23:45:59   |   30 июля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 366-V от 29.09.06г.

№ 366-V от 29.09.06г.

О внесении изменений и дополнений в решение Одесского горсовета от 27.06.06г. №101-V "О реорганизации КП Одестеплокоммунэнерго" и КП "Одессатеплоэнерго" 
Утратило силу, согласно решению горсовета № 1163-V от 05.04.2007

Рішення
Одеської міської ради
№366-V від 29.09.06р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради
від 27.06.06р. №101-V «Про реорганізацію комунального підприємства

«Одестеплокомуненерго» та комунального підприємства «Одесатеплоенерго»

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою завершення процедури реорганізації шляхом злиття комунального підприємства «Одестеплокомуненерго» та комунального підприємства «Одесатеплоенерго», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Назву новоствореного комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» викласти у наступній редакції: Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси».
2. Внести зміні та доповнення до статуту комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради №101-V від 27.06.06р. «Про реорганізацію комунального підприємства «Одестеплокомуненерго» та комунального підприємства «Одесатеплоенерго» (додається).
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати доповнення до статуту комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Міський голова        Е.Гурвіц


Додаток до рішення
Одеської міської ради
№366-V від 29.09.2006р.


Зміни
та доповнення до Статуту
комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси»


1. Пункт 1.1. Статуту викласти в наступній редакції:
«1.1. Комунальне підприємство «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ», іменоване надалі «Підприємство», створене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України шляхом злиття комунального підприємства «Одестеплокомуненерго» та комунального підприємства «Одесатеплоенерго».

2. Підпункт 1.2.1. пункту 1.2. Статуту викласти в наступній редакції:
«1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ».

3. Підпункт 1.2.2. пункту 1.2. Статуту викласти у наступній редакції:
«1.2.2. Скорочене українською мовою: КП «ТМО».

4. Підпункт 1.2.3. пункту 1.2. Статуту викласти в наступній редакції:
«1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ОДЕССЫ».

5. Підпункт 1.2.4. пункту 1.2. Статуту викласти в наступній редакції:
«1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «ТГО».

6. Доповнити розділ 1 Статуту пунктом 1.10. наступного змісту:
«1.10. Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси», є повним правонаступником комунального підприємства «Одестеплокомуненерго» (код 31526394) та комунального підприємства «Одесатеплоенерго» (код 31768847).

7. Пункт 1.10. Статуту вважати пунктом 1.11. та викласти в наступній редакції:
«1.11. Місцезнаходження Підприємства: 65110, Україна, м. Одеса, вул. Балківська, 1-Б.»

8. Підпункт 2.1.1. пункту 2.1. Статуту викласти в наступній редакції:
«2.1.1. Основною метою діяльності підприємства є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою та електричною енергією, одержання прибутку для здійснення діяльності Підприємства та задоволення його на його основі соціально-економічних інтересів трудового колективу Підприємства».

9. Підпункт 2.2.1. пункту 2.2. Статуту викласти в наступній редакції:
«2.2.1. виробництво котельними підприємства теплової та електричної енергії».

10. Підпункт 2.2.2. пункту 2.2. Статуту викласти в наступній редакції:
«2.2.2. передача, розподілення та реалізація теплової та електричної енергії».

11. Підпункт 2.2.3. пункту 2.2. Статуту викласти в наступній редакції:
«2.2.3. виготовлення, ремонт та наладка котлів, обладнання котелень, центральних теплових пунктів та теплових мереж».

12. Пункт 2.2. Статуту доповнити підпунктами 2.2.15. – 2.2.18. наступного змісту:
«2.2.15. здійснення експортно-імпортних операцій товарів робіт та послуг;»
«2.2.16. надання консалтингових послуг;»
«2.2.17. надання послуг бухгалтерського та розрахункового характеру;»
«2.2.18. будівництво та реконструкція будівель та споруд.»

13. Підпункт 3.1.3. пункту 3.1. Статуту викласти в наступній редакції:
«3.1.3. Встановлення цін та тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством у разі, якщо такі ціни (тарифи) підлягають державному регулюванню.»

14. Підпункт 3.3.2. пункту 3.3. Статуту викласти в наступній редакції:
«3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацією Підприємства. У разі відсутності на робочому місті директора з огляду на хворобу, відрядження чи інші причини строком понад одну добу, виконання його обов’язків покладається на першого заступника директора».

15. Підпункт 3.3.3. пункту 3.3. Статуту викласти в наступній редакції:
«3.3.3. Видає довіреності на виконання будь-яких дій, що входять до його компетенції, відкриває в банківських установах рахунки».

16. Підпунктом 3.3.4. пункту 3.3. Статуту викласти в наступній редакції:
«3.3.4. Самостійно укладає від імені Підприємства контракти, договори, вчиняє інші правочини (за погодженням з уповноваженим органом), затверджує штатний розклад; підписує фінансові та господарські документи; видає накази, обов’язкові для всіх робітників Підприємства».

17. Пункт 6.5. виключити. Вважати пункти 6.6. та 6.7. Статуту відповідно пунктами 6.5. та 6.6.

18. Розділ 7 Статуту доповнити пунктом 7.3. наступного змісту:
«7.3. Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу або уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором регулюються питання охорони праці, виробничі, трудові відносини, соціального забезпечення, охорони здоров’я, лікування та оздоровлення, відпочинку, гарантії обов’язкового та добровільного медичного та пенсійного страхування членів трудового колективу».

19. Пункт 8.1. Статуту викласти в наступній редакції:
«8.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника, адміністрації і трудового колективу Підприємства».

Секретар ради         О.А.ПрокопенкоСтраница создана: 06.10.2006 10:10
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее