06:43:22   |   23 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4945-V від 22.01.2010р.

№4945-V від 22.01.2010р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»

Рішення
Одеської міської ради
№4945-V від 22.01.2010р.
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради
від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури
виконавчих органів, загальної чисельності апарату
Одеської міської ради, її виконавчих органів
та витрат на їх утримання»
 
Відповідно до етапі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення Положення про управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання», а саме затвердити Положення про управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у новій редакції (додається).
 

2. Вважати такими, що втратили чинність додаток 23 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V та додаток 9 до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009р. №4684-V.
 

3. Виконавчому комітету здійснити державну реєстрацію Положення про управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у новій редакції.
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з транспорту дорожнього господарства, зв'язку та морегосподарського комплексу.

Міський голова                      Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 22.01.2010р. №4945-V

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Управління є правонаступником управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами України, актами місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. Компетенцію управління складають повноваження виконавчих органів міської ради в сфері інженерного захисту територій, об'єктів і споруд в межах м. Одеса від проявів небезпечних інженерне - геологічних процесів, що відбуваються як в природних умовах, так і під впливом техногенного навантаження геологічного середовища, встановлення режиму використання, контролю та захисту території міста та морського узбережжя від небезпечних геологічних процесів.
1.5. На Управління може бути покладено виконавчим комітетом, міським головою виконання частини повноважень, делегованих міському самоврядуванню органами державної влади.
1.6. Управління є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.
1.7. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених-законодавством.
1.8. Місцезнаходження управління: 65007, м. Одеса, Малиновський район, вул. Б.Хмельницького, 18.

 
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
 

2.1. Управління:
2.1.1. Забезпечує розробку та реалізацію оперативних заходів і довгострокових програм розвитку інженерної інфраструктури, насамперед об'єктів інженерного захисту, ефективного використання території міста і морського узбережжя, на які впливають небезпечні інженерно-геологічні процеси (зсуви, підтоплення ґрунтовими водами, провалля та просідання поверхні над підземними виробками).
2.1.2. Вносить пропозиції про розробку детального планування територій узбережжя, виступає єдиним замовником цих робіт.
2.1.3. Контролює у межах своїх повноважень діяльність підприємств та організацій усіх форм власності відносно забезпечення належного утримання, ефективної експлуатації території узбережжя та її інженерної інфраструктури, відповідно до вимог чинного законодавства та актів місцевого самоврядування.
2.1.4. Виступає єдиним замовником всіх робіт, пов'язаних з інженерними мережами, шляховими роботами, водовідведенням та водопостачанням, енергозабезпеченням, будівництвом чи реконструкцією споруд інженерного захисту на території узбережжя.
2.1.5. Залучає на договірних засадах кошти і матеріальні ресурси організацій і підприємств, незалежно від форми власності, та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які експлуатують чи використовують берегову зону, для часткової або повної їх участі в реконструкції, ремонтно-поновлювальних роботах на об'єктах берегозахисного комплексу узбережжя.
2.1.6. Бере участь у містобудівному плануванні території міста та узбережжя, в тій частині, що стосується планувальних обмежень, передбачених діючими нормативами.
2.1.7. Забезпечує технічну експлуатацію існуючих гідротехнічних, протизсувних та дренажних споруд, що знаходяться на балансі управління.
2.1.8. Здійснює моніторинг технічного стану об'єктів інженерного захисту, що знаходяться на балансі інших організацій на території міста, за угодами з власниками.
2.1.9. Проводить постійний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ на всій території міста.
Своєчасно інформує відповідні служби міської ради, органи та служби, населення, у випадку очікуваного (прогнозного) небезпечного розвитку інженерно-геологічних процесів. Залучає відповідні виконавчі органи Одеської міської ради, міські комунальні підприємства та підрядні організації для своєчасного попередження, усунення чи мінімізації катастрофічних наслідків інженерно-геологічних процесів і явищ.
2.1.10. Організовує виконання маркшейдерської зйомки підземних виробок, веде облік виробок та штучних порожнин у межах території міста.
2.1.11. Здійснює контроль за підтопленням території міста з використанням міської мережі спостережних гідрогеологічних свердловин.
2.1.12. Сприяє розширенню міської мережі спостережних гідрогеологічних свердловин за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів відповідно до державних програм боротьби з підтопленням міст та селищ.
2.1.13. Здійснює проектування, буріння, монтаж та експлуатацію спостережних свердловин на госпрозрахунковій основі або є замовником цих робіт.
2.1.14. Видає дозвіл на інженерно-геологічні, спеціалізовані гідрогеологічні та геофізичні вишукування для обґрунтування проектних рішень всіх видів будівництва, пошукові роботи на підземні виробки, технічні умови для проектування та будівництва об'єктів на ділянках, що мають вплив небезпечних інженерно-геологічних процесів, контролює їх виконання з залученням госпрозрахункових підрозділів, погоджує проектну документацію на будівництво та землекористування для осіб, які ведуть нове будівництво.
2.1.15. Бере участь в державних і технічних комісіях з прийому в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлового, промислового та іншого призначення.
2.1.16. Розглядає заяви громадян, юридичних осіб, громадських об'єднань з питань, що пов'язані з впливом небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ, видає висновки і рекомендації стосовно стану територій та умов її безпечної експлуатації.
2.1.17. Розроблює проекти актів місцевого самоврядування про інженерний захист території міста та розвиток узбережжя.
2.1.18. Контролює виконання нормативних вимог з експлуатації зсувних, зсувонебезпечних, підтоплених та підроблених підземними виробками міських територій. Вживає заходів, відповідно до чинного законодавства, до фізичних та юридичних осіб, які своїми діями сприяють розвитку чи виникненню небезпечних інженерно-геологічних процесів.
2.1.19. В процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з підрозділами районних адміністрацій міста та підпорядкованих їм комунальних підприємств, функції яких пов'язані з морським узбережжям.
2.1.20. Здійснює разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради підготовку для міської раді, її виконкому, міського голови узагальненого щорічного звіту про розвиток та ефективність використання геосередовища міста та морського узбережжя.
2.1.21 Здійснює контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів та спрямовує відповідну інформацію до управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту.
2.1.22. Вживає спільно з іншими виконавчими органами ради необхідні заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до закону, спрямовує відповідну інформацію для узагальнення до управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради.
2.1.23. Вносить управлінню екологічної безпеки пропозиції щодо визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства.
2.1.24. Контролює прикордонну та прибережну торгівлю, спрямовує відповідну інформацію для узагальнення до управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
 
3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
 

3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженнями з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.1.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, а від місцевих органів державної статистики безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.3. Одержувати у нормативний термін від інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та інспекції з благоустрою м. Одеси інформацію про усунення порушень згідно з відомостями Управління, вимагати додаткових заходів з остаточного усунення порушень.
3.1.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, технічні наради фахівців.
3.1.5. Готувати Одеській міській раді та міському голові пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств комунальної власності, що мають відношення до проблем інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя.
 
4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
 

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.2. Начальник Управління:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів.
4.2.2. Подає для затвердження міському голові проект штатного розкладу апарату Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи, функціональні обов'язки та штатний розклад госпрозрахункових підрозділів Управління.
4.2.4. Приймає рішення про планування господарчо-фінансової діяльності госпрозрахункових підрозділів Управління.
4.2.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
4.2.6. Діє без доручення від імені Управління в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє його у всіх установах та організаціях.
4.2.7. Укладає договори відповідно до чинного законодавства України у межах своєї компетенції.
4.2.8. Вносить подання міському голові про призначення на посаду і звільнення з посад керівників підприємств комунальної власності, для яких Управління визначено уповноваженим органом згідно з їхніми статутами або розпорядженнями міського голови.
4.2.9. Подає міському голові пропозиції про узагальнений щорічний план розвитку та господарського використання території узбережжя.
 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 

5.1. Положення набирає чинності з моменту затвердження міською радою.

Секретар ради                           О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 13.02.2010 16:21
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее