/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №73-V від 27.06.06р.

№73-V від 27.06.06р.

О рассмотрении протеста и.о. прокурора г. Одессы на решение Одесского горсовета от 06.03.06г. №5313-IV "Про межі міста"

Рішення
Одеської міської ради
№73-V від 27.06.06р.

Про розгляд протесту в.о. прокурора міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 06.03.2006 року № 5313-IV „Про межі міста Одеси"

        До Одеської міської ради надійшов протест в.о. прокурора міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 06.03.2006 року № 5313-IV „Про межі міста Одеси".
        Прокурор стверджує, що зазначеним рішенням міської ради затверджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення в натурі межі міста Одеси (коригування за суміжністю з Чорним морем), затверджено загальну площу міста у встановлених межах 16117га, в тому числі на ділянці № 1 (місто) - 16065га, на ділянці № 2 (кладовище „Північне")- 52га, та вважає, що рішення міської ради, в тій частині, що стосується включення території Одеського порту в межі міста Одеси, суперечить вимогам чинного законодавства та підлягає приведенню у відповідність з вимогами законодавства з таких підстав.
       Згідно з надаваними ДП „Одеський морський торговельний порт" до податкової інспекції бухгалтерських балансів і звітів ділянка, зазначена у рішенні під № 1 є територією штучно створених за власний рахунок вказаного підприємства портових гідротехнічних споруд, що утримуються на балансі порту у якості основних засобів з часу їх утворення. Вказана ділянка є дном Одеської затоки і відноситься до земель водного фонду.
         Таким чином, на думку прокурора, опротестоване рішення Одеської міської ради спрямоване на зміну статусу території Одеського порту (основних фондів загальнодержавної форми власності) шляхом визнання штучно створених гідротехнічних споруд землями міста.
        Згідно з Законом України „Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"" Одеський порт є майном, що заборонене до приватизації, і, як наслідок, заборонено змінювати статус цього майна.
        Згідно зі ст. 5 Водного кодексу України гідроспоруди порту, як такі, що розташовані на морському дні, відносяться до об'єктів загальнодержавного значення. Відповідно до п. 2 ст. 14 Водного кодексу України розпорядження водними об'єктами загальнодержавного значення відноситься до виключного відання Кабінету Міністрів України.
       Абзацами 4, 9 статті 6 Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності" із змінами та доповненнями, визначено, що не можуть бути віднесені до земель комунальної власності:
        - землі під водними об'єктами загальнодержавного значення відповідно до законодавства України ,
       - земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї).
       Крім того, виконана державним підприємством „Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" технічна документація із землеустрою щодо встановлення в натур меж м. Одеси не враховує зауважень до проектних матеріалів, викладених у висновку державної землевпорядної експертизи від 10 грудня 2004 року № 543, відносно безпідставності вирішення проблеми приведення у відповідність фактичної площі земель м. Одеси, зазначеної у технічній документації до площі, визначеній у Постанові Верховної Ради від 07.02.2002 року № 3064-ІІІ шляхом віднесення до меж м. Одеси частини акваторії Одеської затоки Чорного моря. Фактично у затвердженій вказаним рішенням технічній документації межа, що проходила, так і проходить по акваторії затоки Чорного моря. Вказане свідчить про відсутність позитивного висновку державної землевпорядної експертизи по проекту землеустрою щодо встановлення в натурі меж міста Одеси, що є порушенням ст. 186 Земельного кодексу України.
        Таким чином, прокурор вважає, що рішення Одеської міської ради від 06.03.2006 року № 5313-IV суперечить низці законів України і на цій підставі підлягає приведенню у відповідність до вимог чинного законодавства.
        Спираючись на наведені вище доводи, прокурор просить привести опротестоване рішення Одеської міської ради у відповідність з вимогами законодавства в тій частині, що стосується включення території Одеського порту в межі міста Одеси.
         Здійснивши ретельний аналіз питань, порушених у протесті прокурора, встановлено.
        Відповідно до положень чинного Земельного кодексу України в адміністративно-територіальних межах міст можуть знаходитись землі, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії, перелік яких визначений у статті 19 цього Кодексу. Категорії земель України мають особливий правовий режим (стаття 18 ЗК України).
        В межах міста можуть знаходитись землі водного фонду із притаманним такій категорії земель особливим правовим режимом, зумовленим саме їх основним цільовим призначенням, а не належністю таких земель до меж того, чи іншого населеного пункту.

         При цьому, статтею 19 чинного Земельного кодексу України не визначено такої категорії земель, як землі міста, на що вказує у своєму протесті прокурор. Землі населених пунктів (землі міст) були виділені у окрему категорію із певним правовим режимом Земельним кодексом України від 18.12.1990 року, який втратив чинність згідно з положеннями чинного на теперішній час Земельного кодексу України від 25.10.2001 року.
         Відзначаємо також, що включення земельних ділянок у межі міста не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде здійснено їх вилучення або викуп (ст. 173 ЗК України).
        Згідно з пунктом 12 Перехідних положень Земельного Кодексу України до розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах міст, крім земель, переданих у приватну власність, та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), здійснюють міські ради. 
         Таким чином, включення частини земель водного фонду, на яких знаходяться гідротехнічні споруди порту - державного підприємства у межі міста Одеси, не надає Одеський міській раді права на розпорядження такими землями.
       З наведеного вище випливає, що твердження прокурора про те, що опротестоване рішення спрямоване на зміну статусу території Одеського порту (основних фондів загальнодержавної форми власності) не може бути визнане вмотивованим та таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства.
        Відповідно до пункту 29 статті 85 Конституції України та статті 174 Земельного кодексу України рішення про встановлення та зміну меж міста за поданням відповідної обласної ради приймається Верховною Радою України.
        На теперішній час межі міста Одеси затверджені постановою Верховної Ради України від 07.02.2002 року № 3064-ІІІ.
        Опротестованим рішенням Одеська міська рада лише ініціювала розгляд питання зміни затверджених меж міста Одеси в сторону зменшення площі (пункти 3, 4 рішення).
        Технічною документацією із землеустрою щодо встановлення в натурі меж м. Одеси (коригування межі по суміжністю з Чорним морем), затвердженою опротестованим рішенням, до меж міста Одеси не віднесено ані акваторію Одеського морського торговельного порту, ані води Одеської затоки.
        Так, акваторією визнається водний об'єкт, або його ділянка, обмежена природними, штучними або умовними кордонами. Море є водним об'єктом - природним елементом довкілля, в якому зосереджуються води. Морські води входять до складу природних ланок кругообігу води. Акваторія порту це відведені порту водні простори. (Кодекс торговельного мореплавства України, Водний кодекс України, Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення).
       Відповідно до статті 186 Земельного кодексу України, а також Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації" Технічна документація із землеустрою щодо встановлення в натурі меж м. Одеси (коригування межі по суміжністю з Чорним морем) не підлягає обов'язковій державній експертизі.
       Висновок державної землевпорядної експертизи від 10.12.2004 року № 4543 по Технічній документації із землеустрою щодо встановлення в натурі межі міста Одеси, на який посилається прокурор, не є підставою для зміни площі міста. Остаточне рішення щодо зміни меж міста Одеси має бути прийняте Верховною Радою України на підставі відповідних матеріалів та документів.
        Враховуючи викладене, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


        1. Протест в.о. прокурора міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 06.03.2006 року

№ 5313-IV „Про межі міста Одеси" відхилити.
        2. Про прийняте рішення повідомити прокуратуру міста Одеси.
        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова              Е.ГурвіцСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
06.07.2006 13:14

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/2314/