22:22:33   |   30 июля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 5286-IV від 06.03.2006 р.

№ 5286-IV від 06.03.2006 р.

Об утверждении городской программы поддержки деятельности национально-культурных обществ города Одессы на 2006 год
Внесены изменения решением №40-V от 27.06.06г.

Рішення
Одеської міської ради
№ 5286-IV від 06.03.2006 р.

Про затвердження міської програми підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2006 рік

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 14 Закону України «Про національні меншини в Україні», з метою консолідації та подальшого розвитку діяльності національних спільнот, Одеська міська рада:

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську програму підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2006 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціальної політики.

Міський голова Е. Гурвіц 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 06.03.2006 року № 5286-IV


                                                                            МІСЬКА ПРОГРАМА
                                           підтримки діяльності національно-культурних товариств
                                                                         міста Одеси на 2006 рік

Назва :
Міська програма підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2006 рік.
Категорія жителів територіальної громади, в інтересах яких реалізується програма.
Національно-культурні товариства міста Одеси.
Опис міської про грами
Проблема, на вирішення якої орієнтована програма, та шляхи її розв'язання.
За даними останнього перепису в Одесі мешкають громадяни понад 60 національностей. Питання розвитку національних спільнот полягають не лише у площині вирішення їх культурних та освітніх потреб, а постають, передусім, як питання етносоціальної політики, в центрі якої потреби . соціального розвитку людини, колективу як етнічної одиниці. Тому національні громадські організації міста на перший план висувають завдання розвитку культури свого етносу та захист соціально-культурних інтересів своїх членів.
Налагодження оперативного діалогу і взаємодії між органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та етнічними структурами, залучення членів громадських організацій до вирішення проблем етидсоціального розвитку суспільства, в цілому, відповідає Закону України "Про .національні меншини в Україні".
З цією метою пропонується підтримати діяльність національно-культурних товариств, які звернулись по допомогу.
Основні завдання та пріоритети програми.
Програмою передбачена підтримка національно-культурних товариств, які сприяють громадській активності та вирішенню питань етносоціальної політики окремих верств населення.
Мета програми :
Програма націлена на підтримку громадських організацій національних меншин (національно-культурних товариств), задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності, забезпечення консолідації та зростання громадської відповідальності багатонаціональної громади міста Одеси.
Механізм реалізації заходів програми.
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій національно-культурних товариств здійснюється згідно з планом використання коштів кожної організації.
Очікувані результати реалізації програми.
Розвиток діяльності громадських організацій національно-культурних товариств у вирішенні соціальних, економічних, творчих, інтелектуальнюс, етносоціальних, екологічних проблем, вирішення питань співробітництва з міжнародними національними спільнотами.
Інформаційне забезпечення програми.
Опублікування результатів проведення громадськими організаціями національно-культурних товариств заходів згідно зі статутом та планом діяльності організації у газеті «Одеський вісник».
Механізм контролю виконання заходів програми.
Контроль за виконанням заходів програми та використанням бюджетних коштів здійснюється управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради.
Управління, фінансів Одеської міської ради інформує управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради про обсяг фінансування за міською цільовою програмою.
Строк реалізації програми: 2006 рік.

                                             ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ

Джерело
Сума, грн.
Бюджет міста Одеси на 2006 рік
83 000
Усього
83000

ПРАВОВА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:
- Конституція України;
- Закон України "Про національні меншини в Україні";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон Україні "Про об'єднання громадян". Програма набуває чинності з 01 січня 2006 року.
До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийнятих наказів, постанов, нормативних актів, заяв та ін.

№ п/п
Витрати по даній цільовій програмі
2006 р.
грн.
1
2
3
1.
Загальноміські заходи
47000
1.1.
День міста
11000
1.2.
Видання щоквартального вісника "Ради національно-культурних товариств"
20000
1.3.
Всесвітній день біженців
6000
1.4.
Видання календаря національно-культурних товариств
10000
2.
Святкування Днів культури національно-культурних товариств
12000
2.1.
Одеське товариство «Чеська родина»
6000
2.2.
. Одеське ім. А. Міцкевича відділення спілки поляків в Україні
3000
2.3.
Одеське об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»
3000
3.
Проведення конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств
24000
 
Усього
83000


Секретар міської ради О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 15.05.2006 14:43
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее