04:57:25   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3737-V від 25.12.2008р.

№3737-V від 25.12.2008р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 09.01.2008р. №3407-V (Зі змінами та доповненнями)

Рішення
Одеської міської ради
№3737-V від 25.12.2008р.

  

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №4099-V  від 09.04.2009
Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №4684-V від 07.10.2009р. 
Внесено доповнення рішенням Одеської міськради №5931-V від 13.07.2010р. 

 

Про внесення змін до рішення

Одеської міської ради від 09.01.2008р. №3407-V

 
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26, статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективної реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері праці та соціального захисту населення, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 09.10.2008р. №3407-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р.
№20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»:
1.1. З тексту підпункту 1.1. вилучити слова «з 01.01.2009р.»;
1.2. У підпунктах 1.1. та 1.2. найменування «департамент праці та соціального захисту населення» вважати вірним «департамент праці та соціальної політики»;
1.3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток до рішення «Положення про департамент праці та соціального захисту населення».
2. Затвердити Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (додається).
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації департаменту праці та соціальної політики Одеської міської
ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.

Міський голова                                       Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 25.12.2008р. №3737-V

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням (далі - Положення).
1.3. Департамент підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові, підзвітний та підконтрольний міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється а рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків, бюджетів інших рівнів (в тій частині, що стосується фінансування реалізації делегованих повноважень), а також інших джерел, не заборонених законодав¬ством України.
1.5. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державного казначейства України, банках, має гербову печатку, штампи і бланки з власною назвою.
1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65023, місто Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 7.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Розробка та реалізація єдиної міської політики у сфері праці та соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади міста.
2.1.2. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.1.3. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва міської ради та її виконавчого комітету з профспілками та організаціями роботодавців.
2.1.4. Призначення та виплата за рахунок джерел, передбачених законодавством, соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
2.1.5. Розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання.
2.1.6. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів, дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення.
2.1.7. Забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.1.8. Виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету, розпорядника коштів відповідного рівня на здійснення заходів з виконання державних та регіональних програм соціального захисту населення за рахунок коштів бюджетів інших рівнів.
2.1.9. Сприяння виконавчому комітету міської ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку м. Одеси.
2.1.10. Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради про потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів.
 

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент:
2.2.1. Здійснює такі функції через підрозділи прямого підпорядкування:
1) вносить на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям;
2) організовує за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутове обслуговування, а також безоплатне харчування;
3) забезпечує діяльність комісії з призначення субсидій та допомоги, у виключних випадках, відповідно до законодавства;
4) готує, подає на розгляд виконавчого комітету міської ради цільові місцеві програми про поліпшення стану і умов праці, виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів з соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організовує їх виконання; бере участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці, виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються обласною радою;
5) надає за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, відповідно до законодавства, одноразову допомогу громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
6) організовує, в межах своєї компетенції, надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб'єктами, що надають соціальні послуги;
7) формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; вносить пропозиції про створення територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян, організовує їх роботу, забезпечує доступ громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;
8) здійснює відбір та направлення осіб з обмеженою працездатністю на професійне навчання в реабілітаційних установах і навчальних закладах системи соціального захисту населення відповідно до рекомендацій міського центру зайнятості за результатами наданих профорієнтаційних послуг;
9) вживає заходів з соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів, установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, вносить пропозиції;
10) забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
11) здійснює заходи, спрямовані на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
12) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність виконавчих органів міської ради, пов'язану з розробленням та виконанням міської програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності та підпорядкування, в організації професійного навчання кадрів на виробництві;
13) аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері, стан укладання колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин;
14) вирішує питання про надання за рахунок коштів бюджету міста ритуальних послуг у зв'язку з похованням учасників бойових дій, а також інших категорій громадян, передбачених законодавством;
15) здійснює, спільно з іншими виконавчими органами міської ради, заходи, передбачені законодавством, з поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування їх в будинки інвалідів, і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, які залишились без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;
16) у межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та внесення пропозицій з обсягу видатків бюджету міста на надання таких послуг;
17) організовує прийом, зберігання гуманітарної допомоги, що надходить на адресу міської ради та її виконавчого комітету, її видачу згідно з рішенням комісії з розподілу гуманітарної допомоги;
18) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;
19) забезпечує на відповідному рівні реалізації міжнародних проектів із соціальних питань;
2.2.2. Здійснює функції через територіальні структурні підрозділи (управління соціального захисту населення в районах міста):
1) забезпечує діяльність комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;
2) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
3) забезпечує надання, відповідно до законодавства, державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;
4) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;
5) організовує роботу служб (відділів) соціальних інспекторів;
6) видає ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян відповідні посвідчення, які підписуються заступниками директора департаменту-начальниками управлінь соціального захисту населення в районах міста та засвідчуються печатками управлінь соціального захисту населення в районах міста Одеси;
7) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;
8) обчислює та сплачує відповідно до законодавства страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб;
9) призначає, здійснює виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам, відповідно до законодавства;
10) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;
11) організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;
12) забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;
13) сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням, установам, організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги, соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
14) підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, єдиного комп'ютерного інформаційного і телекомунікаційного середовища;
15) формує в установленому порядку базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, веде їх персоніфікований облік.
 

2.2.3. Здійснює такі функції через структурні підрозділи прямого підпорядкування та територіальні структурні підрозділи (управління соціального захисту населення в районах міста):
1) вносить пропозиції про встановлення за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, додаткових до встановлених законодавством гарантій соціального захисту населення;
2) здійснює виплату відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
3) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснює заходи соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надає встановлені законодавством пільги соціально незахищеним громадянам, вносить пропозиції;
4) встановлює відповідно до законодавства розміри і порядок виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
5) забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує, контролює діяльність зазначених суб'єктів;
6) вносить пропозиції відповідному органу виконавчої влади під час формування проекту місцевого бюджету про передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту, соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
7) надає відповідно до законодавства компенсації і пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в інших випадках, передбачених законодавством;
8) здійснює контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
9) здійснює контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
10) здійснює спільно з іншими виконавчими органами міської ради, згідно із законодавством, заходи соціального патронажу осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
11) надає ветеранам війни, іншим категоріям громадян, пільги за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, інших джерел відповідно до законодавства;
12) вносить пропозиції до проектів регіональних програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
13) формує банк даних інвалідів;
14) формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;
15) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;
16) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
17) роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, за його компетенцією;
18) інформує населення за його компетенцією, через засоби масової інформації;
19) надає фізичним та юридичним особам допомогу у їх взаємодії з міською радою, виконавчим комітетом та міським головою у сфері праці та соціального захисту населення;
20) розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, у тому числі на особистому прийомі громадян, з питань праці та соціального захисту населення, надає відповіді на них;
21) вносить пропозиції зі сприяння реалізації прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері праці та соціального захисту населення;
22) здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

 

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

 

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
 

3.2. Директор Департаменту:
3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора, керівників структурних підрозділів, посадових осіб місцевого самоврядування Департаменту, керівників комунальних установ, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту.
3.2.3. Подає після погодження з департаментом фінансів Одеської міської ради на затвердження міському голові або його заступнику, згідно з розподілом бов'язків, штатний розпис Департаменту.
3.2.4. Визначає ступінь відповідальності заступників директора департаменту та керівників структурних підрозділів, функціональні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту; затверджує посадові інструкції посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
3.2.5. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
3.2.6. У межах своїх повноважень видає накази, що набирають чинності з часу їх підписання і можуть бути скасовані виконавчим комітетом.
3.2.7. У межах своїх повноважень представляє Департамент, як виконавчий орган міської ради, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організа¬ціями й громадянами.
3.2.8. Веде особистий прийом громадян.
3.2.9. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту, керівників комунальних установ, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту.
3.2.10. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради та органами виконавчої влади.
 

3.3. До структури Департаменту, разом з директором, входять:
3.3.1. Заступники директора Департаменту, у тому числі заступники директора Департаменту-начальники управлінь соціального захисту населення в районах міста.
3.3.2. Структурні підрозділи Департаменту прямого підпорядкування (управління, відділи, в тому числі відділ по справах інвалідів, сектори).
3.3.3. Територіальні структурні підрозділи Департаменту (управління соціального захисту населення в районах міста).
 

3.4. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі Положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.5. Територіальні структурні підрозділи Департаменту (управління соціального захисту населення в районах міста) мають гербові печатки, штампи і бланки з власною назвою.
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту прямого підпорядкування директору Департаменту та його заступникам та розподіл обов'язків між директором Департаменту та його заступниками визначається директором Департаменту.
3.7. За відсутності директора Департаменту, за розпорядженням міського голови його службові обов'язки тимчасово виконує заступник директора Департаменту.

 

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

 

4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради за його компетенцією.
4.1.4. Здійснювати в межах компетенції контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми, іншим громадянам пільг, встановлених законодавством.
4.1.5. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги.
4.1.6. Подавати виконавчому комітету міської ради та відповідним органам виконавчої влади пропозиції за компетенцією Департаменту.
4.1.7. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.
4.1.8. Здійснювати контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.
4.1.9. Порушувати перед міським головою питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які перешкоджають реалізації завдань та функцій Департаменту.

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться міською радою в порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Секретар ради                            О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 15.01.2009 12:25
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее