18:47:39   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №25-VI від 28.12.2010

№25-VI від 28.12.2010

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. №2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»

Рішення
Одеської міської ради
№25-VI від 28.12.2010
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. №2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції» 

  
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на виконання Указу Президента України від
3 вересня 2007 року № 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою упорядкування процедури отримання документів дозвільного характеру та документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V (далі – Порядок), а саме:
- у тексті Порядку та додатках до нього слово "адміністратор" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "державний адміністратор" у відповідному відмінку та числі;
- пункт 3 розділу II Порядку «Загальні положення» та пункти 3, 5, 7, 8 розділу V Порядку «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центр» викласти у наступній редакції:
«3. Місцевим дозвільним органам забороняється видавати документи дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлювати, видавати дублікати, анулювати документи дозвільного характеру поза межами єдиного дозвільного центру»;
«3. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма якої затверджена Кабінетом Міністрів України.
До заяви додаються:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.
Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичної особою – підприємцем) або уповноваженою особою.
Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи – підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально»;
«5. Якщо суб'єкт господарювання обирає спосіб отримання документів дозвільного характеру за зверненням до державного адміністратора, державний адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, передбаченим Положенням про адміністратора дозвільного центру та порядком його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженим рішенням Одеської міської ради; формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.
Заява та документи, що додаються до неї у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня передаються у приміщенні єдиного дозвільного центру до відповідних місцевих дозвільних органів через представників місцевих дозвільних органів, що здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі, поштою або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству»;
«7. У разі звернення заявника до місцевих дозвільних органів через державного адміністратора, місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня одержання від державного адміністратора в єдиному дозвільному центрі заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законодавством, оформлюють відповідний документ дозвільного характеру або письмове повідомлення суб'єкта господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру, передають протягом одного робочого дня з дати оформлення документа в єдиний дозвільний центр відповідний документ.
Державний адміністратор здійснює реєстрацію документа дозвільного характеру (відмову у його видачі), вносить його до реєстру документів дозвільного характеру. У той же день або наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру державний адміністратор повідомляє заявника (письмово, або іншим способом, передбаченим чинним законодавством) про можливість отримання документа дозвільного характеру у єдиному дозвільному центрі»;
«8. У разі звернення заявника безпосередньо до представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарської діяльності в одному приміщенні, місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня одержання безпосередньо від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи в єдиному дозвільному центрі заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законодавством, оформлюють відповідний документ дозвільного характеру або письмове повідомлення суб'єкта господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру. Представники місцевих дозвільних органів передають протягом одного робочого дня з дати оформлення відповідного документа передають його в єдиний дозвільний центр та інформують заявника (письмово, або іншим способом, передбаченим чинним законодавством) про можливість отримання документа дозвільного характеру в єдиному дозвільному центрі.
Державний адміністратор, після отримання від представника місцевого дозвільного органу відповідного документа, здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову в його видачі) та вносить його до реєстру документів дозвільного характеру»;
- викласти додатки 1 «Заява» та 2 «Погоджувальний лист» до Порядку у новій редакції (додатки 1, 2);
- виключити пункт 7 додатка 8 до Порядку;
- у п. 8 додатку 8 до Порядку у графі 2 виключити п. 4;
- виключити п. п. 11 – 13 додатка 8 до Порядку;
- перенести п. 48 додатка 8 до Порядку до додатка 9 до Порядку та вважати його п. 20 додатка 9 до Порядку;
- перенести п. 68 додатка 8 до Порядку до додатка 9 до Порядку та вважати його п. 21 додатка 9 до Порядку;
- викласти п. п. 4, 5, 28, 31, 33, 34, 39, 40, 46, 47, 73, 74 додатка 8 до Порядку у новій редакції та доповнити додаток 8 до Порядку п. п. 41, 61, 171, 75-81 наступного змісту (додаток 3);
- у п. 45 додатка 8 до Порядку у графі 4 та 6 слова та знаки «Наказ Мінприроди України від 11.05.1994 р. № 43 зі змінами та доповненнями» та «Закон України «Про природно-заповідний фонд України»» замінити на слова та знаки «Наказ Мінприроди України від 24.01.2008 року № 27 «Про затвердження інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» та «Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» відповідно;
- у п. 45 додатка 8 до Порядку у графі 8 додати слово «безкоштовно»;
- у тексті Порядку та додатках до нього змінити назви дозвільних органів з «управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації», «державної санітарно-епідеміологічної служби міста та районів міста Одеси», «територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області» та «Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради» на «управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації», «державну санітарно-епідеміологічну станцію міста Одеси», «територіальне управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Одеській області» та «управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради» відповідно.

2. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управлінню з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради, комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Одеса» привести необхідну документацію у відповідність до п. 1 цього рішення.

3. Рекомендувати Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, управлінню охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації, територіальному управлінню Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Одеській області, Одеському обласному виробничому управлінню по водному господарству, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державному підприємству «Українське агентство з авторських та суміжних прав» привести необхідну документацію у відповідність до п. 1 цього рішення.

4. Проведення заходів з відстеження результативності цього рішення покласти на управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.

5. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики.Міський голова                                                      О. Костусєв 

 

Додаток № 1
до рішення
Одеської міської ради
№25-VI від 28.12.2010                  
Додаток № 2
до рішення
Одеської міської ради
№25-VI від 28.12.2010                  

Додаток № 3
до рішення
Одеської міської ради
№25-VI від 28.12.2010                  

 

 Страница создана: 06.01.2011 11:23
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее