23:37:51   |   30 июля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 5277-IV от 06.03.2006

№ 5277-IV от 06.03.2006

Об утверждении Положения про управление развития торговли и бытового обслуживания населения Одесского горсовета в новой редакции

Рішення
Одеської міської ради
№ 5277-IV від 06.03.2006р.

Про затвердження Положення про управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради у новій редакції

Відповідно до статті 11, підпункту 1 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції управління фінансів Одеської міської ради стосовно приведення Положення про управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради відповідно до розпорядження міського голови від 01.08.2005 р. №885-01 р «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів на 2005 рік», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради у новій редакції (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 18.11.2003 р. № 1933-IV «Про внесення змін до Положення про управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради, затверджено рішенням Одеської міської ради від 26.03.2003 р. № 1040-IV «Про виконавчі органи Одеської міської ради, загальну чисельність апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрати на їх утримання».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Гурвіца Е.Й.

Міський голова Е. Гурвіц


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 06.03.2006 р. № 5277- IV

Положення

про управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування

Одеської міської ради


1. Загальні положення


1.1. Управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради (далі – «управління») є виконавчим органом Одеської міської ради, та створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Управління є правонаступником управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.2. Управління є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, гербову і круглу печатку, штамп, бланки, рахунок в установах банку, в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної виконавчої влади, Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим Положенням (далі – «Положення»).
1.3. На управління може бути покладено радою виконання частини повноважень, делегованих їй органами державної виконавчої влади.
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.5. Фінансування видатків управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.6. Місцезнаходження управління (юридична адреса): 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 60.
1.7. Ліквідація та реорганізація управління здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством України.


2. Основні завдання та функції управління
2.1. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.
2.2. Сприяння розвитку всіх форм торгівлі, організація місцевих ринків, ярмарок.
2.3. Забезпечення контролю за дотриманням правил торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, узгодження відкриття закладів громадського харчування в установленому законодавством порядку.
2.4. Здійснення в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування.
2.5. Координація роботи підприємств торгівлі та побутового обслуговування, незалежно від форм власності, з метою розвитку всіх форм торговельного і побутового обслуговування населення.
2.6. Розробка та організація виконання спільно з іншими виконавчими органами ради програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення, визначення потреби у товарах широкого вжитку та побутових послугах для задоволення попиту населення.
2.7. Залучення у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі у розвитку торговельного та побутового обслуговування населення міста.
2.8. Участь в управлінні об’єктами торговельного та побутового обслуговування комунальної власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.
2.9. Вжиття заходів з розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.
2.10. Здійснення контролю відповідно до чинного законодавства за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.
2.11. Видача дозволів на експлуатацію об’єктів торгівлі та сфери послуг, підготовка подання про їх скасування.
2.12. Сприяння розвитку мережі підприємств фірмової торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення міста. Вивчення та внесення пропозицій у відповідний розділ плану соціально-економічного і культурного розвитку м. Одеси з оптимізації структури роздрібної та оптової торгівлі, побутових послуг, з метою найбільш повного задоволення попиту населення міста.
2.13. Сприяння організації оптових, осінньо-весняних, святкових та інших ярмарок на території міста.
2.14. Погодження підприємствам торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, незалежно від форм власності, зручного для населення режиму роботи (у тому числі цілодобового) з урахуванням пропозицій районних адміністрації.
2.15. Оформлення та видача відповідно до порядку, встановленому Одеською міською радою, дозволів на розміщення (дозволів на торгівлю) об’єктів торгівлі та сфери послуг форм власності та дозволів на розміщення (дозволів на торгівлю) об’єктів на ярмарках, ярмарках-виставках у випадку одноразової торгівлі, у закритих приміщеннях.
2.16. Спільно з юридичним управлінням Одеської міської ради (відділом по захисту прав споживачів), з метою попередження порушень правил торгівлі, обстеження об’єктів торгівлі та сфери послуг при видачі дозволів на експлуатацію та дозволів на розміщення (торгівлю) об’єктів торгівлі та сфери послуг.
2.17. Здійснення контролю за реєстрацією дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.
2.18. Організація та контроль за роботою торговельних підприємств з обслуговування інвалідів війни.
2.19. Контроль діяльності роботи ринків, взаємодія з адміністрацією ринків з дотримання правил торгівлі на ринках відповідно до чинного законодавства.
2.20. Складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбаченні Кодексом України «Про адміністративні правопорушення» відповідно до чинного законодавства.
2.21. Надання методичної консультаційної і організаційної допомоги підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності та відділам торгівлі районних адміністрацій з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення і з інших питань, що належать до компетенції управління.
2.22. Координація діяльності відділів торгівлі районних адміністрацій з дотримання ними єдиного порядку розміщення та експлуатації об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.
2.23. Погодження розміщення об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі при видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, видача яких віднесена до компетенції районних адміністрацій.
2.24. Укладання договорів оренди окремого, індивідуально визначеного майна у вигляді твердого покриття, що є об ’єктом комунальної власності, та використовується для установки некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.
2.25. Розгляд скарг та заяв, що надходять від громадян.
2.26. Надання звітів, інформації та інших необхідних документів міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеській міській раді.


3. Права управління


3.1. Залучення фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ (з погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.
3.2. Отримання у встановленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій інформації та інших матеріалів, а від місцевих органів держаної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідних для виконання покладених на нього функцій.
3.3. Скликання у встановленому порядку нарад з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.4. Внесення пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері торгівлі та побутового обслуговування.


4. Керівництво та апарат управління


4.1. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
4.2. Компетенція начальника управління.
Начальник управління:
4.2.1. Керує діяльністю управління, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника управління, за згодою заступника міського голови.
4.2.3. Надає міському голові розроблений управлінням проект штатного розкладу управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи управління відповідно до затвердженого штатного розпису.
4.2.5. Організовує виконання локальних нормативних актів Одеської міської ради , розпоряджень міського голови.
4.2.6. В межах своїх повноважень видає накази і доручення.
4.2.7. В межах своїх повноважень представляє управління як виконавчий орган Одеської міської ради, у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
4.2.8. Веде особистий прийом громадян.
4.2.9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання управлінням його повноважень.
4.2.10. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств у сфері торгівлі та побутового обслуговування, за згодою заступника міського голови.
4.2.11. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів, що належать управлінню, відкриває банківські рахунки.
4.3. Структура управління:
До складу управління входять разом з начальником, перший заступник начальника, заступник начальника, головні спеціалісти і структурні підрозділи (відділ розвитку та організації підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, відділ роботи з ринками, госпрозрахунковий неприбутковий відділ дозволів та узгоджень).
4.4. Структурні підрозділи управління діють відповідно до положення про них. Положення про структурні підрозділи управління затверджуються начальником управління особисто.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступнику встановлюється начальником управління особисто.

Секретар ради О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 01.06.2006 14:18
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее