/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №41-V від 27.06.06р.

№41-V від 27.06.06р.

О внесении дополнений в решение Одесского горсовета от 20.04.04г. №2376-IV "Про нову редакцію Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку"

Рішення
Одеської міської ради
№ 41-V від 27.06.06р.

Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 року № 2376-1V "Про нову редакцію Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку"

        Відповідно до підпункту 44 п.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про дорожній рух", з метою створення більш сприятливих умов для проживання, роботи й відпочинку в місті, посилення відповідальності фізичних осіб за порушення правил стоянки (парковки) автотранспортних засобів у місті Одесі, Одеська міська рада


        ВИРІШИЛА:


       1. Доповнити рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 року № 2376-IV "Про нову редакцію Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку" додатком № 3 (додається).
       2. Заходи з відстеження результативності цього рішення покласти на управління транспортного комплексу міста.
       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, зв’язку та морегосподарського комплексу.

Міський голова    Е.Гурвіц

                                                                                                                                    Додаток до рішення
                                                                                                                                    Одеської міської ради 
                                                                                                                                    від 27.06.2006р. 
                                                                                                                                    № 41-V


ПОРЯДОК
примусового переміщення транспортних засобів
в місті Одесі


1. Загальні положення


        1.1. Порядок розроблено з метою зміцнення безпеки дорожнього руху, дотримання Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти й порядку та правил стоянки (парковки) транспортних засобів у місті Одесі.
        1.2. Примусове переміщення транспортних засобів здійснюється у випадку порушення Правил дорожнього руху при зупинці і стоянці транспортного засобу у заборонених для цього місцях відповідно до цього Порядку та законодавства України.


2. Порядок застосування примусового переміщення транспортних засобів


        2.1. Рішення про примусове переміщення транспортного засобу приймається працівником ДПС особисто, при наявності порушень, зазначених в п. 1.2. цього Порядку.
        2.2. Примусове переміщення транспортних засобів на свій спеціально обладнаний майданчик для зберігання транспортних засобів, здійснює уповноважена організація за допомогою технічних пристроїв та автомобілів-евакуаторів у такий спосіб:
         - за наявності факту порушення і у разі відсутності та (або) неможливості встановлення власника або уповноваженої ним особи (далі — власника) транспортного засобу й місця його перебування працівник ДПС викликає працівників уповноваженої організації з автомобілем-евакуатором, і в їхній присутності складає протокол огляду та переміщення транспортного засобу у 3-х примірниках, який містить:
          - дату, час, адресу порушення і підстави для примусового переміщення транспортного засобу;
         - посаду, місце роботи, прізвище, ім'я по батькові та підпис особи, яка приймає рішення про примусове переміщення транспортного засобу; 
         - тип, марку, державний реєстраційний номер, перелік візуальних недоліків та пошкоджень на транспортному засобі, що підлягає переміщенню;
         - найменування, адресу та номер телефону уповноваженої організації, яка здійснила примусове переміщення транспортного засобу;
          - адресу місця зберігання транспортного засобу; 
         - посаду, прізвище, ім'я особи, яка виконує роботи при примусовому переміщенні транспортного засобу та її підпис;
          - посаду, прізвище, ім'я особи, яка приймає транспортний засіб на зберігання, її згоду (з особистим підписом);
        - перелік візуальних недоліків та пошкоджень на транспортному засобі, з обов'язковою фотофіксацією транспортного засобу з усіх сторін, пошкоджень транспортного засобу (при їх наявності).
        2.3. Після складання протоколу працівником ДПС транспортний засіб переміщають автомобілем-евакуатором уповноваженої організації до свого спеціально обладнаного майданчику, з негайним повідомленням про це чергової частини ДПС УМВС України для обліку, та надання інформації власнику транспортного засобу у разі його звернення.
         2.4. Транспортний засіб відповідно до протоколу огляду та переміщення приймається на спеціально обладнаний майданчик черговим працівником з відповідним оформленням прийняття на зберігання та записом в журналі реєстрації транспортних засобів.
        2.5. Утримання транспортного засобу на спеціально обладнаному майданчику уповноваженої організації здійснюється згідно з "Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 року № 115, та відповідних наказів МВС України.
         2.6. Власник транспортного засобу після отримання інформації з ДПС, або уповноваженої організації про причину примусового переміщення транспортного засобу та місця його знаходження, звертається до чергового працівника спеціально обладнаного майданчику, де зберігається транспортний засіб.
        2.7. На підставі протоколу огляду та переміщення транспортного засобу, працівником ДПС на спеціально обладнаному майданчику складається адміністративний протокол із зазначенням порушення. До адміністративного протоколу працівником ДПС додається 1 примірник протоколу огляду та переміщення транспортного засобу.
        2.8. Транспортний засіб видається (повертається) власнику або особі, яка має право на користування цим транспортним засобом, після складання адміністративного протоколу у випадку вчиненого ним порушення, за умов оплати робіт з примусового переміщення, зберігання транспортного засобу згідно з тарифами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради та адміністративного штрафу за заявою власника негайно.
        2.9. В разі появи власника в момент виконання робіт з примусового переміщення транспортного засобу і відміни працівником ДПС попереднього рішення про його переміщення, останній складає адміністративний протокол про допущене правопорушення, власник сплачує уповноваженій організації кошти за виконані роботи на час відміни рішення про переміщення (виїзд евакуатора, завантаження, розвантаження транспортного засобу та інші).
        2.10. Вартість робіт з примусового переміщення, зберігання транспортних засобів, власники яких порушили правила стоянки (парковки) в місті Одесі, сплачується власниками або особами, які мають право на користування цими транспортними засобами, шляхом перерахування коштів на відповідний банківський рахунок та рахунки уповноважених організацій, що виконують роботи з примусового переміщення, зберігання транспортних засобів. У разі відмови від сплати зазначених послуг та робіт їхній розмір стягується в судовому порядку відповідно до законодавства України, з подальшим платним утриманням транспортного засобу.
      2.11. Матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством за збереження та неушкодженість транспортних засобів при їхньому завантаженні, транспортуванні на спеціально обладнаний майданчик, та утриманні на ньому несуть уповноважені організації, які безпосередньо здійснюють зазначені роботи.


3. Порядок оскарження дій посадових осіб та працівників уповноважених організацій


        3.1. Дії працівників уповноважених організацій, передбачені чинним законодавством, актами органів місцевого самоврядування, зокрема, цим Порядком, можуть бути оскаржені юридичними та фізичними особами щодо ущемлення їхніх прав, законних інтересів та відновлення їх в разі порушень.
      3.2. Скарги на прийняті відповідними посадовими особами рішення, або на дії працівників уповноважених організацій можуть розглядатися посадовими особами вищого рангу відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.


Секретар ради             О.А.ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
06.07.2006 15:49

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/2317/