08:30:36   |   25 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4694-V от 07.10.2009

№4694-V от 07.10.2009

О новой редакции Положения «О сборе за право на использование местной символики» (дополнение №10 к решению Одесского горсовета от 15.10.2001г. №2725-ІІІ «Об установлении местных налогов, сборов и размеров их ставок в размерах, определенных законом»). Утратило силу

Втратило чинність згідно з рішенням Одеської міської ради №280-VI від 31.01.2011р.

Рішення

Одеської міської ради

№4694-V від 07.10.2009

 

Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки» (додаток №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-ІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»)

Відповідно пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 15 Закону України «Про систему оподаткування», статей 1, 12, 18 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», з метою оптимізації використання місцевої символіки у комерційних цілях та вдосконалення рішення Одеської міської ради від 15.10.2001р. № 2725-ІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок в межах, визначених законом» (зі змінами та доповненнями), керуючись та враховуючи пропозиції робочої групи, створеної згідно з розпорядженням міського голови від 21.11.2008р. №1402-01р, Одеська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки» (додаток №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-ІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах визначених законом») (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
- додаток №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-ІІІ "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом";
- рішення Одеської міської ради від 14.09.1999 року №187-ІІІ «Про затвердження положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Одеси»;
- рішення Одеської міської ради від 09.12.1999 року №444-ІІІ «Про внесення змін в Положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради №187-ІІІ від 14.09.1999р. «Про затвердження положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Одеси»;
- рішення Одеської міської ради від 15.10.2002 року №470-ІІІ «Про внесення змін в додаток №2 до рішення Одеської міської ради №187-ІІІ від 14.09.1999р. «Про затвердження положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Одеси»;
- пункт 2 рішення Одеської міської ради від 17.04.2001 року №2172-ІІІ «Про нову редакцію додатку №11 до рішення міської ради №29-ІІІ від 18.09.1998р. «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом», та внесення змін до рішення №117-ІІІ від 10.03.1999р.»
3. Уповноважити бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради видавати дозволи на право використання місцевої символіки з комерційною метою у порядку, що визначається виконавчим комітетом Одеської міської ради.
4. Здійснення заходів з відстеження результативності Положення про збір за право на використання місцевої символіки з комерційною метою покласти на департамент фінансів Одеської міської ради та бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради.
5. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету і фінансів.

 

 


Міський голова                                        Е. Гурвіц

 

 

 
Додаток
До рішення

Одеської міської ради
№4694-V від 07.10.2009 

  

 
ПОЛОЖЕННЯ
про збір за право на використання місцевої символіки
 

  
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення у відповідності до вимог Закону України «Про систему оподаткування», Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" визначає механізм справляння та сплати збору за право на використання символіки міста Одеси з комерційною метою (далі – збір).
1.2. До місцевої символіки, за використання якої з комерційною метою сплачується збір у порядку, визначеному цим Положенням (далі – місцева символіка), належать:
- герб міста Одеси;
- корогва Одеської міської ради;
- штандарт Одеського міського голови;
- прапор міста Одеси;
- середній герб міста Одеси;
- малий герб міста Одеси;
- імена і зображення історичних діячів, що внесли вклад у заснування і розвиток міста Одеси; назви і зображення пам'ятників, архітектурних споруд, ансамблів і комплексів міста, а також історичні назви його окремих територій, які наведені у Переліку місцевої символіки, що додається до цього Положення (додаток) і є його складовою частиною.
1.3. Під використанням місцевої символіки, що тягне за собою сплату збору, у цьому Положенні розуміється будь-яке застосування суб'єктами господарювання місцевої символіки у власній господарській діяльності з комерційною метою, зокрема, повне або часткове відтворення чи імітація зображень місцевої символіки, а також застосування власних назв та/або імен, що вказані у Переліку місцевої символіки, незалежно від мови та морфологічної будови.
1.4. Порядок видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою визначається виконавчим комітетом Одеської міської ради.
1.5. Дозволи на право використання місцевої символіки з комерційною метою видаються бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради безкоштовно.
1.6. Не допускається використання місцевої символіки у виробах, товарах і продукції, які не відповідають вимогам нормативних документів, а так само в публічних заходах (спектаклях, концертах, фестивалях, аукціонах, гуляннях, показах тощо), що можуть негативно вплинути ла імідж міста Одеси.
1.7. Суб'єкти господарювання, які не отримали дозволи у встановленому порядку, але використовують місцеву символіку з комерційною метою, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.
1.8. Відсутність дозволу за право на використання місцевої символіки з комерційною метою не звільняє від обов'язку щодо сплати відповідного збору у випадку використання місцевої символіки з комерційною метою.

 
II. ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ
2. Об'єктом оподаткування збором є вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки зменшений на суму непрямих податків.
При використанні місцевої символіки з комерційною метою у власних назвах об'єктом оподаткування є доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшений на суму непрямих податків.

 
III. ПЛАТНИКИ ЗБОРУ
3.1. Платниками збору за право на використання місцевої символіки є суб'єкти господарювання, які використовують цю символіку з комерційною метою:
- господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як фізичні особи -підприємці;
- філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій, які здійснюють діяльність на території міста Одеси.
Іноземні юридичні та фізичні особи сплачують збір за право на використання місцевої символіки на рівних умовах з юридичними та фізичними особами України, як що інше не передбачене міжнародними договорами та законодавством України.

 
IV. СТАВКА ЗБОРУ
4.1. Розмір збору за право на використання місцевої символіки з комерційною метою складає:
- з юридичних осіб - 0,1 відсотка об'єкта оподаткування визначеного у п.2 цього Положення;
- з фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю – п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рік.

 
V. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ
5.1. Сума збору за право на використання місцевої символіки щомісяця перераховується на рахунки Головного Управління державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси, за місцем реєстрації платника, за кодом бюджетної класифікації 16011100 «Збір за право на використання місцевої символіки» до 10 числа місяця, наступного за звітним. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку.
5.2. Розрахунки збору за базовий податковий (звітний) період, що дорівнюється календарному кварталу, подається платниками до податкових інспекцій за місцем податкового обліку протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, за формою згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2003 N 622 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за право на використання місцевої символіки" .
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як фізичні особи -підприємці подають розрахунок та сплачують збір один раз на рік, до 1 лютого звітного року.
5.3. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним, надає до державних податкових інспекцій міста Одеси перелік суб'єктів господарювання, яким були видані дозволи на право використання місцевої символіки з комерційною метою.

 
VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Платники несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунку збору до державних податкових інспекцій районів міста, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету міста відповідно до Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181 -III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" і Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні", інших законодавчих та нормативно-правових актів.
6.2. Надлишкові суми збору, сплачені платниками, зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.
6.3. Стягнення не внесених в установлений термін сум збору здійснюється згідно з чинним законодавством.

 
VII. КОНТРОЛЬ
7.1. Контроль за своєчасністю подання розрахунку збору за право на використання місцевої символіки до органу податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснюють державні податкові інспекції міста.

 
VIII. ДЖЕРЕЛО СПЛАТИ ЗБОРУ
8.1. Збір за право на використання місцевої символіки, внесений за рахунок коштів юридичних осіб, відноситься до собівартості продукції (робіт, послуг). Фізичні особи - підприємці сплачують збір за рахунок власних коштів. 

 

  
Секретар ради                                        О.А. Прокопенко 

 

 

Додаток
до Положення

про збір за право на використання місцевої символіки 

 

ПЕРЕЛІК
місцевої символіки міста Одеси,

за використання якої повинен сплачуватися збір

п/п
Назви, імена
Адреса
1
2
3
1.
Одеса (історичне населене місце України, включена до Ліги історичних міст)
 
2.
Малий фонтан
 
3.
Великий фонтан
 
4.
Дюк де Рішельє
 
5.
Дюк
 
6.
Рішельє
 
7.
Де-Рибас
 
8.
Воронцов
 
9.
Сабанєєвміст
 
10.
Привоз
 
11.
Ланжерон
 
12.
Воронцовський палац
 
13.
Французький бульвар
 
14.
Молдованка
 
15.
Куяльник
 
16.
Пересип
 
17.
Слобідка
 
18.
Приморський бульвар
 
19.
Дерибасівська
 
20.
Рішельєвська
 
21.
Старопортофранківська
 
22.
Порто-франко
 
23.
Преображенська
 
24.
Катерининська
 
25.
М'ясоєдовська
 
26.
Лузанівка
 
27.
Отрада
 
28.
Строгановський міст
 
29.
Дюківський сад
 
 
Зображення пам'ятників:
1.
Пушкіну О.С. (пам'ятка монументального мистецтва, архітектури та містобудування національного значення)
Приморський бульвар
2.
Пушкіну О.С. (об'єкт монументального мистецтва)
вул. Пушкінська, 13
3.
Рішельє А.-Є. (пам'ятка монументального мистецтва, архітектури та містобудування національного значення)
Приморський бульвар
4.
Де-Рибасу
(об'єкт монументального мистецтва)
вул. Дерибасівська
5.
Скульптурна група «Лаокоон»
(пам'ятка монументального мистецтва, архітектури та містобудування місцевого значення)
пл. Думська, 3
6.
Скульптурна група «Засновникам Одеси» (об'єкт монументального мистецтва, чотири скульптури: Потьомкін, Зубов, де-Рибас, Деволан – експонати Музейного фонду України)
пл. Катерининська
7.
Скульптурна група «Петя та Гаврик» (об'єкт монументального мистецтва)
пл. В .Холодної
8.
Скульптури «Лев і левиця»
(пам'ятка монументального мистецтва, архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Дерибасівська Міський сад
9.
Воронцову М.С. (пам'ятка монументального мистецтва місцевого значення)
пл. Соборна
10.
«Ангел милосердя»
(об'єкт монументального мистецтва)
вул. Пушкінська, 51
11.
Фонтан
(мала архітектурна форма)
біля Воронцовського палацу
12.
«Золоте дитя»
(об'єкт монументального мистецтва)
Морський вокзал
13.
«Дружина моряка»
(об'єкт монументального мистецтва)
Морський вокзал
14.
Невідомому матросу (пам'ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення) монументального мистецтва, архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Маразліївська Лідерсовський бульв.,
парк ім. Т.Г.Шевченка
15.
«12 стул»
(об'єкт монументального мистецтва)
вул. Дерибасівська Міський сад
16.
Утьосову Л.
(об'єкт монументального мистецтва)
вул. Дерибасівська Міський сад
17.
«Дерево кохання»
(об'єкт монументального мистецтва)
вул. Дерибасівська Міський сад
18.
Скульптурна композиція
«Дівчина і дельфін»
(об'єкт монументального мистецтва)
вул. Пантелеймонівська (біля театру    
Музичної комедії)
19.
Скульптурна група "Діти і жабеня"
(пам'ятка монументального мистецтва місцевого значення)
вул. Ланжеронівська,6
20.
Скульптурна група
«Ерот і Психея» (пам'ятка монументального мистецтва, архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Ланжеронівська -Катерининська - пров. Чайковського Сквер «Пале-рояль»
21.
Фонтан (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Ланжеронівська -Катерининська - пров. Чайковського Сквер «Пале-рояль»
22.
Гарматна з фрегату «Тигр» (пам'ятка монументального мистецтва, архітектури та містобудування місцевого значення)
площа Думська, 1
23.
Олександру II - російському імператору (пам'ятка історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування місцевого значення)
вул.Маразліївська Лідерсовський бульв. парк ім. Т.Г.Шевченка
24.
Скульптурна група «Атланти з шаром» (частина будівлі - пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Гоголя, 7
 
Зображення архітектурних споруд, ансамблів та комплексів
1.
Будинок Старої біржі (пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
пл. Думська, 1
2.
Приморський бульвар
(Поселення та некрополь античного часу: південно-західна, частина - пам'ятка археології місцевого значення)
Приморський бульвар
3.
Соборна площа
 
4.
Катерининська площа
 
5.
Будинок готелю " Пасаж " та Пасаж (пам'ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Преображенська,34 ріг вул. Дерибасівської,33
6.
Будинок театру опери та балету (пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
вул.Ланжеронівська ріг Рішельєвської, пров. Чайковського, 1
7.
Будівля Англійського клубу (Морський музей) (пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
вул. Ланжеронівська, 6
8.
Будинок Нової біржі (Філармонія)
(пам'ятка архітектури та містобудування національного значення)
вул. Пушкінська, 17 ріг вул. Буніна, 15
9.
Приморські (Гігантські, Бульварні, Потьомкінські) сходи (пам'ятка архітектури та містобудування національного значення)
Приморський бульвар
10.
Палац Абази (Музей західного та східного мистецтва)( пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
вул. Пушкінська, 9 ріг вул. Грецької, 16
11.
Палац Потоцького (Художній музей) (пам'ятка архітектури та містобудування національного значення)
вул. Софіївська,5
12.
Палац Толстого (пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
Сабанеев міст, 4 ріг узв. Воєнного
13.
Будинок житловий Маразлі (пам'ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Пушкінська, 4 ріг вул. Дерибасівської, 8
14.
Ансамбль палацу Бжозовського («Шахського») (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Гоголя, 2
15.
Ансамбль Воронцовського палацу (пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
пров. Воронцовський, 2
16.
Бельведер (входить до ансамблю Воронцовського палацу) (пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
пров. Воронцовський,2
17.
Будівля Спасо-Преображенського собору (пам'ятка історії місцевого значення)
пл. Соборна, 3
18.
Аркада карантинна з баштою (пам'ятка архітектури та містобудування національного значення)
вул. Маразліївська Лідерсовський бульв. парк ім. Т.Г. Шевченка
19.
Будинок Руссова (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Садова, 21
20.
Будинок прибутковий Григорьєвої (кафе Фанконі) (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Ланжеронівська, 15 ріг вул. Катерининської
21.
Міський сад (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Дерибасівська
22.
Альтанка міського саду (розташована на території Міського саду)
(мала архітектурна форма)
вул. Дерибасівська
23.
Будівля залізничного вокзалу
(пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)
пл. Привокзальна
24.
Морський вокзал
 
25.
Зображення Катерини II (мозаїка) (розташована на будівлі - пам'ятці архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Катерининська, 1
26.
Будинок прибутковий Заблудовського з флігелем (пам'ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення)
вул. Гоголя, 14
27.
Будинок Кірхи (Лютеранська церква св. Павла) (пам'ятка архітектури та містобудування національного значення)
вул. Новосельського,68
28.
Комплекс будівель на Катерининській площі (будівлі - пам'ятки історії, архітектури та містобудування місцевого значення)
пл.Катерининська
29.
Комплекс будівель
(будівлі - пам'ятки історії, архітектури та містобудування національного значення) та підпорних стін (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення) Приморського бульвару
Приморський бульвар
30.
Будівля Археологічного музею (пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
вул. Ланжеронівська, 4
31.
Палац Гагаріна (палац та господарчий корпус) Літературний музей (пам'ятка історії місцевого значення, архітектури та містобудування національного значення)
вул. Ланжеронівська, 2

 

 

 

 Страница создана: 19.10.2009 10:27
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее