06:07:32   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3453-V от 09.10.2008

№3453-V от 09.10.2008

О вступлении Одесского городского совета в Ассоциацию «Черноморский Еврорегион»

Рішення
Одеської міської ради
№3453-V від 09.10.2008

Про вступ Одеської міської ради до Асоціації «Чорноморський Єврорегіон»

В м. Одесі на III Міжнародній Конференції з питань міжрегіонального співробітництва в басейні Чорного моря 25-26 червня 2007 р. була висунута ініціатива створення Чорноморського Єврорегіону.
26 вересня 2008 р. у м. Варна (Болгарія) підписано Установчий Акт Асоціації «Чорноморський Єврорегіон».
Основними завданнями Асоціації «Чорноморський Єврорегіон» є встановлення стосунків між населенням країн регіону, з метою розвитку транскордонних ініціатив співробітництва, створення необхідних умов для розвитку соціально-економічної діяльності, здійснення спільних проектів, підтримки громадянського суспільства.
Робота Асоціації розвивається у таких напрямках: вдосконалення практики ефективного управління, зміцнення демократичної стабільності, сприяння сталому розвитку, розвиток інфраструктури, сприяння туризму, здійснення програм в області культури, науки, освіти, охорони здоров’я, спорту та молоді, підтримка економічних ініціатив.
Відповідно до статті 15, пункту 21 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити Одеському міському голові здійснити необхідні юридичні дії з вступу міста Одеси до Асоціації «Чорноморський Єврорегіон».


2. Схвалити Статут Асоціації «Чорноморський Єврорегіон» (додається).


3. Зробити первинний фінансовий внесок до Асоціації «Чорноморський Єврорегіон» у розмірі 5000 євро.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з європейської інтеграції та зовнішніх зв’язків.Міський голова                                                              Е. Гурвіц

 

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№3453-V від 09.10.2008

 

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН»


ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
МИ, особи, які підписалися нижче (буде заповнено країнами-учасницями):
погодилися створити ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН, іменований нижче «ЧМЄР»


Стаття 2.
Назвою Асоціації є ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН, іменований нижче
«ЧМЄР» - назва, яка повинна згадуватися в будь-якому документі, що публікується Асоціацією.
Стаття 3.
ЧМЄР є форумом співробітництва між місцевими та регіональними владами Чорноморського регіону. ЧМЄР є некомерційною асоціацією, юридичною особою.
Чорноморський Єврорегіон, як він визначений в даному документі, включає, зокрема, членів з таких держав: Республіка Азербайджан, Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Республіка Греція, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Сербія, Румунія, Республіка Туреччина, Україна.
Стаття 4.
Офіційними мовами ЧМЄР є державні мови членів ЧМЄР. Робочою мовою ЧМЄР є англійська.
Стаття 5.
Зареєстроване бюро ЧМЄР створюється в Румунії, Констанца, бульвар Б- Дул Томіс, № 51.
Стаття 6.
Асоціація створюється на необмежений час із моменту дати її реєстрації.

 

 

ГЛАВА II. ЦІЛІ ЧМЄР


Стаття 7.
Цілями Асоціації є розвиток співробітництва між її членами, представлення та підтримка їх спільних інтересів та співробітництво з існуючими міжнародними асоціаціями в регіоні Чорного моря.
Стаття 8.
Відповідно до національного законодавства та зовнішньої політики тих країн, які представляють її члени, ЧМЄР буде прагнути:
а) встановлювати відносини між населенням країн Чорноморського регіону з метою розвитку транскордонних ініціатив співробітництва;
б) захищати загальні інтереси членів та визначати загальну стратегію розвитку;
в) поширювати інформацію про відповідний досвід та ноу-хау членів серед усіх членів ЧМЄР;
г) розробляти спільні програми та розвивати стратегії, а також здійснювати акції, направлені на їх реалізацію;
д) створювати необхідні умови для розвитку соціально-економічної діяльності, захищаючи при цьому навколишнє середовище та, враховуючи необхідність, покращувати територіальноу єдність між її членами;
е) визначати необхідність в підтримці, спільних проектах та фінансових джерелах серед членів ЧМЄР;
є) організовувати, створювати та здійснювати спільні транснаціональні проекти співробітництва, які могли б отримати фінансову підтримку з боку національних, європейських та інших міжнародних органів;
ж) підтримувати ініціативи в області партнерства між державною і приватною сферами;
з) підтримувати громадянське суспільство.
Стаття 9.
Для досягнення цих цілей ЧМЄР приділяє пріоритетне значення таким областям діяльності в рамках повноважень місцевих і регіональних органів влади:
а) вдосконалення практики ефективного управління;
б) зміцнення демократичної стабільності;
в) сприяння стійкому розвитку регіону з метою збереження моря та основних річок басейну шляхом захисту навколишнього середовища, рибальства та біорізноманітності, а також запобігання розливів нафти та скидання в воду відходів;
г) розвиток інфраструктур, включаючи системи енергетики, транспортні та комунікаційні мережі;
д) заохочення інвестицій в поновлювані види енергії;
е) сприяння моніторингу ризиків морського транспорту та потреб прибережних регіонів;
є) управління міграційними потоками та інтеграції іммігрантів;
ж) підтримка ініціатив та сприяння стійкому туризму;
з) здійснення багатобічних програм в області культури, науки, освіти, охорони здоров'я, спорту та молоді;
і) підтримка економічних ініціатив.
Стаття 10.
Асоціація може встановлювати співробітництво та партнерські зв'язки з окремими особами або органами держав-членів та інших країн в областях, що входять в сферу її повноважень; вона може брати участь в створенні інших асоціацій або організацій або може вступати до них.
Стаття 11.
Асоціація може здійснювати економічну діяльність, якщо вона пов'язана з цілями Асоціації та відповідає положенням статті 3.ГЛАВА ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ


Стаття 12.
ЧМЄР складається з членів, почесних членів, консультативних органів та спостерігачів. Членом ЧМЄР може стати місцевий або регіональний орган влади в Чорноморському регіоні. Членами ЧМЄР є територіальні утворення, які заявили про свою підтримку Установчого акту відповідно з вимогами свого національного законодавства та міжнародних угод.
Стаття 13.
Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи має спеціальний статус почесного члена ЧМЄР.
Комітет Міністрів Ради Європи, Парламентська Асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Європейська Комісія, Комітет регіонів Європейського Союзу, Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), Парламентська Асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) можуть стати консультативними органами ЧМЄР на підставі відповідного прохання.
Національні та міжнародні організації та установи можуть звертатися з проханням про надання їм статусу спостерігача ЧМЄР, якщо вони поділяють ці ж цілі та готові активно працювати для їх досягнення.
Стаття 14.
Процедура приєднання для кандидатів в члени починається із заяви про намір приєднатися до ЧМЄР, що направляється адміністративному органу, відповідальному за це в рамках територіального утворення заявника.
Генеральна асамблея ЧМЄР розглядає та приймає рішення про прийняття нових членів або про їх виключення.
Статус спостерігача може бути наданий, призупинений або припинений Генеральною асамблеєю відповідно до положень даного Статуту.
Стаття 15.
Члени Асоціації мають такі права:
а) брати участь в ухваленні рішень, пов'язаних із діяльністю Асоціації;
б) вибирати Раду директорів Асоціації та бути обраними до неї;
в) висувати пропозиції та звертатися з конструктивною критикою відносно діяльності та програм Асоціації;
г) отримувати роз'яснення від Ради директорів Асоціації з питань, які представляють загальний інтерес;
д) розглядати бухгалтерські звіти та протоколи засідань керівних та контрольних органів Асоціації;
е) користуватися результатами роботи, публікаціями та документами Асоціації;
є) рекомендувати нових членів та брати участь в заходах, що проводяться Асоціацією;
ж) робити свій внесок до публікацій Асоціації;
з) отримувати наявну інформацію про ЧМЄР за запитом.
Стаття 16.
Члени Асоціації мають такі обов'язки:
а) виконувати положення Статуту;
б) узгоджувати загальні задачі та співпрацювати в їх досягненні;
в) допомагати розробляти політику та програми ЧМЄР;
г) брати участь в заходах, що представляють спільний інтерес;
д) робити свій внесок у фінансування ЧМЄР;
е) сприяти просуванню ЧМЄР;
ж) приймати рішення про ресурси та майно ЧМЄР;
з) не завдавати збитку авторитету, діяльності та заходам Асоціації;
і) просувати та захищати законні інтереси Асоціації;
Стаття 17.
Почесні члени, консультативні органи та спостерігачі можуть робити свій внесок у фінансування ЧМЄР лише на добровільній основі. Внутрішні правила процедури Асоціації визначають умови їх участі в органах та діяльності ЧМЄР.
Стаття 18.
Членство може припинитися при:
а) розпуску ЧМЄР;
б) припиненні діяльності самого органу-учасника;
в) направленні письмової заяви з боку учасника, в якій викладається його намір вийти з ЧМЄР;
г) несплаті членського внеску впродовж трьох поточних термінів оплати.
Стаття 19.
Член Асоціації може бути виключений з ЧМЄР лише рішенням, прийнятим в цьому зв'язку Генеральною асамблеєю, на підставі того, що він діяв всупереч задачам ЧМЄР, як вони визначені в даному Статуті, або у зв'язку із тим, що це може поставити під серйозну загрозу саме існування ЧМЄР.
Стаття 20.
Члени можуть припинити своє членство в Асоціації у будь-який час за умови, що вони направлять своє рішення про вихід керівним органам Асоціації, принаймні за один місяць до виходу.
Члени, які виходять з членства в Асоціації або які виключаються з Асоціації, не можуть просити компенсації або повернення їх членських внесків, відрахувань або будь-яких інших грошових сум або матеріальних предметів, переданих в дар Асоціації.ГЛАВА IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЧМЄР


Стаття 21.
Організаційна структура ЧМЄР складається з:
а) Генеральної асамблеї;
б) Ради директорів;
в) Голови Ради директорів;
г) Постійних комітетів;
д) Ради аудиторів.
Стаття 22.
Вищим органом Асоціації є Генеральна асамблея, яка включає всіх членів та має такі повноваження:
а) Вона обирає або скасовує повноваження:
1. Голови Ради директорів;
2. членів Ради директорів;
3. членів постійних комітетів;
4. Ради аудиторів.
б) Схвалює:
1. Установчий акт та положення Статуту та поправки до нього;
2. щорічну програму діяльності ЧМЄР;
3. бюджет і щорічний фінансовий звіт;
4. щорічний звіт про діяльність Ради директорів;
5. щорічний звіт про діяльність Ради аудиторів;
6. розпускає та ліквідує Асоціацію відповідно до правових процедур;
в) Приймає рішення за пропозицією Ради директорів:
1. про прийняття та виключення членів, про надання або анулювання статусу спостерігача;
2. про створення місцевих відділень ЧМЄР;
3. про розміри членського внеску та умови оплати;
4. про внутрішні правила процедури;
5. про організаційну структуру та кількість співробітників;
6. про Асоціацію, при вступі до інших організацій або виході з них;
7. про будь-які інші повноваження, передбачені законом та Статутом Асоціації;
г) Визначає:
1. основні аспекти політики ЧМЄР, як це передбачено в його програмі;
2. те, як забезпечити, виділити та використовувати ресурси, що є у ЧМЄР для досягнення його цілей;
д) Оцінює:
1. виконання програм співробітництва;
2. звіти органів ЧМЄР;
3. будь-яку іншу діяльність ЧМЄР.
Стаття 23.
Генеральна Асамблея несе відповідальність або може призначити орган, який несе відповідальність, за будь-які інші акти, які, на підставі даного Статуту, не доручені іншому органу ЧМЄР.
Стаття 24.
Генеральна асамблея проводить свої регулярні сесії, принаймні, один раз на рік та, коли це необхідно, збирається на позачергову сесію, причому, як правило, кожна зустріч проходить в різних державах. На Генеральній асамблеї головує голова Ради директорів або, коли він або вона не можуть бути присутніми, заступник голови.
Стаття 25.
Генеральна асамблея скликається Радою директорів або 1/3 (однією третьою) членів Асоціації на підставі обґрунтованого запиту, що направляється Раді директорів у письмовій формі.
Стаття 26.
Генеральна асамблея скликається на основі письмового запиту за 30 днів до засідання і повинна вказати місце та дату, а також проект порядку денного. Члени Асоціації, які не можуть особисто брати участь в Генеральній асамблеї, можуть делегувати іншому члену Асоціації участь замість себе.
Делегування повноважень здійснюється на підставі заяви, яка повинна включати дані про двох членів, або в письмовій офіційній записці, яка надається юридичною особою-членом Асоціації, - і яка буде дійсна лише відносно тієї сесії Генеральної асамблеї, на яку вона поширюється.
Генеральна асамблея скликається законним чином, якщо, принаймні, половина плюс 1 із загального числа членів Асоціації візьмуть участь в першій зустрічі.
Друге скликання проводитися не пізніше 15 днів після першого.
При першому скликанні Генеральна асамблея є законно скликаною, якщо в ній бере участь 1/3 (одна третина) членів, і приймає рішення на основі простої більшості голосів (половина плюс 1) присутніх членів.
Стаття 27.
Кожен член має право лише на один голос в Генеральній асамблеї або на кількість голосів, рівну кількості делегованих повноважень в його розпорядженні.
Генеральна асамблея приймає рішення на основі простої більшості голосів (половина плюс 1) присутніх членів, за винятком положення статей 22 (а) і 22(б), коли вимагається 2/3 (дві третини) голосів присутніх членів.
Стаття 28.
Рада директорів є виконавчим органом, який керує Асоціацією між сесіями Генеральної асамблеї.
Рада директорів складається з ...5 (тимчасові положення) членів, включаючи голову, який обирається Генеральною асамблеєю на два роки.
Члени Ради директорів обирають заступника голови і секретаря зі свого складу.
Кожен член Ради директорів має право лише на один голос.
Рада директорів та її окремі члени можуть бути зняті зі свого поста, якщо:
а) вони не виконують зобов'язань, викладених в даному Статуті;
б) вони діють всупереч положенням даного Статуту або політиці, затвердженій Генеральною Асамблеєю.
Строк повноважень члена Ради директорів закінчується, якщо територіальне утворення, яке він або вона представляє, перестає бути членом ЧМЄР.
Стаття 29.
Рада директорів:
а) забезпечує дотримання рішень Генеральної асамблеї;
б) виконує затверджений бюджет та висуває пропозиції відносно бюджету на наступний рік;
в) докладає Генеральній асамблеї про заходи, які вже здійснені, та висуває пропозиції про проведення нових заходів;
г) отримує та розглядає нові запити про членство та виносить їх на вирішення Генеральної асамблеї;
д) розглядає виключення з членства і виносить це на вирішення Генеральної асамблеї;
е) укладає правові акти від імені та за відповідальністю Асоціації;
є) приймає рішення про прийняття та використання дарів, спадку або інших вкладів; здійснює витрати відповідно до бюджету доходів і витрат на підставі юридичних положень;
ж) організовує та координує співробітництво з іншими організаціями;
з) здійснює моніторинг за роботою постійних комітетів та розглядає їх пропозиції;
і) визначає організацію технічної роботи ЧМЄР;
ї) приймає виконавчі рішення відносно виконання цілей Асоціації;
к) здійснює нагляд за політикою ЧМЄР в сфері публікації та інформації, організовує цю роботу;
л) виконує інші задачі, доручені їй Генеральною асамблеєю, та необхідні для належного функціонування ЧМЄР, при умові, що вони на підставі даного Статуту не відносяться до сфери відповідальності інших органів ЧМЄР.
Стаття 30.
Рада директорів проводить регулярну сесію, принаймні, один раз в шість місяців, працює і приймає обґрунтовані рішення більшістю в 2/3 (дві третини) голосів.
Стаття 31.
Голова Ради директорів обирається Генеральною асамблеєю на термін в два роки, поновлюваний лише один раз.
Заступник голови Ради директорів обирається членами Ради директорів, включаючи голову, на термін в два роки, поновлюваний лише один раз.
Голова і заступник голови представляють різні держави.
Голова і заступник голови не можуть обиратися на термін більше двох разів в якості голови або заступника голови.
Стаття 32.
Голова Ради директорів:
а) представляє Асоціацію у відносинах з іншими фізичними та юридичними національними або іноземними особами;
б) проводить засідання Генеральної асамблеї Асоціації і Ради директорів;
в) забезпечує управління Асоціацією між сесіями Ради директорів;
г) стежить за виконанням рішень Генеральної асамблеї і Ради директорів;
д) може делегувати деякі зі своїх повноважень іншому члену Ради директорів;
Заступник голови представляє голову в його або її відсутність або при неможливості брати участь в роботі.
Стаття 33.
Секретар Ради директорів обирається членами Ради директорів на термін в два роки, поновлюваний один раз.
Секретар Ради директорів:
а) планує діяльність Ради директорів;
б) готує матеріали для засідань і забезпечує присутність членів Ради;
в) веде облік документів і документації, пов'язаної з діяльністю Ради і Генеральної асамблеї;
г) готує протоколи засідань Ради або Генеральної асамблеї.
Стаття 34.
Рада аудиторів ЧМЄР перевіряє правильність документів, які готуються органами ЧМЄР, та правильність матеріальної і фінансової діяльності.
Рада аудиторів включає трьох членів Асоціації, які не є членами Ради директорів.
Рада аудиторів:
а) перевіряє, яким чином використовується майно Асоціації;
б) перевіряє вимоги до кворуму і голосування на Генеральній асамблеї;
в) перевіряє фінансову практику Асоціації, реєструючи звіти в спеціальному регістрі;
г) готує доповіді і представляє їх Генеральній асамблеї;
д) може брати участь в засіданні Ради директорів без права голосу;
е) здійснює будь-які інші повноваження, передбачені Статутом або встановлені Генеральною асамблеєю.
Раз на рік Рада аудиторів представляє доповідь Генеральній асамблеї про свою діяльність та встановлені факти.
Стаття 35.
Постійні комітети ЧМЄР мають право висувати пропозиції, а також готувати та виконувати прийняті програми.
Області діяльності, відповідальності та процедури призначення членів постійних комітетів визначаються Генеральною асамблеєю ЧМЄР.

 


ГЛАВА VI. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ


Стаття 36.
Для досягнення своїх цілей ЧМЄР буде використовувати такі джерела фінансування:
а) членські внески членів;
б) дари, пожертвування та інші можливі або добровільні внески;
в) спонсорство;
г) збори за участь в заходах Асоціації;
д) законним шляхом отримані відсотки або дивіденди;
е) інші законні джерела.
При створенні Асоціації її майно складається з 5 000 євро, що є внеском членів-засновників Асоціації.
Почесні члени, консультативні органи та спостерігачі можуть робити свій внесок у фінансування ЧМЄР на добровільній основі.

 

ГЛАВА VII. РОЗПУСК ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ
Стаття 37.
Асоціація розпускається:
а) з юридичних підстав;
б) за рішенням суду;
в) за рішенням Генеральної асамблеї.
Стаття 38.
Асоціація розпускається з юридичних підстав в таких випадках:
а) якщо неможливо досягти цілей, для яких вона була створена;
б) якщо неможливо заснувати Генеральну асамблею або Раду директорів відповідно до Статуту Асоціації, і якщо така ситуація продовжується більше року після дати, на яку, згідно із Статутом, може бути заснована Генеральна Асамблея або, в залежності від ситуації, Рада директорів;
в) якщо кількість членів скорочується до менше трьох протягом трьох місяців.
Стаття 39.
Асоціація розпускається за рішенням суду:
а) коли мета або діяльність Асоціації стала незаконною або суперечить громадському порядку;
б) коли досягнення цілей здійснюється незаконними засобами або такими, що суперечать громадському порядку;
в) коли Асоціація переслідує інші цілі, ніж ті, для досягнення яких вона була створена;
г) в інших випадках, передбачених законом.
Рішення про розпуск Асоціації виноситься судом там, де розташовано зареєстроване бюро Асоціації, на прохання будь-якої зацікавленої особи.
Стаття 40.
Ліквідація Асоціації проходить відповідно до процедури, передбаченої в постанові № 26/2000 урядів Румунії відносно асоціацій та фондів.
Стаття 41.
Якщо Асоціація розпускається, то її майно, що залишається після ліквідації, передається юридичним особам, призначеним в цих цілях Генеральною асамблеєю.
Стаття 42.
ЧМЄР складається, принаймні , з трьох членів, з трьох різних держав Чорноморського регіону. ЧМЄР припиняє своє існування, якщо не виконується ця умова або якщо з цього приводу буде прийняте рішення членами Генеральної асамблеї ЧМЄР.ГЛАВА VIII. МІСЦЕВІ БЮРО ЧМЄР


Стаття 43.
Діяльність ЧМЄР здійснюється технічними бюро:
а) Бюро Чорноморського Єврорегіону в Констанці, Румунія;
б) Бюро Чорноморського Єврорегіону в Одесі, Україна;
в) Бюро Чорноморського Єврорегіону в Самсуні, Туреччина;
г) Бюро Чорноморського Єврорегіону у Варні, Болгарія;
......
......
Генеральна асамблея своїм рішенням може створити інші технічні бюро.


ГЛАВА ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 44.
У випадку змін в правовій системі органу територіального утворення, які призводять до зміни його кордонів або ідентифікації, його членство в ЧМЄР переходить до правонаступника даного утворення. Якщо на території територіального утворення - члена ЧМЄР - створюється інший орган самоврядування - який не є прямим правонаступником - то необхідно знову здійснити процедуру вступу до Асоціації.
Стаття 45.
Асоціація має право мати власну скорочену назву, печатку та будь-які інші ознаки ідентифікації.
Стаття 46.
Протоколи Генеральної асамблеї та Ради директорів ведуться секретарем в журналі засідань, який зберігається в приміщенні Асоціації.
Протоколи останнього засідання ухвалюються на черговому засіданні Генеральної Асамблеї або Ради директорів.
Рішення Генеральної асамблеї або Ради директорів зберігаються в окремих журналах, з якими можуть знайомитися всі члени Асоціації.
Стаття 47.
Пропозиції про зміни в даному Статуті мають бути представлені в письмовій формі. Діючий голова передає ці пропозиції членам Генеральної асамблеї ЧМЄР за 30 днів до першої можливої регулярної сесії, наступної після винесення цих пропозицій.
Стаття 48.
Положення цього Установчого акту будуть доповнені відповідно до постанови № 26/2000 уряду Румунії про асоціації та фонди.

 
Секретар міської ради                                              О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 23.10.2008 08:05
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее