядово-профілактичної діяльності Київського РВ м. Одеси ГУ МНС України в Одеській області;
- Відділ наглядово-профілактичної діяльності Суворовського РВ
м. Одеси ГУ МНС України в Одеській області;
- Відділ наглядово-профілактичної діяльності Малиновського РВ
м. Одеси ГУ МНС України в Одеській області;
- управління ДАІ України в Одеській області.


4. Прийом суб’єктів господарювання здійснюється учасниками дозвільного центру. Вони забезпечують:
- надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації стосовно вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;
- прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація ;
- видачу висновків;
- видачу технічних умов;
- процедурні питання стосовно видачі дозвільних документів;
- обговорення та надання рекомендацій з вирішення спірних питань, які виникають під час оформлення дозвільних документів;
- підготовку пропозицій з подальшого реформування процедур надання дозволів (погоджень, висновків).
Перелік документів, які надаються суб’єктам господарської діяльності виконавчими органами Одеської міської ради, зазначений у додатку № 1 до цього Порядку.

Учасники дозвільного центру зобов’язані:
- виконувати вимоги адміністратора щодо координації їх діяльності;
- бути присутніми під час прийому суб’єктів господарювання;
- дотримуватися Порядку.
Мають право:
- вносити пропозиції;
- обговорювати питання та висловлювати свою думку стосовно документів, які ними розглядаються;
- здійснювати виїзд на місце обстеження відповідних об’єктів в разі необхідності.


V. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів


1. Адміністратор приймає заявників у приміщені дозвільного центру. Режим роботи представників місцевих дозвільних органів встановлюється відповідним виконавчим органом Одеської міської ради в межах його повноважень.


2. Під час прийому заявників адміністратор зобов’язаний повідомити суб'єкта господарювання про його право вибору способу отримання документів дозвільного характеру: безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб'єктів в приміщенні дозвільного центру; або за зверненням до адміністратора.


3. При видачі документів дозвільного характеру у форматі дозвільного центру заявник подає комплект документів, передбачених законодавством, адміністратору. Адміністратор складає лист погодження документообігу на бланку (додаток № 2), в якому зазначається перелік дозвільних органів, від яких для видачі дозвільного документу необхідно отримати відповідні погодження, висновки тощо.
Після цього, заявник подає комплект документів разом із листом погодження представнику місцевого дозвільного органу, дозвільний документ якого має намір отримати суб'єкт господарювання („перший дозвільний” орган).
Зазначений лист погодження візується посадовою особою „першого дозвільного” органу та разом з комплектом документів передається відповідним особам інших дозвільних органів.
В разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється адміністратором при отримані документів для розгляду.
При поданні документів через звернення до адміністратора, адміністратор приймає від суб'єкта господарювання заяву про видачу документа дозвільного характеру та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.
Заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора.
При обох способах адміністратором проводиться реєстрація документів, що подаються для отримання документів дозвільного характеру у журналі обліку документів.
Документообіг здійснюється у паперовому вигляді та в електронній формі відповідно до вимог законодавства.
У день отримання документів від заявника адміністратор передає їх у дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб'єктів в приміщенні дозвільного центру.
Міські дозвільні органи у термін п’яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви або листа погодження та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи. У рішенні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються підстави такої відмови.
Адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру у „Журналі реєстру дозвільних документів” та наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у дозвільному центрі.
Заявник отримує документ дозвільного характеру під підпис у журналі обліку документів.
У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення повідомляє про це суб'єкта господарювання.
Підставою для відмови у наданні документу дозвільного характеру є:
- недотримання вимог нормативно-правових актів України заявниками, які подали відповідні документи;
- недостовірність та невідповідність дійсності даних, зазначених у документах, поданих заявником для одержання висновку.
У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання документа дозвільного характеру, отримати документ дозвільного характеру та видати його суб'єкту господарювання.
Документи передаються особисто, поштою або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству.


4. У разі потреби проведення обстеження об'єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках, передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.
Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
Кількість погоджувачів має право встановлювати адміністратор Дозвільного центру відповідно до вимог чинного законодавства.


5. Однією з форм роботи дозвільного центру, що забезпечує узгодженість у роботі його учасників по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певного документів дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання учасників дозвільного центру. Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, які формують персональний склад засідання дозвільного центру (далі - комісія), зобов’язані бути присутніми на засіданнях учасників дозвільного центру, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності члени комісії можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.
Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісією. При виникненні спірних питань, що виникають в ході роботи комісії, приймається колегіальне рішення, яке заносяться до протоколу.
Заявник за бажанням може бути присутній на засіданнях комісії, у разі, якщо на засіданні розглядається його заява, запит.


6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи Дозвільного центру забезпечує Одеська міська рада.
Спільні дії з організації роботи з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності мають передбачати також узгодження матеріальних та технічних питань з функціонування взаємодії дозвільного центру.


Секретар міської ради                                О. Прокопенко 

 

 

Додаток 1 - Перелік документів, які надаються суб'єктам господарськоїдіяльності виконавчими органами Одеської міської ради 

 

Додаток № 2 - Лист погодження документообігуСтраница создана: 11.10.2006 14:53
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее