/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №75-V від 27.06.06р.

№75-V від 27.06.06р.

О рассмотрении протеста и.о. прокурора г. Одессы на решение Одесского горсовета от 17.04.01г. №2151-ІІІ "Про затвердження "Містобудівного обгрунтування розробки правил користування та забудови території курорту "Аркадія" та першого рекреаційного комплексу"

Рішення
Одеської міської ради
№75-V від 27.06.06р.

Про розгляд протесту в.о. прокурора міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 17.04.2001 року 2151 -III „Про затвердження „Містобудівного обґрунтування розробки правил користування та забудови території курорту „Аркадія" та першого рекреаційного комплексу" 

       До Одеської міської ради надійшов протест в.о. прокурора міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 17.04.2001 року 2151 -III „Про затвердження „Містобудівного обґрунтування розробки правил користування та забудови території курорту „Аркадія" та першого рекреаційного комплексу". 
       Прокурор зазначає, що рішення Одеської міської ради є незаконним та підлягає скасуванню з таких підстав. 
       Відповідно до ст. 10 Закону України „Про планування і забудову територій" розроблення, погодження та експертиза містобудівної документації провадяться згідно з встановленими державними стандартами, нормами та правилами в порядку, визначеному законодавством. 
       Статтями 8, 17, 18 зазначеного Закону передбачено, що під час планування територій на регіональному рівні повинні бути враховані державні, громадські та приватні інтереси. 
       Зокрема, статтею 18 цього Закону встановлено, що при здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні врахування громадських інтересів полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту.
      Врахування приватних інтересів полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захисту майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.
    Для урахування громадських і приватних інтересів виконавчі органи місцевих рад в межах повноважень, визначених законом:
    - протягом двох тижнів після прийняття рішення про розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомляють через засоби масової інформації про початок їх розроблення, а також про форми, місце і строк їх розгляду, форми, місце і строк подання фізичним та юридичним особам пропозицій щодо цієї документації;
     - протягом місяця після завершення розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомляють через засоби масової інформації про місце їх розгляду, форми, місце і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення. 
      Проте, як вбачається з матеріалів прокурорської перевірки, вищезазначені вимоги законодавства при розробленні та затвердженні Містобудівного обґрунтування розробки правил користування та забудови території курорту „Аркадія" та першого рекреаційного комплексу виконані не були.
     Крім того, прокурор зазначає, що відповідно до вимог статті 10 Закону України „Про планування і забудову територій", містобудівна документація затверджується відповідною місцевою радою з визначенням строку її дії.
    Проте, в рішенні Одеської міської ради від 17.04.2001 року № 2151-ІІІ строк дії містобудівної документації не визначено.
     Таким чином, прокурор вважає, що опротестоване рішення прийняте без врахування гарантованих державою та законом громадських та приватних інтересів, і просить його скасувати.
     Здійснивши ретельне вивчення питань, порушених у протесті прокурора, Одеською міською радою встановлене наступне.
     Підставою для розроблення Містобудівного обгрунтування, затвердженого опротестованим рішенням, стало рішення Одеської міської ради від 27.02.1997 року № 122-ІІ, підпунктом 5.2. пункту 5 якого виконкому було доручено виступити замовником та забезпечити розробку правил та стандартів забудови прибережних територій.
    Закон України „Про планування і забудову територій" від 20.04.2000 року, на положення якого посилається прокурор, набрав чинності 02.06.2000 року, з дня його опублікування в Офіційному віснику України.
    Заходи з розроблення Містобудівного обґрунтування розробки правил користування та забудови території курорту „Аркадія" та першого рекреаційного комплексу (виготовлення завдання на виконання містобудівного обґрунтування, підготування відповідних договорів тощо) розпочаті до набрання чинності Законом України „Про планування і забудову територій". Нормативно-правовими актами, чинними на той час, не зазначалось на необхідність здійснення обов'язкової процедури врахування громадських та приватних інтересів.
    Зазначаємо також, що Містобудівне обґрунтування розробки правил користування та забудови території курорту „Аркадія" та першого рекреаційного комплексу не може бути визнане містобудівною документацією в розумінні статей 17, 18 Закону України „Про планування та забудову територій". Так, цей Закон вперше визначив певні види містобудівної документації: генеральні плани населених пунктів, схеми планування територій та інші.
     Статтею 10 Закону України „Про планування і забудову території" визначено, що розроблення, погодження та експертиза містобудівної документації провадяться згідно з встановленими державними стандартами, нормами та правилами в порядку, визначеному законодавством.
      При цьому, стаття 26 цього ж Закону визначає, що вимоги до складу, змісту і порядку розроблення, погодження, фінансування та затвердження містобудівного обґрунтування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування.
     На час затвердження Одеською міською радою Містобудівного обґрунтування розробки правил користування та забудови території курорту „Аркадія" та першого рекреаційного комплексу, порядок розроблення, погодження, фінансування та затвердження містобудівного обґрунтування визначений не був.
     Чинні на теперішній час державні будівельні норми ДБН Б. 1.1-4-2002 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування", затверджені наказом спеціально уповноваженого центрального органу з питань архітектури та містобудування у 2002 році, розроблені на реалізацію статті 26 згаданого Закону, та не передбачають обов'язкової процедури врахування громадських та приватних інтересів при розробленні, погодженні та затвердженні містобудівних обґрунтувань.
      Таким чином, відповідно до вимог законодавства містобудівне обґрунтування є особливим видом документації, відносно якого визначений специфічний порядок розроблення, погодження та затвердження.
      Враховуючи викладене, посилання прокурора на вимоги статей 8, 10, 17, 18 Закону України „Про планування і забудову територій" вбачається невмотивованим.
     Так, стаття 8 цього Закону регулює відносини з планування територій на регіональному, а не на місцевому рівні. Частини 2-4 статті 10 Закону, спрямовані на регламентацію відносин, пов'язаних із розробленням та затвердженням генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, якою не можна вважати містобудівне обґрунтування, а у статті 18 цього Закону визначається порядок врахування громадських і приватних інтересів при розробленні та затвердженні містобудівної документації та місцевих правил забудови.
      Крім того, на час прийняття Одеською міською радою опротестованого рішення не була визначена процедура здійснення громадського обговорення документації у сфері містобудування. 
     Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок громадського обговорення містобудівної документації" на сьогоднішній день проходить процедуру аналізу регуляторного впливу та оприлюднення.
      Враховуючи викладене, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Одеська міська рада


      ВИРІШИЛА:


      1. Протест в.о. прокурора міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 17.04.2001 року 2151 -III „Про затвердження „Містобудівного обґрунтування розробки правил користування та забудови території курорту „Аркадія" та першого рекреаційного комплексу" відхилити.
      2. Про прийняте рішення повідомити прокуратуру міста Одеси.
      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Гурвіца Е.Й.

Міський голова                     Е.ГурвіцСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
06.07.2006 09:22

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/2312/