05:09:31   |   23 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4092-V від 09.04.2009р.

№4092-V від 09.04.2009р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» (Зі змінами)

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №4409-V від 07.07.2009р.

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міської ради №4684-V від 07.10.2009р.  

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5933-V від 13.07.2010р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№4092-V від 09.04.2009р.
 
Про внесення змін до рішення
Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V
«Про затвердження структури виконавчих органів,
загальної чисельності апарату Одеської міської ради,
її виконавчих органів та витрат на їх утримання»
 

З метою удосконалення роботи з реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради у сфері транспорту та зв'язку, відповідно до ст.ст. 11, 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Перетворити управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради на департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради.
 
2. Затвердити Положення про департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради (додасться).
 
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи, передбачені чинним законодавством України щодо припинення управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради.
 
4. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»:
4.1. У додатку 1 та у переліку Положень про виконавчі органи Одеської міської ради слова «управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради» замінити словами «департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради».
4.2. Вважати такими, що втратили чинність:
- додаток №35 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»;
- рішення Одеської міської ради від 04.07.2007р. №1376-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» та затвердження Положення про управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради у новій редакції»;
- рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. №2146-V Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 04.07.2007р. №1376-V "Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V "Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання" та затвердження Положення про управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради у новій редакції".
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, дорожнього господарства, зв'язку та морегосподарського комплексу.

Міський голова                          Е. Гурвіц
Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 09.04.2009р. №4092-V
 
ПОЛОЖЕННЯ
про департамент транспортного комплексу та зв'язку
Одеської міської ради

І. Загальні положення
 
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада), створений відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства транспорту та зв'язку України, іншими актами чинного законодавства України, актами Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями Одеського міського голови, а також цим Положенням (далі - Положення).
1.3. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку, штампи, бланки, може відкривати рахунки в органах Державного казначейства та відповідно до чинного законодавства України мати рахунки в установах банків та інші реквізити та атрибути, що необхідні юридичній особі.
1.4. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради та міському голові.
1.5. Джерелами формування коштів Департаменту є кошти міського бюджету та інші кошти, що передаються Департаменту відповідно до чинного законодавства України.
1.6. Департамент має повну назву:
українською мовою - ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
російською МОВОЮ - ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И СВЯЗИ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
Скорочена назва Департаменту:
українською мовою - ДТКЗ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
російською мовою - ДТКС ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
1.7. Місце знаходження: м. Одеса 65031, вул. Промислова, 37.
 
II. Мета та завдання Департаменту:

2.1. Метою діяльності Департаменту є створення сприятливих умов для формування і функціонування ринку транспортних послуг та послуг зв'язку у місті Одесі, шляхом реалізації єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики, забезпечення прав членів територіальної громади та гостей міста на сприятливі умови користування елементами системи транспорту, транспортної інфраструктури, послугами усіх видів транспорту та зв'язку, що надаються на території міста Одеси. Предмет діяльності департаменту не включає в себе функції щодо контролю, ведення реєстрації, обліку та моніторингу використання об'єктів та земельних ділянок для розміщення інженерних мереж, систем і споруд підприємств зв'язку.
2.2. Виступає у передбачених законодавством випадках замовником транспортних послуг, у тому числі регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти.
2.3. Спільно з органами управління транспортом розробляє і реалізує заходи щодо налагодження взаємодії та координації діяльності усіх видів транспорту.
2.4. Взаємодіє з підприємствами залізничного, авіаційного, морського, пасажирського та вантажного автомобільного транспорту незалежно від форм власності, що розташовані на території міста, органами ДАІ, іншими органами державної влади з питань, пов'язаних з поліпшенням обслуговування транспортом населення та гостей міста.
2.5. З метою виконання завдань та функцій, покладених на Департамент,
взаємодіє та співпрацює з підприємствами морегосподарського комплексу усіх форм власності.
2.6. Координує та контролює у відповідності до законодавства України роботу суб'єктів господарювання в галузі транспорту.
2.7. Проводить єдину транспортну політику з питань розвитку підприємств транспорту різних форм власності.
2.8. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент має право:
2.8.1. Вносити пропозиції міському Голові про створення, реорганізацію та ліквідацію комунальних підприємств транспортного комплексу міста;
2.8.2. У межах наданих повноважень укладати та розривати від свого імені договори, здобувати майнові й особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
2.8.3. Одержувати, у встановленому порядку від посадових осіб, інших виконавчих органів ради документи, інформаційні матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на департамент функцій.
2.8.4. Затверджувати як головний розпорядник коштів плани використання бюджетних коштів комунальними підприємствами.
2.8.5. Отримувати від комунальних підприємств транспортного комплексу міста звіти стосовно цільового використання бюджетних коштів для закупівлі необхідних засобів та матеріалів, реконструкції і ремонту об'єктів транспортної системи, шляхів сполучення загального користування та елементів транспортної інфраструктури.
2.8.6. З метою забезпечення прав та інтересів членів територіальної громади та гостей міста на сприятливі умови користування усіма видами транспорту, зв'язку, елементами транспортної інфраструктури та телекомунікаційними мережами скликати наради, брати участь у галузевих та міжгалузевих нарадах та: інших заходах.
2.9. Головними задачами Департаменту у сфері транспортних послуг та зв'язку у місті Одесі є:
2.9.1. стимулювання розвитку ринків транспортних послуг та зв'язку в місті Одесі;
2.9.2. створення сталих та безпечних умов роботи транспорту, зв'язку та спецтехніки;
2.9.3. сприяння розвитку та функціонуванню елементів транспортної інфраструктури;
2.9.4. сприяння забезпеченню балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;
2.9.5. проведення інвестиційної політики шляхом заохочення суб'єктів підприємницької діяльності до використання своїх внутрішніх ресурсів, зовнішніх інвестиційних ресурсів, а також позичкових та залучених коштів;
2.9.6. створення умов для організаційного, науково-технічного та методичного забезпечення надання послуг .транспорту.
2.10. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, іншими виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.
 
III. Функції департаменту відповідно до завдань та повноважень.

3.1. Затвердження маршрутів, розкладів та графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань у передбачених законом випадках.
3.2. Створення мережі зупинок міського громадського транспорту та підтримка у належному експлуатаційному стані існуючих зупиночних комплексів.
3.3. Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності до участі в благоустрої міста та виробничих територій, розвитку та реконструкції об'єктів і транспортного обслуговування інфраструктури міста.
3.4. Надання пропозицій щодо реорганізації та вдосконалення транспортної інфраструктури, транспортних мереж міста.
3.5. Координація розвитку ринку перевезень громадян і багажу на таксі та легковими автомобілями на замовлення шляхом організації, регулювання та контролю діяльності у сфері таксомоторних перевезень, формування та розвитку мережі стоянок таксі, ведення реєстру та затвердження паспортів стоянок таксі.
3.6. Укладання договорів з автомобільними перевізниками на таксі на право користування облаштованими таксомоторними стоянками та послугами диспетчерських станцій.
3.7. Контроль у межах повноважень за роботою залізничного приміського пасажирського транспорту і вокзалів, погодження тарифів у приміських сполученнях, погодження питання щодо пунктів зупинок, закриття залізничних станцій для обслуговування пасажирів, автомобільних переїздів через залізничні колії.
3.8. Участь у земельних відносинах у межах, визначених законодавством.
3.9. Підготовка та організація конкурсів на здійснення перевезень на міських маршрутах загального користування у порядку, передбаченому законодавством.
3.10. Укладання договорів із суб'єктами підприємницької діяльності з надання послуг населенню на міських маршрутах загального користування у порядку, передбаченому законодавством.
3.11. Розгляд пропозицій перевізників пасажирів на міських маршрутах загального користування та техніко-економічних обґрунтувань зміни вартості (тарифів) проїзду пасажирів і на підставі висновків управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради погодження вартості (тарифів) на проїзд пасажирів.
3.12. Забезпечення формування, розвитку та експлуатації транспортної мережі міста, у тому числі, мережі паркінгів, автостоянок, автостанцій, стоянок таксі, місць для маркування та інших об'єктів дорожнього сервісу.
3.13. Погодження місць розміщення таксофонів.
3.14. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах та прийняття відповідних рішень у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил та інших вимог законодавства.
3.15. Ведення реєстру стоянок таксі, які затверджені рішеннями виконкому Одеської міської ради та затвердження паспортів міських стоянок таксі.
3.16. Здійснення заходів для розширення й удосконалення мережі підприємств транспорту та елементів транспортної інфраструктури міста.
3.17. Здійснення контролю за виконанням перевізниками умов договорів про перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, у тому числі за: регулярністю руху, забезпеченням диспетчеризації, виконанням обов'язків перевізників щодо створення належних санітарно-побутових умов для водіїв, рівнем якості перевезення пасажирів та належною екіпіровкою рухомого складу, забезпеченням зберігання рухомого складу у відповідності до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», проведенням передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів та проходженням передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв:
3.18. Виступає замовником транспортних послуг на міському електричному транспорті.
3.19. Виступає замовником послуг з Перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.
3.20. Здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, суб'єктами господарської діяльності, що уклали договори з Департаментом.
3.21. Погодження у встановленому порядку звітів перевізників про фактичну кількість виконаних зворотних рейсів по кожному з маршрутів, на яких здійснюються перевезення, що підлягають компенсації за рахунок бюджетних коштів.
3.22. Здійснення у відповідності до законодавства контролю за забезпеченням надійності і безпеки роботи транспортних засобів незалежно від форми власності в районах, що піддалися впливу екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення у встановленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ і організацій, а також населення.
3.23. Здійснення аналізу дорожньо-транспортних подій та контроль за впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць, доріг та залізничних переїздах у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством. Бере участь у розслідуванні причин аварійних подій на транспорті.
3.24. Організація дорожнього руху на території міста, у тому числі за допомогою технічних засобів регулювання дорожнього руху, контроль за підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв, технічним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів, забезпечення розвитку сфери цих послуг у відповідності до наданих повноважень.
3.25. Організація системи диспетчеризації руху транспорту та контроль за її належним функціонуванням.
3.26. Погодження маршрутів перевезень небезпечних, великогабаритних та великовагових вантажів територією міста.
3.27. Погодження припинення руху транспорту на вулицях міста та внесення змін до схем руху транспорту у зв'язку з проведенням ремонтних, аварійно-відновлюваних робіт, з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій.
3.28. З метою поліпшення умов переміщення осіб, транспортних засобів, вантажів, товарів та іншого майна на території міста підчас підготовки та проведення УЄФА ЄВРО 2012 та інших міжнародних заходів, Департамент залучає міжнародні інвестиційні ресурси, розбудовує та забезпечує транспортну інфраструктуру з урахуванням збільшення інтенсивності руху осіб і транспортних засобів.
3.29. Виконання інших завдань у сфері транспорту та зв'язку відповідно до чинного законодавства.
 
IV. Керівництво Департаментом.

4.1. Департамент очолює директор Департаменту, який:
4.1.1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його прав і виконання обов'язків;
4.1.2.видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
4.1.3. подає на затвердження міському голові штатний розпис і кошторис витрат на утримання Департаменту;
4.1.4. є розпорядником бюджетних і інших коштів, що у встановленому порядку передані Департаменту;
4.1.5. представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними і юридичними особами;
4.1.6. затверджує Положення про структурні підрозділи Департаменту;
4.1.7. укладає в межах своєї компетенції договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності;
4.1.8. відкриває і закриває рахунки в установах банків, має право першого підпису на банківських документах;
4.1.9. веде особистий прийом громадян;
4.1.10. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Юридична служба Департаменту підпорядкована директору Департаменту та директору юридичного Департаменту Одеської міської ради.
 
V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
5.1. Ліквідація і реорганізація Департаменту здійснюється за рішенням міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством.
5.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, установленому для його прийняття.

Секретар ради                                О.А. Прокопенко 


Страница создана: 05.06.2009 17:00
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее