23:45:45   |   12 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 2464-V від 05.04.2008

№ 2464-V від 05.04.2008

Про затвердження умов оплати праці працівників комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням Одеської міської ради № 3084-VII від 21.03.2018 р.

 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №4096-V від 09.04.2009р.

Рішення
Одеської міської ради
№2464-V від 05.04.2008


Про затвердження умов оплати праці працівників комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»


Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оплату праці», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Одеська міська рада


ВИРШИЛА:


1. Затвердити умови оплати праці працівників комунальної установи «Рятувально водолазна служба Одеської міської ради».


2. Комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» у межах затвердженого фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади, доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених цими умовами.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування бюджету та фінансів.Міський голова                                                       Е. ГурвіцДодаток
до рішення

Одеської міської ради
№2464-V від 05.04.2008


УМОВИ
оплати праці працівників комунальної установи

«Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»


1. Розміри посадових окладів працівників комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» встановлюються згідно схеми коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів працівників до мінімальної заробітної плати (додатки № 1, № 2, № 3).
2. Посадові оклади заступників комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» встановлювати на 5-15 відсотків, головного бухгалтера – на 10-30 відсотків, помічника керівника – на 30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад керівника.
3. Працівникам можуть установлюватися надбавки та доплати згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери».
4. Водіям автотранспортних засобів установлюється надбавка за класність: водіям І класу – 25 відсотків, II класу – 10 відсотків установленого посадового окладу за відпрацьований час.
Доплата за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків посадового окладу за відпрацьований час.
Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом керівника установи, закладу, організації за результатами роботи кваліфікаційної комісії.
Підставою для присвоєння кваліфікації І класу має бути наявність у посвідченні водія позначок на право керування транспортними засобами категорії "BV"C", "Д", "Е", а II класу – "В", "С", "Е" або лише "Д", ("Д" і "Е"). При цьому кваліфікація І класу може бути присвоєна, якщо стаж роботи водієм II класу не менше двох років, а кваліфікація II класу - якщо стаж роботи водієм не менше трьох років.
У разі наявності порушень правил дорожнього руху клас кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що оголошується у наказі керівника із зазначенням причин.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення виконавчої дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.
5. Керівнику комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, надається право:
5.1. Установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів, доплат та надбавок до них;
5.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
5.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
Порядок і умови преміювання установлюються положенням про преміювання, затвердженим керівником, за погодженням з відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу).
5.4. Установлювати доплати робітникам, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірах до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах – до 24 відсотків посадового окладу.
6. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат, встановлені працівникам, оголошуються наказом керівника.
7. Преміювання керівника комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради», його заступника, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з керівником уповноваженого органу Одеської міської ради.
8. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених цими умовами.
9. Оплата праці працівників, посади яких не передбачені цими умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.


Міський голова                                                  Е. Гурвіц

Додаток 1
до умов оплати праці
працівників комунальної установи
«Рятувально-водолазна служба
Одеської міської ради»


СХЕМА
коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів
працівників комунальної установи «Рятувально-водолазна служба
Одеської міської ради» до мінімальної заробітної плати

Найменування посад
 
 
Коефіцієнт співвідношення до мінімальної заробітної плати
II етап
III етап
Начальник служби
2,21-2,35
2,42-2,58
Начальник рятувальної станції
1,47-1,78
1,64-1,97
Начальник відділу
1,47-1,66
1,64-1,82
Начальник рятувального поста
1,37-1,47
1,54-1,64
Рятувальники (матроси-рятувальники):
 
 
Рятувальник вищої категорії (матрос-рятувальник вищої категорії)
1,37
1,54
Рятувальник 1-го класу (матрос-рятувальник 1-го класу)
1,3
1,45
Рятувальник 2-го класу (матрос-рятувальник 2-го класу)
1,24
1,36
Рятувальник 3-го класу (матрос-рятувальник 3-го класу)
1,18
1,27
Рятувальник (матрос-рятувальник)
1,12
1,18
Бухгалтер
1,3-1,57
1,45-1,73
Старший інспектор
1,24-1,3
1,36-1,45
Інспектор
1,18-1,24
1,27-1,36
Лікарі:
 
 
вищої кваліфікаційної категорії
2,07
2,27
першої кваліфікаційної категорії
1,92
2,12
Другої кваліфікаційної категорії
1,78
1,97
без категорії
1,66
1,82
Старший оперативний черговий
1,3-1,47
1,45-1,64
Оперативний черговий
1,18-1,3
1,27-1,45
Старший оператор зв'язку
1,18-1,24
1,27-1,36
Оператор зв'язку
1,12-1,18
1,18-1,27
Старший механік
1,24-1,37
1,36-1,54
Механік
1,24-1,3
1,36-1,45
Прибиральниця
1-1,06
1-1,09
Комірник
1-1,06
1-1,09
Інші робітники, які виконують кваліфіковані роботи з ремонту, налагодження, обслуговування обладнання (слюсар, електрогазозварник, столяр, токар, та інші)
1,06-1,24
1,09-1,36

 
Додаток 2
до умов оплати праці
працівників комунальної установи
«Рятувально -водолазна служба
Одеської міської ради»


СХЕМА
коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів до мінімальної заробітної плати
та особливості оплати праці водолазів

комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради

Водолази 3-го класу
встановлюються залежно
від характеру робіт,
що виконуються):
 
 
Коефіцієнт співвідношення до мінімальної заробітної плати
II етап
III етап
І групи спеціалізації робіт (підводні суднопідйомні та аварійно-рятувальні роботи; роботи з поглиблення та очищення дна; судноремонтні, суднові роботи, роботи з очищення корпусів суден, монтажні та слюсарні роботи; експериментальні водолазні спуски).
1,24-1,3
1,36-1,45
II групи спеціалізації робіт (експлуатаційне обслуговування підводних частин гідрографічних споруд, водних шляхів, опор, мостів і каналів).
1,18-1,24
1,27- 1,36
III групи спеціалізації робіт (рятувальні водолазні роботи на рятувальних станціях, дослідження і очистка дна водних об'єктів для масового відпочинку)
1,12-1,18
1,18-1,27

2. За клас кваліфікації водолазам виплачується щомісячна надбавка до посадового окладу водолаза 3-го класу в розмірах:
водолазам 2-го класу - 15 відсотків;
водолазам 1-го класу - 25 відсотків.
Крім того, водолазам 1-го і 2-го класів, які відпрацювали під підвищеним тиском не менше 1200 годин, з яких не менше 100 годин - безпосередньо на глибинах більше 60 метрів, виплачується додаткова щомісячна надбавка до посадового окладу в розмірі 10 відсотків.


3. За час перебування під водою, залежно від глибини занурювання, водолазам та іншим працівникам, які здійснюють спуски під воду для виконання службових завдань, крім посадового окладу, установлюється погодинна оплата у коефіцієнтах до посадового окладу водолаза 3-го класу:

При глибині занурювання, метрів
Розмір оплати за одну годину перебування під водою, коефіцієнт
До 6
0,56
Понад 6 до 12
0,64
Понад 12 до 20
0,72
Понад 20 до 30
0,88
Понад 30 до 40
1,04
Понад 40 до 45
1,20
Понад 45 до 50
1,36
Понад 50 до 60
1,69

 

4. За час спусків під воду, роботи під водою, перебування під заданим робочим тиском у барокамері із застосуванням для дихання штучних газових сумішей методом короткочасних занурень і методом тривалого перебування під підвищеним тиском, окрім їх посадового окладу, установлюється погодинна оплата в коефіцієнтах до посадового окладу водолаза третього класу.
4.1. За час роботи під водою безпосередньо на ґрунті або на об'єкті, а також за час перебування під найбільшим тиском у водолазному відсіку чи водолазному підводному апараті залежно від глибини занурювання:

При глибині занурювання, метрів
Розмір оплати за одну годину перебування під водою, коефіцієнт
Понад 60 до 70
6,6
Понад 70 до 80
9,9
Понад 80 до 90
13,1
Понад 90 до 100
16,5

За кожні наступні 10 метрів занурювання погодинна оплата збільшується на коефіцієнт:
нонад 100 до 300 метрів - на 6,6; понад 300 метрів - на 9,9.


4.2. За одну годину перебування під заданим тиском у барокамері:
при глибині занурювання до 60 метрів - коефіцієнт 0,66;
при глибині занурювання понад 60 метрів - коефіцієнт 1,31.


4.3. За період декомпресії (від глибини занурювання і незалежно від її
тривалості) за глибоководні спуски методом короткочасного занурювання (за метр занурювання):
понад 60 до 100 метрів - коефіцієнт 0,13;
понад 100 до 150 метрів - коефіцієнт 0,32;
понад 150 до 200 метрів - коефіцієнт 0,66 (методом тривалого перебування під підвищеним тиском - коефіцієнт 1,31).


5. За наявності чинників, що ускладнюють водолазні роботи, погодинна оплата за перебування під водою збільшується:

у разі швидкості течії:
 
від 0,5 до 1,0 м/с
на 20 відсотків
понад 1,0 до 1,5 м/с
на 40 відсотків
у разі хвилювання моря від 2 до 3 балів
на 40 відсотків
при температурі води нижче 4 град. С (за відсутності зігрівальних костюмів) і вище 37 град. С
на 25 відсотків
у разі роботи під кригою
на 15 відсотків
у разі роботи з колиски
на 15 відсотків
у разі роботи на засміченому і в'язкому ґрунті
на 15 відсотків
у разі роботи в складних умовах (у відсіках кораблів, колодязях, тунелях, трубопроводах, у середині пальових підвалин, якщо відстані між палями, трубами менше 1,5 метра)
на 30 відсотків
якщо видимість менша ніж 1 метр
на 20 відсотків
якщо відсутня видимість
на 30 відсотків
у разі забруднення води шкідливими та токсичними домішками
на 25 відсотків
у разі підривних робіт і робіт з вибухонебезпечними речовинами
на 35 відсотків
при зварюванні та різанні металу під водою
на 35 відсотків

 

6. За наявності декількох факторів, що ускладнюють водолазні роботи, відсотки збільшення погодинної оплати підсумовуються, при цьому збільшення не повинно перевищувати 100 відсотків погодинної оплати. 
7. У разі виконання водолазних спусків з використанням автономних засобів для транспортування водолазів, включаючи водолазні підводні апарати, а також використання індивідуальних буксирувальників і групових транспортувальників різних типів за час перебування на них водолазів під водою, погодинна оплата збільшується у півтора рази згідно з пунктами 3 і 4.
8. За час перебування під підвищеним тиском у барокамері медичного персоналу та інших осіб, які беруть участь у наданні медичної допомоги постраждалому водолазу, здійснення лікувальної рекомпресії, погодинна оплата проводиться їм згідно пункту 4.2.
9. Час перебування під водою для надання допомоги потопаючому, незалежно від фактичного часу перебування під водою, враховується за 2 години. Час пошуку утопленого враховується за фактичний час пошуку і, додатково, 2 години - як час піднімання утопленого на поверхню. Оплата зазначених робіт проводиться згідно з пунктом 3.
10. За тренувальні та кваліфікаційні спуски, у тому числі й у декомпресійних камерах, погодинна оплата проводиться згідно з пунктами 3 і 4 у розмірі 50 відсотків.
11. У період навчання професії водолаза в навчальних закладах години перебування під водою тих, хто навчається, не оплачуються.
12. Час перебування під водою розраховується з моменту закриття ілюмінатора водолазного шолома (включення на режим дихання апарата, підвищення тиску в камері до атмосферного) до моменту відкриття на поверхні ілюмінатора (вимикання подиху з апарата).
13. Час перебування під водою під час здійснення водолазних спусків методом тривалого перебування розраховується з моменту закриття внутрішніх люків водолазного дзвона чи водолазного відсіку водолазного підводного апарата після переходу до них водолазів з барокамери перед початком занурювання до моменту відкриття внутрішньої кришки люка апарата для переходу водолазів у барокамеру.
14. Якщо водолазний спуск не відбувся, водолазам та іншим працівникам за час перебування у водолазному дзвоні чи водолазному відсіку водолазного підводного апарата проводиться оплата як за перебування у барокамері під підвищеним тиском.
15. Водолазам 1, 2 і 3 класів, іншим працівникам, які роблять спуски під воду для виконання службових обов'язків, залежно від кількості годин перебування під водою, виплачується одноразова винагорода у таких розмірах:

Загальна тривалість перебування під водою, у тому числі під підвищеним тиском, з початку водолазної практики
Розмір одноразової винагороди   (у відсотках до посадового окладу водолаза, що виконує роботи за третьою групою спеціалізації)
500 годин
50
1000 годин
100

За кожні наступні 1000 годин перебування під водою одноразова винагорода виплачується зі збільшенням на один посадовий оклад водолаза третьої групи спеціалізації, при цьому максимальний розмір винагороди за кожні наступні 1000 годин не може перевищувати розміру п'яти посадових окладів водолаза третьої групи робіт.
Години перебування під водою за час навчальної підготовки та перепідготовки для виплати одноразової винагороди не враховуються.Додаток 3
до умов оплати праці
працівників комунальної установи
«Рятувально-водолазна служба
Одеської міської ради»


СХЕМА
коефіцієнтів співвідношень
місячних посадових окладів до мінімальної заробітної плати
водіїв автомобільного транспорту комунальної установи
«Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»


1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі ):

Вантажо­підйом­ність, тонн
Коефіцієнт співвідношення до мінімальної заробітної плати
перша група
друга група
третя група
Бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення
Спеціальні та спеціалізовані автомобілі
Автомобілі для перевезень цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, гнилісного сміття, асен­ізаційних вантажів
 
II етап
III етап
II етап
III етап
II етап
III етап
До 1,5
1,06
1,09
1,12
1,18
1,18
1,27
Від 1,5 доЗ
1,06
1,09
1,12
1,18
1,18
1,27
Від 3 до 5
1Д2
1,18
1,18
1,27
1,24
1,36
Від 5 до 7
1,12
1,18
1,18
1,27
1,24
1,36
Від 7 до 10
1,18
1,27
1,18
1,27
1,24
1,36
Від Ц) до20
1,18
1,27
1,18
1,27
1,24
1,36
Від 20 до 40
 
 
1,24
1,36
1,24
1,36

Примітка: До вантажних автомобілів спеціального та спеціалізованого призначення належать самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоприбиральні, поливальні, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами.


2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та фургони):

 

Клас автомобіля
Робочий об'єм двигуна, літри
Коефіцієнт співвідношення до мінімальної заробітної плати
Загальні
При   роботі   на   служ­бово-оперативному транспорті спец,   приз­начення    та    легкових автомобілях у м. Києві і в містах з чисельністю населення 500 тис. осіб і більше
II етап
III етап
II етап
III етап
Особливо малий і малий
до 1,8
1,12
1,18
1,18
1,27
Середній
від 1,8 до 3,5
1,18
1,27
1,24
1,36
Великий
понад 3,5
1,24
1,36
1,24
1,36

3. Водії автомобілів (автобусів):

Клас автомобіля
Габаритна довжина автобуса, метри
Коефіцієнт співвідношення до мінімальної заробітної плати
 
 
 
 
II етап
III етап
Особливо малий і малий
до 5
1,18
1,27
Малий
від 5 до 6,5 від 6,5 до 7,5
1,18
1,24
1,27
1,36
Середній
від 7,5 до 9,5
1,24
1,36
Великий
 
від 9,5 до 11
від 11 до 12
від 12 до 15
понад 15
1,24
1,24
1,24
124
1,36
1,36
1,36
1,36

Секретар ради                                               О.А. Прокопенко Страница создана: 19.05.2008 12:03
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее