/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3758-V от 25.12.2008

№3758-V от 25.12.2008

Про внесення змін та доповнень до міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 року №2160-V

Рішення
Одеської міської ради
№3758-V від 25.12.2008

Про внесення змін та доповнень до міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 року №2160-V

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю внесення змін та доповнень до міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 року № 2160-V, з метою створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 року № 2160-V:
- вилучити пункт 2.6. та внести відповідні зміни до нумерації частини 2 «Вивчення стану формування безбар’єрного середовища»;
- з тексту пункту 3.1. вилучити речення «Установка пандусів та поручнів (додаток 1)»;
- перше речення пункту 3.2. викласти у новій редакції:
«Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності»;
- з тексту підпункту 3.4.1. вилучити слово «сертифікованих»;
- з тексту підпункту 3.4.2. вилучити слова «(додаток 3)»;
- перше речення пункту 3.6. викласти у новій редакції:
«Обладнання та будівництво місць відпочинку інвалідів на міських пляжах»;
- доповнити частину 3 «Заходи щодо покращення інфраструктури міста» новим пунктом:

«3.8. Проведення капітального ремонту житлового фонду за місцем проживання інвалідів

2008 рік
Малиновська районна адміністрація
Одеської міської ради»

- змінити назву частини 6 «Соціальна реабілітація та зайнятість» на нову «Соціально-медична реабілітація, оздоровлення та зайнятість»;
- пункт 6.1. викласти у новій редакції:
«Для професійного навчання та працевлаштування забезпечити інвалідів офісною та комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет.

2008 рік
Управління соціального захисту
населення та праці
Одеської міської ради
2009 рік
Департамент праці та соціальної
політики Одеської міської ради»

- доповнити частину 6 новими пунктами:
«6.2. Створити терапевтичне відділення на базі комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 8» для маломобільних груп населення.
6.2.1. Проведення проектних робіт щодо капітального ремонту терапевтичного відділення на базі комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 8» для маломобільних груп населення.
6.2.2. Проведення капітального ремонту терапевтичного відділення на базі комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 8» для маломобільних груп населення.

2009 рік
Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради
6.2.3. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для терапевтичного відділення на базі комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 8» для маломобільних груп населення.
2009 рік
Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради

6.2.4. Придбання обладнання для терапевтичного відділення на базі комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 8» для маломобільних груп населення.

2009 рік
Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради

6.3. Здійснити заходи щодо оздоровлення молодих інвалідів у літній період.

Щорічно
Департамент праці та соціальної
політики Одеської міської ради»

- доповнити розділ програми «Перелік заходів і завдань програми на 2008-2011роки» новою частиною 7 «Інтеграція дітей-інвалідів у суспільство» наступного змісту:
«7.1. Провести заходи з профілактики дитячої інвалідності. 

Постійно
Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради

7.2. Створити базу даних дітей-інвалідів та сімей, в яких вони утримуються.

Щорічно
Департамент праці та соціальної
політики Одеської міської ради

7.3. Розробити типовий соціальний паспорт сім’ї, що виховує дитину-інваліда.

2009 рік
Департамент праці та соціальної
політики Одеської міської ради

7.4. Забезпечувати комп’ютерною технікою дітей-інвалідів, які навча-ються у старших класах.

Щорічно
Департамент праці та соціальної
політики Одеської міської ради».

- викласти у новій редакції розділ «Ресурсне забезпечення програми» (додається);
- вилучити додатки №№ 1, 2, 3.


2. Вважити таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 року №2484-V «Про внесення змін та доповнень до міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 року №2160-V».


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.

 


Міський голова                                              Е. Гурвіц

 

 

 

Додаток

до рішення
Одеської міської ради
№3758-V від 25.12.2008Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
31.12.2008 09:31

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/18737/