00:58:09   |   28 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №325-V від 29.09.2006р.

№325-V від 29.09.2006р.

Об утверждении Городской программы поддержки средств массовой информации и содействия развитию информационной сферы на 2007 год

Рішення
Одеської міської ради
№325-V від 29.09.2006р.
 
Про затвердження Міської програмипідтримки засобів масової інформації
та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2007 рік
 
 Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підтримки місцевих засобів масової інформації, розвитку інформаційної сфери в м. Одесі, враховуючи необхідність використання високих інформаційних технологій у процесі ефективного та прозорого управління містом, Одеська міська рада 
ВИРІШИЛА: 
1.        Затвердити Міську програму підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2007 рік (додається).
2.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з культури та духовності.
 Міський голова                                                                     Е. Гурвіц
   
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№325-V від 29.09.2006р.
 
Міська програма
підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку
інформаційної сфери на 2007 рік
І. Загальні положення
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні значно зросла необхідність постійного інформаційного супроводження програм та заходів місцевих органів влади та отримання населенням об’єктивної інформації.
Міська програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2007 рік спрямована, перш за все, на підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої влади.
Пріоритетного значення набуває розвиток єдиного інформаційного простору міста та впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади.
Міська програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2007 рік розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про друковані засоби масової інформації в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”; Указів Президента України “Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади”, “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні”, „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”; постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний уряд” та є логічним продовження попередньої відповідної «Міської програми підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2004 – 2006 роки».
 
ІІ. Головна мета та основні завдання Програми
 
Головною метою міської програми підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2007 рік є підвищення рівня взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ міста, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

Підтримка міських ЗМІ - це сукупність правових, економічних, організаційних, соціальних та інших заходів, за допомогою яких органи місцевого самоврядування сприяють розвитку інформаційної сфери та її інфраструктури у м. Одесі.
Принципи, на яких базується міська програма підтримки ЗМІ:

   1. Підтримка свободи слова.
   2. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації.
   3. Забезпечення прозорості діяльності міської влади. 
   4. Підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів, забезпечення плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.
   5. Захист громади від неякісної та шкідливої інформації.
   6. Фінансова підтримка друкованого органу ЗМІ Одеської міської ради.
   7. Інформаційна підтримка (видання довідників, інформаційних матеріалів, організація презентацій тощо).
 
Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору м. Одеси включає організаційні та технічні заходи з підтримки офіційного порталу Одеської міської ради та сприяння розвитку інформаційної системи “Електронний уряд”.
 
Метою створення інформаційної системи “Електронний виконком” є забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами, забезпечення вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування, підвищення ефективності діяльності органів державної влади всіх рівнів.
Основними завданнями впровадження “Електронного виконкому” є:
організація надійних інформаційних комунікацій між суб'єктами державної влади всіх рівнів, надання через Інтернет громадянам інформаційних послуг в зручній та достовірній формі, забезпечення реалізації всіх аспектів інформаційної взаємодії громадян з державними установами; сприяння розвитку електронного ринку товарів та послуг в інтересах забезпечення ефективного виконання державних замовлень, організації тендерів, залучення зацікавлених сторін до реалізації програм соціальної підтримки населення; впровадження електронної демократії.
 
III. Система заходів з реалізації Програми
Оптимальна діяльність міської влади з підтримки ЗМІ і розвитку інформаційної сфери передбачає систему правових, інформаційних, економічних та адміністративних заходів. 
 
п/п
 
Зміст заходу
Виконавці
Термін виконання
1
Проведення обговорень, “круглих столів”, інтернет-конференцій,
консультацій з метою налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування, ЗМІ та громадою міста
- управління інформації
постійно
2
Проведення навчальних семінарів для працівників виконавчих органів міської ради стосовно підготовки і постачання інформації для розміщення на офіційному порталі
- управління інформації;
- управління, департаменти, відділи міської ради
3-4 семінари
на рік
3
Проведення регіональних та
міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери
- управління інформації
2 конференції на рік
 
 
4
Проведення семінарів з метою
підвищення кваліфікації представників ЗМІ
- управління інформації
щомісячно
5
Видання інформаційного бюлетеню про поточну діяльність підрозділів міськради, виконання рішень Одеської міської ради
- управління інформації
щотижнево
6
Оприлюднення на офіційному порталі міської ради відомостей про проведення закупівель товарів (робіт, послуг) за державні кошти
- управління інформації;
- управління фінансів;
- управління, відділи, департаменти міської ради
постійно
7
Залучення громадян до обговорення проектів регуляторних актів міської влади шляхом розміщення їх в системі Інтернет
- управління інформації;
- юридичне управління
постійно
8
Реалізація проекту
«Школа прес-секретарів»
- управління інформації
2 випуски
на рік
9
Соціологічні дослідження та
опитування.
- управління інформації
щоквартально
10
Видання щоденного дайджесту місцевих ЗМІ. Підготовка інформаційно-аналітичного огляду з актуальних питань
- КП «ГІАЦ»
 
постійно
 
11
Проведення моніторингу та опрацювання звернень громадян, що надходять на офіційний портал міста і на телефон довіри міського голови
- управління інформації;
- КП «ГІАЦ»;
- департамент організаційно-кадрового та документального забезпечення
постійно
12
Підтримка, хостінг (розміщення та техобслуговування), модернізація
офіційного порталу міської ради
- управління інформації
 
постійно
13
Інформаційне супроводження процесу продажу земельних ділянок на відкритих торгах (аукціонах)
- управління інформації;
- управління земельних ресурсів
 
постійно
14
Підтримка, модернізація та оновлення карти міста на офіційному порталі міської ради
- управління інформації
 
постійно
15
Розробка та виготовлення соціальної реклами, довідкових, іміджевих матеріалів
- управління інформації
 
постійно
16
Розробка додаткових розділів (сторінок) офіційного порталу міста іміджевого характеру
- управління інформації;
- управління, департаменти, відділи міської ради
постійно
17
Підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування), загального інформаційного порталу для ЗМІ м. Одеси
- управління інформації
 
постійно
18
Фінансування видання друкованого органу Одеської міської ради - «Одеський вісник»
 - управління фінансів;
- управління з питань культури та мистецтв
постійно
   
IV. Очікувані результати реалізації Програми
 В результаті впровадження Програми очікується:
 ·      підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади, з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області і країни;
·      подальше забезпечення відкритості у діяльності органів місцевої влади, прозорість прийняття та виконання рішень міської ради, високий рівень контролю за їх виконанням;
·      забезпечення прозорості процесу продажу земельних ділянок на відкритих торгах (аукціонах), залучення до участі в цьому якомога більшого числа учасників;
·      забезпечення відкритості процесу проведення торгів державних закупівель;
·      поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, в тому числі шляхом формування і постійного поповнення загальної бази даних.
·      сприяння більш ефективній взаємодії депутатів міської ради з виборцями;
·      формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;
·      забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади;
·      забезпечення взаємодії громадян і органів місцевого самоврядування у реалізації зворотнього зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
·      забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
·      спрощення адміністративних процедур для громадян;
·      підготовка фахівців по взаємодії зі ЗМІ;
·      покращання іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного і туристичного центру.
 
V. Витрати на реалізацію Програми
 
Зміст заходу
Витрати
(тис. грн)
Проведення обговорень, “круглих столів”, інтернет-конференцій з актуальних питань життєдіяльності міста
30
Консультації з соціально значущих проблем міста
30
Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів по наповненню офіційного порталу міської ради
10
Проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери
24
Проведення семінарів з метою підвищення кваліфікації представників ЗМІ
30
Реалізація проекту «Школа прес-секретарів»
18
Соціологічні дослідження та опитування
120
Видання дайджесту місцевих ЗМІ
78
Підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування) загального інформаційного порталу для ЗМІ м. Одеси
30
Підтримка, хостінг (розміщення та техобслуговування), модернізація офіційного порталу міської ради
50
Підтримка, модернізація та оновлення карти на офіційному порталі міської ради
30
Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів
50
Фінансування видання «Одеський вісник» - друкованого органу Одеської міської ради
2 280
Всього:
2 780
 
VI. Джерела покриття витрат на реалізацію Програми
 
Джерело
Сума, тис. грн
1
Бюджет міста Одеси на 2007 рік
2 780
 
ВСЬОГО:
2 780
 
VII. Прикінцеві положення
          До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.
        Програма набуває чинності з 1 січня 2007 року.
 
Секретар ради                                                                                 О.А. Прокопенко
 
 


Страница создана: 06.10.2006 10:59
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее