19:13:38   |   21 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4159-V від 09.04.2009р.

№4159-V від 09.04.2009р.

Про затвердження статуту комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» в новій редакції  (Зі змінами)

Рішення
Одеської міської ради
№4159-V від 09.04.2009р.  

  

Внесено зміни рішенням міської ради №2231-VI від 24.07.2012

  

Про затвердження статуту комунальної установи

«Одеський міський центр соціальної реабілітації та

адаптації осіб без визначеного місця проживання»

в новій редакції

 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення статуту комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» у відповідність до Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.12.2008р. №3737-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 09.10.2008р. №3407-V», Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити статут комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» в новій редакції (додається).

 
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити реєстрацію статуту комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» відповідно до чинного законодавства.

 
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 29.09.2005р. №4439-ІV «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» в новій редакції».

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.

Міський голова                                     Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 09.04.2009р. №4159-V

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ

ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ»
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ» (далі - Установа) є установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси.
Засновником Установи є Одеська міська рада (далі - Засновник).
Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику.
Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган -Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (далі -уповноважений орган).
1.2. Повне найменування Установи - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ».
1.3. Скорочене найменування Установи - КУ «ЦЕНТР ОСІБ БВМП».
1.4. Повне найменування Установи російською мовою КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА».
1.5. Скорочене найменування Установи російською мовою КУ «ЦЕНТР ЛИЦ БОМЖ».
1.6. Місцезнаходження Установи: Україна, 65033, місто Одеса, вулиця Ціолковського, будинок 1.
1.7. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ» є бюджетною неприбутковою установою.
1.8. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, нормативно-правових актів, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів уповноваженого органу та цього статуту.
1.9. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи, крім випадків, встановлених законодавством.
1.10. Установа є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.11. Установа веде згідно з законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має реєстраційні рахунки по загальному та спеціальному фондах в органах Державного казначейства України, круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням, бланки та інші необхідні реквізити.
1.12. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.13. Відносини установи у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.14. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються Засновником за погодженням уповноваженого органу.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

 

2.1. Установа створена з метою забезпечення нічлігу для осіб без визначеного місця проживання; надання їм соціально-побутової, медико-санітарної та іншої допомоги; сприяння в працевлаштуванні та побутовому влаштуванні; відновлення документів (паспорт, військовий квиток тощо) необхідних для працевлаштування; відновлення соціальних зв'язків із суспільством.
2.2. Основні напрямки діяльності Установи:
2.2.1. Створення умов для нічлігу осіб зазначеної категорії.
2.2.2. Забезпечення проведення спеціальних заходів разом із працівниками міліції та соціальними службами міста, працівниками комунальних служб міста з метою доставлення осіб без визначеного місця проживання, які займаються жебракуванням на території міста Одеси, до місця медичного обстеження, дезінфекційного оброблення або госпіталізації (при необхідності), влаштування до спеціальних приймальників для встановлення особи.
2.2.3. Направлення (при необхідності) осіб зазначеної категорії для лікування у спеціалізовані заклади охорони здоров'я: протитуберкульозний, шкірно-венерологічний, наркологічний, онкологічний диспансери, інфекційну лікарню, центр з профілактики та боротьби зі СНІДом на загальних умовах.
2.2.4. Проведення протиепідемічних заходів серед осіб зазначеної категорії в порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.2.5. Вивчення та узагальнення світового досвіду роботи подібних установ для впровадження його у діяльність Установи.
2.2.6. Організація співробітництва з профільними установами України та інших країн.
2.2.7. Організація ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх осіб, які перебувають в Установі.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Установою після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Для забезпечення виконання покладених на Установу завдань Установа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.

 

3. МАЙНО УСТАНОВИ

 

3.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить Установі на правах оперативного управління.
3.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у балансі установи.
3.3. Майно Установи складають:
3.3.1. Бюджетні кошти та капітальні вкладення.
3.3.2. Грошові та матеріальні внески Засновника.
3.3.3. Кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, безповоротна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
3.3.4. Власні надходження, отримані у порядку встановленому законодавством України.
3.3.5. Інше майно придбане на підставах не заборонених законодавством України.
3.4. Основні фонди Установи не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не можуть бути продані, передані, або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
3.5. Питання оренди Установою будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
3.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами та юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому законодавством України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УСТАНОВИ

 

4.1. Установа має право:
4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності Установи.
4.1.2. Визначати основні напрямки розвитку Установи відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до компетенції Установи, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
4.1.3. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
4.1.4. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
4.1.5. Залучати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, до роботи з питань, що входять до компетенції Установи.
4.1.6. В разі виробничої необхідності вносити пропозиції Засновнику про оперативний перерозподіл штатної чисельності без змін фондів заробітної плати і категорії посад з обґрунтуванням цих переміщень за погодженням уповноваженого органу.
4.1.7. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
4.1.8. Надавати соціальні послуги згідно з чинним законодавством, у тому числі: соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні, з працевлаштування, професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями та інші.
4.2. Обов'язки Установи:
4.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
4.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.
4.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан Установи.
4.2.4. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки.
4.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
4.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України.
4.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
4.2.8. Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
4.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
4.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.
 

5. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

 

5.1. До виключної компетенції Засновника належить:
5.1.1. Затвердження статуту Установи, внесення до нього змін, доповнень.
5.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
5.2. Керівництво Установою здійснює директор.
5.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснюється Одеським міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
5.4. Директор Установи:
5.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів уповноваженого органу та цього статуту.
5.4.2. Приймає та звільняє працівників згідно законодавства України про працю.
5.4.3. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
5.4.4. Встановлює правила поведінки осіб, які перебувають в Установі.
5.4.5. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення інтереси Установи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях та судах.
5.4.6. Укладає договори та угоди з питань, що належать до його компетенції, контролює їх виконання.
5.4.7. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
5.4.8. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
5.4.9. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.
5.4.10. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
5.4.11. Контролює дотримання працівниками Установи та особами, які перебувають в Установі, законодавства України, правил внутрішнього розпорядку.
5.4.12. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
5.4.13. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників.
5.4.14. За невиконання завдань, покладених на Установу, та своїх обов'язків директор Установи несе відповідальність згідно з законодавством України.
5.5. Накази директора Установи, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Установи.

 

6. ФІНАНСОВА І ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до виділених бюджетних асигнувань, штатного розпису, що затверджуються уповноваженим органом, за рахунок бюджету міста Одеси.
6.2. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, безповоротна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
6.3. Установа витрачає кошти за умови суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази Установи, рішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства.
6.4. Відносини Установи у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

 

7.1. Пропозиції щодо внесення змін до статуту Установи можуть надходити від Засновника, уповноваженого органу та трудового колективу.
7.2. Зміни та доповнення до статуту Установи вносяться за погодженням з уповноваженим органом та затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

 

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.
8.2. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду, у випадках передбачених законодавством України.
8.3. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторів, визначаються відповідно до законодавства України.
8.4. Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
8.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Секретар ради                               О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 25.04.2009 13:12
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее