14:59:55   |   10 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2486-V від 05.04.2008р.

№2486-V від 05.04.2008р.

Про внесення змін до Концепції розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішені проблем територіальної громади на 2005-2015 роки «Молода громада», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10.11.2005 року № 4831-IV.

Рішення

Одеської міської ради

№2486-V від 05.04.2008р.


Про внесення змін до Концепції розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей

у вирішені проблем територіальної громади на 2005-2015 роки «Молода громада»,

 затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10.11.2005 року № 4831-IV.

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вдосконалення політики у сфері взаємодії з молоддю міста, Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Концепції розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки

«Молода громада», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10.11.2005р. №4831-ІV, та викласти її у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію у справах молоді та спорту.

 

Міський голова                                  Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 05.04.2008р. №2486-V

 

Концепція

розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей

у вирішенні проблем територіальної громади на 2005-2015 роки

«МОЛОДА ГРОМАДА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 
Структура

 

Концепція розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади на 2005-2015 роки «Молода громада» (надалі - Концепція) складається із шести розділів.

1. Загальні положення

2. Передумови створення

3. Мета, завдання

4. Реалізація концепції

5. Фінансування

6. Моніторинг та оцінка ефективності

 

1. Загальні положення

 

1.1. Концепція базується на Конституції України, Законах України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року, Програмі соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року. Розробка Концепції здійснювалась на підставі аналітичної доповіді Президента України «Цілі розвитку тисячоліття: Україна (для виконання до 2015 року)» під час 58-ої Генеральної Асамблеї ООН. Концепція керується принципами Конвенції ООН «Про права дитини» і Загальною декларацією прав людини.

Концепція створена у відповідності із пріоритетними напрямками «Світової програми дій щодо молоді з 2000 року», затвердженої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (А/RES/50/81, пленарне засідання від 14.12.95р.). У відповідності із Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН А/RES/58/133, яка відбулася у листопаді 2003року. Категорії жителів територіальної громади, в інтересах яких має реалізовуватися Концепція: неповнолітні діти та молодь віком від 14 до 35 років, які мешкають у місті Одесі.

Концепція приділяє увагу просуванню прав молоді, зокрема рівних прав молодих чоловіків та жінок на освіту, зайнятість, здоров'я, участь у прийнятті рішень щодо питань, які належать до їх інтересів, а також різних груп молоді як-то міської молоді, молоді із сільській місцевості, що мешкає у місті, учнів та студентів, молодих працівників та молоді із обмеженими можливостями.

 

1.2. Одеська міська рада визначає щодо участі молоді та зросту її громадських повноважень:

1. Участь молоді (надалі - Участь) є процес, коли молоді люди впливають на рішення що їх торкаються. Визначаються дві форми участі: соціальна участь, яка відноситься до соціального закладу, здійснюючого вплив на молоду людину, як-то учбовий заклад, спортивний клуб, або місце роботи; громадсько-політична участь стосується впливу на молоду людину місцевої, регіональної, національної та міжнародної політики.

2. Участь - це засіб розвитку. Молоді люди не можуть розвиватися, якщо тільки спостерігають, якщо дізнаються щодо головних життєвих цінностей та принципів від когось. Тільки у процесі участі вони набувають досвід, навички, упевненість у своїх силах, необхідні знання.

3. Участь - це розвиток. Розвинутим є те суспільство, де усім людям доступна участь у формуванні життя, заснованого на достоїнстві.

4. Участь є невід'ємна частка принципів демократії. Участь молоді у суміснім із дорослими прийнятті рішень, формування поваги до різних поглядів, оцінки альтернатив та наслідків буде сприяти процесу демократизації суспільства. Такі навички здобуваються лише у процесі участі; людина не може сприяти життя протягом перших 18 років із автократичних засад, а раптом перетворитися у демократичну особистість.

5. Участь сприяє ефективності місцевих проектів і програм та стабілізації соціальних процесів.

6. Участь молоді - шлях до розвитку громадянського суспільства.

7. Молодь може внести значний вклад у життя територіальної громади.

8. Зріст громадських повноважень молоді означає нарощування її можливостей щодо участі у житті громади. Це участь у процесі прийняття рішень, але одночасно - участь молодих хлопців та дівчат у житті громади через доступ до освіти, зайнятості, здоров'я та ресурсів. Зріст громадських повноважень означає також надання можливості щодо створення рішень, котрі впливають на їх життя.

 

2. Передумови створення Концепції

 

Зі становленням в Україні правової, демократичної держави та громадянського суспільства змінюється і молодіжний рух як за формами, так і за змістом діяльності. За місцевим, національним та міжнародним досвідом позитивний вплив на молодіжне становище у сучасних умовах не може бути ефективно здійснений органами державної чи місцевої влади без участі самої молоді, її участь є також важливою частиною міжнародної концепції в освіті щодо розвитку життєвих навичок у дітей та молоді. За роки незалежності розвивається діяльність студентських профспілок, студентського та учнівського самоврядування, збільшилась кількість молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок та об'єднань. Однак, кількісне збільшення не забезпечило якісні зміни та належний рівень участі молоді. Саме показник безпосередньої участі молоді у формуванні та реалізації міської молодіжної політики Концепція визнає як ключовий щодо перспектив розвитку молоді у місті. Із розвитком місцевого самоврядування, ролі та місця окремого члена територіальної громади, поглиблюється невідповідність рівня молодіжної участі сучасним потребам та вимогам.

За даними обласного управління статистики кількість осіб віком від 14 до 29 років в м. Одесі станом на 1 січня 2004 року становить 266900 осіб. У Одесі зосереджена велика кількість молоді, що навчається у 131 загальноосвітніх закладах, 14 професіональних училищах, 19 ВНЗ 1-2 рівня акредитації та 20 ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Однак розвиток молодіжної участі здійснюється тільки у найбільш прогресивних учбових закладах. Зрозуміло, що такі форми можуть бути досить ефективними у рамках закладу, але є проблематичним у разі виникнення питання, яке не відноситься до його компетенції. Відсутність участі безпосередньо з боку представників різноманітних молодіжних груп у визначенні пріоритетів молодіжної політики міста гальмує її розвиток. Але найбільш важливим є порозуміння того, що в Україні не має підстав для демократичного розвитку молоді, поки існує фактично єдиний вектор від «центру» - державна політика щодо молоді. Це - анахронізм пострадянської системи централізованого виховання молоді, який у сучасних умовах приводить до розвитку утриманства, відсутності необхідних навичок та неспроможності вирішення проблем своїх громад, небажання брати на себе відповідальність та інших негативних явищ у молодіжному середовищі. У сучасних умовах ця система має бути збалансованою розвинутою системою політики самої молоді - від маленьких груп до національного рівня, яка має бути законодавче закріплена як на національному, так і на місцевих рівнях. Саме створення двох зустрічних систем має надати необхідний баланс для демократичних перетворень та розвитку молоді. Усе, що в сфері молодіжної політики може бути реалізовано силами самої молоді та її громадськими об'єднаннями, має передаватися в їхнє відання і підтримуватися органами місцевого самоврядування, тобто має розвиватися волонтерство серед представників самої молоді. Участь молоді має стати ефективною у наразі створення компетентного та конкурентного середовища. Розвиток механізму реалізації молодіжних програм шляхом надання міні-грантів на конкурсній основі проектів різноманітних груп неповнолітніх дітей та молоді щодо вирішення пріоритетних завдань, передбачених цією концепцією та прийнятих у відповідності до неї місцевих програм, має досягнути найбільш ефективного співвідношення затрат та результатів, а з другого боку створить умови для залучення широких верств молоді щодо безпосередньої участі у вирішенні своїх проблем.

Серед пріоритетних проблем молоді можливо визначити наступні:

недостатня якість освіти; відсутність громадянського контролю якості освіти; відсутність практичної складової освіти та не спрямованість її на потреби ринку праці; невідповідність методів викладання законодавче закріпленим принципам освіти; недостатня правова освіченість щодо прав дитини та людини; трансформація мотивації дітей та молоді із отримання освіти на отримання формального документу про освіту; корупція та недостатня демократичність в системі освіти; невідповідність попиту та пропозиції кадрів на ринку праці; невідповідність умов ринкової пропозиції житла можливостям молодих сімей та одиноких молодих громадян; низька соціально-економічна та правова інформованість; складні умови для створення та розвитку малого та середнього бізнесу; велика кількість малозабезпечених людей; нераціональне використання рекреаційних ресурсів та не пріоритетність рекреаційної функції міста; низький рівень екологічної культури суспільства; обмежені можливості щодо впровадження здорового способу життя; недостатня освіченість з питань статевих відношень та безпечного материнства, шкідливий вплив алкоголю, паління та наркотичних речовин; недостатня інформованість про захворювання, що передається переважно статевим шляхом; недостатня ефективність роботи щодо вирішення проблем, пов'язаних із ВІЛ/СНІД; недостатність довіри молоді до влади; недостатня прозорість процесу прийняття рішень; низький рівень участі молоді у процесі прийняття рішень; недостатнє фінансування заходів, спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив.


3. Мета та завдання


Мета: покращення становища та розвиток неповнолітніх дітей і молоді міста Одеси шляхом їх безпосередньої участі у формуванні міської політики відносно питань, які впливають на їх життя, так і у реалізації рішень, які були прийняті Одеською міською радою. Завдання:

1. Залучення молоді та неповнолітніх дітей до місцевого самоврядування та створення системи політики самої молоді та неповнолітніх дітей міста щодо збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики.

2. Розвиток компетентності громадської участі неповнолітніх дітей та молоді у вирішенні проблем територіальної громади шляхом надання у рамках системи середньої освіти інформації та знань щодо можливостей та механізмів місцевого самоврядування та основ молодіжної і дитячої участі.

3. Подолання соціально-політичної апатії молоді.

4. Створення сучасної системи залучення молоді та неповнолітніх дітей до формування політики міста відносно молоді, а також до процесу прийняття рішень на місцевому рівні на умовах партнерської участі.

5. Створення сучасної системи залучення молоді та неповнолітніх дітей до вирішення проблем територіальної громади, у тому числі проблем молоді та неповнолітніх дітей шляхом розвитку волонтерства.


4. Реалізація завдань Концепції


4.1. Система політики молоді у місті Одесі (надалі - система політики молоді)

4.1.1. Система політики молоді має забезпечити можливість урахування думки усієї

молоді та неповнолітніх дітей міста та базуватися на принципах місцевого самоврядування, що має також забезпечити розвиток реального самоврядування у місті. Структурою системи молодіжної політики міста Одеси є Управління молодіжної та сімейної політики при Одеській міській раді.

4.1.2. Управління молодіжної та сімейної політики при Одеській міській раді координує розвиток системи політики молоді шляхом співпраці з громадськими організаціями та молоддю міста.

4.1.3. Створення такої структури молодіжної політики має забезпечити урахування громадської думки усієї молоді міста відносно будь яких місцевих рішень щодо питань, які стосуються інтересів молоді міста.


4.2. Розвиток компетентності громадської участі неповнолітніх дітей та молоді у вирішенні проблем територіальної громади міста.

4.2.1. Розробити за участю фахівців учбовий курс основ місцевого самоврядування України у загальноосвітніх установах міста (Управління освіти та науки).

4.2.2. Сприяти підготовці соціальних працівників серед молоді.

4.2.3. Створити молодіжні радіо- і телепрограми, в яких пропагувати доступні форми організації фізкультурно-оздоровчих занять


4.3. Створення сучасної системи залучення молоді та неповнолітніх дітей до формування політики міста відносно молоді та неповнолітніх дітей.

4.3.1. Організовувати кругли столи та конференції за участю молодіжних громадських

організацій та молоді міста з метою обговорювання питань та подальшого урахування громадської думки.

4.3.2. Кожні півроку проводити опитування серед молоді міста з питань ефективності

реалізації молодіжної політики що буде сприяти урахуванню громадської думки.

4.3.3. Створити сучасну систему співпраці Управління молодіжної та сімейної політики з молодіжними громадськими організаціями та молоддю міста при розробці міських програм та заходів щодо молоді.

4.3.4. Підтримувати ініціювання та розробку молодіжними громадськими організаціями та молоддю міста проектів рішень відносно питань, які виникають у молодіжному середовищі.

4.3.5. Проводити комплексні заходи, спрямованні на подолання соціально-політичної апатії молоді.


4.4. Створення сучасної системи залучення молоді та неповнолітніх дітей до вирішення проблем територіальної громади міста, у тому числі проблем молоді та неповнолітніх дітей.

4.4.1. Міські програми, які мають бути розробленими та затвердженими у відповідності до цієї Концепції, мають передбачати, по-перш за все, заходи за участю безпосередньо молоді, щодо вирішення проблем.

4.4.2. Система залучення молоді та неповнолітніх дітей до вирішення проблем

територіальної громади передбачає наступні рівні:

• Перший досвід громадської діяльності, набуття навичок участі у вирішенні проблем територіальної громади міста має відбуватися за умовами волонтерської участі молоді та неповнолітніх дітей у сприянні виконанню міських програм.

• Підтримка конкурсів проектів серед молоді та неповнолітніх дітей. Має відбуватися за умовами реалізації проектів неповнолітніх дітей та молоді, обраних на конкурсній основі та підтриманих коштами (міні-грантами) із бюджету міста та залучених ресурсів. Проекти мають бути спрямовані на вирішення пріоритетних завдань.

• Розвиток соціального замовлення серед молодіжних громадських організацій. Відбувається на умовах вже існуючого у місті соціального замовлення для громадських організацій.

• Поліпшення умов проживання учнів та студентів у гуртожитках навчальних закладів.

• Реалізація комплексних заходів профілактики правопорушень серед молоді. Особливу увагу при цьому приділяти поліпшенню виховної роботи з підлітками, залученню їх до навчання та праці.

• Сприяння залученню молоді, схильної до скоєння правопорушень, до фізкультурно-спортивних заходів.

• Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази клубів для роботи з молоддю за місцем проживання.

• Сприяння створенню в установленому порядку недержавних психологічних консультацій для молоді, молодої сім'ї.

• Організовувати та забезпечувати патронажне обслуговування сімей, які утримують молодих інвалідів.

4.4.3. Міські програми відносно молоді мають бути обговоренні із громадськістю та винесені на розгляд міської ради з урахуванням пропозицій громадськості.


4.5. Міські програми:

4.5.1. На підставі Концепції передбачається розроблення програми, яка буде враховувати найбільш важливі проблеми молоді й заходи щодо їх вирішення.

 

5. Фінансування

 

Фінансування програм та заходів, які будуть створені та затверджені на підставі цієї Концепції, здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом міста, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Щорічний обсяг коштів на реалізацію програм та заходів у відповідності із цією концепцією визначається рішенням Одеської міської ради про бюджет м. Одеси на відповідний рік та у межах цих програм та заходів.

 

6. Моніторинг і оцінка

 

Для підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів по усім програмам, які будуть створені та затверджені на підставі цієї Концепції, їх виконавці мають щорічно звітувати щодо їх виконання, а саме про:

- досягнення результатів щодо реалізації завдань Концепції, передбачених у п. 4.

- розмір щорічного фінансування на реалізацію програм, створених у відповідності із Концепцією;

- кількість неповнолітніх дітей та молоді міста, які приймають безпосередньо участь у програмах, створених у відповідності із Концепцією.

Громадську щорічну оцінку реалізації міських програм, прийнятих у відповідності із Концепцією має здійснювати виконавець шляхом опитування молоді міста стосовно результативності виконання міських програм. Результати опитування мають бути враховані у щорічних звітах виконавця.

 

Секретар ради                                                   О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 07.06.2008 11:20
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее