05:48:04   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2485-V от 05.04.2008

№2485-V от 05.04.2008

О внесении изменений в решение Одесского городского совета № 2159-V от 22.01.2008г. (С изменениями)

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2898-V від 10.07.2008р.


Рішення
Одеської міської ради
№ 2485-V від 05.04.2008

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради №2159-V від 22.01.2008 року

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з необхідністю внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2008 рік, затвердженої рішеннями Одеської міської ради № 2159-V від 22.01.2008 р., Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2008 рік, затвердженої рішеннями Одеської міської ради № 2159-V від 22.01.2008 року:
- розділ 1. «Проект паспорта програми» викласти в новій редакції (додаток №1);
- підрозділ 6.2. “Перелік соціальних послуг та категорії жителів територіальної громади, яким планується надавати соціальні послуги з розрахунком необхідного обсягу фінансування за програмою” викласти в новій редакції (додаток № 2);
- підрозділ 6.3. “Перелік заходів програми” викласти в новій редакції (додаток № 3);
- розділ 7. “Ресурсне забезпечення програми” викласти в новій редакції (додаток № 4).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.


Міський голова                                           Е. Гурвіц

 

 

Додаток № 1
до рішення

Одеської міської ради

№ 2485-V від 05.04.2008


1. Проект паспорта програми


1. 090412, 090416, 090417, 091207, 100103 Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
2. 090412, 090416, 090417, 091207, 100103 Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
3. Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2008 рік.
4. Обсяг бюджетного призначення - 36 618,3 тис. грн., у тому числі із загального фонду - 36 618,3 тис. грн. та із спеціального фонду - 0 тис. грн.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про соціальні послуги”, Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, Закон України «Про поховання та похоронну справу», Бюджетний кодекс України.
6. Мета бюджетної програми: Створення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг для позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.
7. Напрями діяльності:

з/п
Напрями діяльності
1
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
 
1.1.
 Підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян
 
1.2
Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають у м. Одесі
 
1.3.
Надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів соціально незахищеним верствам населення
 
1.4
“Дешевий хліб”
 
1.5
Надання дотації населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг
 
1.6
Надання соціальних послуг бездомним громадянам
 
1.7
Надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення
 
2
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м.Одеси
 

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ
Найменування
1130
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1310
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1340
Поточні трансферти населенню  


9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
Затрат
 
 
 
 
 
 
Надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси
тис.грн.
програма
36 618,3
0,0
36 618,3
2
Продукту
 
 
 
 
 
2.2
Кількість громадян, яким надані соціальні послуги
тис.осіб
статистична звітність
51,2
0,0
51,2
3.
Ефективність
 
 
 
 
 
 
Середній розмір соціальної послуги на одну особу
грн.
Розрахункові данні
715,20
0,00
715,20

Секретар міської ради                                О.А. Прокопенко

 

 

Додаток № 2
до рішення
Одеської міської ради
№ 2485-V від 05.04.2008

 

 

Додаток № 3
до рішення
Одеської міської ради
№ 2485-V від 05.04.2008 

 

 

Додаток № 4
до рішення

Одеської міської ради
№ 2485-V від 05.04.2008
 

 

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги».
Головними розпорядниками коштів міського бюджету за програмою є управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради та управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
.  

 
 
 
 
з/п
 
 
 
 
 
Найменування статті видатків
 
 
Джерела покриття витрат на реалізацію програми
 
Обсяг фінансування, тис. грн.
 
 
Всього
в тому числі за головними розпорядниками коштів
управління соціального захисту населення та праці ОМР
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ОМР
 
1.
Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси у вигляді додаткових соціальних гарантій
 
Бюджет міста Одеси
 
 
35 748,2
 
 
34 448,2
 
 
1 300,0
 
2.
Виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення програми
 
Бюджет міста Одеси
 
 
870,1
 
 
870,1
 
 
0,0
Разом за програмою
36 618,3
35 318,3
1 300,0

Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.


У разі потреби можуть коригуватися обсяги фінансування окремих заходів програми.


Секретар міської ради                                                  О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 31.05.2008 10:58
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее