/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 5252-IV від 09.01.2006р

№ 5252-IV від 09.01.2006р

О бюджете города Одессы на 2006 год 
Внесены изменения решением исполкома № 185 от 09.06.2006 

Рішення
Одеської міської ради
№ 5252-IV від 09.01.2006р


Про бюджет
міста Одеси на 2006 рікВідповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», рішень Одеської міської ради від 04.09.2002 р. № 409-IV „Про бюджетний регламент”, від 29.09.2005 р. № 4398-IV „Про пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2006 рік”, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2006 рік у сумі 1 035 016,4 тис. грн. (додатки 1-2), у тому числі:
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 748 892,0 тис. грн., у тому числі:
• Доходи, що враховуються при розрахунку трансфертів - 511 048,9 тис.грн,
• Доходи, що не враховуються при розрахунку трансфертів – 204 167,8 тис.грн,
• Офіційні трансферти – 33 675,3 тис.грн.
Обсяг доходів спеціального фонду визначити у сумі 286 124,4 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 230 805,4 тис. грн.
Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2006 рік у сумі 987 908,2 тис. грн. (у тому числі загальний фонд – 747 666,0 тис. грн.; спеціальний фонд – 240 242,2 тис. грн. (додатки 3-5).
Вважати таким, що обсяг видатків, що враховуються при визначені обсягу трансфертів і спрямовуються на виконання делегованих державою повноважень, визначено у розмірі, що відповідає показнику, розрахованому Міністерством фінансів України.


2. Установити профіцит спеціального фонду бюджету м. Одеси у сумі 45 882,2 тис. грн. з метою погашення основної суми боргу.

 
3. Затвердити обсяг надання та погашення кредитів (додаток 6).

 
4. Затвердити розподіл видатків за головними розпорядниками бюджетних коштів (додаток 7).

 
5. Затвердити фінансування бюджету м. Одеси. (додаток 8). Визначити головним розпорядником коштів з погашення основної суми боргу бюджету м. Одеси управління фінансів Одеської міської ради.


6. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету м. Одеси у сумі 2 000,0 тис. грн., у т.ч.:
міський – 1 800,0 тис.грн.
Київський – 50,0 тис.грн.
Малиновський – 50,0 тис.грн.
Приморський – 50,0 тис.грн
Суворовський – 50,0 тис.грн.


7. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2006 році належать:
75,0 відсотків податку з доходів фізичних осіб;
75,0 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності (без відрахувань 10 відсотків до Пенсійного фонду);
100,0 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Одеська міська рада;
75,0 відсотків плати за землю;
Місцеві податки та збори, у тому числі:
• податок з реклами,
• комунальний податок,
• збір за припаркування автотранспорту,
• ринковий збір,
• збір за видачу ордера на квартиру,
• курортний збір,
• збір за виграш на бігах на іподромі,
• збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі,
• збір за право використання місцевої символіки,
• збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг,
• збір з власників собак,
• збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей,
Податок на промисел;
100,0 відсотків плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами));
43,0 відсотка єдиного податку з юридичних та фізичних осіб;
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;
100,0 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів;
80,0 відсотків плати за оренду майна, приміщень площею 50 кв.м та понад 50 кв.м, що знаходяться в комунальній власності;
100,0 відсотків плати за оренду приміщень площею до 50 кв.м, що знаходяться в комунальній власності;
80,0 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі;
100,0 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового транспорту;
100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
Державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до місцевого бюджету;
Адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами Одеської міської ради, або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
Штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
85,0 відсотків коштів плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, що перебувають у комунальній власності, (без ПДВ);
Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету;
Додаткова дотація з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ;
Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам;
Субвенція з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
Субвенція з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
Субвенція з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
Субвенція з державного бюджету на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів;
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл;
Субвенція з державного бюджету на збереження історичної забудови міст, об’єктів історико – культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток;
Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;
Субвенція з державного бюджету на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;
Субвенція з державного бюджету на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
Субвенція з державного бюджету на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року;
Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
Субвенція з державного бюджету на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії;
Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність;
Субвенція з державного бюджету на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);
Субвенція з обласного бюджету Одеської області на утримання притулків для неповнолітніх.


8. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2006 році належать:
10,0 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;
Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, крім плати за оренду берегозахісних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
Надходження до цільових фондів, утворених Одеською міською радою;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності, в першу чергу у сільській місцевості;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, а також на програму енергозбереження та переведення на опалення електроенергією населених пунктів;
Субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень;
Субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв‘язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
Бюджет розвитку, у тому числі:
• 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності; 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності)
• 100,0 відсотків коштів від відчуження нерухомого та іншого майна представництвом по управлінню комунальною власністю (без ПДВ),
• 100,0 відсотків коштів від приватизації комунальної власності,
• надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності територіальної громади,
• кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку,
• запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством,
• субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
У разі відсутності у місті вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням Одеської міської ради на ремонт і утримання доріг.


9. Затвердити на 2006 р. обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 9).


10. Затвердити перелік витрат, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 10).


11. Встановити розмір резервного фонду бюджету міста Одеси на 2006 рік у сумі 1 500,0 тис. грн.


12. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Одеси за економічною структурою видатків:
• оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
• нарахування на заробітну плату (код 1120);
• медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 1132);
• продукти харчування (код 1133);
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
• виплата відсотків за зобов’язаннями (код 1200);
• поточні трансферти населенню (код 1340);
• трансферти місцевим бюджетам (код 1320).


13. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному і вартісному обсязі за видами енергоносіїв, у розрізі постачальників, по кожній підвідомчій бюджетній установі в межах видатків за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У місячний термін надати ці дані для узагальнення до управління фінансів Одеської міської ради.
Управлінню фінансів Одеської міської ради підготувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2006 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств - енергопостачальників затверджені ліміти споживання енергоносіїв.
Розпорядникам коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених послуг. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод в межах встановлених відповідним головним розпорядником коштів бюджету м. Одеса з кожного виду енергоносіїв обґрунтованих лімітів споживання.


14. Встановити, що у 2005 році обсяг міського бюджету та бюджетів районів міста регулюються за рахунок податків та зборів, що сплачуються всіма суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі, згідно з затвердженими нормативами відрахувань доходів бюджету м. Одеса, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2006 рік (додаток 11).

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в повному обсязі передаються до доходів міського бюджету.


15. Встановити, що всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, (крім збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг та збору за припаркування автотранспорту) зараховуються підприємствами, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі, на рахунки управління Державного казначейства в Одеській області, відкриті для виконання міського бюджету.


16. Встановити, що в 2006 році відчуження у власність юридичних та фізичних осіб нежилих приміщень площею до 50 кв.м здійснюється Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради.

Призупинити дію в 2006 році підпунктів 3, 4 пункту 3.2.5 розділу 3 Положення про районну адміністрацію Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04.02.2004 р. №2189-ІV.


17. Внести зміни до всіх положень про місцеві податки та збори (крім положення про ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту та комунальний податок) в тій частині, що стосується визначення термінів сплати до бюджету та подання звітності, а саме:
Місцеві податки та збори щомісяця перераховуються на рахунки Управління державного казначейства в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси, до 10 числа місяця, наступного за звітним. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку.
Розрахунки місцевих податків та зборів за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подається платниками до податкових інспекцій за місцем реєстрації (крім збору за припаркування автотранспорту та ринкового збору) на протязі 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Своєчасно не внесені до бюджету суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.


18. Пункт 4.1. Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.04.2001 року № 2172-ІІІ, доповнити реченням такого змісту: “Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг видається на рік, на підставі пред’явленого документу про сплату збору, незалежно від результату фінансово-господарської діяльності та сезонності роботи”.
Розділ 4 доповнити пунктом 4.10. такого змісту:
“4.10. Кошти збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг зараховуються по коду 16011500 класифікації доходів бюджету на рахунки Управління державного казначейства в Одеській області, відкриті для виконання районних бюджетів міста, за місцем розташування об’єктів торгівлі та сфери послуг.”
Припинити дію абзаців 4, 5 пункту 5.


19. Пункт 5.3 Положення про ринковий збір, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.03.2003 року № 1074-IV викласти в редакції:
“Адміністрації ринків, незалежно від форм власності, щодекадно до 10, 20, 30 числа кожного місяця перераховують збір в повному обсязі на рахунки управління Державного казначейства в Одеській області, відкриті для виконання районних бюджетів міста, за кодом бюджетної класифікації 16010500 “Ринковий збір” з остаточним розрахунком з бюджетом на протязі 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку”.


20. Встановити, що кошти за оренду майна, приміщень площею 50 кв.м та понад 50 кв.м, що знаходяться в комунальній власності, крім цілісних майнових комплексів, зараховуються на рахунок Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради та щомісячно без ПДВ та коштів на покриття витрат Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради перераховуються на рахунок управління Державного казначейства в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним.
Кошти в розмірі 20,0 відсотків, але не більше 5 273,3 тис.грн. з суми коштів, що фактично надійдуть від оренди майна, приміщень площею 50 кв. м та понад 50 кв.м та 100 відсотків штрафних санкцій у вигляді пені за договорами оренди та страхового відшкодування при настанні страхового випадку від орендованого майна направляються на: покриття витрат Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця та витрат на приватизацію та відчуження об’єктів комунальної власності; на страхування об’єктів комунальної власності, орендованих бюджетними установами та страхування об’єктів комунальної власності, що передаються під заставу для забезпечення банківських кредитів; оплату проведення експертних оцінок та послуг комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»; утримання Дому прийомів; для погашення зобов’язань з податку на додану вартість за операціями по безкоштовній передачі будівель у власність Одеській єпархії Української православної церкви; інші видатки згідно з затвердженим кошторисом.


21. Встановити, що кошти за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, зараховуються на рахунок бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами, та в розмірі 85,0 відсотків (без ПДВ) щомісячно перераховуються на рахунок управління Державного казначейства в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста, за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним.
Кошти в розмірі 15,0 відсотків, але не більше 1 553,0 тис.грн. з суми коштів, що фактично надійдуть за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, спеціальних рекламних конструкцій, використовуються на покриття витрат, пов’язаних з виконанням функцій з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі, підготовці, реєстрації та обліку договорів про тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, забезпечення контролю за дотриманням підприємствами умов договорів про розміщення зовнішньої реклами, видачі дозволів на використання місцевої символіки м. Одеси згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з управлінням фінансів Одеської міської ради.


22. Встановити, що кошти оренди окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі, зараховуються на рахунок відділу дозволів та узгоджень управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради, та в розмірі 80,0 відсотків (без ПДВ) щоденно перераховуються на рахунок управління Державного казначейства в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним.
Кошти в розмірі 20,0 відсотків, але не більше 520,0 тис.грн. з суми коштів, що фактично надійдуть за оренду твердого покриття під об’єктами торгівлі, направляються на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м.Одеси, використовується для паркування гостьового і службового транспорту та для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі, згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з управлінням фінансів Одеської міської ради.

23. Встановити, що кошти від оренди твердого покриття на місцях парковок зараховуються на рахунок відділу дозволів та узгоджень управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради та в розмірі 100,0 відсотків (без ПДВ) щоденно перераховуються на рахунок управління Державного казначейства в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним.

24. Встановити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, зараховуються на рахунок управління інженерного захисту Одеської міської ради, відкритий у відділенні Державного казначейства у м. Одесі, та в розмірі 100,0 відсотків (без ПДВ) щомісячно перераховуються на рахунок управління Державного казначейства в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним.

25. Встановити, що кошти, залучені від забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста згідно договорів за право забудови, зараховуються на рахунок управління капітального будівництва Одеської міської ради, відкритий у відділенні Державного казначейства у м. Одесі, та в розмірі 100,0 відсотків щомісячно перераховуються на рахунок управління Державного казначейства в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним.

26. Встановити план на 2006 рік від надходження плати за землю в сумі 103 059,9 тис.грн, відрахування до бюджету міста (75 відсотків) – 77 294,9 тис.грн, в тому числі:
земельний податок – 77 526,6 тис.грн, відрахування до бюджету міста (75 відсотків) – 58 144,9 тис.грн,
орендна плата за земельні ділянки - 25 533,3 тис. грн., відрахування до бюджету міста (75 відсотків) – 19 150,0 тис. грн.

27. Встановити, що кошти, одержані від справляння податку з реклами (за розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на пам’ятках та в межах їхніх охоронних зон), а також від справляння збору за право використання місцевої символіки, пов’язаної з пам’ятками, використовуються виключно на фінансування охорони культурної спадщини.

28. Встановити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Кошти зараховуються на рахунок Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, відкритий у відділенні Державного казначейства у м. Одесі, та щомісячно без ПДВ перераховуються на рахунок управління Державного казначейства в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним, в межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня

29. У разі зміни місця знаходження суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

30. Державній податковій адміністрації в Одеській області відповідно до вимог пункту 5 статті 78 Бюджетного кодексу України забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету міста Одеса затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” планових показників доходів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в обсязі 511 048,9 тис. грн.

31. Встановити, що у випадках, коли бюджетні установи, що фінансуються з бюджету м. Одеси, розташовані в одній будівлі, оплату за комунальні послуги в повному обсязі проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля, за рахунок асигнувань з відповідної галузі.


32. Встановити, що при відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів, введення у 2006 році додаткової штатної чисельності в бюджетних установах та закладах соціально-культурної сфери, які фінансуються з бюджету м. Одеси, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.


33. Дозволити управлінню фінансів Одеської міської ради щомісячно за результатами виконання бюджету м. Одеси отримувати в:
• Міністерстві фінансів України середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в обсязі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів бюджету м. Одеса на 2006 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку № 6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік”;
• фінансових установах короткотермінові позички на термін до трьох місяців, в межах 2006 бюджетного року, за погодженням з Головним управлінням фінансово-бюджетної політики Одеської обласної державної адміністрації, на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду бюджету м. Одеса. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 60 000,0 тис. грн.;
• управлінні Державного казначейства в Одеській області короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами.


34. Видатки на обслуговування боргу та позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету.


35. Розпорядники коштів бюджету м. Одеси мають право брати бюджетні зобов’язання у 2006 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років , узятих на облік в органах Державного казначейства України.


Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів бюджету м. Одеси без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

При цьому зобов'язання з виплати субсидій, допомоги, пільг, в оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що, згідно із законами України, мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.


36. Внести до рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1717-ІV «Про нову редакцію «Положення про збір за припаркування автотранспорту» такі зміни: слова «управління транспортного комплексу міста» замінити словами «районні адміністрації міста».


37. Внести до рішення Одеської міської ради від 09.11.2005 р. № 4840-ІV «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси» такі зміни:
Абзац 6 пункту 3 викласти в редакції «Окреме, індивідуально визначене майно у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту (за винятком твердого покриття, розташованого на землях, переданих у постійне користування Орендодавцю), передається в оренду управлінням розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради».
Призупинити дію абзацу 7 пункту 3.
Абзац 2 пункту 9 викласти в редакції: «Щомісячний розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене, майно комунальної власності територіальної громади м. Одеси у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту, визначається у розмірі 5% від експертної оцінки».


38. Привести розпорядження Одеського міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність з рішенням міської ради “Про бюджет міста Одеси на 2006 рік”.


39. Створити цільовий фонд Одеської міської ради. Затвердити положення про цільовий фонд Одеської міської ради (додаток 12).


40. Врахувати, що теплопостачальні підприємства, які отримують дотацію з бюджету м. Одеси за послуги з теплопостачання у зв’язку з різницею в тарифах, спрямовують бюджетні кошти на розрахунки за спожиті енергоносії. У разі відсутності такої заборгованості - на інші витрати, пов’язані з госпрозрахунковою діяльністю підприємства.


41. Встановити, що у бюджеті м. Одеси враховані видатки на:
• надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 164,0 тис.грн (управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради);
• функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 200,0 тис.грн за КТКВМБ 010116 „Органи місцевого самоврядування” (виконавчий комітет Одеської міської ради);
• фінансування міської Програми соціального захисту, культурного розвитку працівників органів та підрозділів Одеського міського управління УМВС України в Одеській області на період з 2005 до 2010 років, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 року №4222-ІУ, у сумі 400,0 тис.грн;
• проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету м. Одеси, за КТКВМБ 080 000 „Охорона здоров’я” (управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
• проведення інвентаризації земель міста у сумі 4000,0 тис.грн. Проведення заходів із інвентаризації земель здійснюється на підставі відповідної програми, затвердженої Одеською міською радою.


42. Встановити, що за умови перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м. Одеси на 2006 рік більше ніж на 5 відсотків за підсумками першого півріччя, наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду та при умові перевиконання доходної частини спеціального фонду бюджету м. Одеси в частині бюджету розвитку, зміни до бюджету м. Одеси на 2006 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.


43. Дозволити Одеському міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради, за поданням управління фінансів Одеської міської ради та за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів, коригувати бюджет м. Одеси на 2006 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 42.


44. Дозволити управлінню фінансів Одеської міської ради здійснювати протягом 2006 року перерозподіл між головними розпорядниками бюджетних коштів субвенцій з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, виходячи з фактично нарахованого обсягу відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, з подальшим затвердженням Одеською міською радою.


45. Встановити, що кошти, які у 2006 році зараховуватимуться до міського бюджету від комунальних підприємств за кодом бюджетної класифікації 21010300 «Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету» у сумі 5 784,8 тис. грн., передаються до бюджету розвитку.


46. Визначити у 2006 році управління фінансів Одеської міської ради головним розпорядником бюджетних коштів з:
• сплати відсотків за користування кредитом, отриманим комунальним підприємством „Одесарембудсервіс”, комунальним міським ремонтно-будівельним підприємством „Одесрембут”, згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 року № 4218-IV;
• сплати відсотків за користування кредитом, отриманим комунальним підприємством „Міські дороги”, згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 року № 4219-IV;
• зобов’язань зі сплати боргів комунального підприємства „Одеські теплові мережі ВАТ „Одесагаз” відповідно до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 р. № 2420-ІV „Про доручення Одеському міському голові на підписання угоди”.

47. Затвердити рішенням Одеської міської ради дефіцит загального фонду бюджету м. Одеси на 2006 рік за результатами річного звіту про виконання бюджету м. Одеси за 2005 рік виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів.


48. Рішення набирає чинності з 1 січня 2006 року.


49. Додатки №1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


50. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова Е. Гурвіц

Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
10.05.2006 10:39

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/1633/