02:24:48   |   28 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №317-V от 29.09.2006

№317-V от 29.09.2006

О приоритетных направлениях бюджетной политики г. Одессы на 2007 год

Рішення
Одеської міської ради
№317-V від 29.09.2006

Про Пріоритетні напрями
бюджетної політики
м. Одеси на 2007 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статей 62, 63 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення планування доходів і видатків бюджету м. Одеси на 2007 рік, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2007 рік (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету та фінансам Одеської міської ради.

Міський голова                   Е. Гурвіц


Додаток
до рішення Одеської
міської ради
№317-V від 29.09.2006


Пріоритетні напрями бюджетної політики
м. Одеси на 2007 рік


Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2007 рік розроблені відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Постанови Верховної ради України від 27.07.2006 року №42-V „Про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік” та інших нормативних актів України.
Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2007 рік є невід’ємною частиною економічної та соціальної політики, що її проводить Одеська міська рада згідно із Концепцією соціально-економічного розвитку міста до 2012 року. Метою бюджетної політики на 2007 рік є фінансове забезпечення реалізації цілей та завдань, які визначені Одеською міською радою та її виконавчим комітетом.

І. Умови формування бюджетної політики

Напрями бюджетної політики на 2007 рік визначаються в умовах створення рівних умов для розвитку реального сектору економіки та досягнення макроекономічної стабільності в Україні та відповідно до ідеології пріоритетів розвитку міста Одеси , а саме:
- відкритість міста – як основа активності;
- розвиток зайнятості та створення нових робочих місць;
- солідарність - як гарант згуртованості і як визначальний чинник розвитку;
- розвиток території – як головна мета;
- довгостроковий розвиток – як принцип колективних дій.

ІІ. Основні завдання та напрями бюджетної політики

Виходячи з умов формування бюджетної політики, визначити пріоритетними напрямками бюджетної політики на 2007 рік:
- забезпечення збалансованості бюджету;
- формування проекту бюджету м. Одеси за програмно - цільовим методом;
- у пояснювальній записці до проекту бюджету м. Одеси на 2007 рік надати обґрунтовані детальні розрахунки прогнозних надходжень до бюджету в розрізі податків, зборів (обов'язкових платежів) згідно з діючими методиками розрахунків в ув'язці з базовими розрахунковими показниками попередніх років;
- забезпечення соціального спрямування бюджету;
- спрямування фінансових ресурсів, насамперед на заходи, що забезпечуватимуть життєдіяльність територіальної громади;
- забезпечення прогнозування доходів та видатків бюджету м. Одеси на основі реальних показників економічного і соціального розвитку міста, досягнення їх відповідності та узгодженості на всіх стадіях бюджетного процесу;
- продовження проведення у наступному році політики із залучення фінансових ресурсів від суб’єктів підприємницької діяльності до цільового фонду Одеської міської ради для проведення фінансування заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.
- забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності як засіб збільшення надходжень до бюджету міста, зокрема шляхом завершення формування єдиного реєстру об'єктів комунальної власності та вдосконалення порядку передачі комунального майна в оренду і розрахунку орендної плати.
- передбачення передачі земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах за умови проведення конкурсів чи аукціонів з набуття права оренди;
- відхід від практики прийняття Одеською міською радою та її виконавчим комітетом рішень, виконання яких не забезпечене фінансовими ресурсами або призведе до втрат доходів бюджету міста у 2007 році та наступних роках;
- розширення бази та вирівнювання умов оподаткування внаслідок перегляду критеріїв надання пільг з плати за землю з урахуванням ефективного та цільового використання земельних ділянок;
- вдосконалення методології затвердження фінансових планів комунальних підприємств та визначення обсягу доходів від управління корпоративними правами Одеської міської ради; запровадження публічного звітування про виконання зазначених планів;
- здійснення контролю за отриманням, використанням і поверненням кредитних ресурсів комунальними підприємствами;
- прийняття заходів щодо спрощення процедури видавання документів дозвільного характеру виконавчими органами Одеської міської ради;
- додаткове залучення запозичень до бюджету м. Одеси для впровадження інвестиційних проектів;
- запровадження практики створення за рахунок бюджету розвитку депутатського фонду для виконання робіт капітального характеру у житловому фонді та на об’єктах соціально – культурного призначення;
- прийняття комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки м. Одеси до 2012р.;
- забезпечення комплексного раціонального використання, постійного розвитку зони узбережжя і морського середовища, а також вирішення екологічних проблем м. Одеси;
- прийняття програми охорони навколишнього природного середовища на 2007р.;
- вжиття дієвих заходів з комплексного врегулювання погашення дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ;
- запровадження заходів з жорсткої економії бюджетних коштів, а також заходів стосовно ефективного використання енергоносіїв у бюджетних установах.

ІІІ. Основні параметри бюджетної політики

1. Прийняття профіциту бюджету м. Одеси в тій частині, що стосується бюджету розвитку, з метою погашення основної суми боргу бюджету.
2. Прийняття дефіциту загального фонду бюджету на суму вільного залишку бюджетних коштів та спеціального фонду бюджету у частині бюджету розвитку, який покривається за рахунок запозичень.
3. Обсяг резервного фонду бюджету м. Одеси не повинен перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету.
4. Проект бюджету міста Одеси на 2007 рік складається із загального і спеціального фондів. Складові частини фондів визначатимуться Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”.
5. Прогноз доходної частини бюджету міста на 2007 рік повинен враховувати обсяг податкового боргу (недоїмки) з плати за землю та місцевих податків та зборів, який планується погасити за рахунок вжиття заходів з підвищення платіжної дисципліни платників податків.
6. З метою наповнення бюджету розвитку м. Одеса передбачити, що загальний обсяг надходжень коштів від приватизації, відчуження комунального майна та від продажу земельних ділянок у 2007 році повинен становити не менше обсягу 2006 року.
7. Проект бюджету міста 2007 року має передбачати запровадження з 1 січня 2007 року нових ставок єдиного та фіксованого податків.
8. Перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету на 2007 рік:
- за економічною структурою видатків: оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132), забезпечення продуктами харчування (код 1133), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), виплата процентів за державним боргом (код 1200), трансферти населенню (код 1340), трансферти місцевим бюджетам (код 1320);
- видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.
9. Прийняти до відома, що мінімальна розрахункова потреба бюджету на 2007 рік по видаткам, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів, становить 709 689,0 тис.грн., з них:
Освіта – 345 044,3 тис.грн.
Охорона здоров’я – 267 675,0 тис.грн.
Соціальний захист та соцзабезпечення – 14 778,7 тис.грн
Культура та мистецтво – 34 433,5 тис.грн
Фізична культура і спорт – 6 708,5 тис.грн
Державне управління – 41 049,0 тис.грн

IV. Місцевий борг та його структура

1. Граничний обсяг місцевого боргу на кінець 2007р. визначається з урахуванням усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань Одеської міської ради, включаючи боргові зобов’язання, що вступають в дію по запланованих запозиченнях та в результаті виданих гарантій за кредитами та зменшеним на обсяг погашеного місцевого боргу в 2007 році;
2. Врахувати, що місцеві запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановленого рішенням про бюджет м. Одеси на 2007 р. граничного розміру;
3. У проекті бюджету м. Одеси на 2007р. окремо виділити витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу, що має забезпечити прозорість проведення відповідних операцій та посилення контролю за ними;
4. Видатки на обслуговування місцевого боргу не повинні перевищувати 10 відсотків видатків від загального фонду бюджету м. Одеси на 2007 р.;
5. Установити, що у 2007 році Одеською міською радою не здійснюватиметься надання гарантій суб’єктам господарювання, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями;
6. Сприяти зменшенню частки бюджетних ресурсів, яка спрямовуватиметься на обслуговування та погашення обсягу місцевого боргу шляхом оптимізації структури боргу та розвитком ринку місцевих боргових зобов’язань;
7. Забезпечити своєчасне і повне виконання зобов’язань з погашення боргу бюджету м. Одеси;
8. Вжити заходи щодо забезпечення та підвищення рівня кредитних рейтингів, отриманих Одеською міською радою від національного рейтингового агентства „Кредит–рейтинг” та міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Взяти до уваги, що Верховною Радою України доручено Кабінету Міністрів України при підготовці проекту державного бюджету на 2007 рік забезпечити виконання:
- разом з Національним банком України розробити порядок використання тимчасово вільних залишків бюджетних коштів та за необхідності внести відповідні пропозиції для законодавчого врегулювання цього питання з метою забезпечення ефективності управління бюджетними коштами;
- у проекті Державного бюджету України на 2007 рік врахувати видатки на подальше поетапне впровадження Закону України "Про соціальний захист дітей війни;
- сприяти у 2007 році розвитку системи медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, активізації виконання робіт з реабілітації забруднених територій;
- забезпечити у наступному році діяльність недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ та здійснення пенсійних внесків на користь працівників бюджетних установ;
- забезпечити державну підтримку проведення технічного аудиту систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення в обласних центрах України з метою встановлення найбільш ефективної системи їх роботи, відпрацювання заходів, спрямованих на скорочення споживання енергоносіїв, і встановлення оптимального рівня тарифів на житлово-комунальні послуги, стимулювати використання поновлювальних джерел енергії;
- сприяти збереженню пам'яток архітектури і містобудування та історичної забудови населених пунктів;
- продовжувати передачу в комунальну власність жилих будинків, об'єктів соціально-культурної сфери, що перебувають у відомчому підпорядкуванні;
- спростити процедуру із залучення інвестицій на розробку і оновлення генеральних планів міст та інших поселень, розроблення та затвердження місцевих правил забудови;
- вдосконалити порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів для розвитку ринку місцевих запозичень та спрощення процедур їх здійснення.

Секретар ради          О.А. Прокопенко

 
Страница создана: 07.10.2006 09:06
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее