09:33:01   |   17 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №327-VI від 31.01.2011р.

№327-VI від 31.01.2011р.

Про внесення змін та доповнень до статуту КП «Теплопостачання міста Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1163-V (втратило чинність)

Втратило чинність згідно рішення Одеської міськради №1535-VI від 22.11.2011р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№327-VI від 31.01.2011р.

Про внесення змін та доповнень

до статуту КП «Теплопостачання міста Одеси»,

затвердженого рішенням Одеської міської ради

від 05.04.2007р. №1163-V

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни та доповнення до статуту комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради
від 05.04.2007р. №1163-V (додаються).

2. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію відповідних змін та доповнень до статуту Комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси».


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структурі самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу та з планування, бюджету та фінансів. 
 
Міський голова                            О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 31.01.2011р. №327-VI

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»,
ЗАТВЕРДЖЕННОГО РІШЕННЯМ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 05.04.2007 РОКУ №1163-V

 

Викласти розділ 3 статуту підприємства у новій редакції.

 
3. Органи управління.
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника), до інших господарських товариств;
3.1.4. 3міна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.

3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства;
3.2.2. Голова Ради директорів Підприємства та члени Ради директорів Підприємства;
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю
Підприємства.

3.3. Голова Ради директорів та члени Ради директорів є підлеглими Одеському міському голові.

3.4. Управління підприємством здійснює Рада директорів комунального підприємства (далі – Рада директорів) у складі 3 (трьох чоловік).
3.4.1. До складу Ради директорів входить Генеральний директор, який є головою Ради директорів, директор з загальних питань та директор з фінансових питань, з якими укладаються контракти.
3.4.2. Припинення повноважень голови Ради директорів або членів Ради директорів відбувається за рішенням міського голови.

3.5. Порядок роботи Ради директорів.
3.5.1. Засідання Ради директорів скликаються його Головою по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради директорів.
3.5.2. Рішення Ради директорів приймаються на її засіданнях та оформлюються протоколом. Рішення є правомочним якщо за нього проголосувало більше половини від кількості присутніх на засіданні членів Ради директорів. За рівності голосів вирішаль¬не значення має голос голови Ради директорів.
3.5.3. Рада директорів визначає процедуру голосування під час засідання.

3.6. Обов'язки та права Ради директорів:
3.6.1. Затверджує план роботи Підприємства;
3.6.2. Визначає напрямки діяльності Підприємства;
3.6.3. Затверджує штатний розпис Підприємства;
3.6.4. Погоджує річний план закупівель Підприємства;
3.6.5. Погоджує фінансовий план Підприємства;
3.6.6. Погоджує укладення Договорів Підприємством на суму понад 100 000 (сто тисяч) гривень та здійснення платежів на суму понад 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень;
3.6.7. Погоджує придбання, відчуження основних засобів Підприємства та передачу їх в оренду (лізинг);
3.6.8. Погоджує відкриття рахунків Підприємства в установах банків;
3.6.9. Готує пропозиції виконавчому комітету та міській раді щодо фінансування з міського бюджету на виконання завдань підприємства;
3.6.10. У разі необхідності залучає професійних консультантів, експертів, аудиторів.

3.7. Генеральний директор Підприємства відповідно до своєї компетенції:
3.7.1.Вирішує питання діяльності Підприємства;
3.7.2. Приймає рішення у межах своєї компетенції, видає накази, вказівки, затверджує положення, інструкції, акти, та інші нормативно - правові та організаційно-розпорядчі документи;
3.7.3. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
3.7.4. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з вітчизняними і іноземними підприємствами та організаціями, установами, органами влади і місцевого самоврядування та громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків з урахуванням процедур погодження, визначених цим Статутом;
3.7.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку;
3.7.6. Розробляє на вимогу Ради директорів новий штатний розпис Підприємства та подає на затвердження Раді директорів;
3.7.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником або відносяться до компетенції Ради директорів;
3.7.8. Має право делегувати частину повноважень іншим керівникам Підприємства;
3.7.9. Несе відповідальність за стан роботи і діяльність Підприємства, формування та виконання планів, ефективне використання комунального майна;
3.7.10. Несе відповідальність за порядок та умови охорони державної таємниці, здійснення контролю за додержанням режимних вимог щодо захисту державної, службової та комерційної таємниць.
3.7.11. Здійснює інші функції, віднесені до його компетенції.
3.7.12. На час відсутності Генерального директора його обов’язки виконує один з членів Ради директорів, який призначається міським головою.

3.8. Члени Ради директорів – директор з загальних питань та директор з фінансових питань, окрім діяльності в Раді директорів керують ввіреним їм напрямкам на Підприємстві. Розподіл обов’язків між членами Ради директорів здійснюється на підставі розпорядження міського голови.

3.9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.

3.10. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.

3.11. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.

3.12. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.

Ці зміни є невід’ємною частиною статуту комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси».

Секретар ради                       О.Б. Бриндак

 

 Страница создана: 09.02.2011 13:37
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее