23:36:47   |   03 марта 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради

Додаток № 40
до рішення Одеської міської ради
від 28.02.2011р. №384-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративно-господарський департамент
Одеської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
hozdep@omr.gov.ua
1.1. Адміністративно-господарський департамент (далі -Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.2. Департамент у своїй роботі керується Законом України “Пpo місцеве самоврядування в Україні” та іншими актами чинного законодавства України.
1.3. Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради (далі-Виконком).
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з коштів міського бюджету відповідно до затвердженого кошторису .
1.5. Департамент є правонаступником департаменту господарського забезпечення Одеської міської ради.
1.6. Департамент має бланки.
1.7. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Матеріальне забезпечення діяльності Виконкому, міського голови, інших структурних підрозділів.
2.1.2. Забезпечення Виконкому, департаментів, відділів відповідним устаткуванням та видатковими матеріалами.
2.1.3. Забезпечення здійснення контролю за ощадливим та раціональним використанням видаткових матеріалів, інших матеріальних цінностей, проведення у зазначені терміни їх інвентаризації.
2.1.4. Забезпечення проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень, будівель та споруд Виконкому.
2.1.5. Інформаційно-технічне і матеріальне забезпечення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради і апарату Виконкому.
2.1.6. Забезпечення Виконкому, підрозділів відповідним устаткуванням, комп’ютерною технікою, видатковими матеріалами та комплектуючими.
2.1.7. Впровадження комп’ютеризації, наукової організації праці в роботі міської ради та Виконкому.
2.1.8. Обслуговування комп’ютерної техніки та електроних баз даних.
2.2. Основними функціями Департаменту відповідно до покладенних на нього завдань є:
2.2.1. Визначення потреб Виконкому, міського голови, інших підрозділів у обладнанні, інвентарі та ін.
2.2.2. Забезпечення устаткування меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку службових кабінетів міського голови, його заступників, співробітників підрозділів.
2.2.3. Здійснення, спільно з департаментом інформації і зв’язків з громадкістью, департаментом документально-організаційного забезпечення організаційно-технічної підготовки засідань Виконкому Одеської міської ради, нарад та інших заходів, які проводяться міським головою, його заступниками.
2.2.4. Здійснення контролю за дотриманням правил використання засобів копіювально-размножувальної та іншої техніки, призначеної для виготовлення друкованої продукції.
2.2.5. Підтримка локальних комп’ютерних мереж виконкому в стані постійної працездатності.
2.2.6. Впровадження в практику електронних засобів діловодства і контролю за виконанням документів.
2.2.7. Впровадження програмних і технічних засобів захисту інформації та розмежування доступу.
2.2.8. Організація навчання і поліпшення навичок роботи на персональних комп’ютерах Виконкому та інших виконавчих органів міськради.
2.2.9. Взяття участі у складанні, виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи ради Виконкому та його структурних підрозділів.
2.2.10. Забезпечення утримання у належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень та інших споруд, а також прилеглих територій.
2.2.11. Забезпечення належного утримання державних символів України (державного прапора, зображення державного герба та символіки м.Одеси) у службових приміщеннях Виконкому.
2.2.12. Замовлення канцтоварів, облік та контроль за використанням бланків суворої звітності. Щоквартальна підготовка довідок про стан справ з використання бланків суворої звітності.
2.2.13. Забезпечення функціонування телефонного зв’язку Виконкому.
2.2.14. Забезпечення заходів при проведенні державних свят, а також проведенні заходів при перебуванні вищих посадових осіб Держави та іноземних делегацій.
2.2.15. Здійснення необхідних заходів з охорони службових приміщень і майна.
2.2.16. Організація харчування службовців під час обідньої перерви.
2.2.17. Організація роботи та створення безпечних умов праці технічного персоналу.
2.2.18. Директор департаменту особисто відповідає за збереження та контроль матеріальних цінностей.
 

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Виносити на розгляд міського голови пропозиції про виділення грошових коштів на ремонт приміщень, будівель та споруд Виконкому.
3.2. Готувати запити до відповідних організацій щодо документів та інформаційних матеріалів, необхідних для роботи Департаменту.
3.3. Готувати запити на отримання у встановленому законодавством порядку від органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, громадських об’єднань матеріали з питань, що належать до сфери діяльності Департаменту.
3.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та установ комунальної власності документи, інформаційні матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на нього завдань, користуватися інформаційними банками даних, наявних в виконавчих органах міської ради.
3.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, за його компетенцією.
3.6. На керівників та працівників Департаменту поширюються основні обов’язки і основні права посадових осіб органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними актами.
 

4. КЕРІВНИЦТВО І АППАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований міському голові, Виконкому.
4.2. Компетенція директора Департаменту.
4.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов’язків та повноважень, покладені на Департамент.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції, погоджені керуючим справами Виконкому, про призначення на посаду і звільнення з посади заступника директора Департаменту, начальників відділів Департаменту та спеціалістів Департаменту.
4.2.3. Розробляє і вносить на розгляд міського голови пропозиції, погоджені керуючим справами Виконкому, про структуру та чисельність працівників Департаменту.
4.2.4. Організовує виконання службовцями Департаменту актів органів місцевого самоврядування та міського голови.
4.2.5. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
4.2.6. Визначає функціональні обов’язки заступника директора Департаменту, начальників відділів Департаменту та його спеціалістів, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.
4.3. До складу Департаменту входять:
- директор Департаменту;
- заступник директора Департаменту – начальник відділу;
- начальник відділу;
- головні спеціалісти.
4.4. Відділи Департаменту діють відповідно до Положень про них. Положення про відділи затверджуються директором Департаменту.
4.5. На час відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту. 
  
Секретар ради                          Бриндак О.Б.Страница создана: 28.03.2011 15:09
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее