03:59:56   |   27 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №26-V від 27.06.06р.

№26-V від 27.06.06р.

О реорганизации Службы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Одесского горсовета (городской аварийно-спасательной службы) в коммунальное учреждение - "Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Одесского горсовета (Служба - "077")"

Статут затверджено в новій редакції рішенням №61-VIІ від 16.12.2015р.

Внесено зміни рішенням №4259-VI від 17.12.2013р 

Внесено зміни рішенням №413-VI від 28.02.2011

Рішення
Одеської міської ради
№26-V від 27.06.06р.

 
Про реорганізацію Служби оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (міської аварійно – рятувальної служби) в комунальну установу – “Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – “077”)”

 
        Відповідно до підпункту 52 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про аварійно-рятувальні служби" з метою вдосконалення діяльності та надання населенню міста аварійно-рятувальної допомоги, Одеська міська рада

 
        ВИРІШИЛА:


        1. Реорганізувати Службу оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (міську аварійно-рятувальну службу) в комунальну установу – “Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – “077”)”


        2. Затвердити статут комунальної установи – “Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – “077”)” (додається).


        3. Виконавчому комітету здійснити відповідні реєстраційні заходи.


        4. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з екології.

Міський голова                   Е. Гурвіц Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№26-V від 27.06.2006р.

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ –“СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ
СИТУАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(СЛУЖБА – “077”)”


1. Загальні положення


        1.1. Комунальна установа - міська служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації (служба – “077”) (далі за текстом - Служба - “077”) створена за рішенням Одеської міської ради (далі - Засновник) на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про аварійно-рятувальні служби”, Постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, і є професійною комунальною аварійно-рятувальною службою міста. Координацію діяльності Служби - “077” здійснює уповноважений орган - Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради. Служба - “077” є правонаступником “Служби оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (міської аварійно-рятувальної служби).
        1.2. Засновником Служби – “077” є Одеська міська рада.
        1.3. Найменування Служби – “077”:
        Повне: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКА СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ (СЛУЖБА “077”).
         Скорочене: КУ “СЛУЖБА – “077”.
        1.4. Служба – “077” є юридичною особою, згідно з законодавством України:
                - володіє відокремленим майном переданим їй в оперативне управління;
                - має самостійний баланс, реєстраційні рахунки по загальному та спеціальному фондам в органах Державного казначейства;
                - має печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням; 
               - може від свого імені набувати майнові, особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді.
        1.5. У своїй діяльності Служба – “077” керується Конституцією України, Законом України “Про аварійно-рятувальні служби”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови та цим Статутом.
        1.6. Чисельність Служби – “077” затверджується міським головою.
        1.7. Місцезнаходження Служби – “077”: м. Одеса, вул. Катерининська, 14.

2. Мета діяльності Служби – “077”

 

        2.1. Діяльність Служби – “077” спрямована на проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на території міста Одеси аварійно-рятувальних робіт, виконання пріоритетних завдань, пов'язаних з рятуванням та охороною здоров'я людей та збереження довкілля.
        2.2. Основна мета діяльності Служби “077”: проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на території міста Одеси аварійно-рятувальних робіт, виконання пріоритетних завдань, пов'язаних з рятуванням та охороною здоров'я людей та збереження довкілля.
                Для досягнення мети, основними завданнями Служби – “077” є:
                2.2.1. Термінове реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
                2.2.2. Забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням, створення матеріально-технічної бази. 
                2.2.3. Пошук і рятування людей на уражених об'єктах і територіях (у тому числі у підземних виробках (катакомбах) та під водою), надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час
евакуації до лікувальних закладів. 
                 2.2.4. Ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів. 
               2.2.5. Виявлення, евакуація та знешкодження застарілих боєприпасів на території міста та приміських районів. 
                2.2.6. Запобігання виникненню екологічно-небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків. 
                2.2.7. Виявлення та нейтралізація сильно діючих отруйних речовин на території міста і приміських районів та їх евакуація. 
                2.2.8. Захист навколишнього природного середовища та локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій і катастроф. 
                2.2.9. Контроль за готовністю об'єктів і територій, що обслуговуються Службою – “077”, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. 
                2.2.10. Участь у розробленні та погодження планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що обслуговуються Службою - ”077”. 
                2.2.11. Участь у проведенні експертизи проектних рішень з поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. 
                 2.2.12. Участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, що потребують аварійно-рятувального обслуговування; 
                  2.2.13. Участь у підготовці рішень про створення, розміщення, визначення обсягу матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій. 
                2.2.14. Організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення, виробництво та удосконалення їх окремих зразків. 
                  2.2.15. Пропаганда у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 
                   2.2.16. Патріотична робота з молоддю, пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять альпінізмом, туризмом, парашутним, парапланерним, підводним та іншими видами спорту. 
                   2.2.17. Надання первинної підготовки для зарахування кандидатом у рятувальники. 
                   2.2.18. Взаємодія з Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України в Одеській області з метою створення і розвитку єдиної системи реагування на надзвичайні ситуації та природні катаклізми.


       2.3. Для виконання своїх завдань Служба – “077”:
               2.3.1. Вивчає і впроваджує світовий досвід рятувальних робіт. 
            2.3.2. Співпрацює із закордонними і міжнародними організаціями рятувальників, іншими громадськими організаціями і громадянами.
               2.3.3. Бере участь і сприяє впровадженню у виробництво рятувальних засобів.
               2.3.4. Проводить лекційно-освітницьку роботу.
               2.3.5. Безкоштовно надає допомогу потерпілим під час аварій, катастроф і стихійного лиха.
               2.3.6.3дійснює у встановленому порядку видавничу діяльність. 
              2.3.7. Забезпечує високу професійну підготовку співробітників, створює умови для розвитку і реалізації їх творчого, ділового і інтелектуального потенціалу в межах статутних завдань Служби – “077”. 
               2.3.8. Забезпечує матеріально-технічними засобами та оснащенням для проведення аварійно-рятувальних і пошуково-рятувальних робіт. 
               2.3.9. Здійснює захист прав і інтересів співробітників аварійно-рятувальних формувань, що входять до складу Служби – “077”.


        2.4. Для підтримки фізичної форми рятувальників Служба – “077” бере участь в спортивних змаганнях, зльотах, експедиціях та інших спортивних заходах, що проводяться, як в Україні, так і за її межами.


3. Права Служби – “077”


        3.1. Служба – “077” для виконання покладених на них завдань має право:
                3.1.1. Обстежувати з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій об'єкти і території, що нею обслуговуються. 
                3.1.2. Подавати власникам підприємств, установ та організацій, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення протиаварійного стану об'єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки. 
                3.1.3. Скасовувати власні погодження планів реагування на надзвичайні ситуації або їх окремі позиції у разі невідповідності фактичному стану безпеки об'єкта чи території.
                3.1.4. Використовувати на договірних засадах засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей та виконання термінових робіт або доставки в зони надзвичайних ситуацій особового складу, спеціального оснащення і вантажів. 
                 3.1.5. Вимагати від усіх осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки.
                  3.1.6. Брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що ними обслуговуються. 
                3.1.7. Подавати керівникам підприємств, установ, організацій, структурним підрозділам виконавчого комітету Одеської міської ради пропозиції про удосконалення захисту працюючого персоналу та населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 
                  3.1.8. Надавати додаткові платні послуги, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002р. № 644 “Про затвердження переліку додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами”. 
                  3.1.9. Безоплатно одержувати від підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, вичерпну та достовірну інформацію про об'єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні заходи, необхідну для виконання своїх обов'язків. 
                3.1.10. Безперешкодного доступу на об'єкти і території, незалежно від форм власності і підпорядкування, для виконання робіт і вжиття заходів з проведення аварійно-рятувальних робіт. 
                 3.1.11. Служба - “077” має право займатися іншими видами діяльності, не забороненими чинним законодавством.


4. Органи управління Служби – “077”


        4.1. До виключної компетенції Засновника відносяться:
                4.1.1. Затвердження статуту Служби – “077”, внесення до нього змін, доповнень.
                4.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Служби – “077”. 
              4.1.3. Надання згоди про вступ Служби – “077”, як засновника (учасника), до інших господарських товариств.
        4.2. Очолює і керує Службою – “077” керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Одеського міського голови.
        4.3. Компетенція керівника Служби – “077”.
                Керівник:
        - несе повну відповідальність за діяльність Служби – “077”;
        - затверджує поточні плани діяльності Служби – “077”, заходи, необхідні для вирішення завдань; 
        - без доручень діє від імені Служби – “077”, представляє її в усіх установах, підприємствах

та організаціях, як в Україні, так і за її межами;
        - укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває рахунки в органах Державного казначейства; 
        - приймає на роботу та звільнює з роботи робітників Служби – “077”, застосовує до них засоби заохочення або стягнення;
         - формує щорічний кошторис, штатний розклад, посадові оклади, розміри доплат та премій; 
        - приймає рішення про створення творчих програм, необхідних для виконання мети та завдань, формує кошторис на їх створення;
         - приймає рішення, пов'язані з поточною діяльністю Служби – “077”;
         - видає накази, обов'язкові для виконання всіма співробітниками Служби – “077”.

 


5. Трудові відносини

 

        5.1. Трудовий колектив Служби – “077” складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору (контракту).
        5.2. Трудові відносини Служби – “077” з членами трудового колективу будуються на основі чинного законодавства України.


6. Майно Служби – “077”


        6.1. Майно Служби – “077” складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Служби – “077”.
         6.2. Майно Служби – “077” є власністю територіальної громади міста Одеси та належить Службі – “077” на праві оперативного управління.
         6.3. Джерелами формування майна є:
                - основні - кошти бюджету міста; 
               - додаткові - кошти, що надходять як благодійні внески, та кошти від надання додаткових платних послуг, передбачених законодавством України.
         6.4. Основні фонди Служби – “077” не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
         6.5. Збитки, заподіяні Службі – “077” в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Службі - “077” за рішенням суду або Господарського суду.

 


7. Фінансово-господарська діяльність Служби – “077”

 
        7.1. Основу діяльності Служби – “077” складають бюджетні кошти, що забезпечують матеріально-технічний та соціальний розвиток Служби - ”077”.
        7.2. Керівник Служби – “077” несе персональну відповідальність за раціональне та ефективне використання коштів в інтересах розвитку професійної та господарської діяльності Служби – “077” та підвищення її технічного рівня.
         7.3. Служба – “077” самостійно розробляє та затверджує плани виробничої діяльності, економічного та соціального розвитку.
        7.4. Для забезпечення виконання своїх виробничо-господарських завдань Служба – “077” укладає з підприємствами, організаціями, закладами, установами різних форм власності та фізичними особами договори згідно з законодавством України.
        7.5. Ціни, тарифи на послуги та роботи, що надаються Службою - ”077” встановлюються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
        7.6. Виробнича діяльність забезпечує зв'язок робіт з фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами, соціальний розвиток забезпечує удосконалення умов праці і життя працівників Служби – “077”.
         7.7. Служба – “077” здійснює обов'язкові платежі відповідно до законодавства України.
         7.8. Службы – “077” відповідає за безпечні умови роботи, санітарно-гігієнічні норми, забезпечує вимоги з захисту працівників, дотримується норм пожежної безпеки.


8. Відповідальність Служби – “077”


        8.1. За порушення договірних зобов'язань, розрахункової та податкової дисципліни, вимог до якості послуг, що надаються, та інших прав здійснення господарської діяльності, Служба – “077” несе відповідальність, передбачену законодавством України. 
        8.2. Сплата штрафів за порушення умов договору, а також відшкодування понесених збитків не звільняє Службу - “077” від виконання взятих зобов'язань. 
      8.3. Посадові особи Служби – “077” за порушення державної звітності несуть встановлену законодавством дисциплінарну, матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність.


9. Облік, звітність та контроль
за діяльністю Служби - “077”


        9.1. Служба – “077” надає платні послуги за тарифами, встановленими (передбаченими) чинним законодавством.
         9.2. Служба – “077” здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. 
        9.3. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.


10. Припинення діяльності Служби – “077”


         10.1. Припинення діяльності Служби – “077” здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
         10.2. Реорганізація Служби - “077” здійснюється за рішенням Засновника.
         10.3. Ліквідація Служби – “077” здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.
         10.4. Ліквідація Служби - “077” здійснюється призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Служби - “077” за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Служби – “077”. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Служби – “077” третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду. 
          10.5. Наявні у Служби – “077” кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Служби – “077”, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Служби – “077”.
           10.6. Ліквідація Служби – “077” вважається завершеною, а Служба - ”077” припиняє свою діяльність з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру.
          10.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Служби – “077”.

 

 

Секретар ради                     О.А.ПрокопенкоСтраница создана: 20.07.2006 15:20
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее