05:20:14   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее



/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2477-V от 05.04.2008

№2477-V от 05.04.2008

О внесении изменений в решение Одесского горсовета от 22.01.2008г. №2148-V «Об утверждении Городской программы реализации заданий государственной политики в сфере обеспечения молодежи жильем в 2008-2012 годах»

Рішення
Одеської міської ради
№ 2477-V від 05.04.2008

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. №2148-V «Про затвердження Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках»

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. № 2148-V «Про затвердження Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках» та викласти додаток до міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію у справах молоді та спорту.


Міський голова                                            Е. Гурвіц



Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2477-V від 05.04.2008


Орієнтовний кошторис витрат

з бюджету м. Одеси на фінансування міської програми реалізації завдань

державної політики

в сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках

Роки
2008
2009
2010
2011
2012
Кредит
(250908)
(тис. грн.)
1300,0
1430,0
1573,0
1730,3
1903,3
Обслуговування кредиту (250914)
(тис. грн.)
 
81,2
 
91,3
 
103,0
 
115,9
 
130,1
 
Кошти від погашення наданих кредитів
(тис грн.)
 
52,3
 
90,9
 
109,2
 
172,1
 
241,3
Обсяг видатків з бюджету м. Одеси всього (тис грн.),
 
1433,5
 
1612,2
 
1785,2
 
2018,3
 
2274,7

 

Проект паспорту
бюджетної програми на 2008 рік


1. 091103 Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради
2. 091103 Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради
3. 091103 Міська програма реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012роках
4. Обсяг бюджетного призначення за роками:
2008 рік - 1433,5 тис. грн., у тому числі:
із загального фонду - 1381,2 тис. грн., зі спеціального фонду 52,3 тис. грн.
2009 рік - 1612,2 тис грн., у тому числі:
із загального фонду - 1521,3 тис грн., зі спеціального фонду 90,9 тис. грн.
2010 рік - 1785,2 тис. грн., у тому числі:
із загального фонду - 1676,0 тис. грн., зі спеціального фонду 109,2 тис. грн.
2011 рік - 2018,3 тис. грн., у тому числі:
із загального фонду - 1846,2 тис. грн., зі спеціального фонду 172,1 тис. грн.
2012 рік - 2274,7 тис. грн., у тому числі:
із загального фонду -2033,4 тис. грн. зі спеціального фонду 241,3 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування протягом 5 років – 9123,9 тис. грн.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
- Закон України «Про державні цільові програми»,
- Закон України від «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.02 р. №1089 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки",
- рішення обласної ради від 08.07.03 р. №182-ХХІV "Про затвердження Програми забезпечення житлом молоді Одеської області на 2003-2012 роки"
6. Мета бюджетної програми:
- Метою програми є розв'язання житлової проблеми молодих подружжів та одинаків - представників територіальної громади міста Одеси шляхом практичної реалізації їх законодавчо-визначеного права на одержання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

 

7. Напрями діяльності:

№з/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1
Надання та обслуговування кредитів на будівництво(реконструкцію) та купівлю житла молодим сім’ям
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
-
Програмою не передбачені

 

8. Категорії економічної класифікації:

КЕКВ
Найменування
1000
Поточні видатки
1170
Дослідження та розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172
Окремі заходи по реалізації (державних регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
4100
Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення:
4113
Надання інших внутрішніх кредитів

 

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело
інформації
Загальний
фонд
 
Спеціальний
фонд
 
Разом
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
Затрат
Обсяг наданих кредитів (тис. грн.), у т.ч:
у 2008 році
 
Дані регіонального управління спеціальної державної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
 
 
 
1381,2
 
 
 
52,3
 
 
 
1433,5
у 2009 році
1521,3
90,9
1612,2
у 2010 році
1676,0
109,2
1819,3
у 2011 році
1846,2
172,1
2018,3
у 2012 році
2033,4
241,3
2274,7
 
 
 
2.
 
 
 
Продукту
Кількість наданих кредитів,
2008 рік
 
 
Х
 
 
Х
 
 
6
2009 рік
Х
Х
7
2010 рік
 
Х
 
Х
8
2011 рік
 
Х
 
Х
9
2012 рік
 
Х
 
Х
10
 
3
Ефективності
Збільшення обсягів кредитних ресурсів за роками (%)
2009 рік
 
 
 
10,1
 
 
 
73,8
 
 
 
12,5
 
 
 
 
2010 рік
10,1
20,1
12,8
 
 
2011 рік
10,1
57,6
12,5
 
 
2012 рік
10,1
40,2
12,2
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
Якості
Збільшення обсягу коштів від повернення кредиту у порівнянні з базовим 2008 роком (%) у т.ч.
2009 рік
 
 
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
73,8
 
 
 
 
 
Х
2010
 
Х
208,8
Х
2011
 
Х
329,1
Х
2012
 
Х
461,4
Х

Секретар ради                                          О.А. Прокопенко



Страница создана: 26.04.2008 11:06
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее