03:54:45   |   27 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4091-V от 09.04.2009

№4091-V от 09.04.2009

Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Одесского горсовета в новой редакции (С изменениями)

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №4404-V від 07.07.2009р.

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №4684-V від 07.10.2009р. 

Рішення
Одеської міської ради
№4091-V від 09.04.2009

Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства

та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради у новій редакції


Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв'язку з необхідністю приведення Положення про управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради у новій редакції (додається).


2. Вважати таким, що втратив чинність додаток № 39 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання».


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства та розвитку паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.

 

 

 
Міський голова                                               Е. Гурвіц

 

 

 

Додаток до
рішення

Одеської міської ради
№4091-V від 09.04.2009


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)
м. Одеса
2009 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – «Управління») є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" шляхом злиття управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради та управління паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки в банках, в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної влади, місцевого самоврядування.
1.3. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
1.4. Для здійснення наданих повноважень Управління забезпечується необхідними матеріалами та фінансовими ресурсами.
1.5. Управління є правонаступником управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради та управління паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
1.6. Місцезнаходження Управління (юридична адреса): 65045, м. Одеса, вул.Успенська, 83/85.
1.7. Реорганізація і ліквідація управління здійснюється відповідно до динного законодавства.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста.
2.2. Координація діяльності комунальних підприємств в сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та контроль їх фінансово-господарської діяльності.
2.3. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу та розповсюдження принципово нових видів техніки та технологій.
2.4. Здійснення енергетичного моніторингу міста, проведення аналізу та прогнозування стану енергозабезпечення споживачів.
2.5. Вжиття заходів щодо оснащення споживачів засобами обліку енергоносіїв та впровадження енергозберігаючих технологій.


2.6. Координація та контроль дій комунальних підприємств в сфері житлово-комунального господарства щодо своєчасного проведення весняного та осіннього оглядів житлового фонду комунальної власності, за необхідністю позачергового огляду житлових будинків та окремих конструктивних елементів.
2.6.1. Організація роботи з перевірок санітарного стану територій міста.
2.6.2. Координація роботи КП «ЖКС» стосовно організації їх роботи щодо належної експлуатації житлового фонду.
2.6.3. Координація роботи КП «ЖКС» стосовно надання якісних житлово-комунальних послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій.
2.6.4. Організація роботи постійно діючої комісії управління щодо обстеження технічного стану житлових будинків та окремих квартир у зв'язку з обвалами, загрозою обвалів, пожежами, стихійним лихом, тощо, та підготовка відповідних висновків управлінню капітального будівництва і районним адміністраціям стосовно необхідності позачергового відселення сімей.
2.6.5. Нагляд та координування діяльності комунальних підприємств щодо виконання робот з ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста, а саме:
- вулично-дорожньої мережі (дороги та узбіччя, майдани, бульвари, колектори зливової каналізації, дощоприймачі, оглядові колодязі зливової каналізації, тощо) та штучних споруд на вулично-дорожній мережі;
- зелених насаджень загального та спеціального призначення;
- вуличне освітлення та зовнішні електромережі;
- малих архітектурних споруд (фонтани та декоративні басейни);
- об'єкти прибирання міста (насосно-зливові станції, полігон для ТПВ, громадські туалети).  


2.7. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи розрахунків за енергоносії (теплову та електричну енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, природний газ).
2.8. Участь у підготовці регуляторних актів, відстеженні регуляторного впливу, внесення пропозицій за результатами відстежень.
2.9. Розгляд проектів планів підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.
2.10. Прийняття участі у розробці цін та тарифів на житлово-комунальні послуги.
2.11. Прийняття участі у розробці місцевих программ щодо створення умов та впровадження альтернативних енерготехнологій та нетрадиційних джерел енергії.
2.12. Розгляд проектів планів розвитку комунальних підприємств в сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, фінансових планів та їх затвердження, контроль за їх виконанням, внесення пропозицій міській раді щодо порядку використання прибутку та звітності керівників перед міською радою.
2.13. Здійснення контролю за повнотою збирання платежів за житлово-комунальні послуги.
2.14. Розгляд та погодження штатних розписів комунальних підприємств в сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.
2.15. Підготовка пропозицій з питань реконструкції, розширення, а також розміщення на території міста нових об'єктів паливно-енергетичного комплексу з урахуванням потреб соціально-економічного розвитку.
2.16. Координація та моніторинг в сфері збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів.
2.17. Прийняття участі у місцевих програмах щодо організації благоустрою та озеленення, охорони зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян в межах повноважень управління.
2.18. Організація та впровадження нових форм та методів утримання житлового фонду.
2.19. Сприяння розвитку та конкуренції підприємств і організацій різних форм власності у вирішенні проблем житлово-комунального господарства, енергопостачання та об'єктів благоустрою міста.
2.20. Координація та моніторинг роботи із створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, надання консультативної допомоги юридичним та фізичним особам, які виявили бажання в їх
створенні.
2.21. Розгляд та підготовка матеріалів для списання непридатного житла з балансу житлового фонду міста.
2.22. Ведення обліку жилих приміщень для тимчасового проживання, розгляд питань громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання та ведення реєстру заяв громадян.
2.23. Видача ордерів на вселення в жилі приміщення для тимчасового проживання на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.24. Укладання договорів найму житлового приміщення під час видачі ордера на житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання.
2.25. Вносити на засідання виконавчого комітету Одеської міської ради пропозиції щодо підготовки проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про надання громадянам житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання».
2.26. Погодження списків розподілу службової житлової площі.
2.27. Участь в організації приймання відомчого житлового фонду у комунальну власність територіальної громади міста.
2.28. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів в рамках фінансування галузі житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та видатків на утримання управління.
2.29. Отримання звітів про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і здійснення аналізу ефективності використання ними бюджетних коштів.
2.30. Складання поточних та перспективних програм розвитку житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу міста, енергозбереження та аналіз їх виконання.
2.31. Підготовка до розгляду Одеською міською радою, виконавчим комітетом, міським головою рішень та розпоряджень в межах своїх повноважень.
2.32. Розрахування та погодження потреби в енергоресурсах, розподіл величин граничних рівнів енергоспоживання.
2.33. Погодження списання основних фондів комунальних підприємств в сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, які належать до другої групи основних засобів.
2.34. Розробка, надання та закриття технічних умов на проектування з питань тепло-, водопостачання та водовідведення, електро-, газопостачання і енергозбереження.
2.35. Організація роботи з пошуку та залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний комплекс міста.


3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати фахівців інших підрозділів міськради та міськвиконкому, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції;
3.1.2. Отримувати у встановленому законом порядку від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього повноважень.
3.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.4. Вносити через міського голову, постійні депутатські комісії, до міської раді пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств, установ та організацій, про участь в господарських товариствах, створених з участю комунальної власності.
3.1.5. Створювати структурні підрозділи Управління, без права юридичної особи, затверджувати їхні положення та штатний розклад.
3.1.6. Управління може набувати інших прав відповідно до чинного законодавства України.


4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеській міській раді.
4.2. Начальник Управління має заступників.
4.3. Заступників начальника Управління призначає і звільняє з посади міський голова за поданням начальника Управління.
4.4. Начальник Управління:
4.4.1.Здійснює керівництво діяльністю Управління , несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.
4.4.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника Управління.
4.4.3. Надає заступнику міського голови розроблений Управлінням проект штатного розкладу апарату Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.4.4. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.4.5. В межах своїх повноважень видає накази; накази начальника Управління можуть бути скасовані міським головою або виконкомом.
4.4.6. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником бюджетних коштів.
4.4.7. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.4.8. Веде особистий прийом громадян.
4.4.9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням своїх повноважень.
4.4.10. Вносить подання міському голові про призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, що знаходяться у комунальній власності, розглядає та погоджує їхні кошториси, штатні розклади, звіти та баланси.
4.4.11. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.

 

4.5. Разом з начальником Управління його апарат складають:
4.5.1. Заступники начальника Управління.
4.5.2. Структурні підрозділи Управління (відділи, служби і т.п.).


4.6. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до Положення про них. Положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції працівників затверджуються начальником управління.
4.7. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам встановлюється начальником Управління.


5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1.
Положення набуває чинності з дня затвердження Одеською міською радою.

 

  
Секретар ради                                                         О.А. Прокопенко Страница создана: 23.04.2009 11:00
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее