09:22:38   |   17 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4138-V від 09.04.2009р.

№4138-V від 09.04.2009р.

Про створення постійної діючої комісії із забезпечення реалізації житлових проблем громадян, які мешкають у гуртожитках /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням Одеської міської ради №15-VIІ від 16.12.2015р.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5559-VI від 29.10.2014р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№4138-V від 09.04.2009р.
 
Про створення постійної діючої комісії
із забезпечення реалізації житлових проблем
громадян, які мешкають у гуртожитках

 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу VIII прикінцевих положень Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», враховуючи Положення постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008р. №1159 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з розв'язання проблем мешканців гуртожитків», з метою реалізації житлових прав громадян, які мешкають у гуртожитках, Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити постійну діючу комісію із забезпечення реалізації житлових проблем громадян, які мешкають у гуртожитках, та затвердити її склад (додаток 1).
 

2. Затвердити Положення про постійну діючу комісію із забезпечення реалізації житлових проблем громадян, які мешкають у гуртожитках (додаток 2).
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства та розвитку паливно-енергетичного
комплексу Одеської міської ради.

 
Міський голова                                  Е. Гурвіц

 

Додаток 1 до рішення
Одеської міської ради
від 09.04.2009р. №4138-V

 

СКЛАД
постійної діючої комісії із забезпечення реалізації житлових проблем
громадян, які мешкають в гуртожитках

 

Шубний Анатолій Володимирович - директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, голова постійної діючої комісії із забезпечення реалізації житлових проблем громадян, які мешкають в гуртожитках (далі - Постійна діюча комісія).
 

Козловський Олександр Маркович - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, заступник голови Постійної діючої комісії.
 

Золотухіна Олена Костянтинівна – начальник відділу кадрів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, секретар Постійної діючої комісії.
 

Кутателадзе Олег Джумберович - член виконавчого комітету Одеської міської ради, Адвокат, член Одеської обласної колегії адвокатів.
 

Матковський Валерій Дмитрович - депутат Одеської міської ради V скликання.
 

Бедний Олег Ігоревич - заступник директора юридичного департаменту Одеської міської ради.
 

Касімов Марат Міргазіянович - заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
 

Вінцевський Анатолій Васильович - начальник відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб ОМУ ГУМВС України в Одеській області.
 

Болтовська Людмила Анатоліївна - заступник директора департаменту фінансів Одеської міської ради, начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Одеської міської ради.
 

Бабченко Світлана Вікторівна - заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області (за згодою).
 

Дашковська Валерія Ігорівна - перший заступник начальника управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.
 

Петровський Олександр Григорович - заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради.
 

Солонінка Зіновій Зіновьєвич - заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради.
 

Орловський Анатолій Йосипович - перший заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.
 

Хіменко Віктор Серафімович - заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.

Секретар ради                            О.А. Прокопенко

 

Додаток 2 до рішення
Одеської міської ради
від 09.04.2009р. №4138-V

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну діючу комісію із забезпечення реалізації житлових проблем громадян,

які мешкають в гуртожитках

 

1. Постійна діюча комісія із забезпечення реалізації житлових проблем громадян, які мешкають в гуртожитках (далі - Постійна діюча комісія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою підготовки пропозицій стосовно вирішення проблемних питань громадян, які мешкають у гуртожитках.

 
2. Постійна діюча комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.
 

3. Основним завданням Постійної діючої комісії є підготовка пропозицій щодо:
- проведення аналізу основних проблем мешканців гуртожитків, зокрема стану забезпечення їх соціальним житлом, а також причин виникнення таких проблем;
- розроблення механізму розв'язання житлової проблеми мешканців гуртожитків;
- розроблення проектів нормативно-правових актів щодо вирішення проблемних питань мешканців гуртожитків.
 

4. Постійна діюча комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
1) розробляти для місцевої ради пропозиції щодо розв'язання проблем мешканців гуртожитків;
2) залучати в установленому порядку до роботи представників державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представництв всеукраїнських об'єднань профспілок, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців;
3) отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, всеукраїнських об'єднань профспілок, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
 

5. Основною формою роботи Постійної діючої комісії є засідання, що скликаються її головою в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Постійної діючої комісії проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.
Засідання Постійної діючої комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
На своїх засіданнях Постійна діюча комісія формує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Постійної діючої комісії оформлюються протоколом засідання, що підписується головуючим на засіданні.
Пропозиції і рекомендації Постійної діючої комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів міською радою.
 

6. Голова Постійної діючої комісії:
- здійснює керівництво діяльністю Постійної діючої комісії;
- затверджує план роботи Постійної діючої комісії на рік та порядок денний засідання;
Скликає засідання Постійної діючої комісії, виносить питання на її розгляд, вносить питання на її розгляд.
Члени Постійної діючої комісії подають пропозиції до порядку денного її засідань та готують питання для розгляду.
 

7. Організаційне забезпечення діяльності Постійної діючої комісії здійснює управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради.
 

Секретар ради                         О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 28.05.2009 12:39
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее