/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради

Додаток № 40
до рішення Одеської міської ради
від 28.02.2011р. №384-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративно-господарський департамент
Одеської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
hozdep@omr.gov.ua
1.1. Адміністративно-господарський департамент (далі -Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.2. Департамент у своїй роботі керується Законом України “Пpo місцеве самоврядування в Україні” та іншими актами чинного законодавства України.
1.3. Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради (далі-Виконком).
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з коштів міського бюджету відповідно до затвердженого кошторису .
1.5. Департамент є правонаступником департаменту господарського забезпечення Одеської міської ради.
1.6. Департамент має бланки.
1.7. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Матеріальне забезпечення діяльності Виконкому, міського голови, інших структурних підрозділів.
2.1.2. Забезпечення Виконкому, департаментів, відділів відповідним устаткуванням та видатковими матеріалами.
2.1.3. Забезпечення здійснення контролю за ощадливим та раціональним використанням видаткових матеріалів, інших матеріальних цінностей, проведення у зазначені терміни їх інвентаризації.
2.1.4. Забезпечення проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень, будівель та споруд Виконкому.
2.1.5. Інформаційно-технічне і матеріальне забезпечення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради і апарату Виконкому.
2.1.6. Забезпечення Виконкому, підрозділів відповідним устаткуванням, комп’ютерною технікою, видатковими матеріалами та комплектуючими.
2.1.7. Впровадження комп’ютеризації, наукової організації праці в роботі міської ради та Виконкому.
2.1.8. Обслуговування комп’ютерної техніки та електроних баз даних.
2.2. Основними функціями Департаменту відповідно до покладенних на нього завдань є:
2.2.1. Визначення потреб Виконкому, міського голови, інших підрозділів у обладнанні, інвентарі та ін.
2.2.2. Забезпечення устаткування меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку службових кабінетів міського голови, його заступників, співробітників підрозділів.
2.2.3. Здійснення, спільно з департаментом інформації і зв’язків з громадкістью, департаментом документально-організаційного забезпечення організаційно-технічної підготовки засідань Виконкому Одеської міської ради, нарад та інших заходів, які проводяться міським головою, його заступниками.
2.2.4. Здійснення контролю за дотриманням правил використання засобів копіювально-размножувальної та іншої техніки, призначеної для виготовлення друкованої продукції.
2.2.5. Підтримка локальних комп’ютерних мереж виконкому в стані постійної працездатності.
2.2.6. Впровадження в практику електронних засобів діловодства і контролю за виконанням документів.
2.2.7. Впровадження програмних і технічних засобів захисту інформації та розмежування доступу.
2.2.8. Організація навчання і поліпшення навичок роботи на персональних комп’ютерах Виконкому та інших виконавчих органів міськради.
2.2.9. Взяття участі у складанні, виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи ради Виконкому та його структурних підрозділів.
2.2.10. Забезпечення утримання у належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень та інших споруд, а також прилеглих територій.
2.2.11. Забезпечення належного утримання державних символів України (державного прапора, зображення державного герба та символіки м.Одеси) у службових приміщеннях Виконкому.
2.2.12. Замовлення канцтоварів, облік та контроль за використанням бланків суворої звітності. Щоквартальна підготовка довідок про стан справ з використання бланків суворої звітності.
2.2.13. Забезпечення функціонування телефонного зв’язку Виконкому.
2.2.14. Забезпечення заходів при проведенні державних свят, а також проведенні заходів при перебуванні вищих посадових осіб Держави та іноземних делегацій.
2.2.15. Здійснення необхідних заходів з охорони службових приміщень і майна.
2.2.16. Організація харчування службовців під час обідньої перерви.
2.2.17. Організація роботи та створення безпечних умов праці технічного персоналу.
2.2.18. Директор департаменту особисто відповідає за збереження та контроль матеріальних цінностей.
 

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Виносити на розгляд міського голови пропозиції про виділення грошових коштів на ремонт приміщень, будівель та споруд Виконкому.
3.2. Готувати запити до відповідних організацій щодо документів та інформаційних матеріалів, необхідних для роботи Департаменту.
3.3. Готувати запити на отримання у встановленому законодавством порядку від органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, громадських об’єднань матеріали з питань, що належать до сфери діяльності Департаменту.
3.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та установ комунальної власності документи, інформаційні матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на нього завдань, користуватися інформаційними банками даних, наявних в виконавчих органах міської ради.
3.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, за його компетенцією.
3.6. На керівників та працівників Департаменту поширюються основні обов’язки і основні права посадових осіб органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними актами.
 

4. КЕРІВНИЦТВО І АППАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований міському голові, Виконкому.
4.2. Компетенція директора Департаменту.
4.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов’язків та повноважень, покладені на Департамент.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції, погоджені керуючим справами Виконкому, про призначення на посаду і звільнення з посади заступника директора Департаменту, начальників відділів Департаменту та спеціалістів Департаменту.
4.2.3. Розробляє і вносить на розгляд міського голови пропозиції, погоджені керуючим справами Виконкому, про структуру та чисельність працівників Департаменту.
4.2.4. Організовує виконання службовцями Департаменту актів органів місцевого самоврядування та міського голови.
4.2.5. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
4.2.6. Визначає функціональні обов’язки заступника директора Департаменту, начальників відділів Департаменту та його спеціалістів, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.
4.3. До складу Департаменту входять:
- директор Департаменту;
- заступник директора Департаменту – начальник відділу;
- начальник відділу;
- головні спеціалісти.
4.4. Відділи Департаменту діють відповідно до Положень про них. Положення про відділи затверджуються директором Департаменту.
4.5. На час відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту. 
  
Секретар ради                          Бриндак О.Б.Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
28.03.2011 15:09

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/33490/