07:11:22   |   23 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4944-V від 22.01.2010р.

№4944-V від 22.01.2010р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»

Рішення
Одеської міської ради
№4944-V від 22.01.2010р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради

від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури

виконавчих органів, загальної чисельності апарату

Одеської міської ради, її виконавчих органів

та витрат на їх утримання»
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення Положення про управління внутрішньої політики Одеської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання», а саме затвердити Положення про управління внутрішньої політики Одеської міської ради у новій редакції (додається).

 
2. Вважати такими, що втратили чинність додаток 37 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V та додаток 16 до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009р. №4684-V.
 
3. Виконавчому комітету здійснити державну реєстрацію Положення про управління внутрішньої політики Одеської міської ради у новій редакції.

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з культури та духовності.
 
Міський голова                  Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 22.01.2010р. №4944-V

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ІНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1.1 УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Управління є правонаступником управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.3. Управління є юридичною особою, має гербову печатку, штамп, бланк, розрахунковий та інші рахунки.
1.4. Управління у межах своїх повноважень забезпечує проведення на території міста державної політики щодо взаємодії з політичними партіями, громадськими об'єднаннями національних меншин, релігійними організаціями, громадськими організаціями та фондами.
1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.5. Місцезнаходження управління: 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 19/21.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
 

2.1. Завдання управління:
2.1.1. Вирішення спільно з іншими виконавчими органами ради відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.
2.1.2. Забезпечення розвитку зв'язків з політичними партіями та громадськими організаціями.
2.1. 3. Аналіз з метою прогнозування суспільно-політичних процесів у місті.
2.1.4. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення та реалізація внутрішньої політики держави у місті Одесі.
2.1.5. Забезпечення дотримання законодавства відносно національних меншин.
2.1.6. Сприяння задоволенню національно-культурних, мовних та освітніх потреб національних громад, поточні та довготермінові прогнози у сфері міжнаціональних відносин на території міста.
2.17. Здійснення заходів для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу віросповідання.
2.1.8. Сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань.
2.1.9 Сприяння участі місцевих релігійних організацій у міжнародних релігійних форумах, діловим контактам із зарубіжними організаціями.
2.2. Управління, відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Організовує підготовку проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції управління.
2.2.2. Розглядає за дорученням міського голови або заступників міського голови, інших посадових осіб питання, що належать до компетенції Управління.
2.2.3. Бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.
2.2.4. Розглядає звернення громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління.
2.2.5. Надає експертно-аналітичну, методичну, інформаційну та іншу допомогу виконавчим органам ради та органам самоорганізації населення у вирішенні питань, що належать до компетенції Управління.
2.2.6. Доводить до відома громадськості через засоби масової інформації та шляхом участі у конференціях, семінарах, нарадах, зміст державної політики з питань внутрішніх, міжнаціональних та релігійних відносин. Інформує населення про свою діяльність.
2.2.7. Організовує проведення благодійних акцій і бере участь у створенні та реалізації програм, спрямованих на рішення міських соціально-економічних проблем, за участю громадських організацій та із залученням інвестицій.
2.2.8. Сприяє роботі та бере участь у комісіях з питань реституції культового майна.
2.2.9. Веде облік політичних, національних, релігійних та громадських організацій, що діють на території міста.
2.2.10. Проводить роботу з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.
2.2.11. Здійснює підготовку документів для легалізації об'єднань громадян, місцевих осередків об'єднань громадян, спрямовує їх до виконавчого комітету Одеської міської ради, здійснює контроль за діяльністю об'єднань та їх осередків відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян».
 
3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
 

3.1. Управління має право:
3.1.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками), а також вчених і фахівців на договірній основі, для вирішення питань, що належать до їхньої компетенції (лекційна пропаганда, соціологічні та інші дослідження).
3.1.3. Використовувати системи зв'язку і комунікацій, що існують у Раді, її виконавчому комітеті.
3.1.4. Проводити в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 
4. КЕРІВНИЦТВО ТА АПАРАТ УПРАВЛІННЯ.
 

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
4.2. Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника Управління.
4.3. Начальник Управління:
4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання, покладених на Управління, завдань, визначає ступінь відповідальності своїх працівників.
4.3.2. Затверджує функціональні обов'язки працівників Управління.
4.3.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.
4.3.4. Затверджує Положення про відділи Управління.
4.3.5. Розпоряджається коштами, в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління.
4.3.6. Визначає порядок користування комп'ютерною технікою, електронною інформацією, її зберіганням та вилученням.
4.3.7. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.3.8. Подає міському голові подання щодо призначення на посаду і звільнення з посади працівників Управління, присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування.
4.3.9. Надає міському голові проект штатного розкладу Управління.
4.4. Юридична служба (юрист) Управління підпорядкована начальнику Управління та директору юридичного департаменту Одеської міської ради.

Секретар ради                               О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 13.02.2010 15:07
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее