23:25:07   |   25 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №5337-V від 22.01.2010р.

№5337-V від 22.01.2010р.

Про затвердження статуту комунального підприємства «Одесміськелектротранс» у новій редакції  (втратило чинність)

Втратило чинність рішенням Одеської міськради №2565-VI від 21.12.2012

  

Рішення
Одеської міської ради
№5337-V від 22.01.2010р.
 
Про затвердження статуту

комунального підприємства «Одесміськелектротранс»

у новій редакції
 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення статуту комунального підприємства «Одесміськелектротранс» у відповідність до вимог чинного законодавства, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити статут комунального підприємства «Одесміськелектротранс» у новій редакції (додається).

 
2. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію статуту комунального підприємства «Одесміськелектротранс».
 

3. Рішення Одеської міської ради від 14.01.2002р. №3367-ІІІ «Про затвердження статуту комунального підприємства «Одесміськелектротранс» у новій редакції» та рішення Одеської міської ради від 28.01.2005р. № 3557-ІV «Про внесення доповнень до статуту комунального підприємства «Одесміськелектротранс» вважати такими, що втратили чинність.

  
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу.

Міський голова                       Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 22.01.2010р. №5337-V

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

1. Загальні положення
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС», іменоване надалі «Підприємство», створене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС».
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП «ОМЕТ».
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОДЕСГОРЭЛЕКТРОТРАНС».
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «ОГЭТ».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.
1.5. Комунальне підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.11. Терміни у цьому Статуті вживаються у значені Законів України «Про міський електричний транспорт», «Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг міським електричним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004р. №1735, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001р. №1306, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, Затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.12.1996р. №103.
1.12. Місцезнаходження Підприємства: 65007, місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок № 1.

2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Мета створення підприємства:
Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
Основною метою створення Підприємства є діяльність у сфері міського електричного транспорту, а також діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Здійснення комплексу робіт і заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією та наданням транспортних послуг з перевезення пасажирів і багажу тролейбусами, трамваями, включаючи швидкісний, а також фунікулерами та підвісними канатними дорогами.
2.2.2. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів на такі види робіт: надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.
2.2.3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування. Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів.
2.2.4. Розміщення реклами та вивісок на об'єктах міського електричного транспорту, у т.ч. на транспорті, що експлуатує Підприємство. Рекламна та виставочна діяльність, у т.ч. організація ярмарок, презентацій та ін.
2.2.5. Виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, районних котелень.
2.2.6. Здійснення контролю, ведення реєстрації, обліку та моніторингу використання об'єктів, розташованих на територіях, земельних ділянках, що знаходяться у користуванні, на балансі Підприємства для розміщення інженерних мереж, систем і споруд, а також охоронних зон об'єктів міського електричного транспорту, що встановлюються відповідно до вимог законодавства.
2.2.7. Здійснення функцій замовника, підрядника з будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд призначених для забезпечення життєдіяльності транспортної сфери.
2.2.8. Надання консультаційних та експертних послуг з питань розміщення, експлуатації, будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд призначених для забезпечення життєдіяльності транспортної сфери. Організація будівництва будь-яких об'єктів.
2.2.9. Інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні, еколого-геологічні ті інші вишукування.
2.2.10. Надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання та надання готових страв та напоїв для споживання на об'єктах підприємства.
2.2.11. Створення та утримання закладів охорони здоров'я, діяльність лікарняних закладів, діяльність санаторно-курортних закладів, діяльність з медичної практики, інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини.
2.2.12. Проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, громадян.
2.2.13. Проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
2.2.14. Надання послуг стороннім організаціям щодо можливості розміщення інженерних мереж та інших споруд в межах встановлених охоронних зон об'єктів міського електричного транспорту, на територіях, земельних ділянках, що знаходяться у користуванні, на балансі Підприємства.
2.2.15. Проведення медичної підготовки водіїв транспортних засобів.
2.2.16. Видання власної багатотиражної газети для реалізації потреб робітників, інструктивно-методичних та довідково-інформаційних матеріалів у сфері діяльності Підприємства.
2.2.17. Операції з оренди, суборенди з власним нерухомим та рухомим майном. Управління майном.
2.2.18. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Технічний догляд автотранспортних засобів
2.2.19. Послуги з прокату.
2.2.20. Підприємство може здійснювати інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством за наявності відповідних дозволів (ліцензій).
 

3. Органи управління
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Змінює розмір статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю підприємства.
3.2.2. Директор підприємства, який приймається на роботу за контрактом. Кандидатура директора підприємства при його прийомі на роботу та звільненні із займаної посади попередньо узгоджується в порядку, визначеному чинним законодавством.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансове господарською діяльністю підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.
3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.
 
4. Статутний фонд Підприємства
4.1. Статутний фонд Підприємства складає 42598844 (сорок два мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот сорок чотири) грн. 00 коп.
4.2. До статутного фонду Підприємства за рішенням засновника можуть бути передані будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
 
5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно комунального Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктах господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду.
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства та Статуту.
 
6. Господарська діяльність і звітність Підприємства
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами по укладених договорах, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими виконавчим комітетом Одеської міської ради.
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.
 
7. Трудові відносини
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі законодавства України про працю.
 
8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства
8.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.
 
9. Припинення діяльності Підприємства
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.
 
Секретар ради                           О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 08.02.2010 15:49
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее