04:29:11   |   27 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 9-V от 17.05.2006 р.

№ 9-V от 17.05.2006 р.

О создании коммунального дошкольного учебного заведения "Детский дом "Жемчужинка" и утверждении его устава

Рішення
Одеської міської ради
№ 9-V від 17.05.2006 р.

Про створення комунального дошкільного навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» та затвердження його статуту

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належних умов соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги та соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Створити комунальний дошкільний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка», розташований за адресою: м. Одеса, пров. Маячний, 3.
2. Затвердити статут комунального дошкільного навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» (додається).
3. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію статуту комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з науки та просвіти.

Міський голова Е. Гурвіц

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 17.05.2006 р. № 9-VСТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА»І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний дошкільний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» є навчально-виховним закладом інтернатного типу, що забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання та здобуття дошкільної освіти.


1.2. Повна назва Дитячого будинку:
українською мовою - КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА»
російською мовою - КОММУНАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖЕМЧУЖИНКА».


1.3. Скорочена назва:
українською мовою - ДБ «Перлинка»
російською мовою - ДД «Жемчужинка».


1.4. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА»: м. Одеса, пров. Маячний, 3.


1.5. Комунальний дошкільний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, інших нормативно-правових актів України, цього статуту.


1.6. Комунальний дошкільний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» (далі - Дитячий будинок), є неприбутковим дошкільним закладом.


1.7. Засновником Дитячого будинку є Одеська міська рада (далі - Засновник). Засновник здійснює фінансування Дитячого будинку, його матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування дітей.


1.8. Дитячий будинок є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, розрахунковий рахунок в органах Державного казначейства.


1.9. Метою дитячого будинку є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб життєзабезпечення і особистісного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


1.10. Основними завданнями Дитячого будинку є:
• реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти, створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку дошкільної освіти в обсязі державних стандартів дошкільної освіти;
• забезпечення утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
• створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку;
• виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток творчої особистості з почуттям національної самосвідомості;
• виховання у вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
• розвиток гармонійної особистості вихованця, його здібностей і обдарувань;
• розвиток у вихованців всебічної соціальної та комунікативної компетентності, позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;
• організація оздоровчої роботи з дітьми.


1.11. Дитячий будинок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.


II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
2.1.
Порядок комплектування Дитячого будинку визначається Засновником відповідно до чинного законодавства України.


2.2. Комплектування Дитячого будинку здійснюється протягом календарного року.


2.3. Наповнюваність дошкільних груп, у Дитячому будинку встановлюється Засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти та науки та санітарно-гігієнічних норм.

 
2.4. До Дитячого будинку приймаються:
- діти-сироти;
- діти, відібрані у батьків за рішенням суду;
- діти, батьки яких позбавлені батьківських прав чи (або) засуджені, перебувають під арештом у період слідства, визнані недієздатними, перебувають на тривалому лікуванні, а також батьків, місцезнаходження яких невідомо, або вони з інших причин не беруть участі в утриманні та вихованні своїх дітей;
- підкинуті та безпритульні діти, які перебували в притулках для неповнолітніх, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.


2.5. Зарахування дітей до Дитячого будинку здійснюється відповідно до території обслуговування, закріпленої за Дитячим будинком.
Рішення про закріплення відповідної території приймається Засновником.


2.6. Діти, члени однієї сім'ї (брати та сестри), направляються разом до Дитячого будинку, за винятком, коли за медичними показниками або з інших причин їх виховання має здійснюватися окремо.


2.7. Зарахування дітей до Дитячого будинку проводиться наказом директора цього закладу на підставі таких документів:
- направлення (путівки) управління освіти Одеської міської ради, на підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини;
- свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що засвідчує вік дитини, за відсутності свідоцтва;
- відповідних медичних документів про стан здоров'я;
- документів про результати обстеження дитини, виданих відповідною психолого-медико-педагогічною комісією (консультацією);
- акта первинного обстеження умов життя дитини;
- відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють (копії свідоцтва про смерть батьків, хворобу, розшук батьків, вирок або рішення суду та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
- довідки про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів;
- опису належного дитині майна, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження;
- документів про наявність та закріплення житлової площі за дитиною;
- документів про успадкування житлової площі та майна;
- довідки з пенсійного фонду про призначення пенсії дитині, пенсійної книжки, копії ухвали суду про стягнення аліментів;
- ідентифікаційного коду дитини;
- повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом опіки і піклування;
- страхового свідоцтва про обов'язкове особисте державне страхування відповідно до чинного законодавства;
- ощадної книжки дитини.


2.8. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу вихованцю видаються:
- довідка про перебування у Дитячому будинку;
- грошова та матеріальна допомога відповідно до діючих нормативів;
- свідоцтво про народження;
- відомості про батьків або близьких родичів;
- документи, які підтверджують права вихованців на майно, житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадна книжка, цінні папери, пенсійна книжка, страхове свідоцтво, ідентифікаційний код та інші документи тощо.
Дитячий будинок забезпечує випускників грошовою та матеріальною допомогою відповідно до діючих нормативів.


III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО  БУДИНКУ
3.1. У Дитячому будинку функціонують групи з інтернатним режимом перебування.


3.2. Дитячий будинок забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Міністерством фінансів.
Контроль за якістю харчування здійснюється Засновником і відповідними органами охорони здоров'я.


3.3. Медичне обслуговування вихованців Дитячого будинку здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього закладу, та медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.
Заклади охорони здоров'я спільно з медичними працівниками Дитячого будинку двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх вихованців, у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне лікування.
До основних обов'язків медичних працівників закладу належать:
- моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей та учнів, надання їм невідкладної медичної допомоги;
- організація і проведення медичних оглядів лікувально-профілактичних заходів, оцінка їх ефективності;
- здійснення контролю за станом здоров'я, фізичним розвитком вихованців та учнів, організацією фізичного виховання, загартування та якістю харчування дітей;
- дотриманням санітарно-гігієнічних норм, протиепідемічного режиму;
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед вихованців та працівників закладу.


3.4. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, якістю харчування вихованців покладається на керівника Дитячого будинку, відповідні органи управління освітою, охорони здоров'я, територіальні державні санітарно-епідеміологічні служби і здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» від 22.06.99 N 1109 (із змінами, внесеними згідно постановами Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1217 та від 04.09.2003 1402).


3.5. Матеріальне та фінансове забезпечення вихованців Дитячого будинку здійснюється за нормами та нормативами, установленими законодавством.


IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
4.1.
Навчально-виховний процес у Дитячому будинку здійснюється відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти.


4.2. Дитячий будинок має право вибирати програму виховання і навчання дітей з комплексу варіативних програм, затверджених Міністерством освіти і наук України, а також розробляти і впроваджувати власну програму.


4.3. У Дитячому будинку визначається мова відповідно до Конституції України і Закону України «Про мови» (українська і російська).


4.4. Діяльність Дитячого будинку регламентується планом роботи, яки складається на навчальний рік та оздоровчий період, затверджується педагогічної радою і погоджується з управлінням освіти Одеської міської ради.


4.5. Науково-методичне забезпечення Дитячого будинку здійснюється міським інформаційно-методичним центром.


4.6. Навчально-виховний процес організується диференційовано, урахуванням структури дефекту, психофізичного стану, індивідуальних особливостей і можливостей вихованців. Корекційні заняття здійснюють вихователі спеціалісти-дефектологи, логопеди відповідно до особливостей розвитку дитини і труднощів у навчанні.


V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
5.1.
Учасниками навчально-виховного процесу у Дитячому будинку є діти дошкільного віку, керівники, педагогічні, медичні працівники, практичні психологи та інші працівники й спеціалісти.


5.2. Права і обов'язки вихованців, педагогічних та інших працівники визначаються чинним законодавством та цим статутом.


5.3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу у Дитячому будинку; здійснюється практичним психологом згідно з чинним законодавством.


5.4. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
- безпечні та нешкідливі для здоров'я дитини умови утримання, розвитку, вихована і навчання;
- рівний доступ до якісної дошкільної освіти;
- збереження родинних стосунків;
- оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні та святкові дні;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдають шкоду її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; здоровий спосіб життя.


5.5. Вихованці можуть бути передані на всиновлення (удочеріння) громадянам України, іноземними громадянами, на виховання у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в порядку, встановленому законодавством України. Передача: вихованців на усиновлення (удочеріння) здійснюється виключно в інтересах дитини.


5.6. Адміністрація Дитячого будинку під час оздоровчого періоду організовує відпочинок та оздоровлення вихованців. Дітям, які потребують санаторно-курортне лікування, першочергово виділяються путівки до відповідних закладів протягом року.


5.7. Педагогічними працівниками Дитячого будинку можуть бути особи високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки.


5.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інші працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю Законом України "Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами.


5.9. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної та виховної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;
• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальне пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• участь у роботі органів громадського самоврядування Дитячого будинку;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.


5.10. Педагогічні працівники зобов'язані:
• забезпечувати умови для засвоєння навчальних програм на рівні державного стандарту дошкільної освіти щодо її змісту, рівня та обсягу;
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державно символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виховувати в учнів повагу до батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
• захищати учнів та вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати шкідливим звичкам;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну політичну культуру;
• дотримуватися Статуту Дитячого будинку, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору, посадової інструкції;
• виконувати накази і розпорядження керівника Дитячого будинку, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради.


5.11. У Дитячому будинку обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 
5.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Дитячого будинку, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.


5.13. Педагогічні та медичні працівники зобов'язані нести особисту відповідальність за життя та психічне здоров'я кожної дитини згідно з чинним законодавством.


VI. УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ
6.1. Управління Дитячим будинком здійснюється його Засновником.


6.2. Координацію діяльності Дитячого будинку здійснює управління освіти Одеської міської ради.


6.3. Безпосереднє керівництво роботою Дитячого будинку здійснює директор, який призначається і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.


6.4. Вищим органом громадського самоврядування Дитячого будинку є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 23 членів колективу. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Право скликати збори мають голова ради Дитячого будинку, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Дитячого будинку, Засновник.


6.5. У період між загальними зборами колегіальним органом громадського самоврядування є рада Дитячого будинку.


6.6. Діяльність ради Дитячого будинку здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Рада Дитячого будинку організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.


6.7. При Дитячому будинку може створюватися ї діяти піклувальна рада відповідно до чинного законодавства України.


6.8. Директор Дитячого будинку:
- організовує, спрямовує і координує навчально-виховний процес, несе відповідальність за його якість та ефективність;
- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахової майстерності працівників;
- відповідає за реалізацію Державного стандарту базового компоненту дошкільної освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних програм, за рівнем навчальних досягнень вихованців;
- підтримує ініціативи з вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяє участі діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі;
- створює необхідні умови для організації безпечної життєдіяльності вихованців, їх медичного забезпечення;
- координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і протипожежних правил і норм, правил з техніки безпеки;
- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;
- захищає особисті, житлові та майнові права та інтереси вихованців;
- провадить діяльність із забезпечення прав та інтересів вихованців, захист їх від будь-яких форм фізичного, психічного та інших видів насильства;
- уживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання дітьми правил особистої гігієни;
- затверджує штатний розпис відповідно до типових штатних нормативів у межах фонду заробітної плати, погоджує його із Засновником;
- контролює дотримання режиму роботи закладу, організацію харчування і медичного обслуговування вихованців, організовує оздоровлення дітей;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- від імені Дитячого будинку укладає угоди з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях.

VIII. МАЙНО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
8.1. Матеріально-технічна база Дитячого будинку включає будівлі, споруди, комунікації, землю, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі Дитячого будинку.


8.2. Майно Дитячого будинку є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси та належить йому на праві оперативного управління.


8.3. Дитячий будинок відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.


8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Дитячого будинку проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Дитячому будинку внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.


8.5. Основні фонди Дитячого будинку не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.


IX. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.1.
Фінансова діяльність Дитячого будинку здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Дитячого будинку фінансується за рахунок коштів Засновника.


9.2. Джерелами формування кошторису Дитячого будинку є кошти:
• бюджету міста;
• добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
• інші кошти, не заборонені чинним законодавством.


9.3. Дитячий будинок має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.


9.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Дитячому будинку визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований Дитячий будинок.


9.5. Звітність про діяльність Дитячого будинку встановлюється відповідно до чинного законодавства.


X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
10.1. Державний контроль за діяльністю Дитячого будинку здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної освіти.


10.2. Державний контроль здійснює Міністерство освіти і науки України, контроль за діяльністю здійснює управління освіти Одеської міської ради.


10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Дитячого будинку є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.


10.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Дитячого будинку з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.

XI. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
11.1. Зміни та доповнення до Статуту Дитячого будинку затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
12.1.
Рішення про реорганізацію Дитячого будинку приймає Засновник.


12.2. Реорганізація Дитячого будинку відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.
У випадку реорганізації права та зобов'язання Дитячого будинку переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.


12.3. Ліквідація Дитячого будинку здійснюється за рішенням Засновника, суду або господарського суду.


12.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Дитячим будинком.

 
12.5. У разі ліквідації Дитячого будинку його активи мають бути передані іншому навчальному закладу відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.


12.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Дитячого будинку, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його на затвердження Засновнику.


12.7. Наявні у Дитячому будинку кошти після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників закладу, передаються ліквідаційною комісією Засновнику.


12.8. Ліквідація Дитячого будинку вважається завершеною, а Дитячий будинок припиняє свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.


12.9. При реорганізації чи ліквідації Дитячого будинку вихованцям, які навчалися та виховувалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання і виховання відповідно до чинного законодавства.


12.10. При реорганізації чи ліквідації Дитячого будинку працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю в Україні.

Секретар ради О.А.ПрокопенкоСтраница создана: 26.05.2006 16:33
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее